Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Czym jest system BIOS i jak aktualizować go w komputerze firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat tego, czym jest system BIOS i jak go zaktualizować na komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Treść tego artykułu została trwale przeniesiona.

Aby uzyskać dostęp do nowego artykułu, przejdź do sekcji Aktualizacje systemu BIOS i UEFI firmy Dell.

UWAGA: Ten artykuł nie jest już utrzymywany ani aktualizowany.

Additional Information

Często zadawane pytania

Kliknij, aby rozwinąć poniższą sekcję i uzyskać więcej informacji.

Aby uzyskać dostęp do systemu BIOS lub konfiguracji systemu na komputerze firmy Dell:

 1. Naciśnij F2 kilka razy podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell.

 2. Można także nacisnąć klawisz F12 kilka razy podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell i wybierz z menu opcję Konfiguracja systemu BIOS lub Konfiguracja systemu.

Powrót do góry

Aby zidentyfikować wersję systemu BIOS przy użyciu informacji o systemie w systemie Microsoft Windows:

 1. Naciśnij Windows + R na klawiaturze.
 2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz msinfo32 i naciśnij Enter Enter.
 3. W oknie Informacje o systemie wyszukaj Wersja/data systemu BIOS (Rysunek 1).

zrzut ekranu wersji systemu BIOS w informacjach o systemie
Rysunek 1: Zrzut ekranu wersji systemu BIOS w informacjach o systemie.

Aby zidentyfikować wersję systemu BIOS za pomocą wiersza polecenia w systemie Microsoft Windows:

 1. Naciśnij Windows + R na klawiaturze.
 2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz cmd i naciśnij Enter Enter.
 3. W oknie wiersza polecenia wyszukaj wersję systemu BIOS (rysunek 2).

zrzut ekranu wersji systemu BIOS w wierszu polecenia
Rysunek 2: Zrzut ekranu wersji systemu BIOS w wierszu polecenia.

Aby zidentyfikować wersję systemu BIOS za pomocą interfejsu systemu BIOS:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Naciśnij F2 podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell.
 3. Na karcie Main (Strona główna) lub System Information (Informacje o systemie) wyszukaj BIOS Version (Wersja systemu BIOS).

Powrót do góry

Aktualizacja systemu BIOS dla komputerów firmy Dell jest dostępna do pobrania w https://www.dell.com/support/drivers. Krytyczne aktualizacje systemu BIOS są również wykonywane za pośrednictwem usługi Windows Update.

UWAGA: aktualizacja systemu BIOS może nie być dostępna dla wszystkich komputerów firmy Dell.
 1. Przejdź do https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Znajdź swój komputer firmy Dell.
  • Kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, aby automatycznie wykryć komputer firmy Dell. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować aplikację Dell SupportAssist. Więcej informacji można uzyskać w artykule z bazy wiedzy firmy Dell: Aplikacja Dell SupportAssist (dawniej Dell System Detect): przegląd i najczęściej zadawane pytania.
  • Możesz także wprowadzić kod Service Tag, kod obsługi ekspresowej lub numer seryjny komputera Dell i kliknąć przycisk Wyszukaj.
  • Można także kliknąć przycisk Przeglądaj wszystkie produkty, aby ręcznie wybrać komputer firmy Dell z katalogu.
 3. Wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany na komputerze.
 4. W obszarze Kategoria wybierz opcję BIOS.
 5. Odszukaj najnowszą wersję systemu BIOS.
 6. Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik na komputerze.

Powrót do góry

Firma Dell oferuje łatwe w obsłudze samodzielnie instalowane narzędzie aktualizacji systemu BIOS. Krytyczne aktualizacje systemu BIOS są również wykonywane za pośrednictwem usługi Windows Update.

OSTRZEŻENIE: przed podjęciem próby aktualizacji systemu BIOS należy wykonać kopię zapasową danych. Błędy podczas aktualizacji systemu BIOS mogą spowodować utratę danych.
OSTRZEŻENIE: przed aktualizacją systemu BIOS komputera odłącz urządzenia, takie jak zewnętrzne dyski USB, drukarki i skanery.
OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS akumulator laptopa firmy Dell musi być naładowany do poziomu co najmniej 10%. Firma Dell zaleca podłączenie laptopa do zasilania sieciowego przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.
PRZESTROGA: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS na komputerze firmy Dell wyłącz funkcję BitLocker. Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Pojawi się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji, a komputer będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu. Nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.
UWAGA: aby zainstalować aktualizację systemu BIOS na komputerze firmy Dell, należy zalogować się jako administrator.
UWAGA: musisz się zalogować jako administrator, aby pobrać i zainstalować aplikację Dell SupportAssist na komputerze firmy Dell.

Przed rozpoczęciem tymczasowo wstrzymaj ochronę BitLocker w systemie Windows. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć w systemie Windows funkcję BitLocker z modułem TPM. Ochrona BitLocker zostanie wznowiona automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera.

 1. Przejdź do https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Znajdź swój komputer firmy Dell.
  • Kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, aby automatycznie wykryć komputer firmy Dell. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować aplikację Dell SupportAssist. Więcej informacji można uzyskać w artykule z bazy wiedzy firmy Dell: Aplikacja Dell SupportAssist (dawniej Dell System Detect): przegląd i najczęściej zadawane pytania.
  • Możesz także wprowadzić kod Service Tag, kod obsługi ekspresowej lub numer seryjny komputera Dell i kliknąć przycisk Wyszukaj.
  • Można także kliknąć przycisk Przeglądaj wszystkie produkty, aby ręcznie wybrać komputer firmy Dell z katalogu.
 3. Wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany na komputerze.
 4. W obszarze Kategoria wybierz opcję BIOS.
 5. Odszukaj najnowszą wersję systemu BIOS.
 6. Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik na komputerze.
 7. Za pomocą Eksploratora plików (Eksploratora Windows) przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.
 8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalacji systemu BIOS, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.
 9. Komputer uruchomi się ponownie i zakończy proces aktualizacji systemu BIOS.

Powrót do góry

Jeśli komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego lub załadować go, należy pobrać plik systemu BIOS przy użyciu innego komputera.

UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak utworzyć rozruchowy dysk flash USB, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell : Jak utworzyć rozruchowy dysk flash USB przy użyciu programu Dell Diagnostic Deployment Package (DDDP).

Aby zainstalować aktualizację systemu BIOS, użyj pamięci flash USB:

 1. Utwórz rozruchowy dysk flash USB.
 2. Pobierz plik z aktualizacją systemu BIOS i zapisz go na dysku flash USB.
  UWAGA: należy zwrócić uwagę na nazwę pliku z aktualizacją systemu BIOS np. O9010A12.exe.
 3. Wyłącz zasilanie komputera Dell.
 4. Podłącz napęd flash USB i uruchom ponownie komputer firmy Dell.
 5. Naciśnij klawisz F12 podczas wyświetlania logo firmy Dell, aby wejść do One Time Boot Menu (Menu jednorazowego rozruchu).
 6. Używając klawiszy strzałek, wybierz opcję USB Storage Device (Urządzenie pamięci USB) i naciśnij klawisz Enter.
 7. W wierszu polecenia wpisz pełną nazwę pliku systemu BIOS np. O9010A12.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie narzędzia aktualizacji systemu BIOS, aby ukończyć proces aktualizacji.
UWAGA: nowsze wersje systemu BIOS firmy Dell mogą korzystać z długich nazw plików. Zmień nazwę pobranego pliku na 8 znaków lub mniej, aby uruchomić plik w wierszu polecenia.
OSTRZEŻENIE: nie należy wyłączać komputera podczas procesu aktualizacji systemu BIOS.
OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS akumulator laptopa firmy Dell musi być naładowany do poziomu co najmniej 10%. Firma Dell zaleca podłączenie laptopa do zasilania sieciowego przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.

Powrót do góry

Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacja systemu BIOS firmy Dell w środowisku Linux lub Ubuntu.

Powrót do góry

Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell : Aktualizowanie systemu BIOS na komputerach firmy Dell z włączoną funkcją BitLocker.

OSTRZEŻENIE: jeśli funkcja BitLocker nie zostanie zawieszona przed aktualizacją systemu BIOS, komputer nie rozpozna klucza BitLocker po ponownym uruchomieniu. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji każdego ponownego uruchomienia.
OSTRZEŻENIE: nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.

Powrót do góry

Uszkodzony system BIOS jest jedną z możliwych przyczyn błędów testu POST, a czasem też braku możliwości wczytania systemu operacyjnego. Narzędzie BIOS Recovery to oprogramowanie zaprojektowane w celu przywracania uszkodzonego systemu BIOS w oparciu o technologię Boot Block. Główną funkcją oprogramowania jest zapewnienie możliwości przywrócenia uszkodzonego systemu BIOS za pomocą pliku przywracania BIOS znajdującego się na głównym dysku twardym komputera lub na zewnętrznym nośniku USB.

Jeżeli komputer lub tablet firmy Dell obsługuje przywracanie systemu BIOS, możesz przywrócić uszkodzony BIOS za pomocą metody przywracania dla Twojego komputera lub tabletu firmy Dell. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell "Odzyskiwanie systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell".

Powrót do góry

Informacje, które są zapisywane w systemie BIOS (Basic Input/Output System), znane jako ESCD (Extended System Configuration Data), mogą czasem ulec uszkodzeniu na skutek różnych sytuacji, takich jak zdarzenia związane z zasilaniem, nieprawidłowe ustawienia użytkownika, niezgodność sprzętowa ze względu na określone ustawienie, brak testu POST lub brak obrazu. W tych przypadkach czasami trzeba zresetować system BIOS lub pamięć CMOS do ustawień fabrycznych, a w innych okolicznościach trzeba wyczyścić pamięć NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM na komputerach firmy Dell.

OSTRZEŻENIE: interfejs systemu BIOS jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Zmiana niektórych ustawień może uniemożliwić poprawne uruchomienie komputera, zapobiec ładowaniu się systemu operacyjnego lub prowadzić do utraty danych.

Powrót do góry

Oprogramowanie wewnętrzne systemu BIOS lub UEFI umożliwia ustawianie haseł niższego poziomu. Pozwala to na uniemożliwienie użytkownikowi rozruchu komputera, uruchomienie wymiennego urządzenia USB i zmianę ustawień systemu BIOS lub UEFI bez zezwolenia.

W ustawieniach oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS lub UEFI można ustawić trzy typy haseł.

 1. Hasło nadzorcy lub administratora — hasło administratora umożliwia dostęp do kilku funkcji zabezpieczeń. Włączenie tego ustawienia uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS lub UEFI.
 2. Hasło systemowe lub użytkownika — to ustawienie wymaga od użytkownika podania hasła w celu ukończenia procedury testowej POST.
 3. Hasło dysku twardego — to ustawienie wymaga od użytkownika podania hasła w celu uzyskania dostępu do wewnętrznego dysku twardego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień hasła w oprogramowaniu wewnętrznym systemu BIOS lub UEFI i sposobie resetowania haseł, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell : Ogólne informacje o dysku twardym i haśle systemu BIOS.

Powrót do góry


Przydatne łącza


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

08 May 2024

Version

14

Article Type

How To