Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na monitoru Dell

Resumen: Tento článek obsahuje informace, jak odstraňovat problémy a napravovat běžné potíže s displejem nebo obrazem na monitoru Dell.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas

Kroky pro odstraňování problémů v tomto článku pomáhají vyřešit běžné problémy s obrazem nebo displejem u monitoru Dell připojeného ke stolnímu počítači nebo notebooku. Některé příznaky, které značí problém se zobrazením nebo obrazem, jsou následující:

 • Prázdná nebo černá obrazovka
 • Blednutí barev
 • Neostrý, rozmazaný, zkreslený nebo roztažený obraz
 • Geometrické zkreslení
 • Únik světla nebo nerovnoměrné podsvícení
 • Blikající obrazovka
 • Vodorovné nebo svislé čáry
 • Světlé nebo tmavé oblasti
 • Mrtvý nebo světlý pixel
 • Chyba Ovladač zobrazení přestal odpovídat
 • Obraz přestal reagovat

Vyzkoušejte tento rychlý postup k vyřešení problémů s obrazem na počítači Dell.

Causa

K problému s displejem LCD nebo obrazem může dojít v důsledku zastaralých ovladačů, například systému BIOS, grafické karty (GPU), čipové sady, ovladačů monitoru. Může k němu také dojít kvůli nesprávným nastavením grafické karty v operačním systému, vadnému videokabelu nebo zastaralým aktualizacím operačního systému.

Resolución

Společnost Dell Technologies doporučuje zajistit, aby byly ovladače zařízení a systém BIOS aktuální. Pro optimální nastavení zobrazení a k řešení běžných problémů s obrazem používejte aplikaci SupportAssist.

Aplikaci SupportAssist spustíte následovně:

 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Tlačítko Windows) a poté stiskněte klávesu q.
 2. V poli pro vyhledávání zadejte text SupportAssist .
 3. Ze seznamu výsledků vyberte položku SupportAssist (aplikace).
  POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání, přejděte na stránku SupportAssist pro počítače a tablety, kde naleznete informace o stažení a instalaci aplikace SupportAssist.
 4. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Start Now spustíte všechny testy.
  POZNÁMKA: Můžete klepnout nebo kliknout na šipku dolů a poté spustit samostatný test. Společnost Dell Technologies doporučuje provést kompletní test počítače.
 5. Aplikace SupportAssist spouští testy jeden po druhém a zobrazuje výsledky a doporučené akce.

Optimalizujte svůj systém pomocí aplikace SupportAssist

Délka: 0:32
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Postup ručního stažení a instalace ovladače zařízení, jako je čipová sada, grafická karta (GPU) a ovladač monitoru, v počítači Dell. (V případě potřeby, většina ovladačů monitoru se dodává automaticky prostřednictvím služby Windows Update.) Viz článek znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladačů Dell

Přečtěte si článek: Jak získat přístup k systému BIOS na počítači Dell a jak jej procházet a aktualizovat

POZNÁMKA: Společnost Dell Technologies doporučuje po instalaci aktualizací ovladačů restartovat počítač.

Aktualizace konfigurace systému (BIOS)

Délka: 2:06
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Je potřeba ověřit, jestli se problém týká monitoru, grafické karty (GPU) nebo nastavení obrazu na vašem počítači. Snadný způsob, jak to zjistit, je připojit počítač k funkčnímu externímu monitoru nebo televizoru. Zkontrolujte, zda je kabel displeje pevně připojen k videoportu na počítači a monitoru. (Například: S-video, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C nebo Thunderbolt 3)

Další informace o připojení počítače Dell k monitoru nebo televizi najdete v článku znalostní databáze Dell: Postup připojení monitoru k počítači

Pokud problém přetrvává i na druhém monitoru, může se týkat grafické karty (GPU) nebo nastavení zobrazení, a nikoli monitoru. Přejděte na adresu: Ověření problému s displejem nebo obrazem v nouzovém režimu systému Windows nebo přejděte k dalšímu kroku.

Poškození kabelů displeje nebo obrazovky LCD může vést k problémům s výkonem. Pokud jsou kabely displeje nebo obrazovka LCD poškozené, mohou obrazovky LCD vykazovat následující příznaky. (Například: Obrazovka LCD přestane fungovat, funguje přerušovaně, zobrazují se neodpovídající barvy, bliká nebo se zobrazují vodorovné či svislé čáry.)

Pokud si všimnete fyzického poškození, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné. Pokud k žádnému fyzickému poškození nedošlo, přejděte na další krok.

Monitory Dell disponují kontrolní funkcí automatického testu (SFTC), vestavěným samočinným testem (BIST) nebo vestavěnou diagnostikou (BID). Ty dokáží zjistit, zda se vámi pozorované problémy týkají monitoru Dell, grafické karty (GPU) nebo nastavení počítače.

Dobrým krokem je monitor izolovat spuštěním diagnostického testu na monitoru Dell, jakmile si na obrazovce všimnete odchylek od normálu. (Například: Blikání, zkreslení, problémy se zřetelností, blednutí barev, rozmazaný nebo neostrý obraz nebo vodorovné či nebo svislé čáry.)

Více informací o spuštění diagnostického testu na monitoru Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup spuštění diagnostického testu na monitoru Dell

POZNÁMKA: Kontrolní funkce automatického testu (SFTC) pomáhá zkontrolovat, zda monitor Dell funguje normálně jako samostatné zařízení. Spusťte vestavěný samočinný test (BIST) nebo vestavěný diagnostický test (BID) a zjistěte, zda na obrazovce nedochází k odchylkám od normálu. (Například: Blikání, zkreslení, problémy se zřetelností, rozmazaný nebo neostrý obraz, vodorovné či svislé čáry, blednutí barev atd.)
POZNÁMKA: U některých monitorů Dell lze integrovaný samočinný test (BIST) nebo integrovanou diagnostiku (BID) spustit pouze v případě, Je třeba odpojit jeden nebo více videokabelů, jsou zapojeny zástrčky a monitor Dell již běží v režimu automatického testu.

Monitory Dell lze obnovit do výchozího továrního nastavení pomocí nabídky OSD (On-Screen Display). Tu lze otevřít pomocí tlačítek nebo joysticku, které jsou k dispozici na monitoru Dell. Podrobné pokyny pro obnovení výchozího továrního nastavení monitoru Dell naleznete v Uživatelské příručce k monitoru Dell na webových stránkách Příručky společnosti Dell.

 1. Přejděte na webovou stránku Příručky Dell.
 2. Určete model svého monitoru Dell.
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo monitoru Dell a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů, vyberte položku Elektronika a příslušenství, Monitory a příslušenství a vyberte svůj monitor Dell z katalogu.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a vedle uživatelské příručky k monitoru klikněte na možnost Zobrazit PDF.
 4. V uživatelské příručce si v části Ovládání monitoru přečtěte článek Používání nabídky OSD (On-Screen Display).
 5. V nabídce OSD (On-Screen Display) vyhledejte možnost Factory Reset a použijte ji.

Nouzový režim systému Windows nám umožňuje identifikovat, jestli se problém týká operačního systému, nastavení obrazu, ovladačů zařízení nebo softwaru jiných výrobců. Další informace o spuštění počítače Dell v nouzovém režimu naleznete v následujících článcích znalostní databáze Dell: (Jsou rozlišeny podle operačního systému nainstalovaného v počítači.)

Pokud problém přetrvává v nouzovém režimu systému Microsoft Windows, přejděte k dalšímu kroku. Jinak pokračujte krokem Provedení Obnovení systému Windows.

Spuštění v nouzovém režimu se sítí

Délka: 0:50
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Postup spuštění služby Windows Update v systému Microsoft Windows 11

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. Na panelu Nastavení klikněte na možnost Windows Update.
 3. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 4. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Postup spuštění služby Windows Update v systému Microsoft Windows 10

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Výkon monitoru Dell může ovlivnit nastavení displeje, například jas, obnovovací frekvence, rozlišení a řízení spotřeby. Změna nastavení displeje může pomoct vyřešit několik typů problémů s obrazem.

Více informací o změně jasu, obnovovací frekvence a rozlišení v počítači Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell: Jak změnit nastavení obrazu nebo vylepšit zobrazení textu v systému Windows 10

Zde najdete několik běžných kroků, které vám pomohou při odstraňování problémů, kdy dotykový monitor Dell nereaguje na dotyk nebo dotyky fungují přerušovaně.

Přečtěte si článek: Odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou či panelem

POZNÁMKA: Než začnete odstraňovat problémy s dotykovou obrazovkou, ověřte, zda monitor Dell podporuje dotykovou funkci.
POZNÁMKA: Připojte kabel USB pro odesílání dat z dotykového monitoru Dell k funkčnímu portu USB v počítači. To je nezbytné pro fungování dotykové funkce.

Zátěžový test dokáže důkladně diagnostikovat grafickou kartu (GPU) na vašem počítači a nahlásit všechny potenciální problémy s hardwarem. Spuštění zátěžového testu na počítači může ověřit, jestli jsou hardwarové komponenty stabilní a spolehlivé.

Spuštění zátěžového testu grafické karty:

 1. Přejděte na zátěžový test grafické karty aplikace SupportAssist.
 2. Pokud aplikace SupportAssist v počítači Dell není k dispozici, budete vyzváni k její instalaci.
 3. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci SupportAssist a dokončete zátěžový test.
 4. Pokud test selže, obraťte se na: Technická podpora společnosti Dell

Online diagnostický test Dell s aplikací Dell Support Assist

Délka: 03:43
Je-li k dispozici, lze jazyková nastavení titulků (titulků) zvolit pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, který slouží k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, pokuste se před jeho obnovením do výchozího nastavení nebo přeinstalací jeho operačního systému použít nástroj Obnovení systému.

Pro bližší informace o postupu při použití nástroje Obnovení systému vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Pokud diagnostické testy na monitoru Dell a grafické kartě (GPU) proběhnou úspěšně, problém se týká softwaru nainstalovaného v počítači. Pokud výše uvedené kroky pro odstraňování problémů problém nevyřeší, můžete jako poslední možnost zkusit obnovit výchozí nastavení počítače.

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je vyhrazena pro přeinstalaci operačního systému. Toto je nejjednodušší metoda, jak obnovit váš počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení se z počítače vymažou veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu proto zálohujte všechny své soubory.

Pro bližší informace o postupu při obnovení výchozího nastavení počítače Dell vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Obnovení systému Windows 10

Délka: 1:36
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Información adicional

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


 

Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Neplatí pro servery ani úložiště.

Propiedades del artículo


Producto comprometido
Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, Legacy Monitors, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, G Series , Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Fecha de la última publicación

11 jun 2024

Versión

25

Tipo de artículo

Solution