Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Používání a testování webkamery Dell a odstraňování problémů s kamerou a ovladačem

Résumé: Zjistěte, jak otestovat webkameru, opravit problémy s kamerou a webkamerou, získat aplikace webkamery a spustit diagnostiku kamery Dell v systémech Windows 11, 10, 8 (8.1) a 7.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

POZNÁMKA: V noteboocích, monitorech a počítačích All-In-One společnosti Dell se systémem Windows 11 nebo Windows 10 poskytuje společnost Microsoft ovladače pro integrovanou webkameru. Služba Windows Update nainstaluje všechny nové ovladače, jakmile budou k dispozici. Společnost Dell nemá k dispozici žádné ovladače webkamery pro systém Windows 11 nebo Windows 10. Pokud se domníváte, že ovladače pro webkameru nejsou v systému Windows 11 nebo Windows 10 správně nainstalovány, vyhledejte pokyny v části Jak zjistit, že je ovladač webkamery nainstalován v systému Windows 11 nebo Windows 10.
POZNÁMKA: Informace o používání a konfiguraci externí webkamery Dell WB7022 naleznete v článku znalostní databáze Dell Používání nástroje Dell Peripheral Manager a odstraňování problémů s ním spojených.

Průvodce odstraňováním problémů s webkamerou Dell v systému Windows 11

Délka: 4:02
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.


Informace, nápovědu pro povolení/zakázání a použití webkamery (webové kamery) a pro odstraňování problémů s ní spojených naleznete v části odpovídající operačnímu systému, který je nainstalovaný ve vašem počítači.

Tento článek si přidejte do záložek, protože během procesu řešení potíží se doporučuje restartovat počítač.

Cause

Problémy související s webkamerou mohou být způsobeny nastavením aplikací pro videokonference, ovladači webkamery atd.

Résolution

Další informace získáte výběrem z níže uvedených karet.

POZNÁMKA: Software Dell Webcam Central není k dispozici pro operační systém Windows 11, Windows 10 nebo Windows 8 (8.1). Použijte místo toho aplikaci Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams. Níže naleznete často kladené dotazy týkající se získání a používání aplikací Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams.
 • Kde mohu získat ovladače pro svou webkameru?
  U všech počítačů se systémem Windows 11 a Windows 10 jsou ovladače již integrovány do operačního systému (jsou nativní).

   

  Chcete-li zjistit, zda je ovladač webkamery nainstalován v systému Windows 11 nebo Windows 10, proveďte následující kroky:
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
  3. Vyberte položku Správce zařízení (Ovládací panel) v seznamu výsledků.
  4. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Kamery nebo Zařízení pro zpracování obrázků.
  5. Webkamera funguje správně, pokud se nezobrazí červený symbol (X), vykřičník (!) nebo šipka dolů vedle položky Integrovaná webkamera (pokud v seznamu nejsou uvedeny Kamery nebo Zařízení pro zpracování obrázků, obraťte se na technickou podporu).
   POZNÁMKA: Systémy Windows 11 a Windows 10 poskytují ovladače pro webkameru. Pokud se vedle položky Integrovaná webkamera zobrazuje červený symbol (X), vykřičník (!) nebo šipka dolů:
   • Aktualizujte počítač na nejnovější verzi systému Windows 11 nebo Windows 10. Více informací najdete v článku znalostní báze Microsoft „Aktualizace systému Windows: Časté dotazy.“ Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
   • Na kartě Webkamera nefunguje správně najdete podrobné pokyny k odebrání a přeinstalování ovladačů webkamery v systému Windows 11 nebo Windows 10.

 • Kde mohu získat software Skype na schůzky online?
  Software Skype můžete získat na webových stránkách programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
  POZNÁMKA: V případě systémů Windows 11 a Windows 10 již může být aplikace Skype nainstalována z výroby.

 • Jak se používá software Skype?
  Informace o tom, jak se používá software Skype, najdete na webu „podpory programu Skype“. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak spustím aplikaci Skype?
  Podrobné pokyny najdete na kartě Jak získat a používat aplikaci Skype, Zoom nebo Microsoft Teams a jak spustit software Skype.
 • Kde mohu získat software Zoom na online schůzky?
  Software Zoom můžete získat na webových stránkách Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
  POZNÁMKA: Jazyk webu můžete změnit z angličtiny na požadovaný jazyk pomocí rozevírací nabídky ve spodní části stránky.

 • Jak se používá software Zoom?
  Informace o tom, jak používat software Zoom a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpora Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Microsoft Teams na schůzky online?
  Software Microsoft Teams můžete získat na webových stránkách programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Microsoft Teams?
  Informace o tom, jak používat software Microsoft Teams a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpory programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Google Meet na schůzky online?
  Software Google Meet můžete získat na webových stránkách programu Google Meet. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Google Meet?
  Informace o tom, jak se používá software Google Meet, najdete na webu „podpory programu Google Meet“. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Cisco Webex na online schůzky?
  Software Cisco Webex můžete získat na webových stránkách programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Cisco Webex?
  Více informací o používání softwaru Cisco Webex najdete na webu podpory programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde má webkamera mikrofon?
  Mikrofon je malý otvor vedle objektivu webkamery (může být na pravé nebo levé straně).
 • Mám potíže s mikrofonem webkamery.
  Podrobné pokyny najdete na kartě Mikrofon nebo reproduktory nefungují.

Odstraňování problémů s webkamerou v systému Windows 10 a 8 (8.1)

Délka: 3:16
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

 

U všech počítačů se systémem Windows 11 a Windows 10 jsou ovladače již integrovány do operačního systému (jsou nativní).

 1. Ovladač webkamery přeinstalujete následujícím způsobem.
  1. Ukončete všechny aplikace, které používají webkameru (mohou to být také webové stránky). Uložte veškerou práci a ukončete všechny spuštěné programy, protože bude nutné restartovat počítač.
  2. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
  3. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
  4. Vyberte položku Správce zařízení (Ovládací panel) v seznamu výsledků.
  5. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Kamery nebo Zařízení pro zpracování obrázků.
   POZNÁMKA: Pokud se položka Kamery nebo Zařízení pro zpracování obrázků stále nezobrazuje, obraťte se na technickou podporu.
  6. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položku Integrovaná webová kamera nebo Kamera USB.
  7. Klepněte nebo klikněte na možnost Odinstalovat.
  8. Potvrďte odinstalaci kliknutím na tlačítko OK.
  9. Po dokončení odinstalace restartujte počítač.
   POZNÁMKA: Systémy Windows 11 a Windows 10 ovladače webkamery automaticky rozpoznají a nainstalují.
  10. Pokud webkamera stále nefunguje, je třeba po instalaci ovladačů také odinstalovat a přeinstalovat software webkamery. O pomoc požádejte poskytovatele softwaru webkamery.

 2. Spusťte automatické nástroje, které jsou k dispozici v aplikaci SupportAssist (tím zjistíte, zda jsou k dispozici novější ovladače a odhalíte problémy s výkonem).
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání napište SupportAssist.
  3. V seznamu s výsledky vyberte položku SupportAssist (Ověřená aplikace Microsoft Store).
   POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání, přejděte na stránku „SupportAssist pro počítače a tablety“, kde naleznete informace o stažení a instalaci aplikace SupportAssist.
  4. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Spustit nyní spustíte všechny testy.
   POZNÁMKA: Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko se šipkou dolů můžete spustit samostatný test. V případě problémů s nízkým výkonem doporučujeme spustit všechny testy.
  5. Aplikace SupportAssist spouští testy jeden po druhém a zobrazuje výsledky.

 3. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
 4. Do pole pro vyhledávání napište nastavení ochrany osobních údajů pro kameru.
 5. V seznamu výsledků vyberte možnost Nastavení ochrany osobních údajů pro kameru.
 6. V některých novějších verzích systému Windows (1803 a novějších) existuje možnost, která uděluje systému Windows a aplikacím přístup k webkameře. V části Povolit přístup ke kameře na tomto zařízení klepněte nebo klikněte na možnost Změnit. Ujistěte se, že je tato možnost nastavena na hodnotu Zapnuto.
  POZNÁMKA: Pokud tuto možnost nemáte, přejděte k dalšímu kroku.

 7. Zkontrolujte, zda je posuvník v části Povolit aplikacím přístup ke kameře nastaven na hodnotu Zapnuto.
 8. V části Zvolte, které aplikace můžou používat vaši kameru klepněte nebo klikněte na posuvník vedle softwaru, kterému chcete pomocí přepínání mezi hodnotami Vypnuto a Zapnuto udělit přístup ke kameře.
  POZNÁMKA: Tímto však nezakážete, aby si vyžádala otevření integrované aplikace Windows Kamera.

 9. Zkontrolujte, zda jsou nastavení jasu a osvětlení a další nastavení webkamery správná.
  1. Příčinou prázdné, černé nebo tmavé obrazovky mohou být nedostatečné světelné podmínky nebo nevhodný režim webkamery. Používejte kameru na dobře osvětlených místech.
  2. Upravte nastavení jasu nebo jakékoli jiné nastavení webkamery v softwaru, který používáte. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.

 10. Spusťte diagnostiku webkamery Dell.
  POZNÁMKY:
  • Pokud aplikace SupportAssist není ve vašem počítači již nainstalována, budete k tomu vyzváni.
  • Pokud se diagnostický test ukončí, aniž by zobrazil výsledky, nebo se zobrazí chyba, obraťte se na technickou podporu.

 

 1. Zkontrolujte, zda jsou nastavení jasu a osvětlení a další nastavení webkamery správná.
  1. Příčinou prázdné, černé nebo tmavé obrazovky mohou být nedostatečné světelné podmínky nebo nevhodný režim webkamery. Používejte kameru na dobře osvětlených místech.
  2. Upravte nastavení jasu nebo jakékoli jiné nastavení webkamery v softwaru, který používáte. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.

 

 

 1. Zkontrolujte nastavení zvuku v používaném programu webkamery.
  POZNÁMKA:

  Další informace naleznete v následujících článcích znalostní databáze:

   


 2. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, přečtěte si články znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s audiem nebo záznamem zvuku pro problémy s mikrofonem nebo Odstraňování problémů s audiem nebo přehráváním zvuku pro problémy s reproduktory.
 3. Pokud problémy přetrvávají, spusťte diagnostiku počítače Dell pro mikrofon a zvuk.

  Chcete-li spustit online diagnostiku počítače Dell, postupujte takto:

  1. Přejděte na webovou stránku podpory společnosti Dell.
  2. Svůj produkt Dell můžete identifikovat třemi způsoby.
   • Klepněte nebo klikněte na přehled pro váš počítač v části Tento počítač.
    POZNÁMKA: Pokud v části Tento počítač není uveden žádný přehled, můžete kliknout nebo klepnout na možnost Stažení a instalace nástroje SupportAssist, která automaticky identifikuje váš počítač. Podle pokynů stáhněte a nainstalujte aplikaci SupportAssist.

   • Zadejte výrobní číslo, sériové číslo, servisní požadavek, model nebo klíčové slovo, poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat a vyberte počítač ze seznamu.
   • Klepněte nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů: Je nutné vybrat typ zařízení, název značky a poté model produktu.
    POZNÁMKA: Více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak zjistit model produktu vašeho počítače Dell.

  3. Zkontrolujte, zda je hlasitost počítače nastavena na maximální úroveň.
  4. Klikněte na kartu Diagnostika.
  5. Klikněte na šipku dolů v části Vlastní test komponent.
   • Pro problémy s mikrofonem:
    Zaškrtněte políčko Mikrofon v části Příslušenství a klikněte na možnost Spustit test.
   • Pro problémy s reproduktory:
    Zaškrtněte políčko Zvuková karta v části Příslušenství a klikněte na možnost Spustit test.
POZNÁMKA: Software Dell Webcam Central není k dispozici pro operační systém Windows 11, Windows 10 nebo Windows 8 (8.1). Použijte místo toho aplikaci Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams. Níže naleznete často kladené dotazy týkající se získání a používání aplikací Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams.
 • Kde mohu získat software Skype na schůzky online?
  Software Skype můžete získat na webových stránkách programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
  POZNÁMKA: V případě systémů Windows 11 a Windows 10 již může být aplikace Skype nainstalována z výroby.

 • Jak se používá software Skype?
  Informace o tom, jak se používá software Skype, najdete na webu „podpory programu Skype“. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak spustit software Skype v systému Windows 11 nebo Windows 10
  • Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start, a na obrazovce Start klepněte nebo klikněte na možnost Skype.
  • Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start, na možnost Všechny aplikace a přejděte dolu na položku Skype. Klepněte nebo klikněte na možnost Skype.
  • Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz Skype a klepněte nebo klikněte na možnost Skype (moderní aplikace).

 • Kde mohu získat software Zoom na online schůzky?
  Software Zoom můžete získat na webových stránkách Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
  POZNÁMKA: Jazyk webu můžete změnit z angličtiny na požadovaný jazyk pomocí rozevírací nabídky ve spodní části stránky.

 • Jak se používá software Zoom?
  Informace o tom, jak používat software Zoom a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpora Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Microsoft Teams na schůzky online?
  Software Microsoft Teams můžete získat na webových stránkách programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Microsoft Teams?
  Informace o tom, jak používat software Microsoft Teams a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpory programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Google Meet na schůzky online?
  Software Google Meet můžete získat na webových stránkách programu Google Meet. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Google Meet?
  Informace o tom, jak se používá software Google Meet, najdete na webu „podpory programu Google Meet“. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Cisco Webex na online schůzky?
  Software Cisco Webex můžete získat na webových stránkách programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Cisco Webex?
  Informace o používání softwaru Cisco Webex najdete na webu podpory programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání napište nastavení ochrany osobních údajů pro kameru.
 3. V seznamu výsledků vyberte možnost Nastavení ochrany osobních údajů pro kameru.

  Existují čtyři možnosti, jak zamezit softwaru počítače v přístupu k webkameře.

  • 1. možnost:

   V některých novějších verzích systému Windows (1803 a novějších) existuje možnost, která znemožňuje systému Windows a aplikacím přístup k webkameře. V části Povolit přístup ke kameře na tomto zařízení klepněte nebo klikněte na možnost Změnit. Poté klepněte nebo klikněte na přepínač pro přepnutí mezi nastavením hodnot Vypnuto a Zapnuto.
   POZNÁMKA: Pokud tato možnost nefunguje, použijte jednu z následujících možností.

  • 2. možnost:

   Klepněte nebo klikněte na posuvník v části Povolit aplikacím přístup ke kameře a přepněte mezi hodnotami Vypnuto a Zapnuto.
   POZNÁMKA: Odepření přístupu blokuje pouze přístup aplikací ke kameře. Neblokuje systém Windows.

  • 3. možnost:

   V části Zvolte, které aplikace můžou používat vaši kameru klepněte nebo klikněte na posuvník vedle softwaru, kterému chcete pomocí přepínání mezi hodnotami Vypnuto a Zapnuto odepřít přístup ke kameře.
   POZNÁMKA: Tímto však nezakážete, aby si vyžádala otevření integrované aplikace Windows Kamera.

  • 4. možnost:

   VÝSTRAHA: Tyto kroky popsané níže by neměl provádět uživatel začátečník, jelikož změna jiných nastavení ve Správci zařízení, než jaké jsou uvedené níže, by mohla způsobit, že počítač nebude fungovat správně.
   1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
   2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
   3. Vyberte položku Správce zařízení (Ovládací panel) v seznamu výsledků.
   4. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Zařízení pro zpracování obrázků (může být uvedena také jako Kamery).
   5. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem na položku Integrovaná webová kamera a vyberte možnost Zakázat zařízení. Potvrďte zakázání webkamery klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Ano.
    POZNÁMKA: Chcete-li webkameru povolit, proveďte ty stejné kroky, ale vyberte možnost Povolit zařízení.

Další informace získáte výběrem z níže uvedených karet.

POZNÁMKA: Software Dell Webcam Central není k dispozici pro operační systém Windows 11, Windows 10 nebo Windows 8 (8.1). Použijte místo toho aplikaci Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams. Níže naleznete často kladené dotazy týkající se získání a používání aplikací Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams.
 • Kde mohu získat ovladače pro svou webkameru?
  U všech počítačů se systémem Windows 8 a Windows 8.1 jsou ovladače již integrovány do operačního systému (jsou nativní).
  V části Webkamera nefunguje správně naleznete podrobné pokyny k odebrání a přeinstalování ovladačů webkamery v systému Windows 8 (8.1).

 • Kde mohu získat software Skype na schůzky online?
  Software Skype můžete získat na webových stránkách programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Skype?
  Informace o tom, jak se používá software Skype, najdete na webu podpory programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak spustím aplikaci Skype?
  Podrobné pokyny najdete na kartě Jak získat, používat a spustit software Skype.
 • Kde mohu získat software Zoom na online schůzky?
  Software Zoom můžete získat na webových stránkách Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
  POZNÁMKA: Jazyk webu můžete změnit z angličtiny na požadovaný jazyk pomocí rozevírací nabídky ve spodní části stránky.

 • Jak se používá software Zoom?
  Informace o tom, jak používat software Zoom a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpora Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Microsoft Teams na schůzky online?
  Software Microsoft Teams můžete získat na webových stránkách programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Microsoft Teams?
  Informace o tom, jak používat software Microsoft Teams a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpory programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Google Meet na schůzky online?
  Software Google Meet můžete získat na webových stránkách programu Google Meet. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Google Meet?
  Informace o tom, jak se používá software Google Meet, najdete na webu „podpory programu Google Meet“. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Cisco Webex na online schůzky?
  Software Cisco Webex můžete získat na webových stránkách programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Cisco Webex?
  Informace o používání softwaru Cisco Webex najdete na webu podpory programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde má webkamera mikrofon?
  Mikrofon je malý otvor vedle objektivu webkamery (může být na pravé nebo levé straně).
 • Mám potíže s mikrofonem webkamery.
  Podrobné pokyny najdete na kartě Mikrofon nebo reproduktory nefungují.

Odstraňování problémů s webkamerou v systému Windows 10 a 8 (8.1)

Délka: 3:16
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

 

U všech počítačů se systémem Windows 8 (8.1) jsou ovladače již integrovány do operačního systému (jsou nativní).

 1. Ovladač webkamery přeinstalujete následujícím způsobem.
  1. Ukončete všechny aplikace, které používají webkameru (mohou to být také webové stránky). Uložte veškerou práci a ukončete všechny spuštěné programy, protože bude nutné restartovat počítač.
  2. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví panel ovládacích tlačítek.
  3. Klikněte na tlačítko Search.
  4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač.
  5. Klikněte na položku Properties.
  6. V levém horním rohu klikněte na položku Správce zařízení.
  7. Klikněte na šipku vlevo od položky Zařízení pro zpracování obrázků (může být uvedena také jako Kamery).
   POZNÁMKA: Pokud zde položka Zařízení pro zpracování obrázků není uvedena, obraťte se na technickou podporu.
  8. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Integrovaná webová kamera nebo Kamera USB.
  9. Klikněte na možnost Odinstalovat.
  10. Potvrďte odinstalaci kliknutím na tlačítko OK.
  11. Po dokončení odinstalace restartujte počítač.
   POZNÁMKA: Systémy Windows 8 a Windows 8.1 ovladače webkamery automaticky rozpoznají a nainstalují.
  12. Pokud webkamera stále nefunguje, je třeba po instalaci ovladačů také odinstalovat a přeinstalovat její software. O pomoc požádejte poskytovatele softwaru webkamery.

 2. Spusťte automatické nástroje, které jsou k dispozici v aplikaci SupportAssist (tím zjistíte, zda jsou k dispozici novější ovladače a odhalíte problémy s výkonem).
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání napište SupportAssist.
  3. V seznamu s výsledky vyberte položku SupportAssist (Ověřená aplikace Microsoft Store).
   POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání, přejděte na stránku „SupportAssist pro počítače a tablety“, kde naleznete informace o stažení a instalaci aplikace SupportAssist.
  4. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Spustit nyní spustíte všechny testy.
   POZNÁMKA: Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko se šipkou dolů můžete spustit samostatný test. V případě problémů s nízkým výkonem doporučujeme spustit všechny testy.
  5. Aplikace SupportAssist spouští testy jeden po druhém a zobrazuje výsledky.

 3. Zkontrolujte, zda je správně nastaven jas a osvětlení.
  1. Příčinou prázdné, černé nebo tmavé obrazovky mohou být nedostatečné světelné podmínky nebo nevhodný režim webkamery. Používejte kameru na dobře osvětlených místech.

 4. Spusťte diagnostiku webkamery Dell.
  POZNÁMKY:
  • Pokud aplikace SupportAssist není ve vašem počítači již nainstalována, budete k tomu vyzváni.
  • Pokud se diagnostický test ukončí, aniž by zobrazil výsledky, obraťte se na technickou podporu.
 5. Kdy

 

 1. Zkontrolujte, zda je správně nastaven jas a osvětlení.
  1. Příčinou prázdné, černé nebo tmavé obrazovky mohou být nedostatečné světelné podmínky nebo nevhodný režim webkamery. Používejte kameru na dobře osvětlených místech.
  2. Upravte nastavení jasu v softwaru Skype, bližší informace najdete na webové stránce programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.

 

 

 1. Zkontrolujte nastavení zvuku v používaném programu webkamery.
  POZNÁMKA:

  Další informace naleznete v následujících článcích znalostní databáze:

   


 2. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, přečtěte si články znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s audiem nebo záznamem zvuku pro problémy s mikrofonem nebo Odstraňování problémů s audiem nebo přehráváním zvuku pro problémy s reproduktory.
 3. Pokud problémy přetrvávají, spusťte diagnostiku počítače Dell pro mikrofon a zvuk.

  Chcete-li spustit online diagnostiku počítače Dell, postupujte takto:

  1. Přejděte na webovou stránku podpory společnosti Dell.
  2. Svůj produkt Dell můžete identifikovat třemi způsoby.
   • Klepněte nebo klikněte na přehled pro váš počítač v části Tento počítač.
    POZNÁMKA: Pokud v části Tento počítač není uveden žádný přehled, můžete kliknout nebo klepnout na možnost Stažení a instalace nástroje SupportAssist, která automaticky identifikuje váš počítač. Podle pokynů stáhněte a nainstalujte aplikaci SupportAssist.

   • Zadejte výrobní číslo, sériové číslo, servisní požadavek, model nebo klíčové slovo, poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat a vyberte počítač ze seznamu.
   • Klepněte nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů: Vyberte typ zařízení, název značky a poté model produktu.
    POZNÁMKA: Více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak zjistit model produktu vašeho počítače Dell.

  3. Zkontrolujte, zda je hlasitost počítače nastavena na maximální úroveň.
  4. Klikněte na kartu Diagnostika.
  5. Klikněte na šipku dolů v části Vlastní test komponent.
   • Pro problémy s mikrofonem:
    Zaškrtněte políčko Mikrofon v části Příslušenství a klikněte na možnost Spustit test.
   • Pro problémy s reproduktory:
    Zaškrtněte políčko Zvuková karta v části Příslušenství a klikněte na možnost Spustit test.

 

POZNÁMKA: Software Dell Webcam Central není k dispozici pro operační systém Windows 11, Windows 10 nebo Windows 8 (8.1). Pokud jste provedli upgrade na systém Windows 11 nebo Windows 10, použijte místo toho aplikaci Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams. Níže naleznete často kladené dotazy týkající se získání a používání aplikací Skype, Zoom, Google Meet, Cisco Webex nebo Microsoft Teams.
 • Kde mohu získat software Skype na schůzky online?
  Software Skype můžete získat na webových stránkách programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Skype?
  Informace o tom, jak se používá software Skype, najdete na webu podpory programu Skype. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak spustit software Skype v systému Windows 8 (8.1)
  Na obrazovce Start spusťte program kliknutím na položku Skype.
 • Kde mohu získat software Zoom na online schůzky?
  Software Zoom můžete získat na webových stránkách Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
  POZNÁMKA: Jazyk webu můžete změnit z angličtiny na požadovaný jazyk pomocí rozevírací nabídky ve spodní části stránky.

 • Jak se používá software Zoom?
  Informace o tom, jak používat software Zoom a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpora Zoom. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Microsoft Teams na schůzky online?
  Software Microsoft Teams můžete získat na webových stránkách programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Microsoft Teams?
  Informace o tom, jak používat software Microsoft Teams a odstraňovat problémy s ním spojené, najdete na webu podpory programu Microsoft Teams. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Google Meet na schůzky online?
  Software Google Meet můžete získat na webových stránkách programu Google Meet. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Google Meet?
  Informace o tom, jak se používá software Google Meet, najdete na webu „podpory programu Google Meet“. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Kde mohu získat software Cisco Webex na online schůzky?
  Software Cisco Webex můžete získat na webových stránkách programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 • Jak se používá software Cisco Webex?
  Informace o používání softwaru Cisco Webex najdete na webu podpory programu Cisco Webex. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
VÝSTRAHA: Tyto kroky popsané níže by neměl provádět uživatel začátečník, jelikož změna jiných nastavení ve Správci zařízení, než jaké jsou uvedené níže, by mohla způsobit, že počítač nebude fungovat správně.
 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
 3. Ze seznamu výsledků vyberte položku Správce zařízení.
 4. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Zařízení pro zpracování obrázků (může být uvedena také jako Kamery).
 5. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem na položku Integrovaná webová kamera a vyberte možnost Zakázat. Potvrďte zakázání webkamery klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Ano.
  POZNÁMKA: Chcete-li webkameru povolit, proveďte ty stejné kroky, ale vyberte možnost Povolit.

Tato část vám pomůže otestovat webkameru a zjistit, jak zkontrolovat, jestli webová kamera funguje, jak před schůzkou otestovat webkameru nebo jak otestovat mikrofon webkamery.

 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Klávesa Windows) a poté stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
 3. Vyberte položku Správce zařízení (Ovládací panel) v seznamu výsledků.
 4. Klepněte nebo klikněte na znaménko plus + nalevo od položky Kamery nebo Zařízení pro zpracování obrázků.
 5. Webkamera funguje správně, pokud se nezobrazí červený symbol (X), vykřičník (!) nebo šipka dolů vedle položky Integrovaná webkamera (pokud v seznamu nejsou uvedeny Kamery nebo Zařízení pro zpracování obrázků, obraťte se na technickou podporu).
  POZNÁMKA: Systémy Windows 11 a Windows 10 poskytují ovladače pro webkameru. Pokud se vedle položky Integrovaná webkamera zobrazuje červený symbol (X), vykřičník (!) nebo šipka dolů:

Informations supplémentaires

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Propriétés de l’article


Produit concerné
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Dell Pro Webcam WB5023 , Dell Webcam WB3023, Dell Webcam WB7022 ...
Dernière date de publication

13 déc. 2023

Version

43

Type d’article

Solution