Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Příručka k používání webkamery Dell WB7022 UltraSharp a odstraňování problémů s ní spojených

Résumé: Následující článek obsahuje informace o webkameře Dell WB7022 UltraSharp. Další informace o funkcích a používání webkamery Dell WB7022 UltraSharp naleznete v jednotlivých částech. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions


Obsah:

 1. Co je součástí webové kamery Dell WB7022 UltraSharp?
 2. Funkce webkamery UltraSharp
 3. Nastavení webkamery UltraSharp
 4. Odstraňování problémů
 5. Často kladené dotazy
 6. Další informace
 

Snímek produktu WB7022 

(Obrázek 1 Vylepšete si pracovní schůzky a konferenční hovory díky webkameře Dell UltraSharp WB7022)

„Díky naší webkameře s rozlišením 4K a podporou více uživatelů, která nabízí sledování a nastavení kompozice s nastavitelným zorným polem a automatickým zaostřováním, můžete dosáhnout vyšší produktivity. Zlepšete zabezpečení a využitelnost díky podpoře funkcí Walk Away Lock a Wake on Approach.“


 

Co je součástí webové kamery Dell WB7022 UltraSharp?

 

Obsah balení 

(Obrázek 2 Obsah balení webkamery Dell WB7022 UltraSharp)

1 Webkamera UltraSharp 2 Držák webkamery
3 Kabel USB Type-C na USB Type-A (2 m) 4
 • Adaptér stativu
 • Poznámka: Stativ kamery není součástí balení.
5
 • Dokumentace
 • Stručná úvodní příručka, SERI a záruční informace
6 Externí krytka webkamery
 


Zpět na začátek


 

Funkce webkamery UltraSharp

 

Čelní pohled

Čelní pohled 

(Obrázek 4 Webkamera Dell WB7022 UltraSharp – přední pohled)

1 Infračervená kontrolka LED / senzor 2 Senzor přiblížení
3 Objektiv 4K Ultra High Definition (HD) 4 Stavová kontrolka LED
 

Horní pohled

Horní pohled 

(Obrázek 3 Webkamera Dell WB7022 UltraSharp – horní pohled)

5 Slot pro držák webkamery nebo adaptér stativu 6 Konektor USB typu C
7 Tělo webkamery    
 

Funkce produktu

 • Výstup videa 4K při frekvenci 30 sn./s a videa QHD (Quad High Definition) při frekvenci 60 sn./s.
 • Webkamera sleduje a nastavuje kompozici pro více uživatelů.
 • Nastavitelné zorné pole automatického zaostřování.
 • Podpora funkce High Dynamic Range (HDR) a redukce šumu obrazu.
 • Podpora funkcí Walk Away Lock a Wake on Approach.
 • Podpora funkce Windows Hello.
 • Pomocí aplikace Dell Peripheral Manager je možné provádět další přizpůsobení.

Příslušenství k webkameře

Příslušenství 

(Obrázek 5 Příslušenství k webkameře Dell WB7022 UltraSharp)

8 Držák webkamery 9 Hlava držáku webkamery
10 Základna držáku webkamery 11
 • Adaptér stativu
 • Poznámka: Stativ kamery není součástí balení.
12 Závit stativu    
 


Zpět na začátek


 

Nastavení webkamery UltraSharp

 

Kompatibilita

Operační systémy:

 • Windows 10

Používání aplikace Dell Peripheral Manager:

 • Windows 10 nebo novější

Připojení webkamery UltraSharp

Webkamera Dell WB7022 UltraSharp používá kabel o délce 2 m. Kabel je na jedné straně zakončen konektorem USB Type-C, který se připojuje k webkameře. Na druhé straně je zakončen konektorem USB Type-A, který slouží k připojení ke stolnímu počítači nebo notebooku.

Nastavení webkamery na horní okraj monitoru:

 1. Konektor USB Type-C na dodaném kabelu se připojuje k portu USB Type-C na webkameře. (Ujistěte se, že je kabel řádně připojený.)

  Vložení kabelu USB 3.0 

  (Obrázek 6 Dell WB7022 – připojení USB Type-C)

 2. Zarovnejte západku na hlavě držáku webkamery se slotem na spodní straně webkamery a připojte držák ke kameře.

  Držák webkamery na monitor

  (Obrázek 7 Držák webkamery Dell WB7022)

 3. Otevřete základnu držáku webkamery, zavěste držák a webkameru přes horní okraj rámečku monitoru a zajistěte je.

  Montáž webkamery na monitor 

  (Obrázek 8 Instalace držáku webkamery Dell WB7022)

 4. Zatlačte základnu držáku webkamery směrem k zadnímu krytu monitoru a zkontrolujte, že sestava pevně sedí na místě.

  Umístění držáku. 

  (Obrázek 9 Umístění držáku webkamery Dell WB7022)

 5. Sejměte krytku z předního objektivu webkamery. (Umístěte ji na zadní stranu webkamery, abyste ji neztratili.)

  Krytka kamery 

  (Obrázek 10 Sejmutí krytky objektivu webkamery Dell WB7022)

 6. Konektor USB Type-A na dodaném kabelu se připojí k dalšímu dostupnému portu Type-A na vašem počítači. (Ujistěte se, že je kabel řádně připojený.)

  Připojení k počítači. 

  (Obrázek 11 Dell WB7022 – připojení USB Type-A)

 7. Nastavení webkamery můžete přizpůsobit podle pokynů na obrazovce v části Používání nástroje Dell Peripheral Manager a odstraňování problémů s ním spojených.

Instalace webkamery na stativ:

 1. Zarovnejte otvor pro šroub na adaptéru stativu se šroubem na stativu. Zašroubováním jej pevně připevněte ke stativu.

  Držák stativu 

  (Obrázek 6 Dell WB7022 – Adaptér stativu)

 2. Konektor USB Type-C na dodaném kabelu se připojuje k portu USB Type-C na webkameře. (Ujistěte se, že je kabel řádně připojený.)

  Připojení kabelu USB 3.0 

  (Obrázek 7 Dell WB7022 – připojení USB Type-C)

 3. Zarovnejte západku na adaptéru stativu se slotem na spodní straně webkamery a připojte adaptér ke kameře.

  Připevnění webkamery k držáku stativu 

  (Obrázek 8 Dell WB7022 – připevnění stativu)

 4. Sejměte krytku z předního objektivu webkamery. (Umístěte ji na zadní stranu webkamery, abyste ji neztratili.)

  Odstranění krytky a umístění webkamery 

  (Obrázek 9 Dell WB7022 – sejmutí krytky)

 5. Konektor USB Type-A na dodaném kabelu se připojí k dalšímu dostupnému portu Type-A na vašem počítači. (Ujistěte se, že je kabel řádně připojený.)

  Připojení stativu k počítači 

  (Obrázek 10 Dell WB7022 – připojení USB Type-A)

 6. Nastavení webkamery můžete přizpůsobit podle pokynů na obrazovce v aplikaci Dell Peripheral Manager.


Zpět na začátek


 

Odstraňování problémů

 

Problémy Možná řešení
Webkameru nelze zjistit.
 1. Zkuste odpojit kabel USB a znovu jej připojit.
 2. Zkontrolujte, zda je webkamera rozpoznána ve Správci zařízení systému Windows.
 3. Odpojte webkameru od všech dokovacích stanic nebo hardwarových klíčů, které používáte, a připojte ji přímo k počítači.
 4. Ujistěte se, že je kabel webkamery zcela zasunutý do portu USB Type-C webkamery.
V nastavení kamery nelze vybrat rozlišení 4K. Ujistěte se, že je kabel webkamery zcela zasunutý do portu USB Type-C webkamery. Zkontrolujte, že je webkamera připojena k portu USB Type-A 3.0 v počítači. Pro podporu videa v rozlišení 4K je potřeba dostatečná propustnost.
Chování kontrolky LED kamery.
 • USB připojeno k počítači a napájení: Bílá kontrolka LED a infračervená kontrolka LED jednou bliknou.
 • Náhled hlavního obrazu kamery: Svítí bílá kontrolka LED.
 • Aktivní funkce Windows Hello: Infračervená kontrolka rychle bliká.
Funkce Walk Away Lock a Wake on Approach nefungují. Funkce Walk Away Lock a Wake on Approach nefungují na počítačích, které podporují režim spánku S3.
Obraz nebo video obsahuje artefakty a bliká, nejspíš kvůli rušení kontrolky LED nebo zdrojů zářivého světla. To může ovlivňovat úroveň osvětlení prostředí. Tento problém vyřešíte v aplikaci Dell Peripheral Manager v části Color and Image:
 1. Zapněte přepínač Anti Flicker.
 2. Přepněte mezi frekvencí 50 a 60 Hz a zkontrolujte, která možnost blikání eliminuje.
Automatické nastavení kompozice nefunguje, pokud je kamera nastavena na frekvenci 60 sn./s. Webkamera Dell WB7022 nepodporuje frekvenci 60 sn./s při rozlišení 4K. Funkce přibližování automatického nastavení kompozice přestane fungovat v rozlišení Full-HD. (Aby se zabránilo poklesu rozlišení během automatického nastavování kompozice.) Webkamera podporuje automatické nastavení kompozice pouze v případě, že je nakonfigurována na rozlišení 4K při frekvenci 24 nebo 30 sn./s.
 


Zpět na začátek


 

Často kladené dotazy

 

Když otevřete aplikaci, která používá webkameru, například Dell Peripheral Manager (DPM), Kamera společnosti Microsoft (MS) nebo Správce zařízení, zobrazuje se webkamera Dell WB7022 jako zjištěná? Blikají obě kontrolky LED na webkameře WB7022?

K tomu může dojít, pokud kamera nemá k dispozici dostatečné napájení:

 • Webkamera je připojena k dokové stanici třetí strany, která prostřednictvím kabelu USB nezajišťuje dostatečné napájení.
 • Firmware dokovací stanice třetí strany je zastaralý.
 • Ovladač USB Asmedia je zastaralý.
 • Webkamera je připojena k 7,5W konektoru Type-C v počítači.
 • Adaptér není připojen.

Měli byste:

 1. Zkontrolovat, zda je firmware dokovací stanice třetí strany nebo ovladač USB Asmedia aktualizován na nejnovější možnou verzi.

 2. Zkontrolovat, zda konektor USB, přes který je webkamera připojena, plně podporuje napájení USB 3.0.

 3. Pokud je to možné, připojte webkameru přímo k počítači.

Pokud webkameru rychle připojíte za provozu, zobrazí aplikace DPM a Kamera společnosti Microsoft výstup kamery?

Kdykoli je webkamera odebrána a připojena příliš rychle, služba Windows Camera Frame Server bude potřebovat určitý čas ke spuštění. Pokud k tomu dojde, žádná jiná aplikace nebude mít přístup k webkameře po dobu 5–10 minut.

Abyste se vyhnuli tomuto problému, měli byste po odpojení kamery nebo webkamery vždy počkat několik sekund, než ji opět připojíte k počítači.

Aby mohla webkamera Dell WB7022 podporovat video v rozlišení 4K, vyžaduje připojení USB 3.0. (Nejlépe prostřednictvím kabelu připojeného přímo k počítači.)

Pokud nemáte webkameru připojenou prostřednictvím rozhraní USB 3.0, aplikace DPM nenabídne možnost 4KUHD.

Webkamera Dell WB7022 podporuje technologii HDR.

Toto nastavení však není optimální pro použití za slabého osvětlení. Pokud se nacházíte v podmínkách se slabým osvětlením, doporučujeme funkci HDR vypnout.

Funkce HDR funguje nejlépe za podmínek s vysokým kontrastem.

Obvykle tomu tak není.

Pokud je však webkamera připojena ke stejnému rozbočovači jako hardwarový klíč 2,4 Hz nebo Bluetooth, u klíče může docházet k určitým prodlevám. Doporučujeme nepřipojovat hardwarový klíč vedle webkamery.

Některé zdroje světla, například fluorescenční nebo odražené osvětlení LCD, mohou způsobit blikání obrazu webkamery.

Abyste tento jev zastavili, v aplikaci DPM můžete zapnout funkci Anti-Flicker v části Color and Image nebo přepnout mezi frekvencí 50 a 60 Hz. Při slabém osvětlení může pomoci vypnutí funkce HDR.

Poznámka: Funkce Walk Away Lock nefunguje na počítačích, které používají stav napájení S3.
 

Walk Away Lock je funkce, která k aktivaci uzamčení obrazovky systému Windows používá senzor přiblížení webkamery nebo počítače. K uzamčení dojde poté, když funkce zjistí, že jste odešli od počítače, nebo nezachytí žádný pohyb.

Blokuje vaše aplikace pro konferenční hovory či prezentace během používání funkci Walk Away Lock? Pokud tomu tak není, je vhodné ručně vypnout funkci Walk Away Lock v části Proximity Detection aplikace DPM.

Pokud je funkce Walk Away Lock aktivovaná a vy na objektiv webkamery umístíte krytku, funkce uzamkne obrazovku.

Odpověď je většinou ne.

Přesto byste však měli být schopni zjistit libovolnou kameru či webkameru, která je připojená nebo integrovaná v počítači, a přepínat mezi nimi. (Záleží na aplikaci.)

Je webkamera Dell WB7022 jediným zdrojem kamery, který dokáží aplikace využívající kameru zjistit? Možná jste povolili funkci, která je zabudovaná do nástroje DPM. (Cílem bylo upřednostnit webkameru pro rozpoznávání obličeje funkcí Windows Hello.)

V části Camera Control je vedle položky Prioritize External Webcam zaškrtávací políčko, pomocí nějž můžete tuto funkci povolit nebo zakázat.

Ano, aplikace pro konferenční hovory jsou podporovány.

Poznámka: V aplikaci Zoom doporučujeme vybrat možnost HD, která poskytuje lepší kvalitu videa a podporuje zorné pole (FOV) 78 a 90 stupňů.

Ano, tato webkamera funguje s rozpoznáváním obličejů funkcí Windows Hello.

Poznámka: Po přihlášení pomocí funkce Windows Hello po zapnutí digitálního přiblížení nebo automatického rámování může video webové kamery zahájit digitální přiblížení nebo automatické rámování. To sice nemá vliv na přihlášení pomocí funkce Windows Hello, ale vždy můžete funkce digitálního přiblížení a automatického nastavení kompozice vypnout.
Poznámka: Software Dell Peripheral Manager, který se používá k přizpůsobení nastavení webové kamery, je podporován pouze v 64bitovém operačním systému Windows 10.
 

Můžete používat webovou kameru v operačním systému Mac a mít plynulou zkušenost s hovory Zoom a Teams (certifikovaná webová kamera). Nemůžete však měnit nastavení webové kamery, která jsou povolena pomocí softwaru. Funkce jako HDR, AI Auto Framing a Changing Field of View angles jsou k dispozici pouze při použití softwarové aplikace.


Zpět na začátek


Informations supplémentaires

 

Další informace

 

Zjistěte, jak používat webkameru s počítačem a odstraňovat problémy s ní spojené. Naleznete zde informace o postupech odstraňování problémů, návody k nastavení a relevantní videa podpory.

Vyhledejte uživatelskou příručku k webkameře Dell WB7022 UltraSharp. Přejděte na stránku s dokumentací k webkameře Dell WB7022 UltraSharp na webu podpory společnosti Dell. Poté klepněte nebo klikněte na možnost Zobrazit PDF vpravo od uživatelské příručky aplikace k webkameře, která se nachází v části Příručky a dokumenty.

Ve stejné části Příručky a dokumenty najdete i kopii uživatelské příručky k nástroji Dell Peripheral Manager. Ten má také k dispozici vlastní návod k použití a odstraňování problémů. Použijte jeden z následujících odkazů:


Zpět na začátek


Propriétés de l’article


Produit concerné

Dell Webcam WB7022

Dernière date de publication

24 août 2021

Version

5

Type d’article

How To