Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Pokyny k upgradu a instalaci systému Windows 8/8.1

Riepilogo: Podrobné pokyny k instalaci systému Windows 8/8.1 včetně upgradu a nastavení a přizpůsobení na disku DVD/USB.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Sintomi

Obsah:

 1. Získání média pro instalaci systému Windows 8/8.1
 2. Provedení čisté instalace systému Windows 8/8.1
 3. Upgrade na systém Windows 8 ze zakoupeného disku DVD nebo klíče USB
 4. Akce po instalaci systému Windows 8/8.1

Tento článek obsahuje podrobný návod k provedení čisté instalace systému Windows 8/8.1 do počítače a pokyny k instalaci maloobchodního upgradu na disk DVD/USB a nastavení a přizpůsobení po instalaci.


Získání média pro instalaci systému Windows 8/8.1

Pokud musíte média opravit nebo obnovit operační systém do původní továrního nastavení, přejděte na stránku Záloha médií , na které najdete informace o vytváření disků pro obnovení z počítače Dell nebo o stažení bitové kopie online.

Podrobné informace o použití nástroje Dell pro obnovení operačního systému k vytvoření bitové kopie naleznete v článku databáze znalostí "Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows".


Provedení čisté instalace systému Windows 8/8.1

 1. Vložte disk DVD se systémem Windows 8/8.1 do optické jednotky a restartujte počítač. Vyberte tu nejvhodnější možnost pro svůj počítač:
  Možnost 1

  Počítače, které nejsou vybaveny systémem UEFI BIOS: Na obrazovce s logem společnosti Dell tiskněte opakovaně klávesu F12, dokud se nezobrazí nabídka Please Select Boot Device (Vyberte spouštěcí zařízení). Vyberte možnost CD/DVD/CD-RW Device (Zařízení CD/DVD/CD-RW) a stiskněte klávesu Enter.

  Možnost 2

  Počítače, které jsou vybaveny systémem UEFI BIOS: Na obrazovce s logem společnosti Dell tiskněte opakovaně klávesu F2, dokud se nezobrazí nabídka System Setup (Nastavení systému). Poté proveďte následující kroky:

  1. V závislosti na typu systému BIOS je nutné najít část Boot pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů . Proveďte následující:
   • Režim spouštění je nastavený na možnost UEFI.
   • Nastavení funkce Secure Boot je na možnosti Disabled (Zakázáno).
   • V pořadí spouštěcích zařízení je na prvním místě buď možnost CD/DVD/CDRW, nebo Internal ODD Device (Interní zařízení ODD).
  2. Uložte změny, ukončete nabídku System Setup (Nastavení systému) a restartujte počítač.
  Spustí se instalace systému Windows 8/8.1.
 2. Vyberte položku Jazyk, který chcete nainstalovat, Formát času a měny, Klávesnice nebo metoda zadávání a vyberte možnost Další.
   
 3. Vyberte možnost Install Now (Instalovat nyní).
  Zobrazí se obrazovka zadání kódu Product Key.
   
 4. Vyhledejte kód Product Key, zadejte jej do uvedeného pole a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
   
  POZNÁMKA:

  Kód Product Key je posloupnost 25 znaků oddělených pomlčkami.
  Pokud do pole zadáte správný kód, pod polem se zobrazí zpráva Váš kód Product Key je platný. Pokračujte, až budete připraveni
  . Pokud do pole zadáte nesprávný kód, zobrazí se zpráva "This Product Key didn't work. Zkontrolujte jej a zkuste to znovu, nebo zkuste jiný kód.

  Více informací najdete v našem článku o kódech Product Key pro systém Windows 8/8.1. Verze systému Windows 8 a 8.1 nainstalované z výroby společností Dell nevyžadují kódy Product Key pro počítače Dell.

 5. Přijměte licenční podmínky popsané na obrazovce Licenční podmínky. Kliknutím na zaškrtávací políčko ve spodní části obrazovky přijměte a pokračujte kliknutím na tlačítko Přijmout.
   
 6. Na obrazovce Jaký typ instalace požadujete vyberte možnost Vlastní: Nainstalujte pouze systém Windows (pokročilé).
   
 7. Na obrazovce Kam chcete nainstalovat systém Windows? vyberte položku Možnosti jednotky (pokročilé). Nezapomeňte, že dalším krokem budou odstraněny všechny stávající informace o počítači. Nezapomeňte proto zálohovat, co chcete zachovat. V případě čisté instalace odstraňte všechny zobrazené oddíly tak, že je postupně zvýrazníte a vyberete možnost Odstranit. Po odstranění všech oddílů vyberte možnost Nepřiřazené místo a poté možnost Nový. Kliknutím na položku Použít vytvořte nové oddíly systému Windows 8/8.1 a poté klikněte na položku Další.
   
 8. V počítači se načte nová instalace systému Windows.
 9. Počítač se několikrát restartuje. Dokončení instalace může určitou dobu trvat.
   
 10. Po přeinstalaci systému Windows je nutné provést původní nastavení systému Windows. Více informací naleznete v článku databáze znalostí Dell "Nastavení nového počítače Dell se systémem Windows 8/8.1" .

Zpět na začátek


Upgrade na systém Windows 8/8.1 ze zakoupeného disku DVD nebo klíče USB

 1. Vložte disk DVD se systémem Windows 8/8.1 do optické jednotky. Pokud používáte jednotku USB, otevřete složku jednotky USB v Průzkumníkovi Windows a vyberte soubor Setup.exe
  . Na obrazovce se zobrazí nastavení systému Windows 8/8.1.
   
 2. Chcete-li nainstalovat aktualizace nyní (doporučeno), vyberte možnost Go online (Přejít online) a klikněte na tlačítko Next (Další).
  Zobrazí se obrazovka s kódem Product Key.
   
 3. Vyhledejte kód Product Key, zadejte jej do uvedeného pole a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
   
  POZNÁMKA:

  Kód Product Key je posloupnost 25 znaků oddělených pomlčkami.
  Pokud do pole zadáte správný kód, pod polem se zobrazí zpráva Váš kód Product Key je platný. Pokračujte, až budete připraveni
  . Pokud do pole zadáte nesprávný kód, zobrazí se zpráva "This Product Key didn't work. Zkontrolujte jej a zkuste to znovu, nebo zkuste jiný kód.

  Další informace o kódech Product Key systému Windows 8/8.1 získáte kliknutím sem. Verze systému Windows 8 a 8.1 nainstalované z výroby společností Dell nevyžadují kódy Product Key pro počítače Dell.

 

Zpět na začátek


Akce po instalaci systému Windows 8/8.1

Zpět na začátek


 • Vyjádřete souhlas s licenčními podmínkami uvedenými na obrazovce Licenční podmínky. Kliknutím na zaškrtávací políčko ve spodní části obrazovky přijměte a pokračujte kliknutím na tlačítko Přijmout.
   
 • Na obrazovce Choose What to Keep vyberte požadovanou úroveň uchování nastavení a souborů. Další informace získáte kliknutím na možnost Help Me Decide ve spodní části obrazovky, kde získáte podrobnosti o tom, co je a co se u jednotlivých vybraných vybraných nezachová. Po výběru pokračujte kliknutím na tlačítko Další."
   
 • Obrazovka Ověření, že jste připraveni k instalaci, kontroluje hardware a software, zda není kompatibilní se systémem Windows 8/8.1.
   
 • Po dokončení se na stránce Co vyžaduje vaši pozornost zobrazí seznam položek, které mohou být ovlivněny upgradem na systém Windows 8/8.1. Přejděte na náš kontrolní seznam pro upgrade na systém Windows 8/8.1, ve kterých naleznete informace o podpoře systému Windows 8/8.1 na vašem počítači a ovladačích a softwaru, které může být nutné před upgradem na systém Windows 8/8.1 aktualizovat nebo odinstalovat.
  Chcete-li pokračovat, může být nutné odinstalovat nebo restartovat některé aplikace. Pokračujte v seznamu shora dolů, dokud se tlačítko Refresh ve spodní části obrazovky nezmění na Další. Pokračujte kliknutím na tlačítkoNext (Další).
   
  POZNÁMKA: Aby bylo možné pokračovat po stránce "Co vyžaduje vaši pozornost", může být nutné několikrát restartovat instalaci systému Windows 8/8.1.
  Pokud jste software odinstalovali ručně, ale je stále uveden v seznamu, který je nutné ručně odinstalovat, restartujte počítač a restartujte instalaci systému Windows 8/8.1.
 • V okně Ready to Install zahajte instalaci kliknutím na tlačítko Install v pravém dolním rohu.
   
 • Počítač se několikrát restartuje. Dokončení instalace může určitou dobu trvat.
   
 • Systém Windows 8/8.1 se spustí poprvé. Přejděte na nastavení po instalaci systému Windows 8/8.1.
  1. Přizpůsobit – vyberte barvu pro nastavení barevného schématu systému Windows 8/8.1. Toto nastavení lze upravit později.
    
  2. Bezdrátové připojení – Připojte se k bezdrátové síti a spusťte aktualizaci souborů systému Windows. Pokud síť nepřesílá svůj název sítě (SSID), klikněte na možnost Připojit ke skryté bezdrátové síti ve spodní části obrazovky. Pokud se bezdrátová síť nezobrazuje, klikněte na možnost Připojit k bezdrátové síti později.
   Pokud jste vybrali bezdrátovou síť, klikněte ve spodní části obrazovky na možnost Připojit.
    
  3. Nastavení – Společnost Dell Technologies doporučuje používat expresní nastavení k automatickému nastavení aktualizací systému Windows a nastavení automatických ovládacích prvků na ochranu osobního počítače.
    
  4. Přihlaste se ke svému osobnímu počítači – přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo použijte místní účet.
    
  5. Před dokončením nastavení si přehrajte video s pokyny, ve kterém najdete další informace o používání uživatelského rozhraní systému Windows 8/8.1.

Causa

Není k dispozici

Risoluzione

Není k dispozici

Proprietà articolo


Ultima data di pubblicazione

13 giu 2024

Versione

6

Tipo di articolo

Solution