Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Uaktualnienie systemu do Windows 8/8.1 i instrukcje instalacji

Riepilogo: Instrukcje krok po kroku dotyczące instalacji systemu Windows 8/8.1, w tym uaktualnienia płyty DVD/USB oraz konfiguracji i personalizacji.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Sintomi

Spis treści:

 1. Uzyskiwanie nośnika instalacji systemu Windows 8/8.1
 2. Jak przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 8/8.1
 3. Uaktualnienie systemu do Windows 8 przy użyciu dostępnego w sprzedaży nośnika DVD lub USB
 4. Czynności po instalacji systemu Windows 8/8.1

Ten artykuł zawiera instrukcję krok po kroku dotyczącą przeprowadzania czystej instalacji systemu Windows 8/8.1 na komputerze oraz instrukcje instalacji aktualizacji płyty DVD/USB w sprzedaży oraz konfiguracji i personalizacji po instalacji.


Uzyskiwanie nośnika instalacji systemu Windows 8/8.1

Jeśli konieczne jest uzyskanie nośnika w celu naprawy lub przywrócenia oryginalnego obrazu fabrycznego systemu operacyjnego, przejdź na stronę Nośniki do tworzenia kopii zapasowych , aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysków odzyskiwania z komputera firmy Dell lub pobierania obrazu online.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z narzędzia Dell operating system Recovery Tool do tworzenia obrazu, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy "Jak pobrać i korzystać z obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows".


Jak przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 8/8.1

 1. Włóż dysk DVD z systemem Windows 8/8.1 do napędu optycznego komputera i uruchom go ponownie. Wybierz opcję, która najlepiej pasuje do posiadanego komputera:
  Opcja 1

  W przypadku komputerów bez systemu UEFI BIOS, na ekranie z logo Dell klikaj klawisz F12, aż do pojawienia się menu Please Select Boot Device: (Wybierz urządzenie startowe). Wybierz pozycjęCD/DVD/CD-RW Device (Urządzenie CD/DVD/CD-RW) i naciśnij klawisz Enter.

  Opcja 2

  W przypadku komputerów z systemem UEFI BIOS, na ekranie z logo Dell klikaj klawisz F2, aż do pojawienia się menu System Setup (Konfiguracja systemu). Wykonaj następujące czynności:

  1. W zależności od typu systemu BIOS należy znaleźć sekcję Rozruch przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół . Zalecamy wykonanie następującej kontroli
   • Tryb uruchamiania jest ustawiony na UEFI
   • Opcja Secure Boot (Bezpieczny rozruch) jest wyłączona
   • Na pierwszym miejscu listy urządzeń startowych znajduje się napęd CD/DVD/CDRW lubWewnętrzne urządzenie ODD
  2. Zapisz zmiany i wyjdź z konfiguracji systemu, aby uruchomić komputer ponownie.
  Zostanie uruchomiony instalator systemu Windows 8/8.1.
 2. Ustaw język, który chcesz zainstalować, format czasu i waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie wybierz opcję Next (Dalej).
   
 3. Wybierz opcję Install Now (Zainstaluj teraz).
  Pojawi się ekran klucza produktu.
   
 4. Znajdź swój klucz produktu i wprowadź go w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) . aby kontynuować.
   
  UWAGA:

  Klucz produktu to ciąg 25 znaków rozdzielonych łącznikami.
  Po wprowadzeniu poprawnego klucza w polu zostanie wyświetlony komunikat „Your product key works! (Twój klucz produktu działa!) Kontynuuj, gdy będziesz gotowy
  Jeśli w polu wpisany zostanie nieprawidłowy klucz, w wierszu pojawi się komunikat "Ten klucz produktu nie działał. Please check it and try again, or try a different key” (Ten klucz produktu nie działa. Sprawdź klucz i spróbuj ponownie lub użyj innego)

  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł na temat kluczy produktów systemu Windows 8/8.1. Fabrycznie zainstalowane przez firmę Dell wersje systemu Windows 8 i 8.1 nie wymagają użycia klucza produktu w przypadku komputerów Dell.

 5. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej opisane na ekranie License Terms (Warunki licencji) . Kliknij pole wyboru u dołu ekranu, aby zaakceptować, a następnie kliknij przycisk Accept (Akceptuję) , aby przejść dalej.
   
 6. Na ekranie Jakiego typu instalację chcesz wykonać, wybierz opcję Niestandardowa: Zainstaluj tylko system Windows (zaawansowane).
   
 7. Na ekranie Where do you want to Install Windows? (Gdzie chcesz zainstalować system Windows?) wybierz Drive options (advanced) Opcje napędu (zaawansowane). Pamiętaj, że następny krok spowoduje usunięcie wszystkich istniejących informacji o komputerze, należy więc utworzyć kopię zapasową tego, co chcesz zachować. Aby wykonać czystą instalację, usuń wszystkie wyświetlone partycje, zaznaczając każdą z nich i wybierając opcję Delete (Usuń). Po usunięciu wszystkich partycji wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce, a następnie wybierz opcję Nowy. Klikając przycisk Apply (zastosuj), utwórz nowe partycje systemu Windows 8, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
   
 8. Na komputerze zostanie załadowana nowa instalacja systemu Windows.
 9. Komputer kilkakrotnie uruchomi się ponownie. Instalacja może potrwać pewien czas.
   
 10. Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows należy przeprowadzić oryginalną konfigurację systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell "Konfigurowanie nowego komputera Firmy Dell z systemem Windows 8/8.1"

Powrót do góry


Uaktualnienie systemu Windows do wersji 8/8.1 przy użyciu dostępnego w sprzedaży nośnika DVD lub USB

 1. Włóż dysk DVD z systemem Windows 8/8.1 do napędu optycznego. Jeśli używasz dysku USB, otwórz folder dysku USB w Eksploratorze Windows i wybierz opcję Setup.exe
  . Na ekranie pojawi się instalator systemu Windows 8/8.1.
   
 2. Wybierz opcję Go online to install updates now (recommended) (Połącz się z Internetem i zainstaluj aktualizacje teraz (zalecane)) i kliknij przycisk Next (Dalej).
  Pojawi się ekran klucza produktu .
   
 3. Znajdź swój klucz produktu i wprowadź go w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) . aby kontynuować.
   
  UWAGA:

  Klucz produktu to ciąg 25 znaków rozdzielonych łącznikami.
  Po wprowadzeniu poprawnego klucza w polu zostanie wyświetlony komunikat „Your product key works! (Twój klucz produktu działa!) Kontynuuj, gdy będziesz gotowy
  Jeśli w polu wpisany zostanie nieprawidłowy klucz, w wierszu pojawi się komunikat "Ten klucz produktu nie działał. Please check it and try again, or try a different key” (Ten klucz produktu nie działa. Sprawdź klucz i spróbuj ponownie lub użyj innego)

  Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji na temat kluczy produktów systemu Windows 8/8.1. Fabrycznie zainstalowane przez firmę Dell wersje systemu Windows 8 i 8.1 nie wymagają użycia klucza produktu w przypadku komputerów Dell.

 

Powrót do góry


Czynności po instalacji systemu Windows 8/8.1

Powrót do góry


 • Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej opisane na ekranie License Terms (Warunki licencji) . Kliknij pole wyboru u dołu ekranu, aby zaakceptować, a następnie kliknij przycisk Accept (Akceptuję) , aby przejść dalej.
   
 • Na ekranie Choose What to Keep (Wybierz, co chcesz zachować) wybierz żądany poziom zachowania ustawień i plików. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij opcję Help Me Decide (Pomóż mi zdecydować) u dołu ekranu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat elementów, które nie są zachowywane przy każdym wyborze. Po dokonaniu wyboru, kliknij przycisk Next (Dalej) , aby kontynuować.”
   
 • Ekran Making sure you're ready to install sprawdza zgodność sprzętu i oprogramowania z systemem Windows 8/8.1.
   
 • Po zakończeniu pojawi się lista elementów, których może dotyczyć uaktualnienie do systemu Windows 8/8.1 na stronie What needs your attention. Pamiętaj, aby przejść do naszej listy kontrolnej uaktualnienia do systemu Windows 8/8.1, aby uzyskać informacje na temat obsługi systemu Windows 8/8.1 oraz sterowników i oprogramowania, które mogą wymagać aktualizacji lub dezinstalacji przed aktualizacją do systemu Windows 8/8.1.
  Aby kontynuować, może być konieczne odinstalowanie lub ponowne uruchomienie niektórych aplikacji. Sprawdź listę od góry do dołu. Gdy skończysz, przycisk Refresh (Odśwież) u dołu ekranu zmieni się na Next (Dalej). Kliknij przycisk Next (Dalej) . aby przejść dalej.
   
  UWAGA: Może być konieczne wielokrotne ponowne uruchomienie instalacji systemu Windows 8/8.1, aby przejść do strony "What needs your attention".
  Jeśli oprogramowanie zostało odinstalowane ręcznie, ale nadal znajduje się na liście wymaganych do ręcznego odinstalowania, uruchom ponownie komputer i uruchom ponownie instalację systemu Windows 8/8.1.
 • Kliknij w oknie Ready to install (Gotowość do instalacji) przycisk Install (Zainstaluj) w p rawym dolnym rogu, aby rozpocząć instalację.
   
 • Komputer kilkakrotnie uruchomi się ponownie. Instalacja może potrwać pewien czas.
   
 • System Windows 8/8.1 uruchamia się po raz pierwszy. Przejdź do konfiguracji systemu Windows 8/8.1 po instalacji.
  1. Personalizacja – wybierz kolor, aby ustawić wersję kolorów dla systemu Windows 8/8.1. To ustawienie może zostać zmienione później.
    
  2. Sieć bezprzewodowa – Połącz się z siecią bezprzewodową, aby rozpocząć aktualizację plików systemu Windows. Jeżeli sieć nie rozgłasza swojej nazwy (SSID), kliknij opcję Connect to a hidden wireless network (Połącz z ukrytą siecią bezprzewodową) u dołu ekranu. Jeżeli Twojej sieci bezprzewodowej nie ma na liście, kliknij opcję Connect to a wireless network later (Połącz z siecią bezprzewodową później).
   W przypadku wybrania swojej sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Connect (Połącz) u dołu ekranu.
    
  3. Ustawienia — firma Dell Technologies zaleca korzystanie z ustawień ekspresowych w celu automatycznego konfigurowania aktualizacji systemu Windows i ustawiania automatycznych elementów sterujących w celu ochrony komputera osobistego.
    
  4. Zaloguj się na komputerze osobistym — zaloguj się za pomocą konta Microsoft lub użyj konta lokalnego, aby się zalogować.
    
  5. Zanim kreator skończy pracę, obejrzyj film instruktażowy, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z interfejsu użytkownika systemu Windows 8/8.1.

Causa

Nie dotyczy

Risoluzione

Nie dotyczy

Proprietà articolo


Ultima data di pubblicazione

13 giu 2024

Versione

6

Tipo di articolo

Solution