Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Stappen voor het repareren van Windows-computers die niet worden geactiveerd of hervat vanuit de stand-bymodus of slaapstand, maar wel kunnen worden ingeschakeld

Samenvatting: Het volgende artikel bevat informatie over meerdere stappen voor het oplossen van problemen met de slaap-, sluimer- of stand-bystand op Windows-computers die worden ingeschakeld.

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

De computer komt niet uit de slaap-, sluimer- of stand-bystand.

Oorzaak

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke oorzaken van dit gedrag.

 • BIOS-update vereist.

 • Verouderde of beschadigde chipset- of videodrivers.

 • Onjuiste instellingen voor energiebeheer.

 • Oude of beschadigde hiberfil.sys-bestandsinformatie.

 • Software of applicaties die dit gedrag veroorzaken.

 • Beschadigde Windows-systeembestanden.

Oplossing

Inhoudsopgave:

 1. Overzicht
 2. Het BIOS en de chipsetdriver bijwerken
 3. Instellingen voor BIOS- en energiebeheeropties
 4. Videodriver bijwerken
 5. Bestand hiberfil.sys vernieuwen
 6. Windows-probleemoplosser voor energiebeheer
 7. Schone opstartprocedure uitvoeren met het hulpprogramma Microsoft Config
 8. Een nieuw gebruikersprofiel maken
 9. Systeem terugzetten
 10. Scan System File Checker
 11. Besturingssysteem opnieuw installeren

Overzicht

Dit artikel bevat stappen voor het oplossen van problemen met Dell computers die niet uit de slaap-, sluimer- of stand-bystand kunnen worden gehaald. Meestal is dit het gevolg van een verkeerde voedingsstatusinstelling in het BIOS en Windows, maar het kan ook door een beschadigde driver komen.


De volgende stappen voor probleemoplossing moeten in de volgorde van boven naar beneden worden uitgevoerd.

 
Opmerking: Als de computer in de slaap-of sluimerstand zit, moet u een "hard shutdown" (op de aan/uit-knop drukken totdat de computer uitschakelt).
Niet-opgeslagen werk of-gegevens voordat de computer in de slaap-of sluimerstand werd gezet, kunnen in dit proces verloren gaan.YouTube-video: De slaapstand activeert Windows 10 niet (officiële Dell Technische Support) (3:03 – Engels).


Het BIOS en de chipsetdriver bijwerken

De eerste stap is het updaten van het BIOS en de chipsetdriver.

 
Waarschuwing: Zorg ervoor dat BitLocker is opgeschort voordat de BIOS wordt geknipperd op computers waarop BitLocker is ingeschakeld. Als BitLocker niet wordt uitgeschakeld, herkent het systeem de BitLocker-sleutel niet wanneer u de computer de volgende keer opnieuw opstart. Er wordt een prompt weergegeven waarin u de herstelsleutel moet invoeren om verder te gaan; dit gebeurt bij elke herstart.
BitLocker in- of uitschakelen met TPM in Windows


BIOS

 1. Open een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome enz.) en ga naar www.dell.com/support/drivers
 2. Voer de servicetag van uw systeem in of navigeer het model systeem dat u hebt.
 3. Klik op het tabblad Drivers en downloads.
 4. Selecteer uw Besturingssysteem in de vervolgkeuzelijst (Afbeelding 1).
 5. Selecteer BIOS in de vervolgkeuzelijst Categorie (Afbeelding 1).
 6. Klik op de meest recente versie van het BIOS (Afbeelding 1).
 7. Klik op Downloaden om met downloaden te beginnen (Afbeelding 1).
  BIOS-downloadpagina op dell.com\support
  Afbeelding 1
   
 8. Sla het bestand op uw bureaublad op.
 9. Nadat het downloaden is voltooid, kunt u op het pictogram op uw bureaublad dubbelklikken.
 10. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren. Hiermee start u de computer opnieuw op en voert u een BIOS-update uit.

 

Chipset

 1. Open een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, enz.) en ga naar Dell.com/Support.
 2. Voer de servicetag van uw systeem in of navigeer het model systeem dat u hebt.
 3. Klik op het tabblad Drivers en downloads.
 4. Selecteer uw Besturingssysteem in de vervolgkeuzelijst (Afbeelding 2).
 5. Selecteer Chipset in de vervolgkeuzelijst Categorie (Afbeelding 2).
 6. Klik op Intel Chipset Device (Afbeelding 2).
 7. Klik op Downloaden om met downloaden te beginnen (Afbeelding 2).
  Chipsetdownloadpagina op dell.com\support
  Afbeelding 2
   
 8. Klik op Downloaden. Mogelijk wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en krijgt u de optie om het bestand uit te voeren of op te slaan.
 9. Klik op Save.
 10. Wanneer het venster 'Opslaan als' wordt weergegeven, dient u een map toe te wijzen waarin het te downloaden bestand moet worden opgeslagen. Vervolgens klikt u op Opslaan. Het venster met de voortgang van het downloaden wordt weergegeven.
 11. Het selectievakje 'Dit dialoogvenster sluiten nadat het downloaden is voltooid' mag niet zijn ingeschakeld. Klik wanneer het downloaden is voltooid op Uitvoeren of Toestaan.
  Opmerking: Het venster 'Gebruikersaccountbeheer' wordt mogelijk weergegeven. Als dat gebeurt, klikt u op Doorgaan.
 12. Een klein venster met de knoppen Doorgaan en Afsluiten wordt weergegeven. Klik op Doorgaan.
 13. Klik op OK in het venster Selecteer de map waarin u de bestanden wilt uitpakken.
 14. Als er een bericht verschijnt met de vraag of u een map wilt maken, klikt u op Ja. Als een bericht verschijnt met de vraag of u de map wilt overschrijven, klikt u op Ja op alles.
 15. Klik in het venster All files were successfully unzipped (Alle bestanden zijn uitgepakt) op OK.
 16. Er verschijnt een nieuw venster. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Zodra het BIOS en de chipsetdriver zijn bijgewerkt, moet de computer worden getest om te zien of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Instellingen voor BIOS- en energiebeheeropties

De volgende instellingen moeten in het BIOS en in Windows worden gewijzigd.

 
Opmerking: Als u een muis en toetsenbord gebruikt, moeten deze rechtstreeks op het systeem of het dockingstation zijn aangesloten en niet op een USB-hub.


BIOS:

 1. Zet de computer aan en druk op F2 in het scherm met het Dell logo om het BIOS te openen.
 2. Klik in het BIOS op het plusteken links naast Energiebeheer.
 3. Selecteer vervolgens USB Wake Support en vink het selectievakje om USB Wake Support in te schakelen. Klik onderaan op Apply (Afbeelding 3).
  Dell BIOS Power Management
  Afbeelding 3
   
 4. De optie Block Sleep (kan ook Deep Sleep Control heten) is alleen beschikbaar op desktopcomputers. Hef de selectie op om deze optie uit te schakelen. Klik onderaan op Apply (Afbeelding 4).
  Dell BIOS Power Management
  Afbeelding 4
   
 5. Verlaat het BIOS.

 

Opties Windows Energiebeheer:

 1. Zoek en open 'Opties energiebeheer' in het menu Start.
 2. Klik op 'Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen' links in het venster (Afbeelding 5).
  Opties Windows-energiebeheer
  Afbeelding 5
   
 3. Klik op 'Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn' (Afbeelding 6).
 4. Controleer onder "instellingen voor afsluiten" of het selectievakje "snel opstarten inschakelen" is uitgeschakeld (afbeelding 6).
  Windows-systeeminstellingen
  Afbeelding 6
   


Zodra het BIOS en Windows Energiebeheer zijn gewijzigd, moet de computer worden getest om te zien of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Videodriver bijwerken

De videodriver is het volgende item dat tijdens de probleemoplossing moet worden bijgewerkt. Sommige computers hebben twee videodrivers die bijgewerkt moeten worden. Als eerste de Intel Integrated driver. Daarna de NVIDIA- of de afzonderlijke AMD-driver, afhankelijk van wat er bij de computer is meegeleverd.


Videodriver

 1. Open een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, enz.) en ga naar Dell.com/Support.
 2. Voer de servicetag van uw systeem in of navigeer het model systeem dat u hebt.
 3. Klik op het tabblad Drivers en downloads.
 4. Selecteer uw Besturingssysteem in de vervolgkeuzelijst (Afbeelding 7).
 5. Selecteer Video in de vervolgkeuzelijst Categorie (Afbeelding 7).
 6. Klik op Intel HD graphics (Afbeelding 7).
  Opmerking: Mogelijk moet u ook de NVIDIA- of AMD-driver downloaden. Dit hangt ervan af of een afzonderlijke videokaart met de computer is meegeleverd.
 7. Klik op Downloaden om met downloaden te beginnen (Afbeelding 7).
  Videodownloadpagina op dell.com\support
  Afbeelding 7
   
 8. Klik op Downloaden. Mogelijk wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en krijgt u de optie om het bestand uit te voeren of op te slaan.
 9. Klik op Save.
 10. Wanneer het venster 'Opslaan als' wordt weergegeven, dient u een map toe te wijzen waarin het te downloaden bestand moet worden opgeslagen. Vervolgens klikt u op Opslaan. Het venster met de voortgang van het downloaden wordt weergegeven.
 11. Het selectievakje 'Dit dialoogvenster sluiten nadat het downloaden is voltooid' mag niet zijn ingeschakeld. Klik wanneer het downloaden is voltooid op Uitvoeren of Toestaan.
  Opmerking: Het venster 'Gebruikersaccountbeheer' wordt mogelijk weergegeven. Als dat gebeurt, klikt u op Doorgaan.
 12. Een klein venster met de knoppen Doorgaan en Afsluiten wordt weergegeven. Klik op Doorgaan.
 13. Klik op OK in het venster Selecteer de map waarin u de bestanden wilt uitpakken.
 14. Als er een bericht verschijnt met de vraag of u een map wilt maken, klikt u op Ja. Als een bericht verschijnt met de vraag of u de map wilt overschrijven, klikt u op Ja op alles.
 15. Klik in het venster All files were successfully unzipped (Alle bestanden zijn uitgepakt) op OK.
 16. Er verschijnt een nieuw venster. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Zodra de videodriver is bijgewerkt, moet de computer worden getest om te zien of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Bestand hiberfil.sys vernieuwen

Vernieuw het hiberfil.sys-bestand door de schakeloptie in en uit te schakelen. Als het bestand is beschadigd, wordt het bestand vernieuwd.

 1. U moet dit als administrator in het venster met de opdrachtprompt uitvoeren.
  U opent dit venster in Windows 10, 8 of 8.1 door met de rechtermuisknop op de knop Start te klikken en 'Opdrachtprompt (Admin)' te selecteren.
  U opent dit in Windows 7 door in het menu Start naar Opdrachtprompt te zoeken. Klik hierop met de rechtermuisknop en selecteer 'Als administrator uitvoeren'.
 2. Kopieer en plak de opdracht in het venster met de opdracht prompt.
  powercfg -h off
  Druk vervolgens op ENTER om uit te schakelen (afbeelding 8).
  Windows-opdrachtprompt
  Afbeelding 8
 3. Start de computer opnieuw op en ga weer naar het venster Administrator: Opdrachtprompt.
 4. Kopieer en plak de opdracht in het venster met de opdracht prompt.
  powercfg -h on

  Druk vervolgens op ENTER om in te schakelen (afbeelding 9).
  Windows-opdrachtprompt
  Afbeelding 9
 5. Start de computer nog één keer opnieuw op. Het bestand hiberfil.sys zou nu vernieuwd moeten zijn.

Zodra het hiberfil.sys-bestand is vernieuwd, moet de computer worden getest om te zien of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Windows-probleemoplosser voor energiebeheer

U kunt de Windows-probleemoplosser voor energiebeheer uitvoeren om de energie-instellingen voor uw computer aan te passen. De probleemoplosser voor energiebeheer controleert de time-outinstellingen die bepalen hoe lang de computer wacht voordat het beeldscherm wordt uitgeschakeld of naar de slaapstand gaat.

 
Opmerking: Door deze instellingen aan te passen kunt u energie besparen en de gebruiksduur van de batterij verlengen.


Volg deze instructies om de Windows-probleemoplosser voor energiebeheer uit te voeren:

 1. Zoek en open het Configuratiescherm in Windows.
 2. Typ probleem oplossen in het zoekveld van het configuratiescherm (Afbeelding 10).
 3. Klik op probleem oplossen (Afbeelding 10).
  Configuratiescherm in Windows
  Afbeelding 10
   
 4. Klik onder Systeem en beveiliging op Energieverbruik verbeteren (Afbeelding 11).
  Windows-problemen oplossen
  Afbeelding 11
   
 5. Klik op Energiebeheer om de probleemoplosser uit te voeren(Afbeelding 12).
  Windows - Systeem en beveiliging
  Afbeelding 12

  Het venster ‘Problemen vaststellen’ verschijnt terwijl Windows problemen detecteert en probeert op te lossen.
   
 6. Sluit de probleemoplosser als het programma klaar is of klik, indien nodig, op Meer opties weergeven.

Zodra instellingen in Windows Energiebeheer zijn aangepast, moet de computer worden getest om te zien of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Schone opstartprocedure uitvoeren met het hulpprogramma Microsoft Config

Voer de volgende stappen uit om een schone opstartprocedure met het hulpprogramma Microsoft Config op de computer uit te voeren:

 1. Typ msconfig in het zoekvak en druk op Enter.
 2. Klik op het tabblad Opstarten. Klik op Alles uitschakelen en klik op Toepassen.
 3. Klik op het tabblad Services. Vink het vakje met Alle Microsoft-services verbergen aan en klik vervolgens op Alles uitschakelen.
 4. Start het systeem opnieuw op en controleer of het probleem is verholpen.


Als het probleem zich nog steeds voordoet, herhaalt u de bovenstaande stappen om alle services en opstartonderdelen weer in te schakelen. Zoek in het programma, de driver of het apparaat naar het probleem.

Als het probleem zich niet meer voordoet, moet u de services en opstartonderdelen één voor één opnieuw inschakelen totdat de oorzaak van het probleem wordt geïdentificeerd.


Deze procedure is cruciaal om onnodig opnieuw installeren van het besturingssysteem te vermijden. Dit is slechts een tijdelijke procedure die nodig is om te kunnen bepalen of een opstartonderdeel dan wel een service het probleem veroorzaakt.


De opstartprocedure naar een normale opstart terugzetten in MSCONFIG.

 1. Typ msconfig in het zoekvak en druk op Enter.
 2. Klik op het tabblad Algemeen.
 3. Klik op Normaal opstarten.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten.

Ga verder naar de volgende stap als het probleem zich na de test blijft voordoen.


Terug naar boven


Een nieuw gebruikersprofiel maken

Voor het maken van een nieuwe gebruiker in Windows moet u zijn ingelogd met een account met administratorbevoegdheden.


Windows 7

 1. Klik op de knop Start.
 2. Klik op de menuoptie Configuratiescherm.
 3. In het Configuratiescherm Accounts beheren .
 4. Klik op Nieuw account maken.
 5. In het venster Nieuw account maken.
 6. Voer in het veld Nieuwe accountnaam de naam in van het nieuwe account dat u wilt maken.
 7. Selecteer het accounttype Administrator om het account volledige toegang te geven.

 

Windows 8, 8.1 of 10

 1. Veeg naar binnen vanaf de rechterkant van het scherm, tik op Instellingen en tik vervolgens op pc-instellingen wijzigen.
 2. Klik op accounts en klik vervolgens op andere accounts.
 3. Klik op Account toevoegen en klik vervolgens op Aanmelden zonder Microsoft-account (niet aanbevolen).
 4. Klik op Lokaal account.
 5. Voer een gebruikersnaam in voor het nieuwe account.
 6. Als u wilt dat deze persoon zich met een wachtwoord moet aanmelden, voer dan een wachtwoord in en controleer dit, voeg een geheugensteun voor het wachtwoord in en tik of klik vervolgens op Volgende.
  Klik op Finish.

Volg de onderstaande instructies als het account geen administrator-account is.

 1. Gebruik de sneltoets Windows-toets + I om de app Instellingen te openen.
 2. Klik op Accounts.
 3. Klik op Gezin en andere personen.
 4. Selecteer het gebruikersaccount onder andere personen en klik op Accounttype wijzigen.
 5. Selecteer Administrator uit het vervolgkeuzemenu onder Accounttype.
 6. Klik op OK om de taak te voltooien.

U moet computer testen om te kijken of het probleem zich ook bij het nieuwe account voordoet. Als het probleem zich niet bij het nieuwe account voordoet, ligt het probleem bij het oorspronkelijke account.
Als het probleem zich bij het oorspronkelijke account blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Systeem terugzetten

Als systeembeveiliging op uw computer is ingeschakeld, maakt Windows automatisch een herstelpunt wanneer u nieuwe Windows-updates installeert.

 
Opmerking: Systeemherstel zal geen van uw bestanden verwijderen. Het is mogelijk dat u software, updates of drivers opnieuw moet installeren die zijn geïnstalleerd na de datum waarop u het systeem terugzet.

Wat is Systeemherstel?


Nadat u systeemherstel hebt uitgevoerd, moet het systeem worden getest om te kijken of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan of als deze stap is overgeslagen, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Scan System File Checker

Het programma System File Checker (SFC) is in Windows ingebouwd en kan uw Windows-systeembestanden op beschadiging of andere wijzigingen scannen. Als een bestand is gewijzigd, vervangt het programma automatisch dat bestand door de juiste versie.


Open een opdrachtprompt als Administrator. In Windows 8, 8,1 of 10, klikt u met de rechtermuisknop op de Windows-knop en selecteert u "opdracht prompt (admin)."
In Windows 7kunt u ook in het menu Start naar de opdracht promptzoeken, er met de rechtermuisknop op klikken en als beheerder uitvoerenselecteren.


Typ de volgende opdracht in het opdrachtpromptvenster: sfc /scannow

Druk op Enter om een volledige systeemscan uit te voeren:


Wanneer de SFC-scanner gereed is, moet de computer worden getest om te zien of het probleem is opgelost.
Als het probleem blijft bestaan of als deze stap is overgeslagen, gaat u verder met de volgende stap.


Terug naar boven


Besturingssysteem opnieuw installeren

Als het probleem zich blijft voordoen nadat alle probleemoplossingsstappen zijn uitgevoerd (met uitzondering van de optie voor de optionele verbonden stand-bymodus), moet u het besturingssysteem opnieuw installeren.

Opmerking: Er moet een back-up worden gemaakt van Programma's en alle gegevens.

 

Voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert, moet u Windows herstelmedia maken. In de volgende artikelen vindt u hoe u dit bij uw Dell systeem moet doen.


Windows 10

In het volgende artikel vindt u stapsgewijze instructies en video's waarmee u Windows 10 opnieuw kunt installeren.
Windows 10 opnieuw instellen of opnieuw installeren op een Dell computer

Windows 8 of 8.1

In het volgende artikel vindt u stapsgewijze instructies waarmee u Windows 8 of 8.1 opnieuw kunt installeren.
Upgrade- en installatie-instructies voor Windows 8/8.1

Windows 7

In het volgende artikel vindt u stapsgewijze instructies en video's waarmee u Windows 7 opnieuw kunt installeren.
Windows 7 opnieuw instellen of opnieuw installeren op een Dell computer.

 

Als u nog vragen hebt over dit artikel, kunt u contact opnemen met Dell Technische Support.


Terug naar boven

Extra informatie


 

Support buiten de garantie Buiten de garantie? Geen probleem. Ga naar de website Dell.com/support, voer uw Dell servicetag in en bekijk onze aanbiedingen.

OPMERKING: Aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor klanten uit de personal computer VS, Canada, VK, Frankrijk, Duitsland en China . Server en storage zijn niet van toepassing.

Artikeleigenschappen


Getroffen product

Desktops & All-in-Ones, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

04 okt. 2021

Versie

8

Artikeltype

Solution

Dit artikel beoordelen


Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?

0/3000 tekens