Hopp til hovedinnhold
  • Legg inn bestillinger raskt og enkelt
  • Vis bestillinger og spor forsendelsesstatus
  • Opprett og få tilgang til en liste over produktene dine
  • Administrer Dell EMC-områder, produkter og kontakter for produktnivå ved hjelp av virksomhetsadministrering.

Artikkelnummer: 000218468


DSA-2023-373: Security Update for Dell EMC SRM and Dell EMC Storage Monitoring and Reporting (SMR) for Multiple Third-Party Component Vulnerabilities

Sammendrag: Dell EMC SRM and Dell EMC SMR remediation is available for multiple security vulnerabilities that could be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Artikkelinnhold


Påvirkning

Critical

Detaljer

Third-Party Component CVE(s) More information
SUSE CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156 See Base Score (https://www.suse.com/security/cve/) for individual scores for each CVE.
MySQL CVE-2023-22053 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.
Java CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.
Apache Struts CVE-2023-34149, CVE-2023-34396 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.
Google Guava CVE-2018-10237, CVE-2020-8908 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.
Apache Tomcat CVE-2023-24998 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.

Dell Technologies anbefaler at alle kunder tar hensyn til både grunnpoengsummen og alle relevante, midlertidige og miljømessige resultater som kan påvirke den potensielle alvorlighetsgraden knyttet til bestemte sikkerhetsproblemer.

Berørte produkter og utbedring

CVEs Addressed Product Affected Versions Remediated Versions Link to Update
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SRM Versions prior to 4.10.0.0
 
4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/34247_SRM
 
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SRM Vapp Versions prior to 4.10.0.0
 
4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/34247_SRM
 
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SMR Versions prior to 4.10.0.0 4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/40532_SMR
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SMR Vapp Versions prior to 4.10.0.0 4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/40532_SMR
 
CVEs Addressed Product Affected Versions Remediated Versions Link to Update
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SRM Versions prior to 4.10.0.0
 
4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/34247_SRM
 
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SRM Vapp Versions prior to 4.10.0.0
 
4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/34247_SRM
 
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SMR Versions prior to 4.10.0.0 4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/40532_SMR
CVE-2007-4559, CVE-2018-7738, CVE-2019-11068, CVE-2019-7317, CVE-2021-3517, CVE-2022-2127, CVE-2022-3566, CVE-2022-38096, CVE-2022-40982, CVE-2022-4129, CVE-2022-41409, CVE-2022-4304, CVE-2022-45884, CVE-2022-45885, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2023-0459, CVE-2023-0597, CVE-2023-0795, CVE-2023-0796, CVE-2023-0797, CVE-2023-0798, CVE-2023-0799, CVE-2023-0800, CVE-2023-0801, CVE-2023-0802, CVE-2023-0803, CVE-2023-0804, CVE-2023-1118, CVE-2023-1380, CVE-2023-20569, CVE-2023-20867, CVE-2023-2176, CVE-2023-2194, CVE-2023-2269, CVE-2023-23559, CVE-2023-24329, CVE-2023-2513, CVE-2023-2603, CVE-2023-2650, CVE-2023-26545, CVE-2023-26555, CVE-2023-2828, CVE-2023-28466, CVE-2023-2953, CVE-2023-31084, CVE-2023-3138, CVE-2023-31436, CVE-2023-31484, CVE-2023-32001, CVE-2023-32269, CVE-2023-32324, CVE-2023-32681, CVE-2023-34966, CVE-2023-34967, CVE-2023-34968, CVE-2023-34969, CVE-2023-3567, CVE-2023-36054, CVE-2023-3609, CVE-2023-3611, CVE-2023-3776, CVE-2023-3817, CVE-2023-38408, CVE-2023-4156, CVE-2023-22053, CVE-2023-22041, CVE-2023-22043, CVE-2023-22044, CVE-2023-22045, CVE-2023-22049, CVE-2023-34149, CVE-2023-34396, CVE-2018-10237, CVE-2020-8908, CVE-2023-24998 Dell EMC SMR Vapp Versions prior to 4.10.0.0 4.10.0.0 https://support.emc.com/downloads/40532_SMR
 

Endringshistorikk

RevisionDateDescription
1.02023-10-11Initial Release
2.02024-02-13Removed incorrect "Software/Firmware" column and any reference to DDOS

 

Relatert informasjon

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikkelegenskaper


Berørt produkt

EMC Storage Monitoring and Reporting, SRM, Storage Monitoring and Reporting, Product Security Information, SRM

Dato for siste publisering

13 feb. 2024

Versjon

5

Artikkeltype

Dell Security Advisory