Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här kör du ett självtest för nätaggregatet på en stationär dator eller allt-i-ett-dator från Dell

Summary: Lär dig att köra ett självtestdiagnostik på nätaggregatet i en stationär Dell- eller allt-i-ett-dator. Det inbyggda självtestet (BIST) hjälper till att avgöra om nätaggregatet fungerar. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dells stationära Inspiron-, XPS-, OptiPlex-, Precision- och Vostro-datorer har ett nätaggregat med en funktion för inbyggt självtest (BIST) som hjälper till att kontrollera nätaggregatets tillstånd (PSU). LED-indikatorn på nätaggregatet hjälper till att identifiera om det är fel.

Om nätaggregatet inte ger tillräckligt med ström som datorn behöver kommer den inte att slås på.

Obs! Vissa äldre modeller av stationära Dell Inspiron-, XPS- och Vostro-datorer kanske inte är utrustade med ett inbyggt självtest för nätaggregatet. Lär dig hur du felsöker problem med strömförsörjningen på en stationär dator eller allt-i-ett-dator från Dell.

Cause

Några orsaker till ett fel på nätaggregatet är:

 • Strömkabeln är defekt eller skadad.
 • Eluttaget fungerar inte.
 • Grenuttaget eller överspänningsskyddet är defekt.
 • Det är fel på nätaggregatet.

Resolution

Hur identifierar jag om den stationära Dell-datorn har ett nätaggregat med inbyggt självtest?

Det inbyggda självtestet för strömförsörjning finns på bakpanelen på den stationära datorn, bredvid strömkabelkontakten (på vissa mindre chassityper kan du behöva ta bort datorkåpan för att se BIST på sidan av nätaggregatet).

Exempel på ett nätaggregat med den inbyggda självtestknappen

BIST-knappen på nätaggregatet i en stationär dator
Bild 1: Exempel på en BIST-knapp på nätaggregatet i en stationär dator.

BIST-knappen på nätaggregatet i en stationär dator
Bild 2: Andra exemplet på en BIST-knapp på nätaggregatet på en stationär dator.

BIST-knappen på nätaggregatet i en stationär dator
Bild 3: Tredje exemplet på en BIST-knapp på nätaggregatet i en stationär dator.

BIST-knappen på nätaggregatet i en stationär dator
Bild 4: Fjärde exemplet på en BIST-knapp för strömförsörjningen till en stationär dator.

Exempel på ett nätaggregat utan den inbyggda självtestknappen

nätaggregat utan BIST-knappen
Bild 5: Exempel på ett nätaggregat utan BIST-knappen.


Hur använder man det inbyggda självtestet för att diagnostisera problem med strömförsörjningen?

Så här kör du självtest med hjälp av knappen på nätaggregatet

 1. Stäng av datorn.
 2. Tryck på BIST-knappen och kontrollera om LED-lampan tänds.
 3. LED-lampan får lyser med fast sken och flimrar eller blinkar inte. Nätaggregats fläkten slås på. Om nätaggregatsfläkten inte snurrar korrekt bör du anse att det inbyggda självtestet inte fungerar även om LED-lampan tänds.
  1. Om LED-lampan för det inbyggda självtestet tänds levererar nätaggregatet ström till datorn.
  2. Om BIST LED-lampan inte tänds eller om nätaggregatsfläkten inte snurrar korrekt levererar nätaggregatet inte ström till datorn. Koppla bort och återanslut strömkabeln till datorn och försök igen. Om LED-lampan för det inbyggda självtestet inte tänds kontaktar du Dells tekniska support för reparationsalternativ.

Så här kör du självtest utan knappen på nätaggregatet

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort strömkabeln från nätaggregatet och vänta i 15 sekunder.
 3. Efter 15 sekunder ansluter du strömkabeln till datorn.
 4. LED-lampan tänds i 3 sekunder och släcks sedan.
  1. Om LED-lampan för det inbyggda självtestet tänds levererar nätaggregatet ström till datorn.
  2. Om BIST LED-lampan inte tänds eller om nätaggregatsfläkten inte snurrar korrekt levererar nätaggregatet inte ström till datorn. Koppla bort och återanslut strömkabeln till datorn och försök igen. Om LED-lampan för det inbyggda självtestet inte tänds kontaktar du Dells tekniska support för reparationsalternativ.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Fixed Workstations

Last Published Date

02 Aug 2023

Version

8

Article Type

Solution