Перейти к основному содержимому
 • Простое и быстрое размещение заказов
 • Просмотр заказов и отслеживание состояния доставки
 • Создание списка продуктов и доступ к нему
 • Управление узлами, продуктами и контактами уровня продуктов Dell EMC с помощью Company Administration.

Sådan foretages den indbyggede LCD-selvtest på en bærbar Dell-pc

Сводка: Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kører diagnosticeringen af den indbyggede LCD-selvtest (BIST) på en bærbar Dell-pc. Den indbyggede LCD-selvtestdiagnosticering (BIST) hjælper med at analysere og identificere, om skærmafvigelsen på en bærbar Dell-pc er uløseligt forbundet med LCD-skærmen. ...

Возможно, эта статья была переведена автоматически. Если вы хотите поделиться своим мнением о ее качестве, используйте форму обратной связи в нижней части страницы.

Содержание статьи


Инструкции

Kør LCD BIST for at se, om der er problemer med videoforvrængning

Varighed: 00:21
Når sprogindstillingerne for undertekster er tilgængelige, kan du vælge sprogindstillinger for undertekster ved hjælp af ikonet Indstillinger eller CC på denne videoafspiller.


Hvis LCD-skærmen på en bærbar Dell-pc oplever nogen af følgende symptomer, kan kørsel af en diagnosticeringstest hjælpe med at identificere, om skærmproblemet er indbygget i LCD-skærmen.

 • Flimren
 • Sløret, uklart eller forvrænget billede
 • Vandrette eller lodrette streger
 • Geometrisk forvrængning eller skævvredet billede
 • Forvrængede eller falmende farver
 • Lyse eller døde pixler
 • Let lækage
 • Brændt billede, lys eller sort plet
 • Bobler eller luftlommer

Hvis der er et problem med en Dell-skærm, skal du se artiklen i Dell Knowledge Base Sådan køres en diagnosticeringstest på en Dell-skærm.

Skærm- eller videoproblemer kan skyldes forældede grafikdrivere, hardwarefejl (LCD-skærm) eller forkerte videoindstillinger på computeren.

Kørsel af en diagnosticeringstest på LCD-skærmen hjælper med at identificere, om problemet er et iboende hardwareproblem med LCD-skærmen.

Indbygget LCD-selvtest (BIST)

Bærbare computere fra Dell har et indbygget diagnosticeringsværktøj, som kan hjælpe med at afgøre, om den afvigelse på skærmen, som du oplever, er et iboende problem med LCD-skærmen på den bærbare Dell-pc, grafikkortet (GPU'en) eller skærmindstillingerne på computeren. Hvis du bemærker skærmafvigelser som flimren, forvrængning, uklarhed, slørede eller udviskede billeder, vandrette eller lodrette linjer, farvesvækkelse, bobler, er det en god idé at isolere LCD-skærmen ved at køre en diagnosticeringstest. Den indbyggede LCD-selvtest kan startes på to måder:

Metode 1

 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl eventuelt eksternt udstyr, der er sluttet til computeren.
 3. Slut AC-adapteren (opladeren) til computeren.
 4. Sørg for, at LCD-skærmen er ren (intet støv på skærmens overflade).
 5. Tryk på D-tasten , og hold den nede, og tænd derefter for computeren for at åbne LCD'ens indbyggede selvtesttilstand (BIST). Fortsæt med at holde D-tasten nede, indtil du ser farvebjælker på LCD-skærmen.
 6. Skærmbilledet viser flere farvebjælker og skifter farver til sort, hvid, rød, grøn og blå.
 7. Undersøg omhyggeligt skærmen for afvigelser.
 8. Tryk på tasten Esc for at afslutte.
 9. Hvis afvigelsen på skærmen ikke forekommer i den indbyggede selvtesttilstand, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af skærm- eller videoproblemer på en bærbar Dell-computer.
 10. Hvis afvigelsen på skærmen registreres i den indbyggede selvtesttilstand, skal du kontakte Dells tekniske support for at få oplysninger om reparationsmuligheder på din placering.

Metode 2

 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl eventuelt eksternt udstyr, der er sluttet til computeren.
 3. Slut AC-adapteren (opladeren) til computeren.
 4. Sørg for, at LCD-skærmen er ren (intet støv på skærmens overflade).
 5. Tryk på og hold Fn-tasten nede, og tænd derefter for computeren for at skifte til pre-boot-diagnosticeringstilstand. Bliv ved med at holde Fn-tasten nede, indtil skærmbilledet til diagnosticering før start vises.
  BEMÆRK: SupportAssist Pre-boot System Assessment eller Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnosticeringstest kontrollerer hardwaren og rapporterer eventuelle hardwarefejl. Notér fejlkoden eller fejlmeddelelsen, valideringskoden, og kontakt Dells tekniske support for reparationsmuligheder i dit område.
 6. Når du ser meddelelsen "Kan du se farvebjælker? Ja/Nej", tryk på N-tasten for at åbne LCD'ens indbyggede selvtesttilstand.
  BEMÆRK: Hvis du ikke svarer i 30 sekunder, antager diagnosticeringstesten dit svar som Nej og går ind i LCD'ens indbyggede selvtest (BIST).
 7. Skærmbilledet viser flere farvebjælker og skifter farver til sort, hvid, rød, grøn og blå.
 8. Undersøg omhyggeligt skærmen for afvigelser.
 9. Computeren genstarter, når de resterende test er gennemført.
 10. Hvis afvigelsen på skærmen ikke forekommer i den indbyggede selvtesttilstand, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af skærm- eller videoproblemer på en bærbar Dell-computer.
 11. Hvis afvigelsen på skærmen registreres i den indbyggede selvtesttilstand, skal du kontakte Dells tekniske support for at få oplysninger om reparationsmuligheder på din placering.
Bemærk: Ejer du en bærbar Dell-computer? Send din bærbare computer til reparation, der er dækket af garantien, så diagnosticerer og løser vi problemet med skærmen eller videoen. Denne tjeneste er i øjeblikket tilgængelig i Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Storbritannien og USA.

Tilbage til toppen

Дополнительная информация

Retningslinjer for skærmvedligeholdelse

Du kan få mere at vide om bedste praksis for håndtering og brug af en bærbar Dell-computer i Dells vidensartikel Best Practices for Product Use and Handling for Dell Laptops.

Du kan få mere at vide om de generelle retningslinjer for vedligeholdelse i Dell Knowledge Base-artiklen Generelle retningslinjer for vedligeholdelse for en Dell-computer.

Tilbage til toppen


Sikkerhedsinstruktioner

På skærme med blanke frontrammer overvejes placeringen af skærmen, da frontrammen kan forårsage forstyrrende refleksioner fra det omgivende lys og lyse overflader.

ADVARSEL: Brug af andre kontroller, justeringer eller procedurer end det, der er angivet i brugervejledningen , kan resultere i udsættelse for stød, elektriske farer og / eller mekaniske farer.

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhedsinstruktionerne i Dell Knowledge Base-artiklen Safety Precautions When Work with Electronic and Electrical Equipment.

Vedrørende FCC-meddelelser (gælder kun USA) og andre lovgivningsmæssige oplysninger henvises til websitet om overholdelse af angivne standarder på www.dell.com/regulatory_compliance.

Tilbage til toppen


Ofte stillede spørgsmål

Klik for at udvide en sektion for at få flere oplysninger. Alternativt kan du klikke på Vis alle eller Skjul alle for at udvide eller lukke alle afsnit samtidig.

 1. Gå til webstedet Dell-manualer.
 2. Find din Dell-skærm:
  1. Indtast skærmens modelnummer eller servicekode, og klik derefter på Søg.
  2. Du kan også klikke på Se alle produkter, vælge Elektronik og tilbehør, Skærme og tilbehør og vælge din Dell-skærm i kataloget.
 3. På fanen Dokumentation skal du rulle til afsnittet Manualer og dokumenter og klikke på Vis PDF ud for skærmens Brugervejledning.
 4. Rul til siden Indbygget diagnosticering i brugervejledningen under afsnittet Fejlfinding .
 5. Følg vejledningen for at køre den indbyggede selvtest på Dell-skærmen.
 6. Hvis afvigelsen på skærmen ikke forekommer i den indbyggede selvtesttilstand, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af skærm- eller videoproblemer på en Dell-skærm.
 7. Hvis afvigelsen på skærmen registreres i den indbyggede selvtesttilstand, skal du kontakte Dells tekniske support for at høre nærmere om mulighederne for reparation.

Det er en god idé at køre en indbygget LCD-selvtest (BIST) på den bærbare computer for at isolere problemer med LCD-skærmen.

Hvis den indbyggede LCD-selvtest (BIST) er bestået, fungerer LCD-skærmen på den bærbare pc korrekt. Skærmproblemet kan skyldes en forældet grafikdriver eller forkerte videoindstillinger. Følg fejlfindingsvejledningen i artiklen i Dell Knowledge Base Sådan foretager du fejlfinding af skærm- eller videoproblemer på en bærbar Dell-computer.

Hvis diagnosticeringstesten af LCD indbygget selvtest (BIST) mislykkedes, skal du kontakte Dells tekniske support for at få oplysninger om reparationsmuligheder i dit område.

Tilbage til toppen


Anbefalede artikler

Her er nogle anbefalede artikler relateret til dette emne, der kan være af interesse for dig.


Sådan køres den indbyggede LCD-selvtest på en bærbar Dell-computer

Varighed: 00:24
Når sprogindstillingerne for undertekster er tilgængelige, kan du vælge sprogindstillinger for undertekster ved hjælp af ikonet Indstillinger eller CC på denne videoafspiller.

Свойства статьи


Затронутый продукт

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models

Дата последней публикации

01 апр. 2024

Версия

14

Тип статьи

How To