Knowledge Base

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem za pomocą diagnostyki ePSA lub PSA i przewodnik po kodach błędów


Spis treści:

 1. Czym jest diagnostyka PSA?
 2. Korzystanie z diagnostyki PSA

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące diagnostyki Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) oraz definicje wyników testów. Innymi słowy, zawiera przegląd wbudowanej samodzielnej diagnostyki i znaczeń kodów błędów.


1. Czym jest diagnostyka PSA?

Firma Dell wprowadziła pakiet samodzielnej diagnostyki do komputerów przenośnych i stacjonarnych. Jest to Dell Enhanced Pre-Boot System Diagnostics (ePSA). Jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego, ukończyć testów POST lub uruchomić komputera, ta samodzielna diagnostyka jest pierwszym, co należy spróbować uruchomić. Jej uruchomienie i kody błędów stanowią duże ułatwienie w rozwiązywaniu problemu.

 • Jeśli nie uruchomi się wcale, występuje problem ze sprzętem na poziomie podstaw.
 • Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, zawęzi on możliwy zakres awarii, co ułatwi dalsze rozwiązywanie problemów ze sprzętem.
 • Jeśli zakończy się pomyślnie, wszystkie elementy sprzętu przeszły testy i należy przejść do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.

Diagnostyka PSA ma interfejs tekstowy, podczas gdy diagnostyka ePSA (wcześniej PSA+) może mieć interfejs tekstowy lub graficzny interfejs użytkownika (GUI) — (listy tekstu przy obrazach/wykresach i tekst wyświetlany na ekranie podczas poszczególnych testów).

Testy są bardzo wszechstronne. Pakiet testów ePSA zawiera wszystkie testy zawarte w starszym pakiecie PSA, a dodatkowo obsługuje:

 • Algorytmy MpMemory.
 • Machine Check Exception.
 • Diagnostyka płyty systemowej skonsolidowana w jednym nagłówku.
Uwaga: Notebooki mogą być wyposażone w diagnostykę PSA lub ePSA w zależności od wieku. Natomiast komputery stacjonarne będą wyposażone w wersję stacjonarną diagnostyki ePSA.

Następnie na podstawie wyników można ustalić, czy wystąpiła awaria sprzętu, oraz precyzyjnie określić punkty awarii.

Uwaga: Diagnostyki notebooków nie należy przeprowadzać, gdy komputer jest zadokowany lub wewnętrzny wyświetlacz jest zamknięty. Może to spowodować fałszywe zgłoszenia błędów. Zwykle będzie to błąd 2000:0326 lub 2000:0321.

Błędy 2000-0326 i 2000-0415 także mogą być niesłusznie zgłaszane w przypadku zainstalowania niektórych przewodów LCD. Jeśli zobaczysz ten błąd, ale wewnętrzny wyświetlacz LCD działa prawidłowo bez problemów, zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji dla posiadanego komputera, a następnie przeprowadź ponownie diagnostykę. (Gdyby błąd był prawidłowy, żaden obraz nie byłby widoczny na wewnętrznym wyświetlaczu LCD).

Jeśli przeprowadzisz diagnostykę z komputerem na stacji dokującej USB, może nastąpić nagłe zakończenie diagnostyki podczas testów wideo. Przeprowadź ponownie testy po usunięciu stacji dokującej.

W zależności od wydarzeń poniższe informacje pomogą w rozpoznaniu awarii i rozwiązaniu problemów z systemem.

Uwaga: Podczas zgłaszania awarii telefonicznie lub w trybie online może być konieczne podanie kodu weryfikacji lub stanu oprócz samego kodu błędu. Kody te znajdują się w tym samym wierszu, co kod błędu, a wyświetlane kody zależą od prowadzonej diagnostyki. Firma Dell potrzebuje tych kodów, aby potwierdzić autentyczność błędu i oprzeć się na kodzie błędu podczas rozwiązywania problemu.

Powrót do góry


2. Korzystanie z diagnostyki PSA

Film o korzystaniu z diagnostyki Dell (tylko w języku angielskim)

Powrót do góry

Czy można przeprowadzić diagnostykę DST, PSA i ePSA na zaszyfrowanych napędach Full Drive Encryption (FDE)?

Tak, może być pomocna w diagnozowaniu problemu.

Diagnostyka DST, PSA i ePSA działa w przypadku zaszyfrowanych dysków twardych (FDE)

Inżynierowie firmy Dell potwierdzili, że diagnostyka dysku twardego DST/PSA/ePSA może być wykonywana na zaszyfrowanych dyskach twardych bez potrzeby podania hasła. Ponadto diagnostyka ta może być wykonywana także na dyskach zaszyfrowanych tylko przy użyciu Bitlocker.

Choć dane te faktycznie są niedostępne, diagnostyka wykorzystuje miejsca na dysku twardym do testowania i przechowywania wyników, które są dostępne.

W większości komputerów firmy Dell można uzyskać dostęp do diagnostyki, naciskając klawisz F12 podczas rozruchu, gdy pojawi się ekran powitalny firmy Dell.

Uwaga: Jeśli podczas prowadzenia testów diagnostycznych DST, PSA lub ePSA występują błędy, należy skontaktować pomocą techniczną firmy Dell w celu podania wyników.

Powrót do góry

Komputery stacjonarne:

 1. Naciśnij klawisz F12, gdy pojawi się ekran powitalny firmy Dell podczas rozruchu.

 2. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.

Powrót do góry

Notebooki:

 1. Możesz przytrzymać klawisz klawisz Fn i klawisz zasilania, aby uruchomić diagnostykę.

 2. Możesz także nacisnąć przycisk wyciszenia podczas uruchamiania notebooków z serii E, aby uruchomić diagnostykę.

 3. Możesz także nacisnąć klawisz F12, gdy pojawi się ekran powitalny firmy Dell podczas rozruchu

 4. i wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.

Powrót do góry

Tablety:

Uwaga: Poniższe kroki umożliwiają uruchomienie narzędzia diagnostycznego ePSA w trybie DOS bez użycia klawiatury zewnętrznej.

Rysik może działać przy kalibracji domyślnej lub według ustawień użytkownika. Zalecamy korzystanie z rysika w trybie online po skalibrowaniu według ustawień użytkownika. Kalibracja umożliwia zoptymalizowanie działania rysika pod kątem konkretnego użytkownika.

 1. Włącz komputer.
 2. Aby uzyskać dostęp do Boot Menu (Menu rozruchu), natychmiast naciśnij przycisk zwiększania głośności przed wyświetleniem ekranu powitalnego z logo firmy Dell.
 3. Możesz dotknąć opcji Diagnostics (Diagnostyka) na ekranie lub nacisnąć przycisk zwiększania głośności, aby przesunąć wskaźnik do pozycji Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby wejść.
 4. Narzędzie ePSA rozpocznie pracę.

Powrót do góry

Serwery Enterprise:

Komputery 11G i nowsze:

 1. Dotknij klawisza F10, aby otworzyć kontroler cyklu eksploatacji.

 2. Możesz także dotknąć klawisza F11, aby uzyskać dostęp do menadżera uruchamiania.

 3. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu.

Komputery 10G i starsze:

 1. Może być konieczne dotknięcie klawisza F10 w celu uruchomienia opcji Utility Mode (diags).

Powrót do góry

Możesz także uruchomić diagnostykę PSA z poziomu witryny pomocy technicznej Dell.

Uwaga: Diagnostyka w trybie online będzie przydatna wyłącznie jeśli możliwe jest uruchomienie na awaryjnym komputerze systemu operacyjnego Windows i połączenie go do Internetu.
 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej Dell.

 2. Wprowadź kod serwisowy lub kod usług ekspresowych.

 3. Przejdź do kategorii Diagnostics (Diagnostyka).

 4. Uruchom Quick test (Szybki test). Może to potrwać 10-15 minut w zależności od podzespołów komputera.
Uwaga: Niektóre starsze komputery nie mają klawisza F12, dlatego aby uzyskać dostęp do opcji rozruchu, należy po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell nacisnąć klawisz 0 (zero).

Więcej informacji na temat uruchamiania diagnostyki w trybie online można znaleźć w artykule Jak używać narzędzia diagnostyki w trybie online firmy Dell do rozwiązywania problemów z komputerem firmy Dell.

Powrót do góry

Masz już kod błędu z przeprowadzonej diagnostyki ePSA?

Jeśli już przeprowadzono diagnostykę ePSA i zapisano kod błędu i kod weryfikacji, można zarejestrować zgłoszenie serwisowe w niższej części tej samej strony. Konieczne jest wprowadzenie kodu błędu i kodu weryfikacji w taki sposób, jak zostały wyświetlone na ekranie, a także podanie kodu serwisowego awaryjnego systemu. Użytkownik zostanie poprowadzony przez procedurę rejestrowania zgłoszenia w trybie online.

Uwaga: Po przygotowaniu kodu błędu, kodu weryfikacji i znacznika serwisowego można wykonać resztę procedury na komputerze z działającym połączeniem internetowym.

Poniższe łącze prowadzi bezpośrednio do formularza w trybie online.

Powrót do góry

Co oznaczają poszczególne kody?

Uwagi:
 • Interaktywny agent wyszukiwania (tylko w języku angielskim) może dostarczyć informacje dotyczące konkretnego kodu błędu bez konieczności wyszukiwania w poniższej tabeli.
  Może pojawić się prośba o wybranie wersji programu diagnostycznego zainstalowanego w posiadanym komputerze. Od tej informacji zależy uzyskanie prawidłowych wyników, Aby sprawdzić, jaka wersja programu diagnostycznego jest zainstalowana w komputerze, spójrz na górną część ekranu. Jeśli widać tam napis „Pre Boot System Assessment", wybierz opcję PSA lub PSA+. Jeśli widać tam napis „ePSA Pre Boot System Assessment", wybierz opcję ePSA


 • Podczas rozwiązywania problemów z systemem jednym ze standardowych zadań jest aktualizacja systemu Basic Input/Output System (BIOS), zwanego też konfiguracją systemu.
  Przed uruchomieniem diagnostyki zalecamy aktualizację systemu BIOS do najnowszej wersji, którą można pobrać z witryny www.dell.com/support/.

 • W przypadku komputerów przenośnych bateria jest objęta podstawową, roczną gwarancją, licząc od daty zakupu. Awarie baterii, które wystąpią po upływie pierwszego roku, nie są objęte gwarancją komputera. Nie dotyczy to baterii, dla których wykupiono dodatkową gwarancję, lub oznaczonych zielonym symbolem gwarancji 3-letniej.
Numer błędu (PSA i ePSA) Komunikat o błędzie Co to oznacza? Kolejne kroki
PSA NA

ePSA 2000-0111
CPU - exception occurred (Procesor - wystąpił wyjątek Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0112
CPU - machine check exception detected (Procesor - wykryto wyjątek sprawdzania komputera) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0114
CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - rozbieżność w testach spójności pamięci podręcznej) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
 • Sprawdź temperatury w informacjach o stanie komputera i sprawdź, czy przepływ powietrza nie jest zablokowany.
PSA NA

ePSA 2000-0115
CPU – Stress Thermal condition (Procesor – Warunek obciążenia termicznego). Limit (d)C (Limit (d)C). Actual (d)C (Aktualne (d)C) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
 • Sprawdź temperatury w informacjach o stanie komputera i sprawdź, czy przepływ powietrza nie jest zablokowany.
PSA NA

ePSA 2000-0121
Memory - memory errors were detected and repaired (Pamięć - błędy pamięci zostały wykryte i naprawione) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jednak komputer wykonał samodzielną naprawę.
 • Wyłącz komputer, a następnie wyjmij i ponownie włóż pamięci.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0122

ePSA 2000-0122
PSA Memory - test initialization failure (Pamięć PSA - błąd podczas inicjowania testu)

Pamięć ePSA — wykryto błędy pamięci i wykryto nadmierne błędy pamięci
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Wyłącz komputer, a następnie wyjmij i ponownie włóż pamięci.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0123

ePSA 2000-0123
Memory - integrity test failed (Pamięć - test spójności zakończony niepowodzeniem) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub pamięci komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Wyłącz komputer, a następnie wyjmij i ponownie włóż pamięci.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0124
System Log - (Dziennik systemu - ) Ta informacja w dzienniku systemu pokazuje czas i komunikaty dotyczące zdarzeń systemu.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0125
Event Log (Dziennik zdarzeń) Dziennik zdarzeń systemu IPMI jest pełny z różnych powodów lub rejestrowanie zostało zatrzymane, ponieważ wystąpiło zbyt wiele błędów ECC.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0126
Event Log (Dziennik zdarzeń) Dzienniki zdarzeń muszą zatem zostać wyczyszczone przed kontynuacją testowania.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0131
Battery - the battery is not installed (Bateria - bateria niezainstalowana) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Wyłącz komputer, a następnie wyjmij i ponownie włóż baterię.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0132
Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Bateria - okres użyteczności baterii zbliża się do końca) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Wyłącz komputer, a następnie wyjmij i ponownie włóż baterię.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0133
Battery - the battery cannot provide sufficient power (Bateria - bateria nie dostarcza wystarczającej energii) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej lub baterii komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Wyłącz komputer, a następnie wyjmij i ponownie włóż baterię.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA 2000-0141

ePSA 2000-0141
Hard Drive - No Hard Drive detected (Dysk twardy - nie wykryto dysku) System BIOS informuje o niewykryciu dysku twardego. W przypadku komputera przenośnego należy wyjąć, a następnie włożyć z powrotem dysk twardy, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego należy odłączyć, a następnie podłączyć oba końce kabla danych oraz kabel zasilania napędu. Powtórz diagnostykę PSA. Jeśli jest dostępny sprawny dysk, sprawdź, czy jest on wykrywany przez system lub sprawdź podejrzany dysk w sprawnym systemie.
 • Jeśli nie masz dysku, może to być komunikat wyświetlany automatycznie, niewymagający działania.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0142

ePSA 2000-0142
PSA Hard Drive - drive self test failed (PSA dysku twardego - autotest zakończony niepowodzeniem)

ePSA Hard Drive - self test unsuccessful (PSA dysku twardego - autotest zakończony niepowodzeniem)
Dysk twardy informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie dysk twardy do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA 1000-0143

ePSA 2000-0143
Hard Drive - SMART read command unsuccessful (Dysk twardy - polecenie odczytu SMART nie powiodło się) Dysk twardy informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie dysk twardy do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA 1000-0144

ePSA 2000-0144
Hard Drive - no support for drive self test (Dysk twardy - brak obsługi autotestu napędu) Dysk twardy informuje o wystąpieniu awarii.
 • Sprawdź pierwotny napęd komputera.
 • Uzyskaj informacje producenta z dysku twardego.
PSA 1000-0145

ePSA 2000-0145
PSA Hard Drive - timeout waiting for Drive Self Test to complete (PSA dysku twardego - przekroczenie czasu oczekiwania na zakończenie autodiagnostyki napędu)

ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA dysku twardego - autotest nie został ukończony)
Ostatnio podjęta próba przetestowania dysku twardego nie została zakończona. Aby pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego dysku twardego, odwiedź witrynę http://www.dell.com/Support/. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, pobierz ją i zainstaluj. W przypadku komputera przenośnego włóż dysk z powrotem na swoje miejsce, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego podłącz kabel danych oraz kabel zasilania, a następnie powtórz diagnostykę PSA.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie dysk twardy do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0146

ePSA 2000-0146
Hard Drive - self test log contains previous errors (Dysk twardy - rejestr autotestu zawiera poprzednie błędy) Dysk twardy informuje o awarii.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Uruchom polecenie Chkdsk /r lub sformatuj dysk twardy i zainstaluj ponownie system operacyjny.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA 1000-0147

ePSA 2000-0147
PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA napędu optycznego - błąd stanu IDE).

ePSA Optical Drive - self test --(s) (ePSA napędu optycznego - autotest -- (s))
Napęd CD lub DVD informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie napęd optyczny do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA 1000-0148

ePSA 2000-0148 zastąpiono 2000-0151, 2000-0152
PSA Optical Drive - BIST --(s) (PSA napędu optycznego - BIST --(s))

ePSA Optical Drive - incorrect status (ePSA napędu optycznego - nieprawidłowy stan)
Napęd CD lub DVD informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie napęd optyczny do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0149
Optical Drive - no drive detected (Napęd optyczny - nie wykryto napędu) Napęd CD lub DVD informuje o wystąpieniu awarii.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie napęd optyczny do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0150 zastąpiono 2000-0141
Hard Drive - No Hard Drive detected (Dysk twardy – nie wykryto dysku) System BIOS informuje o niewykryciu dysku twardego. W przypadku komputera przenośnego należy wyjąć, a następnie włożyć z powrotem dysk twardy, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego należy odłączyć, a następnie podłączyć oba końce kabla danych oraz kabel zasilania napędu. Powtórz diagnostykę PSA. Jeśli jest dostępny sprawny dysk, sprawdź, czy jest on wykrywany przez system lub sprawdź podejrzany dysk w sprawnym systemie.
 • Jeśli nie masz dysku, może to być komunikat wyświetlany automatycznie, niewymagający działania.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0151
Optical Drive - BIST --(s) (Napęd optyczny - BIST --(s)) Dysk twardy informuje o nieprawidłowym stanie w narzędziu diagnostycznym. Aby pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego dysku twardego, odwiedź witrynę http://www.dell.com/Support/. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, pobierz ją i zainstaluj. W przypadku komputera przenośnego włóż dysk z powrotem na swoje miejsce, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego podłącz kabel danych oraz kabel zasilania, a następnie powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0152
Optical Drive - BIST --(s) (Napęd optyczny - BIST --(s)) Napęd CD lub DVD informuje o nieprawidłowym stanie w narzędziu diagnostycznym. Aby pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego dysku twardego, odwiedź witrynę http://www.dell.com/Support/. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, pobierz ją i zainstaluj. W przypadku komputera przenośnego włóż dysk z powrotem na swoje miejsce, natomiast w przypadku komputera stacjonarnego podłącz kabel danych oraz kabel zasilania, a następnie powtórz diagnostykę PSA.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Odłącz i zainstaluj ponownie napęd optyczny. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0153
Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] (Dysk twardy - Wymienny dysk twardy [d] - nieprawidłowy stan = [x] [s]) Komputery stacjonarne, serwery: Sprawdź instalację, przewody i połączenia dysku wymiennego. Wszystkie komputery: Jeśli błąd nie ustąpi, upewnij się, że oprogramowanie układowe napędu i system BIOS są aktualne.
 • Jeśli masz dysk twardy, podłącz go ponownie do płyty systemowej. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0154
Tape Drive - Tape Drive [s] - S/N [d], incorrect status = [d] [d] (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [s] = S/N [d], nieprawidłowy stan = [d] [d]) Sprawdź instalację, przewody i połączenia napędu taśmowego. Jeśli błąd nie ustąpi, sprawdź, czy oprogramowanie układowe napędu jest aktualne.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Odłącz i zainstaluj ponownie napęd taśmowy. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0155
Hard Drive - Not Installed (Dysk twardy - nie zainstalowano) Ten błąd występuje w notebookach, które muszą mieć dysk twardy.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Odłącz i zainstaluj ponownie dysk twardy. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0212

ePSA 2000-0212 (nieużywane z UEFI BIOS)
System board - CMOS, Location = [x], Expected = [x], Found = [x] (Płyta systemowa – CMOS, lokalizacja = [x], oczekiwano = [x], znaleziono = [x]) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. Jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0213

ePSA 2000-0213 (nieużywane z UEFI BIOS)
System board - CMOS battery failure detected (Płyta systemowa - wykryto awarię baterii CMOS) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd związany z baterią CMOS (bateria ta jest odpowiedzialna za utrzymywanie ustawień systemu BIOS, gdy system nie jest zasilany prądem). W przypadku komputerów stacjonarnych jest to łatwa do wymiany bateria, która jest stosowana także w zegarkach. Baterię tę można także wymienić w niektórych komputerach przenośnych.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Wymień baterię CMOS na nową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0221

ePSA 2000-0221 (nieużywane z UEFI BIOS)
PSA System board - Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA płyty systemowej - Kanał 0 (tryb 0) czasomierza nie generuje przerwań).

ePSA Timer - Interval timer not functional (ePSA czasomierza - czasomierz nie działa)
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyjmij i włóż ponownie baterię CMOS.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0222

ePSA 2000-0222 (nieużywane z UEFI BIOS)
PSA System board - Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA płyty systemowej - Kanał 0 (tryb 0) czasomierza nie generuje przerwań).

ePSA Timer - Interval timer not functional (ePSA czasomierza - czasomierz nie działa)
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0223

ePSA 2000-0223 (nieużywane z UEFI BIOS)
System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect (Płyta systemowa - Czasomierz - Nieprawidłowy początkowy poziom sygnału wyjściowego czasomierza) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0224

ePSA 2000-0224 (nieużywane z UEFI BIOS)
System board - Interval Timer had wrong time period in mode (Płyta systemowa - Nieprawidłowy okres czasomierza w trybie). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0231

ePSA 2000-0231 (nieużywane z UEFI BIOS)
System board - Failure in Interval timer in mode (Płyta systemowa - Awaria czasomierza w trybie) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 2000-0232

ePSA 2000-0232 (nieużywane z UEFI BIOS)
System board - the RTC did not generate periodic ticks (Płyta systemowa - brak okresowego taktowania przez zegar RTC). Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 2000-0233

ePSA 2000-0233 (nieużywane z UEFI BIOS)
PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating (PSA Płyty systemowej - licznik sekund RTC nie jest aktualizowany)

ePSA RTC - 'seconds' count is not updating (ePSA RTC - licznik sekund nie jest aktualizowany)
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd związany z zegarem czasu rzeczywistego (RTC) głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0234

ePSA 2000-0234 (nieużywane z UEFI BIOS)
PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set (PSA płyty systemowej - przekroczenie czasu oczekiwania na ustawienie flagi aktualizacji zegara RTC)

ePSA System board - HPET incorrect time period (ePSA płyty systemowej - nieprawidłowy okres czasu HPET).
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0235

ePSA NA
System board - PM timer 1 had wrong time period (Płyta systemowa - nieprawidłowy okres czasomierza PM 1) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0241

ePSA 2000-0241 (nieużywane z UEFI BIOS)
BIOS - A20 gate not enabled (BIOS - bramka A20 niewłączona) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0242

ePSA 2000-0242 (nieużywane z UEFI BIOS)
PSA System board - no interrupt detected for IRQ (PSA płyty systemowej - nie wykryto przerwania dla IRQ)

ePSA - System board - Interrupt controller - IRQ (d) - %s not detected (ePSA - Płyta systemowa - Kontroler przerwań - IRQ (d) - nie wykryto %s)
Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć głównej płyty systemowej komputera. W przypadku wykrycia błędu pamięci wypróbuj kolejno poszczególne moduły. W przypadku wystąpienia błędu pamięci 2000-0123 i jeśli diagnostyka ponownie zakończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0243
System board - USB device, IO board, Daughter Card (Płyta systemowa – urządzenie USB, płyta IO, karta Daughter Card) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć kontrolera USB lub portów głównej płyty systemowej komputera. Odłącz wszystkie urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Przetestuj urządzenia USB w innym porcie. Wypróbuj urządzenie USB, które jest w 100% sprawne.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0244
System board - USB device (Płyta systemowa – Urządzenie USB) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć kontrolera USB lub portów głównej płyty systemowej komputera. Odłącz wszystkie urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Przetestuj urządzenia USB w innym porcie. Wypróbuj urządzenie USB, które jest w 100% sprawne.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0245
System board - USB device (Płyta systemowa – Urządzenie USB) Podczas przeprowadzania testów wystąpił błąd, który może dotyczyć kontrolera USB lub portów głównej płyty systemowej komputera. Odłącz wszystkie urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Przetestuj urządzenia USB w innym porcie. Wypróbuj urządzenie USB, które jest w 100% sprawne.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0251
Event Log - the log contains failing records (Dziennik zdarzeń - dziennik zawiera zapisy awarii) dotyczy zdarzeń BIOS — TYLKO SERWERY.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
PSA NA

ePSA 2000-0261
System board – Data errors (Płyta systemowa – błędy danych). Awaria wielu DIMM pamięci, prawdopodobnie spowodowana przez problemy z płytą główną.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0313
Touchpad - pointing stick/touchpad not detected (Panel dotykowy – nie wykryto wskaźnika/panelu dotykowego) Mysz, panel dotykowy lub punkt dotykowy nie jest wykrywany przez narzędzia diagnostyczne. Wyłącz komputer, rozłącz, a następnie podłącz wszystkie połączenia kablowe, a następnie sprawdź system BIOS, aby upewnić się panel dotykowy lub mysz nie została odłączona.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Jeśli mysz, panel dotykowy lub wskaźnik są odłączone, podłącz je ponownie.
 • W przypadku laptopa upewnij się, że panel dotykowy jest aktywny.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0314
Thermal - the (s) reading (dc) exceeds the thermal limit (Zabezpieczenie termiczne - Odczyt (dc) z (s) przekracza limit termiczny). Błędy płyty systemowej, radiatora, wentylatora lub procesora w narzędziach diagnostycznych.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Sprawdź dzienniki, wentylator i inne oznaki przegrzania.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0315
Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected (Czujnik - odczyt (dc) z (s) jest niższy niż oczekiwano) Błędy płyty systemowej lub czujnika w narzędziach diagnostycznych.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Sprawdź dzienniki systemu.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0321

ePSA 2000-0321
PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM (PSA LCD EDID - nie można uzyskać dostępu do pamięci EEPROM danych EDID)

ePSA Unable to detect LCD (ePSA Nie można wykryć wyświetlacza LCD)
Błąd LCD Extended Display Identification Data (EDID) - unable to access the EDID Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) na ekranie LCD informuje o awarii związanej z danymi. Jeśli na ekranie LCD widać obraz, nie wymaga on wymiany.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0322

ePSA 2000-0322
PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA panelu LCD - błąd dostępu do inwertera LCD)

ePSA LCD panel - unable to modify brightness (ePSA panelu LCD - nie można zmienić jasności)
LCD panel - Unable to modify brightness (Wyświetlacz LCD – nie można zmienić jasności). Spróbuj dostosować jasność za pomocą klawiszy systemowych Windows. Uruchom system BIOS i sprawdź, czy można dostosować w nim jasność bez uruchamiania systemu Windows
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0323
LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (Panel lCD - Nie można wykryć stanu lampy inwertera) Sprawdź złącze LCD i przewody.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0324
LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed (Wyświetlacz LCD – użytkownik zgłosił niewyświetlanie kolorów LCD BIST) Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście LCD BIST, gdy prawidłowa odpowiedź to Tak. Jeśli było widać ekrany kolorów (czerwony, niebieski, zielony i biały) z tekstem bez zakłóceń, linii lub problemów z kolorami, powtórz diagnostykę i jeśli ekran będzie wyglądać normalnie, kliknij Tak.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę LCD BIST.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0325
LCD panel - user provided no input for LCD BIST (Wyświetlacz LCD – brak danych dla LCD BIST od użytkownika) Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście LCD BIST. Jeśli było widać ekrany kolorów (czerwony, niebieski, zielony i biały) z tekstem bez zakłóceń, linii lub problemów z kolorami, powtórz diagnostykę i jeśli ekran będzie wyglądać normalnie, kliknij Tak.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0326

ePSA 2000-0326
LCD panel - unable to turn lamp on or off (Wyświetlacz LCD – nie można włączyć lub wyłączyć lampy) Podczas przeprowadzania testów diagnostycznych nie udało się włączyć lampy podświetlenia.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0327
LCD panel - unable to use BIOS interface (Wyświetlacz LCD – nie można użyć interfejsu systemu BIOS) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) nie wyświetla prawidłowo ekranu systemu BIOS i ekran ten jest niewidoczny na ekranie LCD.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0328
LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (Wyświetlacz LCD – nie można wykryć wariancji w czujniku ALS) Podczas przeprowadzania testów diagnostycznych czujnik jasności otoczenia, który jest odpowiedzialny za automatyczne ściemnianie ekranu w słabych warunkach oświetlenia, nie zareagował.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0331
Video controller - No video controller detected (Kontroler wideo – nie wykryto kontrolera wideo) System nie wykrywa karty graficznej. W przypadku komputerów stacjonarnych z kartą graficzną PCI-E należy ją wyjąć, a następnie włożyć na swoje miejsce oraz podłączyć do niej wszelkie kable zasilania. Następnie należy podłączyć kabel wideo i powtórzyć diagnostykę PSA.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Komputer stacjonarny: wyłącz komputer, a jeśli jest on wyposażony w kartę PCI-E, wyjmij ją, a następnie włóż na swoje miejsce.
 • Podłącz kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0332
Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Pamięć wideo - rozbieżność w testach spójności pamięci wideo) Diagnostyka PSA wykryła awarię pamięci wideo. Zresetuj pamięć systemową i zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyjmij pamięć systemową i włóż ją na swoje miejsce.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0333

ePSA 2000-0333
PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response (PSA wideo - Przekroczenie czasu testu karty graficznej podczas oczekiwania na odpowiedź klawiatury)

ePSA Video - User provided no input for graphics test (ePSA wideo - użytkownik nie podał danych w teście grafiki)
Diagnostyka PSA nie wykryła naciśnięcia klawisza Y lub N przez użytkownika po zakończeniu testu wideo. Upewnij się, że prawidłowo odpowiadasz na pytania wyświetlane na ekranie podczas testów diagnostycznych.
 • Błąd pojawia się w przypadku przekroczenia limitu czasu reakcji użytkownika podczas testu grafiki.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA 1000-0334

ePSA 2000-0334
Video - User reported the patterns were not displayed correctly (Wideo - użytkownik zgłosił, że wzory nie zostały wyświetlone prawidłowo) Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście kolorów, gdy prawidłowa odpowiedź to Tak. Jeśli pasek pionowy oraz poziomy były wyraźnie widoczne bez zakłóceń, linii lub problemów z kolorami, powtórz diagnostykę i jeśli pasek wygląda normalnie, kliknij Tak
 • Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście kolorów, gdy prawidłowa odpowiedź to Tak.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel monitora LCD.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0411
Cables - not detected (Kable - nie wykryto) Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0412
Cables - auxiliary cable not detected (Kable - nie wykryto kabla pomocniczego) Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0413
Cables - LCD cable not detected (Kable - nie wykryto kabla LCD) Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0414
Cables - Invertor cable not detected (Kable - nie wykryto kabla inwertera) Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0415
Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensors: [s] (Kable - sprawdź następujące kable, zworki, połączenia lub czujniki: [s]) Zwykle w komunikacie o błędzie znajduje się informacja o tym, którego kabla dotyczy (np. LCD LVDS CABLE). Rozłącz, a następnie podłącz ponownie kabel, a następnie sprawdź go wraz z gniazdami pod kątem uszkodzeń.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Wyłącz komputer i podłącz ponownie kabel, zworkę, połączenie lub serwer, o którym mowa w komunikacie o błędzie. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji serwisowej).
 • Wymień uszkodzone kable lub urządzenia na nowe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0511
Fan - the (s) fan failed to respond correctly (Wentylator - wentylator (s) nie odpowiedział prawidłowo) Wentylator nie odpowiada narzędziu diagnostycznemu. Sprawdź, czy nic nie blokuje wentylatora.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Sprawdź system pod kątem zablokowania otworów wentylacyjnych lub wentylatora chłodzenia.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0512
Fan - the (s) fan is running faster than expected (Wentylator - prędkość obrotowa wentylatora (s) jest wyższa od oczekiwanej). Może to być problem z płytą systemową, czujnikiem temperatury lub wentylatorem chłodzenia. Sprawdź, czy wszystkie elementy są solidnie osadzone.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Sprawdź pod kątem luźnych połączeń, zablokowanych otworów wentylacyjnych i innych oznak przegrzania.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0620
Network - Network [d] – {Vendor supplied error} (Sieć - Sieć [d] - {Błąd od dostawcy}) Urządzenie sieciowe (sieci Ethernet) mogło ulec awarii. Może to dotyczyć urządzenia na płycie głównej, karty lub karty Daughter Card w zależności od systemu. Błędy to „Register test failed" (Test rejestru nie powiódł się) lub „Packet loopback test failed" (Test pętli pakietu nie powiódł się) lub inne komunikaty.
 • Zaktualizuj system BIOS/oprogramowanie wewnętrzne do najnowszej wersji.
 • Sprawdź pod kątem luźnych połączeń i wygiętych styków w złączach.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-0621
Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Sieć - Sieć [d] – Wersja sterownika [x] jest nieaktualna) Wersja [x] lub nowsza jest wymagana dla „[s]" Oprogramowanie układowe urządzenia sieciowego (sieci Ethernet) może być nieaktualne.
 • Zaktualizuj system BIOS/oprogramowanie wewnętrzne do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8001
BIOS - No BIOS support for software interrupt [x] function[x] [x] (BIOS - Brak obsługi BIOS dla funkcji przerwania oprogramowania [x] [x] [x]) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8002
BIOS - No BIOS support for SMI interface function(x) or Sensor [x] exceeded thermal zone [d] (BIOS - Brak obsługi BIOS dla funkcji SMI interfejsu (x) lub czujnik [x] przekroczył strefę termiczną [d]) Peak zone was [d] (Strefa szczytowa wyniosła [d]). Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8003
BIOS - Fan - Unable to set Manufacturing Mode (BIOS - Wentylator - Nie można ustawić trybu produkcji) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8004
BIOS - Fan - Unable to determine fan speeds (BIOS - Wentylator - Nie można ustalić prędkości wentylatora) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8005
LCD - LCD BIST not supported (LCD - Brak obsługi LCD BIST) LCD BIST może nie występować we wszystkich systemach.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8006
BIOS - Fan - Unable to set fans to ([d], [d], or [d]) speed or No chipset event timer (BIOS - Wentylator - Nie można austawić wentylatorów na prędkość ([d], [d] lub [d]) lub brak czasomierza zdarzeń chipsetu). Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8007
BIOS - Log contains Fan events or Timer expected [d] observed [d] (BIOS - Dziennik zawiera zdarzenia wentylatora lub czasomierz oczekiwany [d] zaobserwowany [d]) Ten komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny — zawiera zapis zdarzeń wentylatora.
 • Wyczyść dziennik.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8008
Diagnostics - A. Out of memory! (Brak pamięci!) fMalloc() Failed! (Błąd fMalloc()!)
B. Unable to allocate memory for object data (Nie można przydzielić pamięci dla danych obiektu). Unable to [s] testable memory (Nie można wykonać [s] pamięci do testowania)
C. Unable to start application processors (Nie można uruchomić procesorów aplikacji)
D. Unable to stop all APs (Nie można zatrzymać wszystkich AP)
System może być niestabilny i należy go uruchomić ponownie.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8009
Diagnostics - Software Error (Diagnostyka - Błąd oprogramowania) System może być niestabilny i należy go uruchomić ponownie.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-800B
BIOS - Retrieve vendor ID function error (BIOS - błąd funkcji pozyskiwania ID dostawcy) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-800C
BIOS - Get/Set inverter mode function error (BIOS - Błąd funkcji uzyskaj/ustaw tryb inwertera) Dostawca: [s] Wersja: [d] Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-800D
BIOS - Set lamp off function error (BIOS - Błąd funkcji wyłączania lampy). Dostawca: [s] Wersja: [d] Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-800E
BIOS - Set lamp on function error (BIOS - Błąd funkcji włączania lampy). Dostawca: [s] Wersja: [d] Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-800F
BIOS - Restore function error (BIOS - Błąd funkcji przywracania). Dostawca: [s] Wersja: [d]. Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8010
Płyta systemowa High-Precision event timer not found (Nie znaleziono czasomierza zdarzeń wysokiej precyzji).
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8011
USB Device Diagnostics - Invalid status returned from the device (Diagnostyka urządzenia USB - Nieprawidłowy stan od urządzenia) Dołączone urządzenie USB zgłasza nieprawidłowy stan do systemu BIOS.
 • Wyjmij i włóż ponownie urządzenie USB.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8012
Diagnostics - Invalid parameter passed to the device (Diagnostyka - Do urządzenia przekazano nieprawidłowy parametr). Unknown test [d] selected (Wybrano nieznany test [d]) Nieoczekiwany parametr został przekazany do testowanego urządzenia.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8013
Diagnostics - LCD [s] doesn't support test commands (Diagnostyka - LCD [s] nie obsługuje poleceń testowych) Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8014
Diagnostics - ADDF module ([s]) device ([s]) failed with error code [x], number [x] (Diagnostyka - moduł ADDF ([s]) urządzenia ([s]) uległ awarii z kodem blędu [x]). No EPSA beep code mapped! (Moduł ADDF ([S]) urządzenie ([S]): wystąpiła awaria z kodem błędu [X], numer [X]. Nie zmapowano kodu dźwiękowego EPSA). Program diagnostyczny uruchomił moduł zewnętrzny, który zgłosił nietypowy błąd.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8016
Diagnostics - Battery - unable to retrieve battery health (Diagnostyka - Bateria - nie można pobrać informacji o stanie baterii) Wersja systemu BIOS płyty głównej może być nieaktualna.
 • Wyjmij i włóż ponownie baterię
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8017
BIOS - Battery - BIOS has no support for battery health (BIOS - Bateria - system BIOS nie obsługuje funkcji stanu baterii) Ta opcjonalna funkcja może nie być obsługiwana.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8018
Diagnostics - Fatal: The module reported multiple test results!! (Diagnostyka - Błąd krytyczny: moduł zgłosił wiele wyników testu!!) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8019
Diagnostics - Unable to log to NVRAM (Diagnostyka - Nie można rejestrować w NVRAM) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8020
Diagnostics - Low memory (Diagnostyka - Niski poziom pamięci). [d]k bytes free! ([d] tys. bajtów wolnych!) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8115
Diagnostics - Unable to stop all APs (Diagnostyka - Nie można zatrzymać wszystkich AP) System może być niestabilny.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8154
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], ULTRIUM [d] media found but drive (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], ULTRIUM [d] znaleziono nośnik, ale napęd) Requires ULTRIUM [s] for [s] (Wymaga ULTRIUM [s] dla [s]) Zainstaluj prawidłowy nośnik napędu taśmowego.
 • Użyj prawidłowego nośnika.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8155
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], data read does not match data written (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], odczytane dane są niezgodne z zapisanymi danymi) Spróbuj użyć innych nośników napędu taśmowego.
 • Użyj innych nośników.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8156
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], no media cannot test drive (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], brak nośnika, nie można przetestować napędu) Włóż nośnik napędu taśmowego z możliwością zapisu.
 • Włóż nośnik z możliwością zapisu.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8157
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], drive is not a supported drive (Napęd taśmowy - Napęd taśmowy [d] - S/N [s], napęd nie jest obsługiwany) Model napędu taśmowego jest nieznany i nieobsługiwany prze diagnostykę.
 • Wyjmij i włóż ponownie napęd.
 • Wykonaj test przy użyciu znanego sprawnego napędu, jeśli to możliwe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8158
Backplane - [DRIVE] Drive [d] - incorrect status = [x], [s] (Płyta montażowa - Napęd [DRIVE] [d] - nieprawidłowy stan = [x], [s]) Ciąg wskazuje, że płyta montażowa, przedłużacz lub wymienny dysk twardy zgłasza stan nieprawidłowy.
 • Wyjmij i włóż ponownie napędy/kable/złącza.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8160
PERC - PERC Battery [d] - incorrect status = [x], [s] (PERC - Bateria PERC [d] - stan nieprawidłowy = [x], [s]) Tylko serwery. Ciąg [s] może być jednym z następujących komunikatów: 1. Battery missing or disconnected (Brak lub odłączenie baterii), 2. Replace battery pack (Wymień akumulator) lub 3. Remaining capacity low (Niski pozostały poziom)
 • Wyjmij i włóż ponownie elementy.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8165
OS - MBR code is unknown, possibly infected by a virus (System operacyjny – nieznany kod MBR, prawdopodobnie doszło do zarażenia wirusem) W głównym rekordzie rozruchowym na dysku twardym znajduje się nierozpoznany kod, który świadczy o tym, że system został zarażony wirusem. Zaleca się przeskanowanie systemu programem antywirusowym z aktualną bazą danych wirusów.
 • Zaktualizuj i uruchom oprogramowanie antywirusowe.
 • Zaktualizuj lub zainstaluj ponownie system operacyjny.
PSA NA

ePSA 2000-8166
OS - Detected virus (s) (System operacyjny – Wykryto wirus (s)) Doszło do zarażenia systemu wirusem. Zaleca się przeskanowanie systemu programem antywirusowym z aktualną bazą danych wirusów.
 • Zaktualizuj i uruchom oprogramowanie antywirusowe.
PSA NA

ePSA 2000-8170
PCIe - Training error on device PciTag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] Link Degraded, maxLinkWidth = x[d], negotiatedLinkWidth = x[d] (PCIe - Błąd szkolenia urządzenia PciTag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] degradacja łącza, maxLinkWidth = x[d], negotiatedLinkWidth = x[d]) System zgłasza błąd adaptera PCIe.
 • Wymij i włóż ponownie adapter PCIe.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8415
Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor (Kable - system BIOS zgłasza brak kabli/zworek/połączeń/czujników możliwych do przetestowania) Wystąpiła wewnętrzna awaria narzędzia diagnostycznego, a nie awaria sprzętowa. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji — powinno to rozwiązać problem.
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
PSA NA

ePSA 2000-8611
Audio - User reported not hearing speaker tones (Audio - użytkownik zgłosił, że nie słychać dźwięku z głośnika) Jeśli nie było słychać sygnału dźwiękowego, sprawdź czy głośniki wewnętrzne są prawidłowo podłączone. W niektórych komputerach wewnętrzne głośniki są dostępne do nabycia jako opcja. Jeśli dotyczy to omawianego systemu, głośnik może nie być zamontowany. Jeśli nie słychać dźwięku, pamiętaj o odłączeniu urządzeń podłączonych do złącza zewnętrznego słuchawek i uruchom ponownie test. Złącza zewnętrzne HP mogą wyciszać głośniki wewnętrzne na poziomie sprzętowym.
 • Rozłącz wszystkie złącza zewnętrzne dźwięku.
 • Wyjmij i włóż złącze głośnika wewnętrznego.
 • Powtórz diagnostykę PSA.
 • Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Powrót do góry

Article ID: SLN115162

Last Date Modified: 03.12.2015 17:34


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.