Hvor viktig er data for virksomheten din? Riktig lagringsløsning lar deg konsolidere data og forenkle driften

Det siste halvannet året har rommet så mye forandringer i lagringsløsningene at tradisjonell drift er en saga blott.

Trond Sundem, som er løsningsrådgiver for Dell Technologies, forteller at det siste halvannet året har rommet så mye forandringer i lagringsløsningene at tradisjonell drift er en saga blott. Konsolidering av data og automatisering gjør at det er enklere å hente ut informasjon og nyttiggjøre data for forretningen i sanntid.  

Nesten 1 av 4 sier at data er virksomheten, mens omtrent like mange mener at data både er virksomheten, og støtter virksomheten. Øvrige 53 prosent sier at data er en støtte for virksomheten.

– Tallene fra denne internasjonale sky-undersøkelsen fra ESG illustrerer at data er avgjørende for å drive en organisasjon, uansett type, i vår tid, mener Trond Sundem.

– Den endringen man har sett i lagringsteknologi de siste par årene er helt nødvendig for å legge til rette for den digitale transformasjonen. For å kunne digitalisere, behøves en moderne lagringsinfrastruktur som sørger for at data kan tilgjengeliggjøres og omformes til forretningsinformasjon mye raskere enn før, sier Sundem.

Konsolidering og AI forenkler drift

Han har jobbet med lagringsløsninger hos Dell de siste 20 årene, og fulgt utviklingen tett. Løsningene mener han må være datasentrerte, noe som betyr at de legger til rette for konsolidering av alle typer workloads, enten de er blokk- eller filbaserte, vVols, eller konteinere. Ytelsen må være på topp, og det kreves avansert datareduksjonsteknologi, kunstig inteligens (AI) og maskinlæring (ML) for å optimalisere og balansere workloads på systemene og automasjon på alle nivåer.

– Når man konsoliderer data er det enklere å prosessere og tilgjengeliggjøre dem, og hente ut informasjon direkte til de som styrer forretningsprosessene og tar avgjørelser. Dette kan gjøres i sanntid og fra flere protokoller samtidig. Den tradisjonelle driften tar teknologien seg av, mens IT-avdelingens jobb flyttes fra tradisjonell drift til å finne de beste løsningene for at bedriften skal nyttiggjøre seg dataene, mener Sundem.

Edge er den nye frontlinjen for data

Tingenes internett og sensordata gir muligheter til å samle informasjon som tidligere var utenkelig uten manuell jobb, som data fra oljeinstallasjoner på havbunnen.

– Sensordata oppstår i ytterkanten av virksomheters nettverk, det vi kaller edge. Dette er nærmest den nye frontlinjen for datainnsamling. Målet for oss er at kundene skal få verdi av dataene, enten de befinner seg i ytterkanten av nettverket, i datasenteret eller skyen. Våre nyeste lagringsløsninger er laget for å sikre at bedrifter kan nyttiggjøre seg data raskt, uansett hvor de befinner seg.

Dell Technologies har kombinert det beste av lagringsteknologi og kunstig intelligens i sine nye systemer, nettopp for å sikre kriteriene Sundem nevner.

PowerStore-løsningen er bygget på kraftige Intel Xeon Scalable-prosessorer, NVMe flash-lagring eller Intel Optane SSD-er, med programvare som AppsON og CloudIQ, som automatiserer lagringsadministrasjon.

Løsninger for primærdata

– PowerStore passer godt i det norske markedet, hvor hoveddelen av offentlige og private virksomheter er av moderat størrelse og behøver stor fleksibilitet. PowerStore kan konsolidere både blokk-data og filbasert lagring, så vel som VMware vVols. Applikasjonsmiljøet kan være fysisk, virtualisert eller konteinerbasert – PowerStore støtter det uansett. Med stor workload-fleksibilitet kan IT-avdelingen kan forenkle og effektivisere infrastrukturen, forklarer Sundem.

Løsninger for ustrukturerte data

Store mengder av dataene vi genererer er ustrukturerte, som bilder, video, seismikk etc. Disse dataene må kategoriseres og struktureres og analyseres for å skape verdi.

– For de med mye ustrukturerte data, har vi Dell EMC PowerScale-familien. Som våre øvrige systemer, er denne bygget med Intel-prosessorer, og den kombinerer vår beste program- og maskinvare for å få kontroll på fil- og objektdata i datasenteret, fjernlokasjoner og i skyen, sier Sundem, og legger til:

– En av styrkene til Dell Technologies, er at vi har bredden som kreves for å følge data i hele verdikjeden, fra ytterkanten via datasenter til skyen, uansett type data. Vi forenkler IT-administrasjonen, mens kundene får konsentrert seg om dataene som hjelper med å ta gode avgjørelser og skape verdi, sier Sundem.

Lær direkte fra bransjeeksperter, analytikere og kunder hvordan du kan transformere virksomheten din med Dell Technologies’ portefølje av produkter og løsninger.

Se opptak av våre webinarer her

About the Author: Dell Technologies