Videnbase

Brug af CROSH-diagnosticering på Dell ChromebookSe afsnittene med vejledning til diagnosticering på CROSH, hvordan du anvender den på en Dell Chromebook og oplysninger om løsning af problemer med opladning.


Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er CROSH-diagnosticering?
 2. Sådan kører du CROSH-diagnosticering
 3. CROSH-kommandoer
 4. Kontrol af batteristatus

1. Hvad er CROSH-diagnosticering?

 

Chrome OS understøtter ikke ePSA, Dell BIOS, F12 boot-menuen eller DellConnect. Der er ingen preboot-diagnosticering. Al fejlfinding skal udføres fra selve OS. Chrome Shell- (CROSH) og Chrome URL-kommandoerne giver nogle værktøjer til fejlfinding, oplysninger og avancerede indstillinger.

Chrome Shell (CROSH) er en kommandolinjegrænseflade, der minder om terminalerne Linux BASH og Windows-kommando (cmd.exe). Chrome OS er baseret på Linux, men CROSH kan ikke genkende de fleste Linux-kommandoer.

De mest nyttige kommandoer til fejlfinding er memtest, storage_test_1 og storage_test_2, ping samt tracepath. Ping fungerer anderledes end i Windows. Som standard gentages det, indtil du trykker Ctrl+C, og det viser ingen statistik. Tracepath minder om Windows traceroute-kommandoen. En detaljeret forklaring af kommandoerne kan ses nedenfor eller ved at indtaste help eller help_advanced i CROSH.


Tilbage til toppen


2. Sådan kører du CROSH-diagnosticering

 

Bemærk: CROSH er den Chrome-shell, som giver dig mulighed for at køre test og andre kommandolinjefunktioner på samme måde som Windows cmd.exe eller Linux BASH Terminal.

SHELL åbnes ved at følge nedenstående anvisninger:

 1. Åbn Chrome Browser.

 1. Tryk på tasterne Ctrl + Alt + t samtidig. Brugerfladen bør åbne på skærmen.

(Fig. 1 Et terminalvindue på skærmen)

 1. Indtast CROSH-kommandoen for diagnosticering. Skriv 'help' for at få vist en liste over tilgængelige kommandoer. Skriv 'help_advanced' for at få vist en mere komplet liste over kommandoer til fejlfinding. Alternativt kan du henvise til listen over kommandoer nedenfor.

Bemærk: Dell understøtter ikke kørsel af systemet i udviklingstilstand eller installation af et alternativt operativsystem, f.eks. Chrobuntu eller Crouton.


Tilbage til toppen


3. CROSH-kommandoer

 

Nedenstående tabeller indeholder en liste over de tilgængelige kommandoer i CROSH.

Hjælp-kommandoer
Kommando Formål
afslut Afslut Crosh Shell
hjælp Vis denne hjælp.
help_advanced Vis hjælp til mere avancerede kommandoer, der hovedsageligt anvendes til fejlfinding.
ping

[-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] < destination >
Send ICMP ECHO_REQUEST-pakker til en netværksvært. Hvis < destination > er "gw", anvendes den næste hop-gateway til standardruten.

Det fungerer ligesom ping-kommandoen på andre operativsystemer. Tryk på Ctrl+C for at stoppe ping-processen eller standse alle andre kommandoer i Crosh.

ssh [valgfrie argumenter...]
Starter ssh-undersystemet, hvis det er aktiveret uden argumenter.
"ssh < bruger > < vært >", "ssh < bruger > < vært > < port >", "ssh < bruger >@< vært >" eller "ssh < bruger >@< vært > < port >" opretter forbindelse uden at åbne undersystemet.
ssh_forget_host Fjern en vært fra listen over kendte ssh-værter. Denne kommando viser en menu med kendte værter og anmoder om den vært, der skal glemmes.
top Indstiller logføringsniveau for chapsd. Ingen argumenter starter udvidet logføring.
 
Help_Advanced Commands
Kommando Formål
battery_test [< test length >] Tester batteriets opladningsniveau i et givent antal sekunder. Ingen argumenter indstilles som standard til 300 sekunders test.
bt_console [< agent capability >] Åbner en Bluetooth-fejlfindingskonsol. Valgfrit argument specificerer funktionen for en parringsagent, som konsollen stiller til rådighed. Se Bluetooth Core-specifikationen for gyldige indstillinger.
chaps_debug [start | stop | < log_level >] Indstiller logføringsniveau for chapsd. Ingen argumenter starter udvidet logføring.
forbindelse Viser forbindelsesstatus.
experimental_storage < status | enable | disable > Aktiver eller deaktiver eksperimentelle lagerfunktioner.
ff_debug [< tag_expr >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Tilføj og fjern flimflam-fejlfindingstags.
memory_test Udfører omfattende hukommelsestest på den tilgængelige ledige hukommelse.
modem < command > [args...] Interager med 3G-modemmet. Kør "modem help" for detaljeret hjælp.
modem_set_carrier carrier-name Konfigurerer modemmet til den specificerede udbyder.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < host > En funktion, der udfører diverse fejlfinding på netværk. Gemmer en kopi af resultatet i din downloadmappe.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > En funktion, der aktiverer et foruddefineret sæt tags, som er nyttigt ved fejlfinding på den angivne enhed.
p2p_update [enable | disable] Aktiverer eller deaktiverer den P2P-deling (peer-to-peer) af opdateringer via det lokale netværk. Det både forsøger at hente opdateringer fra andre peers på netværket og deler de hentede opdateringer med dem. Kør denne kommando uden argumenter for at se den aktuelle tilstand.
rlz < status | enable | disable > Aktiver eller deaktiver RLZ.
rollback Forsøg at udføre rollback til den foregående opdatering, som er cachelagret på systemet. Er kun tilgængelig på ikke-stabile kanaler og registrerede enheder, der ikke er erhvervsrelaterede. Bemærk, at dette vil udføre powerwash på enheden.
route [-n] [-6] Vis routing-tabeller.
set_apn [-n < network-id >] [-u < username >] [-p < password >] < apn > Angiv det APN, som skal bruges ved tilslutning til det netværk, der er angivet af < network-id >. Hvis < network-id > ikke er angivet, bruges netværks-id'et for det aktuelt registrerede netværk.
set_apn - c Rydder det APN, der skal anvendes, således at standard-APN anvendes i stedet.
set_arpgw < true | false > Aktiver ekstra kontrol af netværkstilstand for at sikre, at standardgateway'en er tilgængelig.
set_cellular_ppp [-u < username >] [-p < password >] Angiv PPP-brugernavn og/eller -adgangskode for en eksisterende mobilforbindelse. Hvis der hverken angives -u eller -p, vises det eksisterende PPP-brugernavn for mobilforbindelsen.
set_cellular_ppp -c Ryd eksisterende PPP-brugernavn og -adgangskode for en eksisterende mobilforbindelse.
sound < command > < argument > Lav lydkonfiguration. Kan bruges til at afspille/optage lydprøver og aktivere beamforming i Pixel.
"sound beamforming < on | off >" aktiverer/deaktiverer funktionen.
"sound record [duration]" starter optagelse.
"sound play < filnename >" afspiller de optagede lydeksempler.
storage_status Læser tilstandsstatus for SMART-lagerenhed, leverandørattributter og fejllog.
storage_test_1 Udfører en kort offline SMART-test.
storage_test_2 Udfører en omfattende læsbarhedstest.
syslog < message > Logger en meddelelse i syslog.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < property > }
tpcontrol {syntp [on|off]}
Udfør manuel justering af avancerede indstillinger for touchpad.
tracepath [-n] < destination >[/port] Spor stien/ruten til en netværksserver.
update_over_cellular [enable|disable] Aktiverer eller deaktiverer de automatiske opdateringer via mobilnetværk. Kør uden argumenter for at se den aktuelle tilstand.
upload crashes Overfører tilgængelige nedbrudsrapporter til nedbrudsserveren.
wpa_debug [< debug_level >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Indstil fejlfindingsniveau for wpa_supplicant.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Tilpas musens accelerationshastighed.
xset r rate [delay [rate]] Tilpas hastighed for autorepeterende. Forsinkelsen er antallet af millisekunder, før autorepeterende starter. Hastigheden er antallet af gentagelser i sekundet.
xset r [keycode] < on|off > Aktiver/deaktiver autorepeterende. Hvis nøglekode angives, påvirker det kun denne nøgle. Hvis den ikke angives, påvirker det den globale adfærd.


Tilbage til toppen


4. Kontrol af batteristatus

Bemærk: Du bør altid holde opladningen af batteriet over 1 %, da hel afladning af batteriet kan være skadeligt for din computer, og batteriet kan måske ikke oplades fra helt afladet tilstand.
 1. Åbn Chrome Browser.

 2. Tryk på tasterne Ctrl + Alt + t samtidig (Crosh åbnes på en ny browserfane).

 3. Sørg for, at vekselstrømsadapteren er sat i Chromebook og i en stikkontakt.

 4. Skriv battery_test 1 (inkl. mellemrum) i Crosh, og tryk derefter på Enter.

 5. Kig efter Battery is Charging (percent left) (Batteri oplades (procent til venstre)).

  Bemærk: Dette viser, at vekselstrømsadapteren oplader batteriet.
 6. Fjern vekselstrømsadapteren fra Chromebook.

 7. Skriv battery_test 10 (inkl. mellemrum) i Crosh, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk: Dette kører testen i 10 sekunder.
 8. Kig efter Battery health: (with a percent showing) (Batteristatus (procentsats vises)).

  Bemærk:
  1. En batteristatus over 50 % betyder, at batteriet fungerer, som det skal.
  2. Hvis batteriet tilsyneladende ikke oplades. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du udføre følgende trin:
   1. Prøv en anden vekselstrømsadapter, hvis en sådan forefindes.
   2. Prøv at følge de trin, der er beskrevet i følgende artikel: Sådan genopretter og nulstiller du Chrome OS
  3. Hvis du har fulgt de foregående trin, og batteriet stadig ikke kan oplades, skal du kontakte Teknisk support.


Tilbage til toppen

Artikelnummer: SLN293879

Sidste ændringsdato: 08.08.2018 14.00


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.