Har du en konto? Log på for at se dine serviceanmodninger

Indtast et serviceanmodningsnummer, en Dell-servicekode, et Dell EMC-produkt-id eller afsendelsesnummer (DPS) for at kontrollere status for afsendelsen eller reparationen.

Hvilket produkt kan vi hjælpe dig med?

Identificerer dit system……