Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Řešení problémů s monitorem nebo displejem notebooku

Správně fungující displej je nezbytný, ať už pracujete na dokumentu, sledujete video nebo hrajete hry.

Pokud se při používání monitoru nebo notebooku setkáte s některým z následujících problémů s obrazem, zkuste je vyřešit pomocí rychlého postupu doporučeného v tomto článku:

 • Displej se nezapne a objevuje se pouze černá nebo prázdná obrazovka.
 • Obraz na monitoru nebo notebooku je neostrý, rozmazaný, roztažený nebo zkreslený.
 • Barvy na monitoru nebo notebooku jsou nepřesné, vybledlé nebo zkreslené.
 • Obrazovka v monitoru nebo notebooku bliká.
 • Na monitoru nebo notebooku jsou vodorovné nebo svislé čáry.

Odstraňování problémů při absenci obrazu (anglicky)

Podívejte se na toto video a zjistěte, jestli jsou ve vašem počítači Dell problémy s displejem nebo obrazem (anglicky).


Rychlé kroky, jak řešit problémy s displejem

Oprava 1: Proveďte plný restart.

Problém s displejem lze zkusit vyřešit úplným resetem počítače. Plný restart pomáhá odstranit statickou elektřinu, která může způsobit problémy s napájením. Při plném restartu postupujte následovně.

 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte napájecí kabel (v případě stolních počítačů) nebo odpojte napájecí adaptér a vyjměte baterii (v případě notebooků Dell s vyjímatelnou baterií).
  POZNÁMKA: Pokud máte notebook Dell s nevyjímatelnou baterií, přečtěte si ve znalostní databázi Dell článek Jak resetovat hodiny reálného času (RTC) a obnovit notebook Dell. Podrobné pokyny pro bezpečné vyjmutí baterie z notebooků Dell s vyjímatelnými bateriemi naleznete v uživatelské příručce k notebooku Dell.
  POZNÁMKA: U vybraných notebooků Dell Latitude zjistěte, jak použít vynucenou diagnostiku ePSA k obnovení po testu POST nebo chybě při spouštění.
 3. Odpojte všechna zařízení, například disky USB, tiskárny, webové kamery a paměťové karty (SD/xD), kromě klávesnice a myši.
 4. Stisknutím a podržením vypínače po dobu 15 až 20 sekund odstraňte zbytkovou elektřinu.
  Stiskněte vypínač.
 5. Připojte napájecí kabel (v případě stolních počítačů) nebo napájecí adaptér a baterii (v případě notebooků).
 6. Zapněte počítač.

Oprava 2: Zjistěte, jestli monitor funguje správně.

Jestliže se počítač spustí, ale obrazovka zůstává prázdná nebo černá, zkontrolujte, zda správně funguje monitor.
 1. Zapněte monitor, zkontrolujte kontrolku napájení a ověřte, zda je monitor zapnutý.
 2. Pokud se monitor nezapne, odpojte od monitoru napájecí kabel a znovu jej připojte.
 3. Zkuste použít prověřenou funkční zásuvku.
 4. Jestliže monitor funguje správně, ale problém s obrazem přetrvává, přejděte k další možnosti opravy. Jestliže se monitor po provedení výše uvedených kroků stále nezapne, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell a vyžádejte si možnosti opravy.
  Napájecí kabel na zadní straně monitoru

Oprava 3: Znovu připojte grafický kabel mezi monitor a počítač.

Špatné připojení nebo poškozený videokabel mohou způsobit problémy se zobrazením. Problém se může vyřešit opětovným připojením kabelů.

 1. Vypněte počítač a monitor.
 2. Odpojte videokabel, jímž je monitor připojen k počítači.
 3. Zkontrolujte grafický port v počítači, monitor a kabel, zdali v nich nejsou poškozené nebo ohnuté kontakty. Není-li zde žádné poškození, připojte monitor k počítači. Máte-li ještě jiný videokabel, zkuste zařízení propojit pomocí tohoto kabelu. Lze také zkusit vynechat dokovací stanici, a ověřit, že problém zobrazením nezpůsobuje dokovací stanice.
  POZNÁMKA: Chcete-li zjistit, které typy videokabelů váš monitor a počítač podporují, nahlédněte do dokumentace k zařízení Dell.
 4. Zapněte počítač a ověřte, zda se problém se zobrazením vyřešil.
  Monitor připojený k notebooku

Oprava 4: Obnovte výchozí tovární nastavení systému BIOS resp. UEFI v počítači Dell.

Nesprávné nastavení v systému BIOS nebo UEFI v počítači může způsobit problémy se zobrazením. Resetování systému BIOS nebo UEFI do výchozího továrního nastavení může pomoci vyřešit běžné problémy se zobrazením.

Podívejte se na toto video a zjistěte, jak obnovit systém BIOS nebo UEFI do výchozího továrního nastavení (anglicky).

POZNÁMKA: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI se může ve vašem počítači Dell lišit. Informace pro konkrétní model naleznete v dokumentaci k zařízení Dell.


Oprava 5: Stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace operačního systému.

Aktualizace systému Windows mohou operačnímu systému pomoci mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou vyřešit konkrétní problémy, zajistit ochranu před škodlivými útoky či dokonce přidat do operačního systému nové funkce. Když jsou k dispozici nejnovější ovladače grafické karty, aktualizace systému Windows nejnovější ovladače automaticky stáhnou a nainstalují.

V systému Windows 11:
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte možnost Nastavení.
 2. Na panelu Nastavení vyberte možnost Windows Update.
 3. Na pravém panelu vyberte možnost Vyhledat aktualizace.
 4. Po dokončení aktualizace restartujte počítač.
V systému Windows 10:
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte možnost Nastavení.
 2. Na panelu Nastavení vyberte možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. Na levém panelu vyberte Windows Update.
 4. Na pravém panelu vyberte možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po dokončení aktualizace restartujte počítač.
V systémech Ubuntu nebo Linux:
 1. Otevřete terminál pomocí nabídky nebo použijte klávesovou zkratku CTRL + ALT + T.
 2. V terminálu zadejte příkaz sudo apt update && sudo apt upgrade -y a stiskněte Enter. Zadejte heslo k účtu, po zobrazení výzvy stiskněte klávesu Y a pokračujte v procesu aktualizace.

Oprava 6: Spuštění diagnostiky hardwaru pro displej

Vestavěný diagnostický test na monitoru nebo obrazovce notebooku pomáhá zjistit, jestli zobrazení funguje správně.

Spusťte v monitoru Dell vestavěný automatický test (BIST), nazývaný také Vestavěná diagnostika (BID).
Monitory Dell obsahují diagnostický nástroj, který pomáhá určit, zda je abnormální zobrazení vnitřním problémem monitoru Dell.
 1. Přejděte na stránku Dell.com/support/manuals.
 2. Identifikujte svůj monitor Dell. Vložte číslo modelu nebo výrobní číslo monitoru a zvolte možnost Hledat. Nebo zvolte možnost Procházet všechny produkty > Elektronika a příslušenství > Monitory a příslušenství a poté ze seznamu vyberte svůj monitor Dell.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a vedle uživatelské příručky k monitoru zvolte možnost Zobrazit PDF.
 4. V uživatelské příručce najděte pasáž Odstraňování problémů a v ní stránku Vestavěná diagnostika.
 5. Postupujte podle pokynů a spusťte vestavěný automatický test resp. vestavěnou diagnostiku na monitoru.
 6. Pokud v diagnostickém testu nezjistíte žádné odchylky obrazovky od normálu, zobrazení funguje správně.
 7. Pokud v diagnostickém testu zaznamenáte odchylky od normálu, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell a požádejte o možnosti opravy.
Spusťte vestavěný automatický test displeje LCD (BIST) v noteboocích Dell.
Notebooky Dell jsou dodávány s vestavěným diagnostickým nástrojem, který odhalí problémy s obrazovkou LCD.
 1. Než začnete, vypněte notebook.
 2. Připojte počítač k napájecímu adaptéru (nabíječce) a odpojte všechna připojená zařízení, jako je klávesnice, myš, monitor nebo dokovací stanice.
 3. Přesvědčte se, že je obrazovka LCD čistá (na povrchu obrazovky není prach).
 4. Stiskněte a přidržte klávesu D a zapněte počítač, jenž tak přejde do režimu vestavěného testu displeje LCD (BIST). Klávesu D držte stisknutou, dokud se na obrazovce LCD nezobrazí barevné pruhy. Pokud tato metoda nefunguje, nahlédněte do článku Jak v notebooku Dell spustit vestavěný automatický test displeje LCD v databázi Dell KB.
 5. Na obrazovce se zobrazí několik barevných pruhů a barva se bude měnit na černou, bílou, červenou, zelenou a modrou.
 6. Pečlivě prohlédněte displej, zda na něm nenajdete odchylky od normálu.
 7. Pokud v diagnostickém testu nezjistíte žádné odchylky obrazovky od normálu, zobrazení funguje správně.
 8. Pokud v diagnostickém testu zaznamenáte odchylky od normálu, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell a požádejte o možnosti opravy.
 9. Stisknutím klávesy Esc ukončete diagnostiku.

Pokud jste postupovali podle těchto kroků a problém se zobrazením přetrvává, přečtěte si pasáž Další zdroje uvedenou níže. Ke zjištění relevantních informací můžete také použít vyhledávací panel v horní části této stránky.


Další zdroje

device-monitor.png
Nastavení dvou nebo více monitorů
Zjistěte, jak nastavit dva nebo více monitorů. Nastavení dvou nebo více monitorů
device-monitor.png
Odstraňování problémů s více monitory
Zjistěte, jak odstraňovat problémy se zobrazením při používání více monitorů s počítačem Dell. Odstraňování problémů s více monitory
hand-touch-screen.png
Odstraňování problémů s dotykovými obrazovkami
Zjistěte, jak odstraňovat a řešit problémy s dotykovou obrazovkou v podporovaných počítačích Dell. Odstraňování problémů s dotykovými obrazovkami
Movie-clapper-play
Videa podpory
V naší knihovně videí najdete užitečná videa. Videa podpory