Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Profitieren Sie von exklusiven Prämien und Rabatten für Mitglieder
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Odstraňování problémů s ventilátory

Zusammenfassung: Tento článek obsahuje informace o odstraňování a řešení problémů s hlukem ventilátoru, přehříváním a dalšími problémy souvisejícími s ventilátorem u počítačů Dell.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

Odstraňování problémů s ventilátory

Délka: 1:33
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Nadměrné teplo může způsobit, že ventilátory běží rychleji a neustále, což může potenciálně poškodit vnitřní součásti a omezit výkon počítače. Počítač může používat jeden nebo více ventilátorů pro chlazení vnitřních součástí. Za běžných pracovních podmínek je normální, že počítač generuje poměrně velké množství tepla, a v závislosti na způsobu používání může být na dotek teplý. Pokud se ventilátory neustále otáčejí velmi rychle a vydávají neobvyklé nebo hlasité zvuky, může to značit problém.

Ursache

Běžné příčiny závad ventilátorů, neobvyklých nebo hlasitých zvuků či přehřívání:

 • Zablokované ventilátory nebo ventilační otvory
 • Nahromadění prachu ve ventilačních otvorech nebo na ventilátorech
 • Nedostatečná ventilace
 • Fyzické poškození
 • Zastaralý systém BIOS a ovladače zařízení

Lösung

Rozbalte níže uvedené části, přečtěte si další informace a proveďte postup pro odstraňování problémů.

Zablokované ventilační otvory mohou způsobit vážné problémy s výkonem v důsledku omezení proudění vzduchu. Může docházet k přehřívání procesoru, systémové paměti (RAM) a dalšího hardwaru, což může vést k možnému selhání hardwaru. Nadměrné teplo může také způsobovat výrazné snížení výkonu, protože většina procesorů automaticky omezuje rychlost procesoru, když je potřeba kompenzovat problémy způsobené teplem. Pokud zjistíte, že ventilátor počítače nepřetržitě běží a vydává neobvyklé nebo hlasité zvuky, může to znamenat, že počítač nepracuje tak efektivně, jak by mohl, nebo jsou ucpané ventilační otvory.

Aby se snížila úroveň zahřívání, je důležité zajistit dobré odvětrávání a aby se v počítači nehromadil prach. Hromadění chuchvalců a prachu brání proudění vzduchu okolo chladicích žeber a ztěžuje chod ventilátoru.

Počítač Dell může pro chlazení vnitřních součástí používat několik ventilátorů:

 • Stolní počítače používají více ventilátorů – na procesoru (CPU), na samostatné nebo dedikované grafické kartě (GPU), v napájecím zdroji (PSU) a jeden nebo více ventilátorů v šasi (skříni).
 • Notebooky mohou také mít více než jeden ventilátor, jejichž počet se může u různých modelů lišit.
VAROVÁNÍ: Než začnete čistit počítač stlačeným vzduchem, vypněte jej a odpojte napájecí kabel nebo adaptér. Řiďte se pokyny na straně nádobky se stlačeným vzduchem, jelikož nesprávné použití stlačeného vzduchu by mohlo počítač poškodit.
 
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se odfouknout prach ústy. Vlhkost by mohla způsobit neopravitelné poškození elektronických nebo elektrických součástí uvnitř počítače.
 
VÝSTRAHA: Napájecí zdroje (PSU) stolních počítačů jsou také vybaveny ventilátorem. Nepokoušejte se otevírat napájecí zdroj za účelem vyčištění ventilátorů. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabely a pro odstranění prachu nebo nečistot použijte stlačený vzduch.
Čištění ventilačních otvorů počítače Dell
 1. Vypněte počítač.
 2. Zkontrolujte, že ve ventilačních otvorech počítače není prach ani nečistoty. V závislosti na modelu počítače se mohou ventilační otvory nacházet na různých místech. Projděte si dokumentaci k počítači Dell.
 3. Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte prach nebo nečistoty z ventilačních otvorů, prachových filtrů (pokud v počítači jsou) a žeber ventilátoru.
  VAROVÁNÍ: Doporučujeme používat pouze nádobku se stlačeným vzduchem. Nepoužívejte vysavače ani kompresory. Vysavače a kompresory mohou způsobit statický výboj, a poškodit tak elektrické nebo elektronické součásti v počítači.
 4. Abyste předešli problémům s přehříváním, uchovávejte počítač ve vzpřímené poloze a na pevném a odolném povrchu a zajistěte dostatečný prostor okolo ventilačních otvorů.

Jak čistit ventilační otvory

Délka: 0:40
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek

Řádná ventilace je důležitá pro lepší cirkulaci vzduchu uvnitř i kolem počítače. Odpovídající ventilace může pomoci účinnému fungování ventilátorů počítače a také prodloužit jejich životnost. Můžete také zvážit umístění počítače do chladnější místnosti v domě nebo kanceláři, čímž můžete pomoci předejít přehřívání počítače.

Průvodce zajištěním odpovídající ventilace

 1. Stolní počítač – Umístěte stolní počítač na plochý tvrdý povrch ve svislé poloze. Zajistěte dostatečný prostor před počítačem a za ním (pokud je počítač vybaven ventilačními otvory ve spodní nebo boční části, zajistěte dostatek místa ze všech stran).
 2. Notebook – Umístěte notebook na plochý tvrdý povrch, kde nedochází k zablokování spodních a bočních ventilačních otvorů.
VAROVÁNÍ: Pokud notebook umístíte na matraci nebo jiný měkký povrch, můžete zablokovat ventilační otvory, a pokud jej zde necháte delší dobu, velmi rychle může dojít k problémům s přehříváním.

Chcete-li rozpoznat, zda v počítači Dell dochází k problémům s hardwarem, doporučujeme na něm nejprve spustit diagnostický test hardwaru. Společnost Dell nabízí integrovanou i online diagnostiku. Diagnostický test hardwaru ePSA nebo Dell SupportAssist pomůže zkontrolovat, zda hardwarová zařízení fungují správně.

Zjistěte více informací o tom, jak spustit diagnostický test před spuštěním v počítači Dell.

Spuštění diagnostického testu před spuštěním

 1. Restartujte počítač Dell.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics a stiskněte klávesu Enter.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
  Pokud test selže, nezapomeňte si zapsat kód chyby a ověřovací kód.

Diagnostika Dell Preboot System Assessment

Délka: 0:30
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Další nápovědu naleznete v článku znalostní databáze Dell Referenční tabulka chybových kódů diagnostiky ePSA a PSA a postup pro odstraňování problémů (řada 2000-0NNN).

Pokud diagnostika Dell ePSA a další kroky odstraňování problémů nevedou k odhalení příčiny problému s ventilátorem, doporučujeme zvážit spuštění online kontroly hardwaru pomocí aplikace Dell SupportAssist. Diagnostický test aplikace Dell SupportAssist pomáhá odstranit problémy a získat automatické opravy.

Jak spustit kontrolu celého počítače v aplikaci SupportAssist

Délka: 0:31
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek

Společnost Dell Technologies doporučuje aktualizovat ovladače zařízení a systém BIOS v rámci cyklu plánovaných aktualizací. Aktualizace ovladače zařízení a systému BIOS mohou obsahovat vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude váš systémový software nadále aktuální a kompatibilní s dalšími moduly počítače (hardware a software). Poskytují také zvýšenou stabilitu.

Pro zajištění optimálního výkonu ventilátorů počítače doporučujeme nainstalovat následující ovladače zařízení.

 • BIOS
 • Ovladač čipové sady
 • Ovladač teplotního čidla čipové sady
 • Ovladač grafické karty (GPU)

Zjistěte, jak stáhnout a nainstalovat ovladače Dell.

Jak stáhnout ovladače zařízení

Délka: 2:07
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Více informací o stažení a aktualizaci systému BIOS na počítači Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.

Jak aktualizovat systém Dell BIOS nebo UEFI

Délka: 3:47
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek

Weitere Informationen

Zde najdete další kroky, které mohou pomoci zlepšit výkon ventilátorů počítače.

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizace v systémech Windows 11, Windows 10 nebo Windows 8 či 8.1, postupujte následovně.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Zpět na začátek

Aplikace SupportAssist pomáhá optimalizovat počítač spuštěním řady diagnostik s cílem určit úpravy souborů a nastavení počítače. Optimalizace počítače zlepšuje rychlost systému, dostupnost úložiště a stabilitu tím, že čistí dočasné soubory, ladí výkon systému a optimalizuje síť.

Čištění nepotřebných souborů

Čištění souborů pomáhá odstranit přebytečné soubory, dočasné složky a další zbytečné položky ze systému.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System.
 2. Na kartě Home pod položkou Clean Files klikněte na tlačítko Run Now.
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona zatržítka a datum poslední optimalizace.
  POZNÁMKA: Během optimalizace se pod lištou nabídky zobrazí název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel.
POZNÁMKA: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.

Ladění výkonu počítače

Funkce pro ladění výkonu počítače umožňuje upravit nastavení napájení, registr a přidělení paměti za účelem maximalizace výpočetní rychlosti počítače.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System.
 2. Na kartě Home pod položkou Tune Performance klikněte na tlačítko Run Now.
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona zatržítka a datum poslední optimalizace.
  POZNÁMKA: Během optimalizace se pod lištou nabídky zobrazí název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel.
POZNÁMKA: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.

Optimalizace sítě

Funkce pro optimalizaci sítě umožňuje zajistit konektivitu sítě a aktualizuje nastavení počítače pro zajištění efektivního a spolehlivého připojení k síti.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System.
 2. Na kartě Home v části Optimize Network klikněte na tlačítko Run Now.
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona zatržítka a datum poslední optimalizace.
  POZNÁMKA: Během optimalizace se pod lištou nabídky zobrazí název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel.
POZNÁMKA: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.

Jak optimalizovat systém pomocí aplikace SupportAssist

Délka: 0:32
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek

Malware (viry, spyware, trojské koně atd.) může přetěžovat procesor (CPU) a zapříčinit stálý běh ventilátoru počítače, což v důsledku způsobuje neustálé a rychlé otáčení ventilátorů. Spyware a jiné typy malwaru jsou příčinou mnoha problémů s počítačem. Pokud máte podezření, že byl počítač infikován, je možné, že je na pozadí spuštěný škodlivý software, který zpomaluje počítač.

Doporučuje se prohledat počítač pomocí antivirového a antimalwarového programu. Počítače se systémem Windows 10 se dodávají s integrovanou aplikací Windows Defender, která poskytuje základní ochranu proti malwaru. Většina počítačů Dell se také dodává s předinstalovaným základním antivirovým softwarem, jako McAfee, který ale může vyžadovat předplatné. Můžete používat různé antivirové a antimalwarové programy (zdarma nebo založené na předplatném), např. McAfee, Norton, Kaspersky nebo Trend Micro. Pomocí antivirového nebo antimalwarového programu nainstalovaného v počítači spusťte důkladnou nebo hloubkovou kontrolu.

POZNÁMKA: Instalace více než jednoho antivirového nebo antimalwarového softwaru v počítači nezajistí lepší ochranu, jen počítač ještě více zpomalí. Pro zajištění aktivní ochrany proti malwaru se doporučuje nainstalovat jeden antivirový nebo antimalwarový software a pravidelně jej aktualizovat.

Více se dozvíte v článku znalostní databáze Dell Ochrana počítače a odstranění virů, spywaru či jiného malwaru v systému Microsoft Windows.

Jak optimalizovat systém pomocí aplikace SupportAssist

Délka: 0:32
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek

Řada aplikací nebo běží na pozadí – na hlavním panelu systému (v tzv. oznamovací oblasti). Tyto aplikace se obvykle spouštějí při spuštění systému a běží na pozadí, ale zůstávají skryté. Pokud zabráníte spouštění těchto aplikací při spouštění systému, zlepšíte tím nejen výkon počítače, ale díky nižšímu zatížení procesoru (CPU) se ventilátory počítače budou otáčet mnohem pomaleji.

VÝSTRAHA: Doporučujeme nezakazovat spouštění antivirového nebo antimalwarového programu ani aplikace při spouštění systému. Deaktivování antivirového nebo antimalwarového programu může zvýšit nebezpečí napadení počítače malwarem.
 
POZNÁMKA: Abyste mohli deaktivovat programy, které se spouští společně se systémem, musíte být přihlášeni jako uživatel s oprávněními správce.

Chcete-li zakázat programy po spuštění v systémech Windows 11, Windows 10 nebo Windows 8.1 či 8, postupujte následovně.

 1. Zavřete všechna otevřená okna.
 2. Stiskněte současně klávesy CTRL + Shift + ESC na klávesnici.
 3. V okně Správce úloh klikněte na kartu Po spuštění.
 4. Vyberte program nebo aplikaci, kterou chcete vyjmout z načítání během spouštění.
 5. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Deaktivovat.
 6. Opakujte krok 4 a 5 pro všechny programy nebo aplikace, které nechcete zapnout během spouštění.
 7. Restartujte počítač.

Zpět na začátek

Jak vyřešit problémy s přehříváním notebooku

Délka: 3:06
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.


Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

14 März 2024

Version

20

Artikeltyp

Solution