Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Felsöka fläktproblem

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker och löser problem med högt fläktljud, överhettning och andra fläktrelaterade problem på en Dell-dator.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Så här felsöker du fläktproblem

Längd: 01:33
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

För hög värme kan leda till att fläktarna går snabbare och kontinuerligt, vilket kan leda till skador på interna komponenter och ge sämre datorprestanda. Din dator kan ha en eller flera fläktar som håller de interna komponenterna svala. Under normala arbetsförhållanden är det normalt att en dator genererar en hel del värme och blir varm utvändigt, beroende på hur den används. Fläktar som fortsätter att snurra snabbt och avge onormalt starkt brus kan tyda på ett problem.

Cause

Vanliga orsaker till att fläktarna inte fungerar eller avger ett onormalt eller starkt fläktljud eller överhettning:

 • Fläktarna eller luftintagen är tilltäppta
 • Dammackumulation på ventiler eller fläktar
 • Inte tillräckligt med ventilation
 • Fysiska skador på fläkten
 • Inaktuella BIOS och drivrutiner

Resolution

Expandera avsnitten nedan för mer information och följ felsökningsstegen.

Blockerade luftintag som begränsar luftflödet kan orsaka allvarliga prestandaproblem. Det kan leda till att processorn, systemminnet (RAM) och annan maskinvara överhettas och kan resultera i maskinvarufel. Orimlig värme kan också ge en markant minskning av prestanda eftersom de flesta processorerna automatiskt sänker hastigheten för att kompensera för värmerelaterade problem. Om du märker att datorfläkten snurrar konstant och avger ett onormalt eller starkt fläktljud kan det tyda på att datorn inte arbetar så effektivt som möjligt och/eller att luftintagen är igentäppta.

Se till att damm inte samlas i datorn och att det finns tillräcklig ventilation som sänker temperaturen. Ludd och damm stoppar luftflödet, vilket gör att fläkten måste jobba hårdare.

Din Dell-dator kan ha flera fläktar för att hålla de interna komponenterna svala:

 • Stationära datorer har mer än en fläkt – processorfläkten (CPU), en fläkt på det dedikerade eller diskreta grafikkortet (GPU), nätaggregatet (PSU) och en eller flera chassifläktar (hölje).
 • Bärbara datorer kan också ha mer än en fläkt och kan variera mellan olika modeller.
VIKTIGT! Stäng av datorn och koppla bort strömkabeln eller nätadaptern innan du rengör datorn med tryckluft. Följ anvisningarna på burken med tryckluft. Felaktig användning av tryckluft kan skada datorn.
 
VIKTIGT! Undvik att försöka blåsa bort damm med munnen. Fukt kan orsaka skada på elektronik eller elektriska komponenter i datorn som inte går att reparera.
 
Varning! Stationära nätaggregat har också en fläkt. Försök inte att öppna nätaggregatet för att rengöra fläktarna. Se till att stänga av datorn och koppla bort strömkablarna och använda en burk med tryckluft för att ta bort eventuellt damm eller skräp.
Rengöra luftintagen på Dell-datorn
 1. Stäng av datorn.
 2. Kontrollera om det finns damm eller skräp i datorns luftintag. Luftintagen kan finnas på olika ställen beroende på datormodell. Se dokumentationen för din Dell-dator.
 3. Använd en burk med tryckluft för att ta bort damm eller skräp från luftintagen, dammfiltren (om sådana finns) och kylfläktarna.
  VIKTIGT! Vi rekommenderar att du bara använder tryckluft. Undvik att använda dammsugare eller fläktar. Dammsugare och fläktar ger upphov till statisk elektricitet som kan skada datorns elektroniska och elektriska komponenter.
 4. Undvik överhettningsproblem genom att använda datorn i upprätt läge på ett stabilt underlag och hålla luftintagen fria.

Så här rengör du luftintagen

Längd: 00:40
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Tillräckligt med ventilation är viktigt för bättre luftcirkulation både utanpå och inuti datorn. Tillräcklig ventilation kan hjälpa datorfläktarna att fungera effektivt och kan även öka deras livslängd. Du kan även överväga att placera datorn i ett svalare rum hemma eller på kontoret. Detta kan förebygga att datorn överhettas.

Riktlinjer för att säkerställa tillräcklig ventilation

 1. Stationär dator – Placera den stationära datorn på en plan och hård yta i upprätt position. Lämna tillräckligt med utrymme framför och bakom datorn (om datorns luftintag sitter på undersidan eller sidan måste det finnas tillräckligt med utrymme på alla sidor).
 2. Bärbar dator – Placera den bärbara datorn på ett plant och hårt underlag där luftintagen under och på sidan av datorn inte täcks.
VIKTIGT! Om du placerar en bärbar dator på en madrass eller andra mjuka ytor blockeras luftintagen, och om du lämnar datorn där under en längre tid kan det leda till överhettningsproblem mycket snabbt.

Börja med att köra ett diagnostiskt test av maskinvaran i Dell-datorn för att fastställa huruvida det rör sig om ett maskinvarufel. Dell erbjuder både inbyggd diagnostik och onlinediagnostik. Med Dell SupportAssist eller ePSA diagnostiktest av maskinvaran kan du kontrollera om maskinvaruenheterna fungerar som de ska.

Läs mer om hur du kör ett diagnostiktest före start på en Dell-dator.

Kör diagnostiktestet före start

 1. Starta om Dell-datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 för att öppna menyn One-Time Boot (engångsstart).
 3. Använd piltangenterna för att välja Diagnostics (Diagnostik) och tryck på Enter på tangentbordet.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och besvara dem på ett lämpligt sätt för att genomföra diagnostiken.
  Om testet misslyckas kan du skriva ner felkoden och valideringskoden.

Dells systemdiagnostik före start

Längd: 00:30
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Mer information om hur du söker efter felkoden finns i följande artikel i Dells kunskapsbasartikel Referenstabell för ePSA, PSA-felkoder och felsökningssteg (2000-0NNN-serien).

Om orsaken till fläktproblemet inte har identifierats i Dell ePSA-diagnostiken och andra felsökningssteg rekommenderar vi att du överväger att köra en hårdvarukontroll med Dell SupportAssist. Dell SupportAssist-diagnostiktestet hjälper dig att felsöka ett problem och få automatiserade korrigeringar.

Så här kör du Support Assist-genomsökning av hela datorn

Längd: 00:31
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Dell Technologies rekommenderar att du uppdaterar drivrutinerna och BIOS som en del av din schemalagda uppdateringscykel. Uppdateringarna av enhetsdrivrutinerna och BIOS kan innehålla förbättrade funktioner och ändringar som gör att systemets programvara förblir aktuell och kompatibel med övriga datormoduler (maskinvaran och programvaran) samt gör dem mer stabila.

Vi rekommenderar att du installerar följande drivrutiner för att säkerställa optimal prestanda för fläktarna i datorn.

 • BIOS
 • Drivrutin för kretsuppsättning
 • Termisk drivrutin för kretsuppsättning
 • Drivrutin för grafikkort (GPU)

Läs om hur du hämtar och installerar Dells drivrutiner.

Ladda ner drivrutiner

Längd: 02:07
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Information om hur du laddar ner och uppdaterar BIOS på en Dell-dator finns i följande kunskapsbasartikel: Dell BIOS-uppdateringar.

Så här uppdaterar du Dell BIOS eller UEFI

Längd: 03:47
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Additional Information

Här är några ytterligare steg som kan hjälpa till att förbättra prestandan hos fläktarna i din dator.

Windows-uppdateringar kan stödja ditt Windows-operativsystem på många olika sätt. Windows-uppdateringar kan lösa specifika problem, skydda mot skadliga attacker eller till och med lägga till nya funktioner i operativsystemet.

Följ dessa steg för att installera de senaste uppdateringarna i Windows 11, Windows 10 eller Windows 8 eller 8.1.

 1. Högerklicka på Start och klicka på Inställningar.
 2. I inställningarna klickar du på Uppdatering och säkerhet.
 3. Tryck på Windows Update på vänster sida.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar till höger.
 5. Starta om datorn efter att du har laddat ner och installerat uppdateringarna.

Överst på sidan

Med SupportAssist kan du optimera din dator genom att köra olika slags diagnostik för att identifiera ändringar i filer och inställningar på datorn. Optimeringen förbättrar datorns hastighet, tillgängliga lagringsutrymme och stabilitet genom att ta bort temporära filer, finjustera prestandan och optimera nätverket.

Rensa filer

Genom att rensa filer tar du bort överflödiga filer, tillfälliga mappar och annat du inte behöver från datorn.

 1. Öppna SupportAssist och klicka på Optimize My System (Optimera systemet).
 2. På fliken Home (Hem) under Clean Files (Rensa filer) klickar du på Run Now (Kör nu).
  När optimeringen är klar visas en bock och datumet för senaste optimering på panelen.
  Obs! Medan optimeringen pågår visas namnet på den aktuella uppgiften under menyfältet. Den procentuella andel av optimeringen som är klar visas också på panelen.
  Om du vill stoppa optimeringsprocessen klickar du på Avbryt.
Obs! Om du avbryter optimeringsprocessen återställs inte de ändringar som har utförts.

Finjustera datorns prestanda

När du finjusterar datorns prestanda kan du anpassa ströminställningar, register och minnesallokering för att maximera datorns bearbetningshastighet.

 1. Öppna SupportAssist och klicka på Optimize My System (Optimera systemet).
 2. På fliken Home (Hem) under Tune Performance (Finjustera prestanda) klickar du på Run Now (Kör nu).
  När optimeringen är klar visas en bock och datumet för senaste optimering på panelen.
  Obs! Medan optimeringen pågår visas namnet på den aktuella uppgiften under menyfältet. Den procentuella andel av optimeringen som är klar visas också på panelen.
  Om du vill stoppa optimeringsprocessen klickar du på Avbryt.
Obs! Om du avbryter optimeringsprocessen återställs inte de ändringar som har utförts.

Optimera nätverket

Genom att optimera nätverket säkrar du nätverksanslutning och uppdateringar av datorinställningar för att bibehålla ett effektivt och tillförlitligt nätverk.

 1. Öppna SupportAssist och klicka på Optimize My System (Optimera systemet).
 2. På fliken Home (Hem) under Optimize Network (Optimera nätverk) klickar du på Run Now (Kör nu).
  När optimeringen är klar visas en bock och datumet för senaste optimering på panelen.
  Obs! Medan optimeringen pågår visas namnet på den aktuella uppgiften under menyfältet. Den procentuella andel av optimeringen som är klar visas också på panelen.
  Om du vill stoppa optimeringsprocessen klickar du på Avbryt.
Obs! Om du avbryter optimeringsprocessen återställs inte de ändringar som har utförts.

Optimera ditt system med hjälp av SupportAssist

Längd: 00:32
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Skadliga program (virus, spionprogram, trojaner och liknande) kan göra att datorfläkten går hela tiden på grund av överbelastning på processorn, vilket i sin tur leder till att fläktarna går snabbt hela tiden. Spionprogram och andra typer av skadliga program är en vanlig källa till många datorproblem. Om du misstänker att datorn har smittats finns det en risk att skadlig kod körs i bakgrunden och gör datorn långsam.

Vi rekommenderar att du söker igenom datorn med ett antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod. Datorer med Windows 10 har Windows Defender inbyggt som ger ett grundläggande skydd mot skadliga program. De flesta Dell-datorer levereras också med ett grundläggande antivirusprogram som är förinstallerat, precis som McAfee, men som kan kräva en prenumeration. Det finns många antivirus- eller anti-malware-program (gratis att använda och prenumerationsbaserade) som du kan använda, till exempel McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro. Använd det antivirusprogram eller program mot skadliga program som är installerat på datorn för att göra en grundlig eller djupgående genomsökning.

Obs! Du får inte bättre skydd för att du installerar mer än ett antivirusprogram eller skydd mot skadliga program. Datorn blir då bara ännu långsammare. Vi rekommenderar att du installerar ett antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod och uppdaterar det regelbundet för aktivt skydd mot skadlig kod.

Mer information finns i artikeln Skydda datorn eller ta bort virus, spionprogram eller annat skadligt program i Microsoft Windows .

Optimera ditt system med hjälp av SupportAssist

Längd: 00:32
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Många program och programvaror körs i bakgrunden, i systemfältet (även kallat meddelandefältet). Dessa program startar vanligtvis under starten och körs i bakgrunden men förblir dolda. Om du förhindrar att dessa program öppnas under start förbättras inte bara prestandan hos din dator utan det hjälper även fläktarna att köra långsammare på grund av lägre belastning på processorn.

Varning! Undvik att avaktivera antivirusprogram eller skydd mot skadligt program från att läsas in vid start. Om antivirusprogram eller annat skydd mot skadlig kod avaktiveras kan datorn infekteras med skadliga program.
 
Obs! Du måste vara inloggad som användare med administratörsbehörighet för att kunna avaktivera autostart-program på datorn.

Följ dessa steg för att inaktivera startprogram i Windows 11, Windows 10 eller Windows 8.1 eller 8.

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Tryck på CTRL + Skift + ESC tillsammans på tangentbordet.
 3. Klicka på fliken Autostart i Aktivitetshanteraren.
 4. Välj det program du vill inaktivera från att läsas in vid start.
 5. Högerklicka och välj Inaktivera.
 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla program eller applikationer som du vill inaktivera från att läsas in under start.
 7. Starta om datorn.

Överst på sidan

Hur man fixar överhettning på bärbara datorer

Längd: 03:06
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.


Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Mar 2024

Version

20

Article Type

Solution