Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak rozwiązywać problemy z wentylatorem

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobów rozwiązywania problemów z hałasem wentylatorów, przegrzaniem oraz innych problemów związanych z wentylatorem w komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Jak rozwiązywać problemy z wentylatorem

Czas trwania: 01:33
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Nadmiar ciepła może sprawiać, że wentylatory będą działać szybciej i w sposób ciągły, a to może powodować uszkodzenie podzespołów wewnętrznych i zmniejszać wydajność komputera. Komputer może być wyposażony w jeden wentylator lub w kilka takich jednostek, które mają chłodzić podzespoły wewnętrzne. W normalnych warunkach pracy komputer generuje dużą ilość ciepła i rozgrzewa się w zależności od intensywności użytkowania. Wentylatory, które obracają się bardzo szybko i generują nienormalny lub zbyt duży hałas, mogą sygnalizować problem.

Cause

Częste przyczyny braku działania wentylatorów, odbiegającego od normy lub silnego hałasu oraz przegrzania wentylatora są następujące:

 • Zatkanie wentylatorów i otworów wentylacyjnych
 • Gromadzenie się kurzu w otworach wentylacyjnych i na wentylatorach
 • Niewystarczająca wentylacja
 • Fizyczne uszkodzenie
 • Nieaktualne sterowniki urządzeń i system BIOS

Resolution

Rozwiń sekcje poniżej, aby uzyskać więcej informacji i wykonaj czynności związane z rozwiązywaniem problemów.

Zablokowane otwory wentylacyjne może spowodować poważne problemy z wydajnością, ograniczając przepływ powietrza, co może spowodować przegrzanie procesora, pamięci systemowej (RAM) i innego sprzętu, które może doprowadzić do ewentualnego uszkodzenia sprzętu. Zbyt wysoka temperatura może też spowodować znaczny spadek wydajności, ponieważ większość procesorów automatycznie redukuje prędkość pracy, aby ułatwić kompensację problemów związanych z ciepłem. Jeśli zauważysz, że wentylator komputera pracuje bez przerwy i mocno hałasuje, może to oznaczać, że komputer nie pracuje tak wydajnie, jak to jest możliwe i/lub że otwory wentylacyjne są zatkane.

Należy dbać o to, aby kurz nie gromadził się w komputerze, a także zapewnić odpowiednią wentylację w celu obniżenia temperatury. Gromadzenie się włókien i kurzu uniemożliwia przepływ powietrza wokół żeberek chłodzących i powoduje trudniejsze warunki pracy wentylatora.

Komputer firmy Dell może być wyposażony w kilka wentylatorów chłodzących podzespoły wewnętrzne:

 • Komputery stacjonarne są wyposażone w kilka wentylatorów – wentylator procesora (CPU), wentylator autonomicznej karty graficznej (GPU), wentylator zasilacza (PSU) i co najmniej jeden wentylator podstawy montażowej (obudowy).
 • Notebooki również mogą być wyposażone w kilka wentylatorów, a ich liczba może być różna w zależności od modelu.
PRZESTROGA: Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający lub zasilacz sieciowy przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na boku puszki ze sprężonym powietrzem, ponieważ niewłaściwe użycie sprężonego powietrza może spowodować uszkodzenie komputera.
 
PRZESTROGA: Nie próbuj zdmuchnąć kurzu ustami. Wilgoć może spowodować nieodwracalne uszkodzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych znajdujących się wewnątrz komputera.
 
OSTRZEŻENIE: zasilacze komputerów stacjonarnych (PSU) są również wyposażone w wentylatory. Nie należy samodzielnie otwierać zasilacza w celu oczyszczenia wentylatorów. Wyłącz komputer, odłącz kable zasilania i zastosuj pojemnik ze sprężonym powietrzem w celu usunięcia wszelkiego kurzu i zanieczyszczeń.
Czyszczenie otworów wentylacyjnych w komputerze firmy Dell
 1. Wyłącz komputer.
 2. Sprawdź, czy w otworach wentylacyjnych komputera nie gromadzi się kurz i zanieczyszczenia. Umiejscowienie otworów wentylacyjnych zależy od modelu komputera. Zapoznaj się z dokumentacją komputera firmy Dell.
 3. Użyj puszki ze sprężonym powietrzem, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia z otworów wentylacyjnych, filtrów przeciwpyłowych (jeśli występują) i żeberek wentylatora chłodzącego.
  PRZESTROGA: Zaleca się używanie tylko puszek ze sprężonym powietrzem. Nie należy używać odkurzaczy ani dmuchaw. Odkurzacze i dmuchawy generują ładunki statyczne i mogą doprowadzić do uszkodzenia elektronicznych i elektrycznych elementów wewnątrz komputera.
 4. Aby zapobiec problemom związanym z przegrzaniem, należy umieścić komputer w pozycji pionowej i na twardym lub utwardzonym podłożu oraz zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych.

Jak oczyścić otwory wentylacyjne

Czas trwania: 00:40
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Odpowiednia wentylacja zapewnia lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz i na zewnątrz komputera. Odpowiednia wentylacja może zapewnić sprawne działanie wentylatorów komputera, a także wydłużyć ich okres eksploatacji. Warto także rozważyć umieszczenie komputera w pomieszczeniu o niższej temperaturze w domu lub w biurze, co może zapobiec przegrzaniu komputera.

Wskazówki dotyczące zapewnienia odpowiedniej wentylacji

 1. Komputer stacjonarny – ustaw komputer stacjonarny na płaskiej i twardej powierzchni w pozycji pionowej. Zapewnij wystarczająco dużo miejsca z przodu i z tyłu komputera (jeśli komputer ma otwory wentylacyjne na spodzie lub z boku, zapewnij odpowiedni dostęp ze wszystkich stron).
 2. Notebook – ustaw notebook na płaskiej, twardej nawierzchni w taki sposób, aby dolne i boczne otwory wentylacyjne nie były zasłonięte.
PRZESTROGA: umieszczanie notebooka na materacu lub na innym miękkim podłożu może blokować otwory wentylacyjne, pozostawienie w tym stanie przez dłuższy okres może szybko spowodować problemy z przegrzewaniem.

Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu w komputerze. Firma Dell oferuje wbudowane narzędzia diagnostyczne oraz ich wersje online. Diagnostyka sprzętu Dell SupportAssist lub ePSA pomoże sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo.

Dowiedz się więcej o Uruchamianiu testu diagnostycznego przed uruchomieniem na komputerze firmy Dell.

Uruchamianie testu diagnostycznego przed uruchomieniem

 1. Ponowne uruchom komputer firmy Dell.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostykę.
  Jeśli test się nie powiedzie, pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji.

Diagnostyka Preboot System Assessment firmy Dell

Czas trwania: 00:30
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Więcej informacji na temat wyszukania kodu błędu w celu uzyskania dodatkowej pomocy można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Tabela referencyjna kodów błędów ePSA, PSA oraz działań naprawczych (seria 2000-0NNN).

Jeśli diagnostyka Dell ePSA i inne czynności związane z rozwiązywaniem problemów nie doprowadziły do zidentyfikowania przyczyny problemu z wentylatorem, zalecamy sprawdzenie sprzętu przy użyciu narzędzia Dell SupportAssist. Test diagnostyczny Dell SupportAssist pomaga rozwiązać problemy i uzyskać zautomatyzowane rozwiązania.

Uruchamianie narzędzia SupportAssist w celu skanowania całego komputera

Czas trwania: 00:31
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Firma Dell Technologies zaleca aktualizowanie sterowników urządzeń i systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Aktualizacje sterowników urządzeń i systemu BIOS zawierają usprawnienia lub zmiany, które zapewnią aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi modułami systemowymi (podzespołami i oprogramowaniem), a także zwiększą stabilność.

Zaleca się zainstalowanie następujących sterowników urządzeń w celu zapewnienia optymalnego działania wentylatorów znajdujących się w komputerze.

 • BIOS
 • Sterownik do chipsetu
 • Termiczny sterownik chipsetu
 • Sterownik karty graficznej (GPU)

Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować sterowniki firmy Dell.

Jak pobrać sterowniki urządzeń

Czas trwania: 02:07
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Aby dowiedzieć się, jak pobrać i zaktualizować BIOS w komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.

Aktualizacja systemu BIOS lub UEFI firmy Dell

Czas trwania: 03:47
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Additional Information

Oto kilka dodatkowych czynności, które mogą zwiększyć wydajność wentylatorów w komputerze.

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Aby zainstalować najnowsze aktualizacje w systemie Windows 11, Windows 10, Windows 8 lub 8.1, wykonaj niżej wymienione kroki.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij przycisk Aktualizacje i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Powrót do góry

Narzędzie SupportAssist pomaga zoptymalizować komputer, uruchamiając szereg testów diagnostycznych w celu zidentyfikowania modyfikacji plików i ustawień komputera. Optymalizacja komputera zwiększa jego szybkość, dostępność miejsca w pamięci masowej i stabilność dzięki oczyszczeniu plików tymczasowych, dostrojeniu wydajności komputera i optymalizacji sieci.

Czyszczenie plików

Czyszczenie plików pomaga usunąć powielone pliki, tymczasowe foldery i inne niepotrzebne elementy z komputera.

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Clean Files (Oczyść pliki) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  UWAGA: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
UWAGA: w przypadku anulowania optymalizacji wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.

Optymalizacja wydajności komputera

Optymalizacja wydajności komputera pozwala na dostosowanie ustawień zasilania, rejestru i alokacji pamięci w celu zwiększenia szybkości przetwarzania komputera.

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Tune Performance (Optymalizacja wydajność) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  UWAGA: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
UWAGA: w przypadku anulowania optymalizacji wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.

Optymalizacja sieci

Optymalizacja sieci pomaga zapewnić łączność sieciową i aktualizuje ustawienia komputera w celu utrzymania skutecznej i niezawodnej sieci.

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Optimize Network (Optymalizacja sieć) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  UWAGA: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
UWAGA: w przypadku anulowania optymalizacji wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.

Jak zoptymalizować komputer za pomocą aplikacji SupportAssist

Czas trwania: 00:32
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Złośliwe oprogramowanie (wirusy, oprogramowanie szpiegujące, trojany itp.) mogą spowodować, że wentylator komputera będzie stale pracował ze względu na przeciążenie procesora (CPU), a to z kolei spowoduje, że pozostałe wentylatory będą pracować stale i szybko. Oprogramowanie szpiegujące i inne rodzaje złośliwego oprogramowania są przyczyną wielu problemów związanych z komputerami. Jeśli istnieje podejrzenie, że komputer został zainfekowany, istnieje ryzyko, że złośliwe oprogramowanie może działać w tle i spowalniać działanie komputera.

Zaleca się przeskanowanie komputera za pomocą programów antywirusowych lub chroniących przed złośliwym oprogramowaniem. Komputer z systemem Windows 10 jest dostarczany z wbudowanym programem Windows Defender zapewniającym podstawową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Większość komputerów firmy Dell jest również dostarczanych ze wstępnie zainstalowanym podstawowym oprogramowaniem antywirusowym, takim jak firmy McAfee, ale jego uruchomienie może wymagać wykupienia subskrypcji. Istnieje wiele innych programów antywirusowych i chroniących przed złośliwym oprogramowaniem (darmowych i opartych na subskrypcji), których można używać, takich jak McAfee, Norton, Kaspersky i Trend Micro. Użyj programu zainstalowanego na swoim komputerze, aby przeprowadzić dokładne lub głębokie skanowanie.

UWAGA: zainstalowanie więcej niż jednego programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na komputerze nie zapewni lepszej ochrony, a jedynie jeszcze bardziej spowolni pracę komputera. Zaleca się zainstalowanie jednego programu antywirusowy lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem i jego regularną aktualizację w celu zapewnienia aktywnej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Ochrona komputera oraz usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania w systemie Microsoft Windows.

Jak zoptymalizować komputer za pomocą aplikacji SupportAssist

Czas trwania: 00:32
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Wiele aplikacji i oprogramowanie działa w tle w zasobniku systemowym (zwanym również obszarem powiadamiania). Aplikacje te zwykle są uruchamiane podczas uruchamiania komputera i działają w tle, ale są ukryte. Uniemożliwienie uruchamiania tych aplikacji podczas uruchamiania systemu nie tylko zwiększa wydajność komputera, lecz obniża prędkość obrotową wentylatorów ze względu na mniejsze obciążenie procesora (CPU).

OSTRZEŻENIE: Nie zaleca się wyłączania ładowania programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem podczas uruchamiania systemu. Wyłączenie programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem może spowodować, że komputer będzie podatny infekcję złośliwym oprogramowaniem.
 
UWAGA: Aby wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania komputera, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Aby wyłączyć programy startowe w systemie Windows 11, Windows 10, Windows 8,1 lub 8, wykonaj następujące kroki.

 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Naciśnij jednocześnie klawisze CTRL + Shift + ESC na klawiaturze.
 3. W oknie Menedżera zadań kliknij kartę Uruchamianie.
 4. Wybierz program lub aplikację, dla której chcesz wyłączyć ładowanie podczas uruchamiania komputera.
 5. Kliknij prawym klawiszem i wybierz pozycję Wyłącz.
 6. Powtórz czynności opisane w punkcie 4 i 5 dla wszystkich programów i aplikacji, które mają mieć wyłączone ładowanie podczas uruchamiania komputera.
 7. Uruchom ponownie komputer.

Powrót do góry

Jak poradzić sobie z przegrzewaniem się notebooków

Czas trwania: 03:06
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Mar 2024

Version

20

Article Type

Solution