Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Przeniesienie własności i przewodniki rejestracji produktów firmy Dell

Summary: Chcesz dokonać rejestracji, aktualizacji, zmiany lub przeniesienia informacji o własności i gwarancji w komputerze Dell? Ten artykuł pokazuje, jak tego dokonać.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Aby sprawdzić stan gwarancji produktów firmy Dell lub jej odnowienia zobacz sekcję Gwarancja i pomoc techniczna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz przewodnik Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell.

Spis treści

 1. Przewodnik rejestracji produktów firmy Dell
 2. Instrukcja przeniesienia własności
 3. Rejestracja produktu firmy trzeciej lub innej firmy
 4. Najczęściej zadawane pytania
UWAGA:
 • Produkty Dell zakupione bezpośrednio od Dell są rejestrowane automatycznie.
 • W przypadku produktów Dell zakupionych bezpośrednio od Amazon (Sold by Amazon), należy postępować zgodnie z procesem rejestracji produktu firmy Dell, aby zarejestrować produkt.
 • W przypadku produktów Dell zakupionych od innych sprzedawców w serwisie Amazon Marketplace (nawet oznaczonych jako Fulfilled by Amazon) i eBay (lub podobnych witrynach w danym regionie) wymagane jest przeniesienie własności opisane w sekcji Przeniesienie własności.

Rejestracja produktów firmy Dell

Rejestracja produktu firmy Dell jest zalecana, jeśli produkt firmy Dell został:

 • zakupiony w punkcie sprzedaży detalicznej
 • zakupiony bezpośrednio od firmy Amazon (Sold by Amazon)

Aby zarejestrować produkt należy przejść do rejestracji produktu firmy Dell.

W przypadku zakupienia produktu firmy Dell w sklepie detalicznym (nie bezpośrednio od firmy Dell), rejestracja produktu jest zalecana w celu zapewnienia dostępu do usług gwarancyjnych i innych świadczeń firmy Dell, takich jak ekskluzywne oferty i nagrody.

Powrót do góry


Przeniesienie własności

 
UWAGA: podanie niepełnych lub nieprawidłowych informacji powoduje opóźnienia w przetwarzaniu zgłoszenia, wskutek czego możliwa jest odmowa przeniesienia własności.

Istnieją dwa powody, aby zarejestrować informacje o własności komputera:

 1. zmiana prawa własności do nowego lub używanego produktu firmy Dell zakupionego od odsprzedawców innych firm.
  • zakupiono produkt firmy Dell w serwisie Amazon Marketplace (nawet oznaczony jako Fulfilled by Amazon).
  • produkt firmy Dell został zakupiony w serwisie eBay lub podobnych witrynach zakupowych w Twoim regionie.
 2. przeniesienie:
  produkt firmy Dell został przeniesiony na stałe do innego kraju lub regionu (na co najmniej 6 miesięcy).
UWAGA: w przypadku komputerów Dell przeniesionych na stałe (6 miesięcy lub dłużej) umowa serwisowa obejmująca dany komputer podpisana w punkcie sprzedaży obowiązuje wyłącznie w kraju lub regionie, w którym komputer został zakupiony. Na żądanie firma Dell przenosi umowę serwisową do nowej lokalizacji, jeśli usługa jest dostępna w tej lokalizacji.

Uwaga: klienci firmy Alienware, którzy wymagają międzynarodowej obsługi gwarancyjnej w Chinach kontynentalnych (z wyłączeniem Hongkongu, Tajwanu i Makau), muszą przedstawić następujące dokumenty, aby otrzymać usługę naprawy: dowód zakupu, taki jak paragon zakupu, oficjalne zamówienie, dowód dostawy, polecenie sprzedaży lub faktura; oraz dowód identyfikujący podróżującego nabywcę (paszport z ważną wizą do lub z kraju, w którym produkt został zakupiony).

Usługi o nazwach Return to Depot, Complete Care, Same Day oraz Parts Onlynie zawsze można przenieść poza region, w którym zostały zakupione. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź umowę.

Aby zainicjować przeniesienie gwarancji i własności, przejdź do sekcji Gwarancja i przeniesienie własności oraz postępuj zgodnie z instrukcjami.

UWAGA:
 • W przypadku produktów Dell zakupionych od innych sprzedawców w serwisie Amazon Marketplace (nawet oznaczonych jako Fulfilled by Amazon) i eBay (lub podobnych witrynach w danym regionie), prosimy o przesłanie wniosku o przeniesienie gwarancji i własności.
 • Dane poprzedniego właściciela są niezbędne do przeniesienia własności. Ten formularz może przesłać nowy lub poprzedni właściciel.
 • W zależności od typu komputera konieczne może być wprowadzenie nazwy firmy.
 • Firma Dell może skontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail, aby potwierdzić podane informacje z prośbą o dowód zakupu w celu przetworzenia wniosku o przeniesienie własności.
Uwaga: klienci firmy Alienware, którzy wymagają międzynarodowej obsługi gwarancyjnej w Chinach kontynentalnych (z wyłączeniem Hongkongu, Tajwanu i Makau), muszą przedstawić następujące dokumenty, aby otrzymać usługę naprawy: dowód zakupu, taki jak paragon zakupu, oficjalne zamówienie, dowód dostawy, polecenie sprzedaży lub faktura; oraz dowód identyfikujący podróżującego nabywcę (paszport z ważną wizą do lub z kraju, w którym produkt został zakupiony).
 • W związku z zasadami Ochrony prywatności firmy Dell firma Dell nie może przekazywać żadnych informacji związanych z kontem osobom trzecim. Z tego powodu przedstawiciele firmy Dell nie mogą wypełniać formularza przeniesienia własności w imieniu innych osób.
 1. Przejdź do strony Przeniesienie gwarancji i własności.
 2. Wybierz liczbę produktów do przeniesienia. Możesz wybrać jeden lub maksymalnie pięć produktów.
  • W przypadku jednego produktu wprowadź ręcznie kod Service Tag lub skorzystaj z przycisku Wykryj produkt, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeżeli chcesz dodać do pięciu kodów Service Tag, wprowadź kod ręcznie, a następnie użyj przycisku Dodaj kolejny, wprowadzając maksymalnie pięć kodów. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
   UWAGA: Aby uzyskać więcej opcji, zobacz inne typy transferów na liście znajdującej się pod przyciskiem Dalej.
 3. Podaj jak najwięcej danych w sekcji Informacje o poprzednim właścicielu.
 4. Uzupełnij pole Informacje o nowym właścicielu. Następnie naciśnij przycisk Dalej.
 5. Zostanie wyświetlona strona Przegląd informacji umożliwiająca sprawdzenie informacji oraz ich edycję przed kontynuowaniem procesu.
 6. Przed naciśnięciem przycisku Dalej należy zaznaczyć pole wyboru w celu potwierdzenia zapoznania się z Warunkami oraz ich akceptacji.
 7. Potwierdzenie znajduje się na ostatniej stronie formularza.
  • Zapisz identyfikator zgłoszenia i sprawdź opcje pomocy technicznej na wypadek pytań dotyczących własności lub przekazania gwarancji.
  • Transfer krajowy wynosi 7–10 dni roboczych, a transfer międzynarodowy – 15 dni roboczych.
  • Po dokonaniu przeglądu zgłoszenia o przeniesienie własności użytkownik otrzymuje powiadomienie pocztą e-mail (jeśli opcja ta została przez niego wybrana w trakcie składania zgłoszenia).

Powrót do góry


Rejestracja produktu firmy trzeciej lub innej firmy

Produkty nieoznaczone marką Dell są nazywane produktami innych firm lub firm trzecich. W celu zarejestrowania produktu i uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z producentem.

Powrót do góry


Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego należy zarejestrować produkt lub przenieść własność produktu Dell?

Firma Dell Technologies zaleca rejestrowanie i/lub przeniesienie produktu Dell, aby umożliwić korzystanie z ekskluzywnych ofert i nagród. Pozwala to również uzyskać łatwiejszy dostęp do usług pomocy technicznej firmy Dell w razie potrzeby.

Czy firma odsprzedająca produkty firmy Dell powinna kontynuować przesyłanie wniosków o przeniesienie własności w imieniu swoich klientów.

 • Nie. Firmy odsprzedające produkty firmy Dell nie muszą już przesyłać wniosków o przeniesienie własności w imieniu swoich klientów, chyba że określono inaczej na liście wyjątków.
  Lista wyjątków:
  1. dostawca rozwiązań: informacje o Kliencie nie są przekazywane w momencie zakupu.
  2. dystrybutor: informacje o użytkowniku końcowym nie są zgłaszane w niezależnym punkcie dystrybucji sprzedaży przekazującym informacje do firmy Dell.
  3. zamówienia EDI są przesyłane bezpośrednio za pomocą EDI od partnera handlowego do firmy Dell.
  4. zamówienia katalogów Premier bez korzystania z MyQuotes.
 • Klienci dystrybutorów i dostawców rozwiązań powinni współpracować w celu wypełnienia pól opcjonalnych w punkcie dystrybucji przesyłającym informacje firmie Dell w celu zapewnienia, że urządzenia mogą być łatwo przeniesione na klienta-użytkownika końcowego.

Jakie informacje muszę przekazać firmie Dell, aby umożliwić przeniesienie własności?

 • Kod Service Tag
 • Oryginalny właściciel:
 • Nazwa firmy LUB imię i nazwisko
 • Adres
 • Miasto
 • Stan/prowincja
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • NIP (o ile ma to zastosowanie)

Jak długo trwa przeniesienie w przypadku przesłania danych za pośrednictwem witryny internetowej?

Przekazanie praw własności w punkcie sprzedaży dla partnerów kanałowych zostało zautomatyzowane, pod warunkiem, że podano nazwę firmy, adres, miasto, stan/prowincję, kod pocztowy i kraj lub region przedstawicielowi handlowemu firmy Dell. Jeśli produkt został automatycznie przeniesiony, nie będzie konieczne przesłanie zgłoszenia przeniesienia za pośrednictwem tej witryny internetowej.

Jeśli wymagane jest przeniesienie własności przez witrynę internetową, proces przeniesienia powinien trwać 7-10 dni roboczych dla przekazania krajowego i do 15 dni roboczych w przypadku transferu międzynarodowego. Termin ten może ulec zmianie w zależności od przekazanych informacji.

Czy klient musi zarejestrować swoje produkty w swoim imieniu?

Nie. Jeśli informacje o kliencie zostaną dostarczone po złożeniu zamówienia przez dostawcę rozwiązań lub dystrybutora w ramach raportów punktu sprzedaży, własność jednego lub większej liczby komputerów jest automatycznie przenoszona.
Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, wybierz swój region umowy serwisowej.

Czy zakupiono używany produkt za pośrednictwem portalu aukcyjnego lub od osoby trzeciej?

W celu wykorzystania pozostałej gwarancji (jeżeli dotyczy) na produkt firmy Dell zakupiony za pośrednictwem portalu aukcyjnego lub od osoby trzeciej należy wypełnić formularz przeniesienia własności, podając następujące informacje:

 • Dane poprzedniego właściciela
 • Kod Service Tag i kod usług ekspresowych
UWAGA: W związku z zasadami Ochrony prywatności firmy Dell firma Dell nie może przekazywać żadnych informacji związanych z kontem osobom trzecim. Z tego powodu przedstawiciele firmy Dell nie mogą wypełniać formularza przeniesienia własności w imieniu innych osób. Szczegółowe informacje można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności w dolnej części strony internetowej firmy Dell.

Powrót do góry

Additional Information

Polecane artykuły

Oto kilka zalecanych artykułów dla Ciebie.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Printers & Accessories, Chromebook, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, Surface, Venue, XPS Tablets, Thin Clients, Fixed Workstations, Mobile Venue, Mobile Venue Pro

Last Published Date

08 May 2024

Version

17

Article Type

How To