Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Command | Configure

Summary: Dell Command Configure je balíček softwarových aplikací, které umožňují konfigurovat platformy podnikových klientů.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Důležité poznámky

POZNÁMKA: Nástroj Dell Command | Configure 4.0 nebo novější vyžaduje platformy s podporou systému WMI-ACPI BIOS. Kompletní funkce nástroje Dell Command | Nástroj Configure je k dispozici pro podporované platformy, viz nástroj Dell Command | Další informace najdete na stránce konfigurace manuálu.
POZNÁMKA: U příslušných platforem s operačním systémem Linux zkontrolujte, zda je v systému BIOS deaktivována funkce SMM Security Mitigation. Aplikace Dell Command | Konfigurace v operačních systémech Linux nebude pracovat správně, pokud je v systému BIOS povolena funkce zmírnění dopadů zabezpečení SMM.
POZNÁMKA: Aplikace Dell Command | Terminologie (názvy spolu s možnými názvy hodnot konfigurace) podporovaných funkcí verze 4.1 nebo novější byla aktualizována napříč rozhraním příkazového řádku a uživatelským rozhraním. Aplikace Dell Command | Konfigurace, i když je zpětně kompatibilní se starší nomenklaturou, je vysoce vhodné migrovat nebo vytvořit skripty, abyste mohli začít používat toto názvosloví novějších funkcí.

Aktualizovaný seznam atributů a možných hodnot pro nástroj Dell Command naleznete v článku znalostní databáze 000181683 Reference list Konfigurovat

POZNÁMKA: Ve verzi Dell Command | Configure 4.1 se změnily chybové kódy. Podívejte se na aktualizované kódy v sekci Soubory ke stažení.

Informace o omezených funkcích na platformách pro podávání stížností, které nejsou založené na rozhraní WMI-ACPI, naleznete v tabulce Soulad zabezpečení systému Windows SMM v nástroji Dell Command | Konfigurace Uživatelská příručka.

POZNÁMKA: Aplikace Dell Command | Uživateli verze Configure 4.2.0 nebo novější se může zobrazit chybová zpráva jako Import souboru ini selhává u některých funkcí. Další informace najdete v protokolu. Během provádění SCE nebo importu INI. K tomu dochází, když je funkce závislá na jiných funkcích nebo potřebuje během konfigurace jiné prostředí. Například: povolení funkce LegacyOrom, když je aktivována funkce SecureBoot. Chcete-li vypnout SoftGuardEn, potřebujete režim OSM.

Dell Command | Configure

Dell Command | Configure je balíček softwarových aplikací, které umožňují konfigurovat platformy podnikových klientů.

Tento produkt je tvořen rozhraním příkazového řádku (CLI) a grafickým uživatelským rozhraním (UI) pro konfiguraci různých funkcí systému BIOS. Aplikace Dell Command | Služba Configure podporuje následující operační systémy Windows a Linux: Windows 11, Windows 10, Windows PE (Windows Pre-installation Environment), Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 9, Ubuntu Desktop 20.04 a Ubuntu Desktop 22.04

Nejnovější verze nástroje Dell Command | Konfigurace je v4.12.0.


Soubory ke stažení

Aplikace Dell Command | Configure 4.12.0 (vydáno v červnu 2024)


Novinky

  • Podporuje procesory ARM64.
POZNÁMKA: V kategorii Pre-Enabled jsou některé funkce, pro které nemusí být k dispozici texty nápovědy. Můžete však provádět operace get a set.
POZNÁMKA: Další informace o nově podporovaných funkcích systému BIOS naleznete v následující dokumentaci: Nástroj Dell Command | Monitor | Configure | PowerShell Provider – nově podporované funkce systému BIOS

Dřívější vydání

Aplikace Dell Command | Configure 4.11.1 (vydáno v lednu 2024)


Aplikace Dell Command | Configure 4.11.0 (vydáno v říjnu 2023)

Dell Command | Configure 4.10.1 (vydáno v březnu 2023)

Aplikace Dell Command | Configure 4.10.0 (vydáno v lednu 2023)

Aplikace Dell Command | Configure 4.9.0 (vydáno v listopadu 2022)

Aplikace Dell Command | Configure 4.8.0 (vydáno v červenci 2022)


Dokumenty white paper/Technická dokumentace:


Video

Aktivace čipu TPM s pomocí nástroje Dell Command | Configure

Délka: 01:48
Je-li k dispozici, lze jazyková nastavení titulků (titulků) zvolit pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Nastavení výchozích hodnot v systému BIOS pomocí nástroje Dell Command | Configure

Délka: 02:00
Je-li k dispozici, lze jazyková nastavení titulků (titulků) zvolit pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Zpět na začátek

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Dell Command | Configure

Last Published Date

19 Jun 2024

Version

26

Article Type

How To