Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Postup stažení a použití bitové kopie společnosti Dell pro obnovení operačního systému v systému Ubuntu nebo Linux

Summary: Zjistěte, jak stáhnout bitovou kopii pro obnovení operačního systému pro počítač Dell pomocí počítače se systémem Linux nebo počítače s jiným systémem než Windows. Zjistěte informace o postupu stažení bitové kopie pro obnovení a vytvoření jednotky USB nebo disku DVD pro instalaci operačního systému do počítače Dell. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Potřebujete přeinstalovat operační systém v počítači Dell z důvodu selhání systému, výměny pevného disku atd.?

Společnost Dell poskytuje bitovou kopii pro obnovení operačního systému Windows, Ubuntu nebo Linux, která byla do počítače nainstalovaná ve výrobě. Můžete si stáhnout a použít bitovou kopii společnosti Dell pro obnovení operačního systému k provedení čisté instalace nebo přeinstalace systému Windows, Ubuntu nebo Linux v počítači Dell.

POZNÁMKA: Bitová kopie společnosti Dell pro obnovení operačního systému je k dispozici pro originální operační systém, který byl dodán s počítačem Dell.

Co potřebujete:

 • Štítek s výrobním číslem počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat operační systém.
 • Prázdný USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB.
 • Oprávnění správce a alespoň 16 GB volného místa na pevném disku pro stažení bitové kopie společnosti Dell pro obnovení operačního systému.

Přizpůsobení bitové kopie Dell pro obnovení operačního systému zahrnuje operační systém Windows, Ubuntu a Linux a všechny ovladače zařízení nainstalované ve výrobě pro danou platformu.

POZNÁMKA: Bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému je nutné používat pouze v počítačích Dell. Není určena ani testována pro použití v počítačích jiné značky než Dell.

Informace o stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému pomocí počítače se systémem Windows naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup stažení a použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows.

Vytvoření média USB pro obnovení

Co potřebujete

VÝSTRAHA: Společnost Dell důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z USB flash disku. Při vytváření spouštěcího média USB pro obnovení se USB flash disk naformátuje a všechna data na něm budou trvale ztracena.

Vytvoření spouštěcího média USB:

 1. Ověřte, že jednotka USB flash použitá k nahrání bitové kopie má kapacitu alespoň 16 GB.
 2. Stáhněte si bitovou kopii společnosti Dell pro obnovení operačního systému.
 3. Uložte soubor .iso do počítače.
 4. Vložte jednotku USB flash do počítače se systémem Linux, do kterého jste si stáhli bitovou kopii pro obnovení.
 5. Spusťte nástroj Startup Disk Creator.
  1. V systému Ubuntu klikněte na logo Ubuntu.
  2. Zadejte výraz Startup Disk.
  3. Vyberte vyhledanou aplikaci.
 6. V nástroji vyhledejte a vyberte stažený soubor .iso s bitovou kopií.
 7. V nástroji vyberte připojené zařízení USB.
 8. Kliknutím na možnost Make Startup Disk nainstalujte bitovou kopii pro obnovení na USB flash disk.
 9. Po zkopírování bitové kopie pro obnovení na jednotku USB flash jednotku bezpečně odeberte z počítače.
 10. Při instalaci operačního systému pomocí média společnosti Dell pro obnovení postupujte podle pokynů.

Zpět na začátek

Co potřebujete

VÝSTRAHA: Společnost Dell důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z USB flash disku. Při vytváření spouštěcího média USB pro obnovení se USB flash disk naformátuje a všechna data na něm budou trvale ztracena.

Vytvoření spouštěcího média USB:

 1. Ověřte, že jednotka USB flash použitá k nahrání bitové kopie má kapacitu alespoň 16 GB.
 2. Stáhněte si bitovou kopii společnosti Dell pro obnovení operačního systému.
 3. Uložte soubor .iso do počítače.
 4. Vložte jednotku USB flash do počítače se systémem Linux, do kterého jste si stáhli bitovou kopii pro obnovení.
 5. Bitovou kopii pro obnovení operačního systému je nutné přesunout na nezformátované zařízení (tj. bez oddílů). V systému Linux to lze provést jako v následujícím příkladu:
  1. login: $ dd if=my_usb_image.iso of=/dev/sdX bs=4M
  2. Soubor „my_usb_image.iso“ nebo „my_usb_image.img“ je stažená a extrahovaná bitová kopie, která slouží jako vstupní soubor pro nástroj dd.
  3. /dev/sdX je jednotka přiřazená počítačem Linux k jednotce USB flash, která může mít označení /dev/sdb, /dev/sdc atd.
  4. Ke zjištění umístění /dev/ přiřazeného k připojené jednotce USB flash použijte příkaz „cat partitions“.
   Umístění /dev/ jednotky USB flash slouží jako výstupní soubor pro nástroj dd.
 6. Po zkopírování bitové kopie pro obnovení na jednotku USB flash jednotku bezpečně odeberte z počítače.
 7. Při instalaci operačního systému pomocí média společnosti Dell pro obnovení postupujte podle pokynů.

Zpět na začátek

Aplikace Dell OS Recovery Tool vám pomůže stáhnout bitovou kopii pro obnovení operačního systému přizpůsobenou pro váš počítač Dell a vytvořit médium USB pro obnovení. Aplikace Dell OS Recovery Tool vám umožní stáhnout bitovou kopii pro obnovení operačního systému Microsoft Windows, Ubuntu nebo Linux, který byl na vašem počítači Dell předinstalován.

Podívejte se na postup stažení a použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows.

Zpět na začátek

Instalace operačního systému pomocí média USB pro obnovení

Instalace systému Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7

 1. Připojte jednotku USB pro obnovení k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows 8.1 nebo 7. Chcete-li nainstalovat systém Windows 11 nebo Windows 10, přečtěte si, jak obnovit počítač pomocí aplikace SupportAssist OS Recovery.
 2. Restartujte počítač.
 3. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 4. V části UEFI Boot ve spouštěcí nabídce vyberte jednotku USB pro obnovení a stiskněte Enter.
 5. Když se zobrazí okno Nastavení systému Windows, vyberte jazyk a předvolby klávesnice.
 6. V dialogovém okně Instalace systému Windows klikněte na možnost Instalovat.
 7. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a pokračujte v instalaci výběrem možnosti Souhlasím s licenčními podmínkami.
 8. V okně „Jaký typ instalace požadujete?“ klikněte na možnost Vlastní (upřesnit).
 9. 9. V okně Kam chcete systém Windows nainstalovat? zvolte jako Primární oddíl největší interní disk a klikněte na tlačítko Další.
  Je-li na Primárním oddílu 0 GB volného místa, zvolte možnost Nepřiřazené místo a klikněte na tlačítko Další.
 10. Instalační program systému Windows automaticky vytvoří oddíl, zformátuje ho a poté zahájí instalaci systému Windows.
 11. Proces instalace bude nějakou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
 1. Připojte jednotku USB pro obnovení k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Ubuntu nebo Linux.
 2. Restartujte počítač.
 3. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 4. V části UEFI Boot ve spouštěcí nabídce vyberte jednotku USB pro obnovení a stiskněte Enter.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace. Proces instalace bude nějakou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.

Additional Information

Často kladené dotazy

Bitová kopie pro obnovení systému Windows 10 umožňuje naformátovat pevný disk a nainstalovat do počítače novou kopii systému Windows 10. Velikost souboru této bitové kopie pro obnovení je výrazně větší než v případě bitové kopie „Windows 10 Automated by SupportAssist“.

Bitová kopie pro obnovení s názvem „Windows 10 Automated by SupportAssist“ umožňuje vytvořit médium USB pro obnovení s podporou aplikace SupportAssist OS Recovery.
Rozdíl mezi bitovými kopiemi „Windows 10 Automated by SupportAssist“ a „Windows 10“.
Obrázek 3: Rozdíl mezi bitovými kopiemi „Windows 10 Automated by SupportAssist“ a „Windows 10“ (obrázek v angličtině).

Aplikace SupportAssist OS Recovery je podporována na vybraných počítačích Dell, které využívají operační systém Microsoft Windows 10 nainstalovaný ve výrobě Dell.

Hlavní funkce aplikace SupportAssist OS Recovery:

 • Scan Hardware – Provede diagnostickou kontrolu počítače s cílem zjistit problémy s hardwarem.
 • Repair System – Odstraňuje běžné problémy, ke kterým může na počítači dojít před spuštěním operačního systému. Díky této možnosti se můžete vyhnout nutnosti obnovovat tovární nastavení počítače.
 • Back Up Files – Vytvoří kopii osobních souborů na externím úložném zařízení.
 • Restore System – Obnoví operační systém a výchozí aplikace do stavu, ve kterém byly při dodání počítače z výroby společnosti Dell.
 • Cloud Image Restore – Stáhne a nainstaluje na počítač nový operační systém, výchozí ovladače a aplikace.

Další informace o aplikaci SupportAssist OS Recovery naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak používat aplikaci Dell SupportAssist OS Recovery

Aplikace Dell SupportAssist OS Recovery zajišťuje prostředí pro obnovu systému s nástroji umožňujícími diagnostiku a odstraňování problémů, ke kterým může dojít při spouštění operačního systému. Když se počítači nedaří spustit operační systém ani po opakování pokusu, automaticky se spustí aplikace SupportAssist OS Recovery. Prostředí obnovy umožňuje diagnostikovat problémy s hardwarem, opravit počítač, zálohovat soubory nebo obnovit počítač do továrního nastavení.

Aplikace SupportAssist OS Recovery je podporována na vybraných počítačích Dell, které využívají operační systém Microsoft Windows 10 nainstalovaný ve výrobě Dell. Seznam systémů, kde je aplikace SupportAssist OS Recovery dostupná, najdete v matici podpory aplikace Dell SupportAssist OS Recovery na adrese Dell.com/ServiceabilityTools.

POZNÁMKA: Pokud byly oddíly na pevném disku nějak pozměněny (čistá instalace systému Windows nebo jiného operačního systému), oddíl SupportAssist OS Recovery již nemusí být dostupný.

Bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému lze stáhnout pomocí počítače jiného výrobce než Dell.

 • V počítači se systémem Windows: společnost Dell doporučuje použít aplikaci Dell OS Recovery Tool ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření média USB pro obnovení. Přečtěte si článek znalostní databáze Dell Postup stažení a použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows.
 • V počítači se systémem Ubuntu nebo Linux – postupujte podle pokynů v části Vytvoření média USB pro obnovení tohoto článku.
 • Na zařízení se systémem Mac nebo Android
  • Přejděte na web Bitová kopie Dell pro obnovení.
  • Zadejte výrobní číslo svého počítače Dell a ověřovací kód a klikněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost.
  • Vyberte verzi operačního systému Windows, Ubuntu nebo Linux a klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané soubory.
  • Přečtěte si smluvní podmínky a kliknutím na tlačítko Pokračovat stáhněte soubor.
  • Uložte soubor s bitovou kopií pro obnovení operačního systému (formát souboru ISO).
  • K vytvoření média USB pro obnovení použijte počítač se systémem Windows nebo Linux.
POZNÁMKA: Nástroj Disk Utility integrovaný v počítačích se systémem Mac nepodporuje formátování jednotky pomocí systému souborů NTFS. Soubor install.wim operačního systému Windows je větší než 4 GB a může při pokusu o vytvoření klíče USB pro obnovení způsobovat chyby. Společnost Dell doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.
POZNÁMKA: Nástroj terminálu nemusí být dostupný na všech zařízeních se systémem Android. Zařízení se systémem Android mohou také pro připojení jednotek USB k zařízení vyžadovat speciální adaptér USB OTG. Společnost Dell doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.

Bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému lze stáhnout pomocí libovolného zařízení se systémem Windows, Ubuntu, Linux, Mac nebo Android.

 • V počítači se systémem Windows: společnost Dell doporučuje použít aplikaci Dell OS Recovery Tool ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření média USB pro obnovení. Přečtěte si článek znalostní databáze Dell Postup stažení a použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows.
 • V počítači se systémem Ubuntu nebo Linux – postupujte podle pokynů v části Vytvoření média USB pro obnovení tohoto článku.
 • Na zařízení se systémem Mac nebo Android
  • Přejděte na web Bitová kopie Dell pro obnovení.
  • Zadejte výrobní číslo svého počítače Dell a ověřovací kód a klikněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost.
  • Vyberte verzi operačního systému Windows, Ubuntu nebo Linux a klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané soubory.
  • Přečtěte si smluvní podmínky a kliknutím na tlačítko Pokračovat stáhněte soubor.
  • Uložte soubor s bitovou kopií pro obnovení operačního systému (formát souboru ISO).
  • K vytvoření média USB pro obnovení použijte počítač se systémem Windows nebo Linux.
POZNÁMKA: Nástroj Disk Utility integrovaný v počítačích se systémem Mac nepodporuje formátování jednotky pomocí systému souborů NTFS. Soubor install.wim operačního systému Windows je větší než 4 GB a může při pokusu o vytvoření klíče USB pro obnovení způsobovat chyby. Společnost Dell doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.
POZNÁMKA: Nástroj terminálu nemusí být dostupný na všech zařízeních se systémem Android. Zařízení se systémem Android mohou také pro připojení jednotek USB k zařízení vyžadovat speciální adaptér USB OTG. Společnost Dell doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.

Bitová kopie Dell pro obnovení systému Windows je dostupná pouze pro 64bitové operační systémy Microsoft Windows. Verze pro 32bitový systém Windows není k dispozici ke stažení.

Postup úspěšného spuštění systému z média USB pro obnovení za účelem instalace systému Microsoft Windows 7 do počítače Dell:

 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku BIOS nebo System Setup a stiskněte Enter.
 4. Vypněte funkci Secure Boot.
 5. Zapněte funkci Legacy Boot v systému BIOS.
 6. Uložte nastavení systému BIOS a restartujte počítač.
POZNÁMKA: Specifické pokyny pro povolení či zakázání funkcí Secure BootLegacy Boot v systému BIOS naleznete v uživatelské příručce k počítači Dell.

Pokud stahujete velký soubor prostřednictvím online aplikace společnosti Dell (jako je například aplikace Dell OS Recovery Tool), může se zobrazit chyba „Not enough space on drive“. To je způsobeno omezením volného místa na pevném disku, kam jsou soubory ukládány. Některé bitové kopie pro obnovení operačního systému mohou mít velikost souboru až 16 GB.

K nápravě této chyby uvolněte další místo na pevném disku. Informace o uvolňování místa na disku v systému Microsoft Windows naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak uvolnit místo na disku v systému Microsoft Windows.

Pokud máte k dispozici externí pevný disk nebo sekundární pevný disk s větším množstvím volného místa, stačí k uložení souborů vybrat tento disk.

Můžete vyzkoušet jinou značku jednotky USB. Některé značky jednotek USB mohou způsobovat tento problém.

Bitová kopie pro obnovení operačního systému nemusí obsahovat nejnovější ovladače zařízení pro váš počítač Dell. Nejnovější ovladače zařízení jsou k dispozici na stránce Dell.com/support/drivers. Po instalaci operačního systému společnost Dell doporučuje stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače zařízení.

Další informace o stahování a instalaci ovladačů zařízení naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup stažení a instalace ovladačů Dell.

 • Windows 10, 8.1 nebo 8 – Počítače Dell dodané se systémem Microsoft Windows 10, 8.1 nebo 8 mají kód Product Key integrovaný na základní desce počítače. Proces aktivace automaticky načte kód Product Key ze základní desky. U počítačů Dell dodávaných se systémem Windows 10 budou aktivační informace propojené s účtem Microsoft použitým k nastavení počítače.
 • Windows 7 – U počítačů Dell dodaných se systémem Microsoft Windows 7 je kód Product Key systému Microsoft Windows 7 umístěný na štítku na horní straně stolních počítačů Dell nebo na spodní straně notebooků Dell.

Další informace ohledně aktivace systému Windows najdete v článku znalostní databáze Dell Často kladené dotazy týkající se kódu Product Key systému Windows.

Bitová kopie pro obnovení operačního systému neobsahuje software, který byl předinstalovaný na počítači Dell.

Další informace o stahování a instalaci softwaru instalovaného společností Dell najdete v článku znalostní databáze Dell Kde lze stáhnout ovladače a software instalovaný společností Dell pro můj počítač Dell.

Aplikace Dell OS Recovery Tool funguje pouze na počítačích s operačním systémem Windows. Pokud se aplikace Dell OS Recovery Tool po instalaci nespustí nebo pokud instalační program nespustí proces instalace na počítači se systémem Windows, dočasně zakažte antivirový nebo antimalwarový software, který je nainstalovaný v systému, a zkuste aplikaci nebo instalační program spustit znovu.

Pokud aplikace Dell OS Recovery Tool zobrazí tuto chybu nebo nemůže rozpoznat výrobní číslo počítače Dell, požádejte o pomoc technickou podporu společnosti Dell.

Možnost Advanced Mode v aplikaci Dell OS Recovery Tool umožňuje vytvořit médium USB pro obnovení pomocí souboru bitové kopie operačního systému (formát souboru ISO). To je užitečné, pokud jste stáhli bitovou kopii pro obnovení operačního systému na zařízení Ubuntu, Linux, Mac nebo Android a médium USB pro obnovení vytváříte na počítači se systémem Windows pomocí aplikace Dell OS Recovery Tool.

Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO

 1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Dell OS Recovery Tool do počítače se systémem Windows.
 2. Klikněte na tlačítko Start a spusťte aplikaci Dell OS Recovery Tool.
  POZNÁMKA: Po zobrazení výzvy Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.
 3. Klikněte na možnost Search (ikona lupy).
 4. V místním okně vyhledejte umístění složky, do které jste uložili soubor bitové kopie ISO operačního systému.
 5. Vyberte soubor .iso a klikněte na možnost Open.
 6. Klikněte na tlačítko Další.
 7. Připojte k počítači USB flash disk s alespoň 16 GB volného místa. Tento USB flash disk bude naformátován a použit k vytvoření média USB pro obnovení.
 8. V části USB drive vyberte USB flash disk, který chcete použít k vytvoření média USB pro obnovení, a zaškrtněte pole „I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted“.
  VÝSTRAHA: Společnost Dell důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z USB flash disku. Aplikace Dell OS Recovery Tool naformátuje USB flash disk a veškerá data na něm budou trvale ztracena.
 9. V části Partition Style vyberte styl oddílu.
  • GPT – Windows 10.
  • MBR – Pro libovolný jiný operační systém.
 10. Kliknutím na tlačítko Burn OS začnete vytvářet médium USB pro obnovení.
 11. Po dokončení procesu se vrátíte na hlavní obrazovku Advanced Mode.
Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO v aplikaci Dell OS Recovery Tool
Obrázek 2: Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO v aplikaci Dell OS Recovery Tool (obrázek v angličtině).

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Last Published Date

29 Nov 2023

Version

15

Article Type

How To