Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Korzystanie z oprogramowania Dell Peripheral Manager i rozwiązywanie związanych z nim problemów

Resumen: Program Dell Peripheral Manager umożliwia skonfigurowanie funkcji klawiatury, myszy lub zewnętrznej kamery internetowej firmy Dell.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Wybierz rozwijaną sekcję, aby uzyskać informacje na temat pobierania, używania i konfigurowania programu Dell Peripheral Manager. Jest to aplikacja dla urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatury i myszy Dell, aktywne pióro Dell, kamera internetowa Dell WB7022, kamera internetowa Dell Pro WB5023 oraz głośniki lub zestawy słuchawkowe.

Spis treści

 1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager
 2. Konfigurowanie kamery internetowej
 3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager
 4. Menu szybkiego dostępu podczas korzystania z aplikacji Zoom
 5. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager
 6. Dodatkowe zasoby, często zadawane pytania i czynności rozwiązywania problemów
 7. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager
 8. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager

1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager

 1. Podłącz kabel kamery internetowej do portu USB 3.0 w komputerze i upewnij się, że drugi koniec jest prawidłowo podłączony do kamery internetowej.

 2. Najnowsza wersja programu DPM powinna zostać automatycznie pobrana i zainstalowana (trwa to do 20 minut).

 3. Jeśli program DPM nie zostanie automatycznie zainstalowany, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Upewnij się, że system Windows zawiera najnowsze aktualizacje systemu i sterowników:

   1. Zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy firmy Microsoft: Windows Update: Często zadawane pytania Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. dotyczące uzyskiwania najnowszej wersji systemu Windows i aktualizacji.

   2. Użyj aplikacji SupportAssist, aby zaktualizować swoje sterowniki. Przejdź do strony SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać więcej informacji.

   3. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować sterowniki firmy Dell.

  • Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager:

   1. Przejdź do strony pobierania oprogramowania Dell Peripheral Manager.

   2. Dotknij lub kliknij pozycję Pobierz.

    UWAGA: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest zgodne tylko z systemem Windows 11 oraz Windows 10 w wersji 64-bitowej.
   3. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome.

   4. Po pobraniu oprogramowania Dell Peripheral Manager dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

2. Konfigurowanie kamery internetowej firmy Dell

 1. Program Dell Peripheral Manager powinien uruchomić się po instalacji:

  UWAGA: Aby ręcznie rozpocząć korzystanie z programu Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.

  2. W polu wyszukiwania w menu Start wpisz „peripheral manager”.

  3. Na liście wyników wyszukiwania dotknij lub kliknij pozycję Dell Peripheral Manager (aplikacja).

 2. Dotknij lub kliknij przycisk Get started (Rozpocznij).

 3. Na stronie Preset możesz wybrać żądany wygląd w kamerze (Rysunek 1).

  Peripheral Manager - strona Preset
  Rysunek 1.: Peripheral Manager - strona Preset (tylko w języku angielskim)

Tabela 1: Rysunek 1. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Default (Domyślny):
neutralizacja obrazu z kamery i przywrócenie oryginalnych ustawień.
Podpis 2 Warm (Ciepły):
poprawa Twojego wyglądu dzięki cieplejszym odcieniom.
Podpis 3 Smooth (Gładki):
poprawa i wygładzenie Twojego wyglądu.
Podpis 4 Vibrant (Żywy):
wzmocnienie koloru i jaskrawości obrazu.
 1. Po podjęciu decyzji dotknij lub kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Zdecyduj, czy chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję AI Auto Framing: Włączanie i wyłączanie (patrz Rysunek 2).

  UWAGA: Funkcja Automatyczne kadrowanie AI zapewnia inteligentną analizę scen, wykrywanie twarzy i śledzenie twarzy w celu powiększania i przesuwania widoku, gdy jesteś w ruchu.

  Peripheral Manager - strona AI Auto Framing
  Rysunek 2: Peripheral Manager - strona AI Auto Framing (tylko w języku angielskim)

 3. Po podjęciu decyzji dotknij lub kliknij przycisk Next (Dalej).

 4. Zdecyduj, czy chcesz włączyć tryb HDR (High Dynamic Range): Włącz lub nie (patrz Rysunek 3).

  UWAGA: tryb HDR zapewnia automatyczną korekcję obrazu w celu uzyskania optymalnej jakości przy różnych warunkach oświetleniowych.

  Peripheral Manager - strona High Dynamic Range
  Rysunek 3: Peripheral Manager - strona High Dynamic Range (tylko w języku angielskim)

 5. Po podjęciu decyzji dotknij lub kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Na stronie Presence Detection można wybrać sposób reakcji kamery, gdy zbliżasz się do kamery internetowej lub ją opuszczasz (patrz Rysunek 4).

  Peripheral Manager - strona Presence Detection
  Rysunek 4: Peripheral Manager - strona Presence Detection (tylko w języku angielskim)

Tabela 2: Rysunek 4. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Proximity Sensor (Czujnik zbliżeniowy):
Kamera internetowa wykrywa Twoją obecność w polu widzenia.
Podpis 2 Walk away Lock (Blokada przy odejściu):
blokuje komputer osobisty i wyłącza wyświetlacz, gdy odejdziesz.
Podpis 3 Wake on Approach (Wybudzenie przy podejściu):
wybudza komputer osobisty gdy się zbliżasz.
 1. Po podjęciu decyzji dotknij lub kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Dotknij lub kliknij opcję  More Settings (Więcej ustawień).

 3. Na stronie Help us improve Dell Peripheral Manager dotknij opcji lub kliknij przycisk I Don't Consent lub I Consent. Spowoduje to przejście do ekranu interfejsu użytkownika.

Powrót do góry

3. Interfejs użytkownika oprogramowania Dell Peripheral Manager

Uwaga: najnowsza wersja programu Dell Peripheral Manager obsługuje ciemny interfejs użytkownika, który zastępuje jasny interfejs użytkownika.

Aby rozpocząć korzystanie z Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz Q.

 2. W polu wyszukiwania w menu Start wpisz „peripheral manager”.

 3. Na liście wyników wyszukiwania dotknij lub kliknij pozycję Dell Peripheral Manager (aplikacja).

Ciemny interfejs użytkownika aplikacji Peripheral Manager
Rysunek 5: Interfejs użytkownika programu Dell Peripheral Manager obsługuje ciemny motyw (tylko w języku angielskim)

Dotknij lub kliknij łącze w tabeli, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych funkcjach:

Tabela 3: Rysunek 5. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Preset (Ustawienie domyślne)
Podpis 2 Camera Control (Sterowanie kamerą)
Podpis 3 Color and Image (Kolor i obraz)
Podpis 4 Presence Detection (Wykrywanie obecności)
Podpis 5 Przechwytywanie
Podpis 6 Otwórz folder Multimedia:
wybierz miejsce zapisywania lub otwierania nagrań wideo.
Podpis 7 Rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania:
rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania obrazu.
Podpis 8 Update Available (Dostępna aktualizacja)
Po wyświetleniu tej informacji dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego.
Podpis 9 Pomoc
Dostarczono wersje oprogramowania i sterownika aplikacji.
Podpis 10 Settings (Ustawienia)
General (Ogólne): Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o klawiszu blokady oraz o niskim poziomie naładowania baterii.
Aktualizacje: umożliwia sprawdzenie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.
Analytics (Analityka): Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych do firmy Dell.
Podpis 11 Switch Devices (Przełączanie urządzeń)
Zmień urządzenie, które chcesz skonfigurować.
Podpis 12 Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
Powoduje przejście do ekranu dodawania nowych urządzeń, dzięki czemu można dodawać bezprzewodowe klawiatury i myszy firmy Dell.

Preset (Ustawienie domyślne)

Wybierz tryb domyślny, ciepły, gładki lub żywy. Ponadto twórz niestandardowe konfiguracje (patrz Rysunek 6).

Peripheral Manager - strona Preset
Rysunek 6: Peripheral Manager - strona Preset (tylko w języku angielskim)

Tabela 4: Rysunek 6. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Default (Domyślny):
neutralizacja obrazu z kamery i przywrócenie oryginalnych ustawień.
Podpis 2 Smooth (Gładki):
poprawa i wygładzenie Twojego wyglądu.
Podpis 3 Vibrant (Żywy):
wzmocnienie koloru i jaskrawości obrazu.
Podpis 4 Warm (Ciepły):
poprawa Twojego wyglądu dzięki cieplejszym odcieniom.
Podpis 5 Add new preset (Dodaj nowe ustawienie domyślne):
utwórz własne ustawienie domyślne.

Camera Control (Sterowanie kamerą)

Regulacja przełącznika kamery, pola widzenia, automatycznego kadrowania AI, ustawień powiększenia, autofokusu i priorytetu (patrz Rysunek 7).

Peripheral Manager - strona Camera Control
Rysunek 7. Peripheral Manager - strona Camera Control (tylko w języku angielskim)

Tabela 5: Rysunek 7. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
- AI Auto Framing (Automatyczne kadrowanie AI):
Funkcja Automatyczne kadrowanie AI zapewnia inteligentną analizę scen, wykrywanie twarzy i śledzenie twarzy w celu powiększania i przesuwania widoku, gdy jesteś w ruchu.
Kadrowanie AI wyłączone
Kadrowanie AI wyłączone
Kadrowanie AI włączone
Kadrowanie AI włączone
- Przejście kamery:
Zmień sposób, w jaki kamera przesuwa kadr, aby utrzymać Cię w środku. W trybie wyłączonym kadr przeskakuje i nie jest to jednostajny, płynny ruch.
- Czułość śledzenia:
Dostępne opcje to Normal (Normalna) i Fast (Szybka).
- Rozmiar kadru:
Dostępne opcje to Narrow (Wąski) i Standard (Standardowy).
Podpis 1 Field of view (Pole widzenia):
wybór kąta dla pola widzenia kamery (wybierz 65, 78 lub 90 stopni).
Podpis 2 Zoom (Powiększenie):
przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.
Podpis 3 Autofocus (Autofokus):
inteligentna regulacja obiektywu kamery w celu uzyskania fokusu i ostrości.
Podpis 4 Priority:
priorytetyzacja klatek na sekundę w celu zapewnienia płynności wideo lub priorytetyzacja ekspozycji w celu utrzymania idealnego poziomu światła.
- Prioritize External Webcam (Priorytetyzacja zewnętrznej kamery internetowej):
po włączeniu zewnętrzna kamera internetowa firmy Dell jest jedyną kamerą internetową dostępną do użytku. Wszystkie inne kamery internetowe są wyłączone.
UWAGA:
 • Po wyłączeniu można wybrać kamerę używaną podczas korzystania z aplikacji takich jak Zoom i Teams.
 • Jednocześnie można włączyć i uzyskać dostęp tylko do jednej kamery.
 • Funkcja Windows Hello używa aktywnej kamery internetowej do rozpoznawania twarzy.
- Windows Hello:
Użytkownik jest zalogowany przy użyciu aplikacji do rozpoznawania twarzy Microsoft Windows Hello. To łącze (strzałka) prowadzi do ustawień systemu Windows.
Podpis 5 Otwórz folder Multimedia:
wybierz miejsce zapisywania lub otwierania nagrań wideo.
Podpis 6 Rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania:
rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania obrazu.
- Update Available (Dostępna aktualizacja)
Po wyświetleniu tej informacji dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego.
Podpis 7 Pomoc
Dostarczono wersje oprogramowania i sterownika aplikacji.
Podpis 8 Settings (Ustawienia)
General (Ogólne): Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o klawiszu blokady oraz o niskim poziomie naładowania baterii.
Aktualizacje: umożliwia sprawdzenie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.
Analytics (Analityka): Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych do firmy Dell.
Podpis 9 Switch Devices (Przełączanie urządzeń)
Zmień urządzenie, które chcesz skonfigurować.
Podpis 10 Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
Powoduje przejście do ekranu dodawania nowych urządzeń, dzięki czemu można dodawać bezprzewodowe klawiatury i myszy firmy Dell.

Color and Image (Kolor i obraz)

Można dostosować automatyczną korekcję w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu w różnych warunkach oświetleniowych przy użyciu trybu High Dynamic Range (HDR). (Inne ustawienia, takie jak: automatyczny balans bieli, jasność, ostrość, kontrast, nasycenie i ustawienia zapobiegające migotaniu kamery internetowej firmy Dell ułatwiają uzyskanie pożądanego obrazu). (Patrz Rysunek 8.)

Peripheral Manager - strona Camera Control
Rysunek 8. Peripheral Manager - strona Color and Image (tylko w języku angielskim)

Tabela 6: Rysunek 8. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 High Dynamic Range (HDR):
automatyczna korekcja w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.
Podpis 2 Włączanie, wyłączanie oraz regulacja automatycznego balansu bieli:
Przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć balans.
Podpis 3 Jasność:
Przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.
Podpis 4 Sharpness (Ostrość):
przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć ostrość.
Podpis 5 Kontrast:
przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.
Podpis 6 Saturation (Nasycenie):
przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie.
- Anti-Flicker (Redukcja migotania):
zmniejszenie efektu migotania podczas nagrywania przy sztucznym oświetleniu (wybierz 50 Hz lub 60 Hz).
Podpis 7 Otwórz folder Multimedia:
wybierz miejsce zapisywania lub otwierania nagrań wideo.
Podpis 8 Rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania:
rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania obrazu.
- Update Available (Dostępna aktualizacja)
Po wyświetleniu tej informacji dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego.
Podpis 9 Pomoc
Dostarczono wersje oprogramowania i sterownika aplikacji.
Podpis 10 Settings (Ustawienia)
General (Ogólne): Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o klawiszu blokady oraz o niskim poziomie naładowania baterii.
Aktualizacje: umożliwia sprawdzenie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.
Analytics (Analityka): Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych do firmy Dell.
Podpis 11 Switch Devices (Przełączanie urządzeń)
Zmień urządzenie, które chcesz skonfigurować.
Podpis 12 Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
Powoduje przejście do ekranu dodawania nowych urządzeń, dzięki czemu można dodawać bezprzewodowe klawiatury i myszy firmy Dell.

Presence Detection (Wykrywanie obecności)

Kamera reaguje na swoją obecność, gdy znajdujesz się w polu widzenia czujnika zbliżeniowego. Można zmienić ustawienia dla Blokady przy odejściu i Wybudzenia przy podejściu. (Patrz Rysunek 9.)

Peripheral Manager - strona Presence Detection
Rysunek 9. Peripheral Manager - strona Presence Detection (tylko w języku angielskim)

Tabela 7: Rysunek 9. Objaśnienia
Powyższa numeracja ilustracji:
Podpis 1 Czujnik zbliżeniowy włączony lub wyłączony:
Ustawienia blokady przy odejściu i wybudzenia przy podejściu są włączone, gdy czujnik zbliżeniowy jest włączony. Wykrywa Twoją obecność w polu widzenia.
Podpis 2 Włączanie lub wyłączanie Blokady przy odejściu:
Gdy jest włączona, ekran blokuje się, gdy od niego odchodzisz.
walk away options.jpg
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Uśpienie dla Blokady przy odejściu:
Ustawienie Blokady przy odejściu można tymczasowo wyłączyć na określony okres czasu za pomocą opcji uśpienia w interfejsie użytkownika.
Podpis 2 Uśpienie dla Blokady przy odejściu:
Minutnik Blokady przy odejściu można skonfigurować za pomocą menu rozwijanego.
Podpis 3 Włączenie lub wyłączenie funkcji Wybudzenie przy podejściu:
Może reagować na obecność użytkownika poprzez wybudzanie ekranu, gdy ten znajdzie się w polu widzenia.
Podpis 4 Windows Hello:
Użytkownik jest logowany przy użyciu aplikacji do rozpoznawania twarzy. Dotknij lub kliknij strzałkę, aby przejść do ustawień systemu Windows.

Przechwytywanie

Ustawienia przechwytywania kamery internetowej firmy Dell można zmienić, aby uzyskać najlepszą pożądaną obsługę nagrywania. Dostosuj ustawienia klatek na sekundę, rozdzielczości i lokalizacji pliku zgodnie z preferencjami. (Patrz Rysunek 10.)

Peripheral Manager Strona przechwytywania
Rysunek 10. Strona przechwytywania urządzeń peryferyjnych (tylko w języku angielskim)

Tabela 8: Rysunek 10. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Rozwiązanie:

W zależności od posiadanych kamer internetowych dostępne są różne opcje.

Podpis 2 Liczba klatek na sekundę (FPS):

W zależności od posiadanych kamer internetowych dostępne są różne opcje.

Podpis 3 Licznik 3-2-1:
Daje to czas na przygotowanie się do rozpoczęcia nagrywania.
Podpis 4 Siatka kadrowania:
Umieszcza nakładkę siatki na ekranie, dzięki czemu można wyśrodkować siebie lub obiekty w kadrze.
Podpis 5 Lokalizacja plików multimedialnych:
wybierz miejsce zapisywania lub otwierania nagrań wideo.
Podpis 6 Otwórz folder Multimedia:
wybierz miejsce zapisywania lub otwierania nagrań wideo.
Podpis 7 Rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania:
rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania obrazu.
- Update Available (Dostępna aktualizacja)
Po wyświetleniu tej informacji dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego.
Podpis 8 Pomoc
Dostarczono wersje oprogramowania i sterownika aplikacji.
Podpis 9 Settings (Ustawienia)
General (Ogólne): Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o klawiszu blokady oraz o niskim poziomie naładowania baterii.
Aktualizacje: umożliwia sprawdzenie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.
Analytics (Analityka): Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych do firmy Dell.
Podpis 10 Switch Devices (Przełączanie urządzeń)
Zmień urządzenie, które chcesz skonfigurować.
Podpis 11 Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
Powoduje przejście do ekranu dodawania nowych urządzeń, dzięki czemu można dodawać bezprzewodowe klawiatury i myszy firmy Dell.

Powrót do góry

4. Menu szybkiego dostępu podczas korzystania z aplikacji Zoom

Przechodząc do połączenia konferencyjnego Zoom możesz szybko uzyskać dostęp do ustawień wideo lub je kontrolować, klikając małą ikonę widżetu widoczną po lewej stronie ekranu. (Na przykład: automatyczne kadrowanie, powiększanie, ustawienia zaprogramowane i pole widzenia). (Patrz Rysunek 11).

Menu szybkiego dostępu
Rysunek 11. Menu szybkiego dostępu (tylko w języku angielskim)

Aby przełączyć odpowiednią opcję w ustawieniach programu Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Quick Settings
 3. Możesz wybrać suwak do widżetu Active Quick Settings podczas wideokonferencji Zoom.

 

Powrót do góry

5. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

Po wyświetleniu opcji w interfejsie użytkownika oprogramowania Peripheral Manager dotknij lub kliknij przycisk Dostępna aktualizacja, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji (patrz Rysunek 12).

Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do uaktualniania następujących elementów:

 • Oprogramowanie wewnętrzne sparowanych urządzeń
 • Aplikacja Dell Peripheral Manager

Aktualizacje oprogramowania Dell Peripheral Manager
Rysunek 12. Aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania urządzeń częstotliwości radiowej (RF) wymaga aktywnego udziału użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego (patrz Rysunek 13).

Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager
Rysunek 13. Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager (tylko w języku angielskim)

Uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy odłączać urządzenia ani klucza sprzętowego.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy ponownie uruchamiać, wyłączać, usypiać ani hibernować komputera.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego klucza sprzętowego.
 • Dla aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego urządzenia tego samego modelu. Zalecane jest wykonywanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego po jednym urządzeniu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy zaktualizować system Windows do najnowszej wersji, aby uzyskać wszystkie poprawki związane z systemem operacyjnym.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla połączenia radiowego.
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać do 10 minut. Należy podłączyć zasilanie i trzymać urządzenie w pobliżu klucza sprzętowego podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, aby zapewnić szybszy przebieg procesu.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
UWAGA: firmowe zapory sieciowe mogą blokować automatyczną aktualizację oprogramowania wewnętrznego.

Powrót do góry

6. Dodatkowe zasoby, często zadawane pytania i czynności rozwiązywania problemów

Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnego korzystania z kamery internetowej i pobierania oprogramowania do wideokonferencji, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell: Korzystanie ze sterowników kamery internetowej firmy Dell i rozwiązywanie problemów.

Artykuły pomocy technicznej i podręczniki użytkownika można znaleźć w witrynie pomocy technicznej Kamera internetowa Dell WB7022.

Artykuły pomocy technicznej i podręczniki użytkownika można znaleźć w witrynie pomocy technicznej Dell Kamera internetowa WB5023.


Najczęściej zadawane pytania

Jeśli występują problemy z kamerą internetową, sprawdź, czy jest to jedna z poniższych przyczyn i wypróbuj sugerowane rozwiązanie.

Pytanie: Dlaczego program DPM nie pokazuje opcji 4K UHD w interfejsie użytkownika?
Możliwe przyczyny: Aby kamera internetowa mogła uzyskać rozdzielczość 4K, wymagane jest połączenie USB 3.0. Ten problem może wystąpić, jeśli połączenie USB 3.0 nie zostanie wykryte. Sprawdź, czy porty USB komputera, monitora lub koncentratora podłączonego do kamery internetowej są w standardzie USB 3.0.

Pytanie: Dlaczego program DPM nie wykrywa kamery podłączonej do stacji dokującej?
Możliwe przyczyny: Możliwe, że stacja dokująca nie zapewnia wystarczającej mocy przez USB. Oprogramowanie wewnętrzne stacji dokującej może być nieaktualne. Sprawdź, czy oprogramowanie wewnętrzne stacji dokującej jest zaktualizowane do najnowszej wersji, a port USB obsługuje pełne zasilanie USB 3.0.

Pytanie: Dlaczego program DPM nie pokazuje funkcji wykrywania obecności?
Możliwe przyczyny: Ta funkcja jest obsługiwana jedynie przez komputery firmy Dell. Sprawdź, czy system BIOS i sterowniki zostały zaktualizowane do najnowszej wersji z witryny pomocy technicznej firmy Dell.

Pytanie: Dlaczego wewnętrzna lub inna kamera internetowa podłączona do mojego komputera jest wyłączona?
Możliwe przyczyny: W celu obsługi rozpoznawania twarzy Windows Hello za pomocą zewnętrznej kamery internetowej oprogramowanie Dell Peripheral Manager mogło wyłączyć wewnętrzną kamerę internetową lub inne kamery inne niż firmy Dell. Aby korzystać z innych kamer internetowych, wyczyść opcję priorytetyzacji zewnętrznej kamery internetowej w obszarze Camera Control (Sterowanie kamerą) w DPM.

Pytanie: Dlaczego funkcja Wybudzenie przy podejściu nie działa na moim komputerze, gdy jestem w polu widzenia czujnika zbliżeniowego?
Możliwe przyczyny: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager mogło wyłączyć wewnętrzną kamerę internetową lub inne kamery internetowe innych producentów. Stało się tak ze względu na obsługę funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello za pomocą zewnętrznej kamery internetowej. Aby korzystać z innych kamer internetowych, sprawdź funkcję priorytetyzacji zewnętrznej kamery internetowej w obszarze Camera Control (Sterowanie kamerą) w aplikacji DPM, aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję.

Pytanie: Dlaczego rozpoczyna się odliczanie, a mój komputer jest blokowany wkrótce potem?
Możliwe przyczyny: Kamera internetowa jest wyposażona w czujnik wykrywania obecności zwany czujnikiem zbliżeniowym. Jeśli czujnik nie wykrywa obecności człowieka w swoim polu widzenia przez określony czas, może zablokować komputer. Jest to funkcja Blokada przy odejściu. Można nią sterować w obszarze wykrywania zbliżenia w aplikacji Dell Peripheral Manager. Jeśli funkcja wykrywania zbliżenia jest włączona, nie należy zakrywać obiektywu kamery internetowej, gdyż uniemożliwi to kamerze internetowej wykrywanie obecności człowieka. Niektóre modele komputerów firmy Dell są wyposażone we wbudowany czujnik zbliżeniowy. Jeśli korzystasz z jednego z tych komputerów, zalecamy wyłączenie tej funkcji w aplikacji Dell Peripheral Manager, aby uniknąć konfliktów.

Pytanie: Dlaczego nie mogę zainstalować aplikacji Dell Peripheral Manager na komputerze? Na przykład na komputerze Microsoft Surface Pro z procesorem ARM?
Możliwe przyczyny: Aplikacja Dell Peripheral Manager jest obsługiwana tylko w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10. Nie jest obsługiwana na komputerach osobistych z procesorami ARM ze względu na technologię, która korzysta ze sterowników systemu Windows.

Pytanie: Dlaczego funkcja Wybudzenie przy podejściu nie działa na moim komputerze, nawet gdy jestem w polu widzenia czujnika zbliżeniowego?
Możliwe przyczyny: Funkcja Wybudzenie przy podejściu nie jest wyzwalana, jeśli użytkownik nie opuścił pola widzenia przez więcej niż 20 sekund przed pojawieniem się w polu widzenia. (Funkcja Wybudzenie przy podejściu nie działa na komputerach S3 z trybem baterii. Nie działa, jeśli system BIOS nie włącza funkcji wybudzania USB lub komputer jest w trybie hibernacji lub zamykania).

Pytanie: Dlaczego nie widzę obrazu z kamery internetowej po szybkim podłączeniu kamery? Muszę odłączyć kamerę i podłączyć ją ponownie, żeby to zadziałało?
Możliwe przyczyny: Gdy kamera internetowa zostanie zbyt szybko odłączona i ponownie podłączona, serwer ramek Microsoft korzysta z zasobów kamery internetowej i blokuje urządzenie. Gdy tak się stanie, żadna inna aplikacja nie ma dostępu do kamery przez 5–10 minut. Odczekaj co najmniej dziesięć sekund po odłączeniu kamery internetowej przed ponownym podłączeniem jej do komputera.

Powrót do góry

7. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager

Za pomocą programu Dell Peripheral Manager można sparować dodatkowe urządzenia, takie jak aktywne pióro Dell, bezprzewodowe klawiatury i myszy lub głośniki firmy Dell.

Dotknij lub kliknij znak + na panelu wyświetlania. Na ekranie pojawi się okno dialogowe umożliwiające podłączenie nowego urządzenia. Wybierz żądane urządzenie (patrz Rysunek 14).

Dodaj nowe urządzenie w programie DPM
Rysunek 14. Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

UWAGA: po dokonaniu wyboru postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

8. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager

UWAGA: jeśli posiadasz tylko kamerę internetową podłączoną do komputera, nie będziesz widzieć tej opcji.

Okno dialogowe „Rozłącz urządzenie” pojawia się po kliknięciu przycisku Rozłącz (patrz Rysunek 15).

Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
Rysunek 15. Rozłączanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Przestroga: Po rozłączeniu nie będzie już można korzystać z urządzenia. Potrzebne będzie dodatkowe urządzenie do ponownego sparowania z urządzeniem wejściowym. Na przykład, upewnij się, że dostępna jest zapasowa mysz lub inne urządzenia, takie jak ekran dotykowy lub panel dotykowy.

Jeśli nie ma podłączonych urządzeń Dell, wyświetli się okno Dell Peripheral Manager, jak pokazano na Rysunku 16.

Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager
Rysunek 16. Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager (tylko w języku angielskim)

UWAGA: aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania bezprzewodowej klawiatury i myszy firmy Dell, zapoznaj się z sekcją Pobieranie, używanie i konfigurowanie programu Dell Peripheral Manager dla klawiatur i myszy firmy Dell.

Powrót do góry

Spis treści:

 1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager
 2. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager
 3. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager
 4. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
 5. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager
 6. Często zadawane pytania i czynności rozwiązywania problemów
 7. Sprawdzanie stanu urządzenia

1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager

 1. Włóż klucz sprzętowy klawiatury lub myszy.

 2. Najnowsza wersja programu DPM powinna zostać automatycznie pobrana i zainstalowana (trwa to do 20 minut).

 3. Jeśli program DPM nie zostanie automatycznie zainstalowany, wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Upewnij się, że system Windows zawiera najnowsze aktualizacje systemu i sterowników.

   1. Zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy firmy Microsoft: Windows Update: Często zadawane pytania Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. dotyczące uzyskiwania najnowszej wersji systemu Windows i aktualizacji.

   2. Użyj aplikacji SupportAssist, aby zaktualizować swoje sterowniki. Przejdź do strony SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać więcej informacji.

   3. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować sterowniki firmy Dell.

  • Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager.

   1. Przejdź do strony pobierania oprogramowania Dell Peripheral Manager.

   2. Dotknij lub kliknij pozycję Pobierz.

    UWAGA: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest zgodne tylko z systemem Windows 11 oraz Windows 10 w wersji 64-bitowej.
   3. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome.

   4. Po pobraniu oprogramowania Dell Peripheral Manager dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

2. Interfejs użytkownika oprogramowania Dell Peripheral Manager

Uwaga: najnowsza wersja programu Dell Peripheral Manager obsługuje ciemny interfejs użytkownika, który zastępuje jasny interfejs użytkownika.

Aby rozpocząć korzystanie z Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.

 2. W polu wyszukiwania w przednim menu wpisz „peripheral manager”.

 3. Na liście wyników wyszukiwania dotknij lub kliknij pozycję Dell Peripheral Manager (aplikacja).

Klucz Dell Universal dostarczany z urządzeniem bezprzewodowym jest sparowany fabrycznie. Po podłączeniu klucza sprzętowego do aktywnego portu USB w komputerze można uzyskać dostęp do urządzenia w oknie Dell Peripheral Manager.

Interfejs użytkownika klawiatury

Interfejs użytkownika klawiatury
Rysunek 1.: Dell Peripheral Manager Interfejs użytkownika klawiatury (tylko język angielski)

Tabela 9: Rysunek 1. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Stan urządzenia
Wyświetla stan baterii, ostatnie urządzenie, z którym była sparowana klawiatura, oraz wersję oprogramowania wewnętrznego.
Podpis 2 Rozłączanie urządzenia
Podpis 3 Przypisz działanie do wyróżnionego klawisza.
Kliknij przycisk z pomarańczowym lub niebieskim obramowaniem, aby przypisać niestandardowe działanie programowalne.

Dostępne opcje:

 • Usuń bieżące przypisanie
 • Edytuj bieżące przypisanie
 • Zalecane działania
 • Działania w zakresie produktywności
 • Działania systemu Windows
 • Działania systemu Windows
 • Działania multimedialne
 • Inne działania
UWAGA: pomarańczowa lub niebieska flaga w prawym dolnym rogu przycisku oznacza, że przypisano niestandardowe działanie.
Podpis 4 Update Available (Dostępna aktualizacja)
Po wyświetleniu tej informacji dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego.
Podpis 5 Pomoc
Dostarczono wersje oprogramowania i sterownika aplikacji.
Podpis 6 Ustawienia:
Podsumowując: Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o klawiszu blokady oraz o niskim poziomie naładowania baterii.
Aktualizacje: umożliwia sprawdzenie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.
Analytics (Analityka): Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych do firmy Dell.
Podpis 7 Switch Devices (Przełączanie urządzeń)
Zmień urządzenie, które chcesz skonfigurować.
Podpis 8 Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
Powoduje przejście do ekranu dodawania nowych urządzeń, dzięki czemu można dodawać bezprzewodowe klawiatury i myszy firmy Dell.

Interfejs użytkownika myszy

Interfejs użytkownika myszy
Rysunek 2: Dell Peripheral Manager Interfejs użytkownika myszy (tylko język angielski)

Tabela 10: Rysunek 2. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Stan urządzenia
Wyświetla stan baterii, ostatnie urządzenie, z którym była sparowana klawiatura, oraz wersję oprogramowania wewnętrznego.
Podpis 2 Ustawienia myszy
 • Lewy lub prawy przycisk myszy można ustawić jako podstawowy.

 • Ustawienie punktów na cal (DPI)

  Wybierz:

  • 1000
  • 1600
  • 2400
  • 4000
Podpis 3 Rozłączanie urządzenia
Podpis 4 Przypisz działanie do wyróżnionego klawisza.

Kliknij rolkę przewijania z pomarańczowym lub niebieskim obramowaniem, aby przypisać niestandardowe działanie programowalne.

Dostępne opcje:

 • Usuń bieżące przypisanie
 • Edytuj bieżące przypisanie
 • Zalecane działania
 • Działania w zakresie produktywności
 • Działania systemu Windows
 • Działania systemu Windows
 • Działania multimedialne
 • Inne działania
UWAGA: pomarańczowa lub niebieska flaga w prawym dolnym rogu przycisku oznacza, że przypisano niestandardowe działanie.
Podpis 5 Update Available (Dostępna aktualizacja)
Po wyświetleniu tej informacji dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego.
Podpis 6 Pomoc
Dostarczono wersje oprogramowania i sterownika aplikacji.
Podpis 7 Ustawienia:
Podsumowując: Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o klawiszu blokady oraz o niskim poziomie naładowania baterii.
Aktualizacje: umożliwia sprawdzenie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.
Analytics (Analityka): Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych do firmy Dell.
Podpis 8 Switch Devices (Przełączanie urządzeń)
Zmień urządzenie, które chcesz skonfigurować.
Podpis 9 Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
Powoduje przejście do ekranu dodawania nowych urządzeń, dzięki czemu można dodawać bezprzewodowe klawiatury i myszy firmy Dell.

Ustawienia specyficzne dla aplikacji

Można rozwinąć ustawienia specyficzne dla aplikacji w panelu urządzenia, aby wybrać aplikację do skonfigurowania ustawień. Po wybraniu ich tutaj można przypisać niestandardowe akcje do tych aplikacji na podstawie wybranego przycisku myszy. (Na przykład: Microsoft Word, Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint).

Mysz — ustawienia specyficzne dla aplikacji
Rysunek 3: Ustawienie niestandardowe aplikacji dla myszy (tylko w języku angielskim)

UWAGA:
 • niektóre klawiatury klasy wyższej firmy Dell są wyposażone w specjalne klawisze touchpada współpracy, które umożliwiają sterowanie spotkaniami w aplikacji Zoom i Teams. Klawisze specjalne zapalają się po rozpoczęciu spotkania i włączeniu ikon współpracy w aplikacji. (Na przykład: możesz włączać i wyłączać wideo, włączać i wyłączać dźwięk, wyświetlać okno czatu i udostępniać ekran w aktywnym spotkaniu. Możesz włączyć lub wyłączyć poszczególne funkcje w aplikacji, aby uzyskać szczegółowe sterowanie. Włączenie podwójnego dotknięcia wymaga dwukrotnego dotknięcia touchpada współpracy w celu sterowania funkcją powiększania).
 • Ta funkcja współpracuje z aplikacją komputerową Teams do pracy lub szkoły dla systemu Windows ‒ wersja 1.6.00.24078 i nowsza. Opcje sterowania dotykowego współpracy nie są dostępne w Teams dla użytkowników domowych, Teams w przeglądarce, w wersji slimcore, na koncie osobistym Teams ani w wersji bezpłatnej.
 • Podczas połączenia Zoom opcje sterowania dotykowego współpracy działają z instalatorem MSI Zoom i wersją Zoom 5.9.3 lub nowszą na komputery. Opcje sterowania dotykowego nie są dostępne w wersji Zoom w przeglądarce.

Powrót do góry

3. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager

Za pomocą programu Dell Peripheral Manager można sparować dodatkowe urządzenia, takie jak aktywne pióro Dell, bezprzewodowe klawiatury i myszy lub głośniki firmy Dell.

W zależności od konfiguracji dotknij lub kliknij znak + w panelu wyświetlania. Na ekranie pojawi się okno dialogowe umożliwiające podłączenie nowego urządzenia. Wybierz żądane urządzenie (patrz Rysunek 4).

Dodaj nowe urządzenie w programie DPM
Rysunek 4: Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

UWAGA: po dokonaniu wyboru postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

4. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager

Okno dialogowe „Rozłącz urządzenie” pojawia się po kliknięciu przycisku Rozłącz (patrz Rysunek 5).

Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
Rysunek 5: Rozłączanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Przestroga: Po rozłączeniu nie będzie już można korzystać z urządzenia. Potrzebne będzie dodatkowe urządzenie do ponownego sparowania z urządzeniem wejściowym. Na przykład, upewnij się, że dostępna jest zapasowa mysz lub inne urządzenia, takie jak ekran dotykowy lub panel dotykowy.

Jeśli nie ma podłączonych urządzeń Dell, okno aplikacji Dell Peripheral Manager wygląda tak, jak pokazano na rysunku 6.

Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager
Rysunek 6: Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager (tylko w języku angielskim)

Powrót do góry

5. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do uaktualniania następujących elementów:

 • Oprogramowanie wewnętrzne sparowanych urządzeń
 • Aplikacja Dell Peripheral Manager

Po zaznaczeniu tej opcji dotknij lub kliknij opcję Dostępna aktualizacja , aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji (patrz Rysunek 7).

Aktualizacje oprogramowania Dell Peripheral Manager
Rysunek 7. Aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania urządzeń RF wymaga aktywnego udziału użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego (patrz Rysunek 8).

Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager
Rysunek 8. Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager (tylko w języku angielskim)

Uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy odłączać urządzenia ani klucza sprzętowego.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy ponownie uruchamiać, wyłączać, usypiać ani hibernować komputera.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego klucza sprzętowego.
 • Dla aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego urządzenia tego samego modelu. Zalecane jest wykonywanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego po jednym urządzeniu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy zaktualizować system Windows do najnowszej wersji, aby uzyskać wszystkie poprawki związane z systemem operacyjnym.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla połączenia radiowego.
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać do 10 minut. Należy podłączyć zasilanie i trzymać urządzenie w pobliżu klucza sprzętowego podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, aby zapewnić szybszy przebieg procesu.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
UWAGA: firmowe zapory sieciowe mogą blokować automatyczną aktualizację oprogramowania wewnętrznego.

Powrót do góry

6. Często zadawane pytania i czynności rozwiązywania problemów

Ogólne informacje na temat użytkowania i rozwiązywania problemów z myszą bezprzewodową

Objaw: Przycisk myszy nie działa.

Oto niektóre możliwe przyczyny:

 • Kanał mógł zostać przypadkowo zmieniony (np. z połączenia radiowego na Bluetooth). Sprawdź, czy kanał połączenia jest prawidłowy.
 • W przypadku odłączenia urządzenia podczas naciskania przycisku system operacyjny nie może zwolnić przycisku. Niestety w przypadku technologii Bluetooth przycisk także nigdy nie zostanie zwolniony po ponownym podłączeniu urządzenia.
 • Upewnij się, że mysz jest włączona.

Więcej informacji o myszy i rozwiązanie problemu można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell: Przewodnik obsługi myszy i rozwiązywania problemów.

Ogólne informacje na temat użytkowania i rozwiązywania problemów związanych z klawiaturą bezprzewodową

 • Kanał mógł zostać przypadkowo zmieniony (np. z połączenia radiowego na Bluetooth). Sprawdź, czy kanał połączenia jest prawidłowy.
 • W przypadku odłączenia urządzenia podczas naciskania przycisku system operacyjny nie może zwolnić przycisku. Niestety w przypadku technologii Bluetooth przycisk także nigdy nie zostanie zwolniony po ponownym podłączeniu urządzenia.
 • Upewnij się, że klawiatura jest włączona.

Aby uzyskać więcej informacji na temat klawiatury i rozwiązywania problemów, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Przewodnik obsługi klawiatury i rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

7. Sprawdzanie stanu urządzenia

Na karcie Device Status można wyświetlić następujące szczegółowe informacje:

Na stronie interfejsu użytkownika oprogramowania Dell Peripheral Manager wybierz opcję Stan urządzenia (patrz Rysunek 9).

Stan urządzenia klawiatury
Rysunek 9. Sprawdzanie stanu urządzenia (tylko w języku angielskim)

Tabela 11: Rysunek 9. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Wskaźnik czasu pracy baterii i łączności
Podpis 2 Historia parowania Bluetooth
UWAGA: wskaźnik myszy można przesunąć nad wskaźnik łączności RF, aby wyświetlić wersję odbiornika USB.

Powrót do góry

Spis treści:

 1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager
 2. Pierwsze uruchamianie i parowanie programu Dell Peripheral Manager z aktywnym piórem Dell
 3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager
 4. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager
 5. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
 6. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager

UWAGA: jeśli oprogramowanie Dell Peripheral Manager nie jest jeszcze zainstalowane, należy je najpierw zainstalować ręcznie. (Proces parowania aktywnego pióra Dell różni się od innych urządzeń i nie instaluje się automatycznie). Jeśli oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest już zainstalowane, przejdź do sekcji Parowanie innych urządzeń w programie Dell Peripheral Manager.
 1. Aby ręcznie pobrać i zainstalować oprogramowanie Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności.

  1. Przejdź do strony pobierania oprogramowania Dell Peripheral Manager.

  2. Dotknij lub kliknij pozycję Pobierz.

   UWAGA: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest zgodne tylko z systemem Windows 11 oraz Windows 10 w wersji 64-bitowej.
  3. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome.

  4. Po pobraniu oprogramowania Dell Peripheral Manager dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

2. Pierwsze uruchamianie i parowanie programu Dell Peripheral Manager z aktywnym piórem Dell

Aby rozpocząć korzystanie z Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.

 2. W polu wyszukiwania w przednim menu wpisz „peripheral manager”.

 3. Na liście wyników wyszukiwania dotknij lub kliknij pozycję Dell Peripheral Manager (aplikacja).

 4. Kliknij ikonę rysika (patrz Rysunek 1).

  Parowanie rysika w programie DPM
  Rysunek 1.: Ekran parowania rysika (tylko język angielski)

  UWAGA: Jeśli ekran parowania nie otwiera się automatycznie, dotknij lub kliknij znak + lub Dodaj nowe urządzenie w panelu wyświetlania.
 5. Po wybraniu odpowiedniej ikony przyciśnięcie końcówki pióra do ekranu aktywuje specjalne okienko umożliwiające parowanie urządzenia i potwierdzenie parowania (patrz Rysunek 2).

  Parowanie pióra w programie DPM
  Rysunek 2: Parowanie rysika (tylko język angielski)

Powrót do góry

3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager

Uwaga: najnowsza wersja programu Dell Peripheral Manager obsługuje ciemny interfejs użytkownika, który zastępuje jasny interfejs użytkownika.

Czułość końcówki i nachylenia

Aktywne pióro Dell oferuje funkcje wykrywania nacisku (końcówki) i kąta (nachylenia). Ustawienia te można dostosować za pomocą suwaków w odpowiednim panelu programu Dell Peripheral Manager (patrz Rysunek 3).

Czułość nachylenia końcówki w programie DPM
Rysunek 3: Ekran interfejsu użytkownika oprogramowania Peripheral Manager (tylko język angielski)

Obsługiwane są takie aplikacje, jak Microsoft Whiteboard. (Ustawienia czułości zmieniają szerokość pędzla w zależności od siły nacisku i kąta nachylenia końcówki pióra względem ekranu). (Patrz Rysunek 4)

Zakresy czułości nachylenia końcówki w programie DPM
Rysunek 4: Przykłady szerokości pędzla oprogramowania Peripheral Manager

Przyciski na korpusie pióra

Przyciski znajdujące się wzdłuż cylindrycznego trzonu aktywnego pióra Dell są nazywane przyciskami na korpusie pióra. Do tych przycisków można przypisać działania, klikając odpowiednie obszary podglądu pióra (patrz Rysunek 5 zaznaczone na pomarańczowo).

Przyciski na korpusie pióra w programie DPM
Rysunek 5: Umiejscowienie przycisków na korpusie pióra

Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie menu programowalnych działań, patrz poniższa lista opcji.

 • Kliknięcie po zbliżeniu
 • Disabled
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
 • Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
 • Kombinacje klawiszy
 • Czwarte kliknięcie
 • Piąte
 • Otwórz lub uruchom
 • Wymazywanie
 • Przycisk na korpusie pióra
 • Wstecz
 • Do przodu
 • Przełącz aplikację
 • Menu okrągłe
 • Kopiowanie
 • Wklejanie
 • Cofnij
 • Ponów
 • Page Up
 • Page Down
 • OneNote
 • Przeglądarka internetowa
 • E-mail
 • Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania
 • Następna ścieżka
 • Poprzednia ścieżka
 • Zwiększenie głośności
 • Zmniejszenie głośności
 • Wyciszenie
 • Wyszukiwanie w systemie Windows
UWAGA: pomarańczowa kropka na liście rozwijanej wskazuje przypisaną czynność.
UWAGA: na szczególną wzmiankę zasługuje opcja Kliknięcie po zbliżeniu, która umożliwia użytkownikowi wykonanie przypisanego działania, gdy końcówka pióra znajduje się blisko nad ekranem.

Menu okrągłe

Menu okrągłe to specjalne działanie, które można przypisać do jednego z przycisków na korpusie pióra. Umożliwia skonfigurowanie kilku działań jednocześnie (patrz Rysunek 6).

Menu okrągłe w programie DPM
Rysunek 6: Ekran menu okrągłego

Naciśnięcie przycisku na korpusie pióra spowoduje wyświetlenie wiatraczka w sposób, w jaki został dostosowany. Każdy wybrany region wykonuje działanie zgodnie z etykietą (patrz Rysunek 7).

DPM radial menu example.jpg
Rysunek 7. Przykład menu okrągłego

Powrót do góry

4. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager

Za pomocą programu Dell Peripheral Manager można sparować dodatkowe urządzenia, takie jak aktywne pióro Dell, bezprzewodowe klawiatury i myszy lub głośniki firmy Dell.

W zależności od konfiguracji dotknij lub kliknij znak + w panelu wyświetlania. Na ekranie pojawi się okno dialogowe umożliwiające podłączenie nowego urządzenia. Wybierz żądane urządzenie (patrz Rysunek 8).

Dodaj nowe urządzenie w programie DPM
Rysunek 8. Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

UWAGA: po dokonaniu wyboru postępuj zgodnie z instrukcjami.

Powrót do góry

5. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager

Okno dialogowe „Rozłącz urządzenie” pojawia się po kliknięciu przycisku Rozłącz (patrz Rysunek 9).

Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
Rysunek 9. Rozłączanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Przestroga: Po rozłączeniu nie będzie już można korzystać z urządzenia. Na przykład, podczas rozłączania klawiatury lub myszy upewnij się, że dostępna jest zapasowa mysz lub inne urządzenia, takie jak ekran dotykowy lub panel dotykowy.

Jeśli nie ma podłączonych urządzeń Dell, w programie Dell Peripheral Manager wyświetli się okno Dodaj nowe urządzenie, jak pokazano na Rysunku 10.

Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager
Rysunek 10. Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Powrót do góry

6. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do uaktualniania następujących elementów:

 • Oprogramowanie wewnętrzne sparowanych urządzeń
 • Aplikacja Dell Peripheral Manager

Po wyświetleniu tej opcji dotknij lub kliknij przycisk Dostępna aktualizacja, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji (patrz Rysunek 11).

Aktualizacje oprogramowania Dell Peripheral Manager
Rysunek 11. Przykład aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania urządzeń RF wymaga aktywnego udziału użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego (patrz Rysunek 12).

Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager
Rysunek 12. Przykład aktualizacji oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy odłączać urządzenia ani klucza sprzętowego.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy ponownie uruchamiać, wyłączać, usypiać ani hibernować komputera.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego klucza sprzętowego.
 • Dla aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego urządzenia tego samego modelu. Zalecane jest wykonywanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego po jednym urządzeniu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy zaktualizować system Windows do najnowszej wersji, aby uzyskać wszystkie poprawki związane z systemem operacyjnym.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla połączenia radiowego.
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać do 10 minut. Należy podłączyć zasilanie i trzymać urządzenie w pobliżu klucza sprzętowego podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, aby zapewnić szybszy przebieg procesu.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
UWAGA: firmowe zapory sieciowe mogą blokować automatyczną aktualizację oprogramowania wewnętrznego.

Powrót do góry

Spis treści:

 1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager
 2. Pierwsze uruchomienie i parowanie programu Dell Peripheral Manager z zestawem głośnomówiącym lub listwą dźwiękową Slim Conferencing
 3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager
 4. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager
 5. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
 6. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager

UWAGA: jeśli oprogramowanie Dell Peripheral Manager nie jest jeszcze zainstalowane, należy je najpierw zainstalować ręcznie. Proces parowania zestawu głośnomówiącego Dell lub listwy dźwiękowej Slim Conferencing różni się od innych urządzeń i nie instaluje się automatycznie. Jeśli oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest już zainstalowane, przejdź do sekcji Parowanie innych urządzeń w programie Dell Peripheral Manager.
 1. Aby ręcznie pobrać i zainstalować oprogramowanie Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności.

  1. Przejdź do strony pobierania oprogramowania Dell Peripheral Manager.

  2. Dotknij lub kliknij pozycję Pobierz.

   UWAGA: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest zgodne tylko z systemem Windows 11 oraz Windows 10 w wersji 64-bitowej.
  3. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome.

  4. Po pobraniu oprogramowania Dell Peripheral Manager dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

2. Pierwsze uruchomienie i parowanie programu Dell Peripheral Manager z zestawem głośnomówiącym lub listwą dźwiękową Slim Conferencing

Aby rozpocząć korzystanie z Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.

 2. W polu wyszukiwania w przednim menu wpisz „peripheral manager”.

 3. Na liście wyników wyszukiwania dotknij lub kliknij pozycję Dell Peripheral Manager (aplikacja).

 4. Kliknij ikonę głośnika (patrz Rysunek 1).

  Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager
  Rysunek 1.: Ekran parowania głośników (tylko język angielski)

  UWAGA: Jeśli ekran parowania nie otwiera się automatycznie, dotknij lub kliknij znak + lub Dodaj nowe urządzenie w panelu wyświetlania.
 5. Po wybraniu odpowiedniej ikony postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Powrót do góry

3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager

Uwaga: najnowsza wersja programu Dell Peripheral Manager obsługuje ciemny interfejs użytkownika, który zastępuje jasny interfejs użytkownika.

Predefiniowane ustawienia głośników

Można wybrać wstępnie zaprogramowany tryb głośników: Domyślny, Mowa, Wzmocnienie tonów wysokich i Wzmocnienie tonów niskich. Zależy od tego, czy musimy poprawić odpowiednio poziom mowy, tonów wysokich czy tonów niskich w obsługiwanym zestawie głośnomówiącym lub listwie dźwiękowej Dell Peripheral Manager. (Patrz Rysunek 2.)

Predefiniowane ustawienia zestawu głośnomówiącego w programie DPM
Rysunek 2: Predefiniowane ustawienia głośników w programie Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Ustawienia dźwięku

Ustawienia zestawu głośnomówiącego lub listwy dźwiękowej można wyświetlić lub zmienić w sekcji Ustawienia dźwięku. Możesz zmienić poziom tonów niskich, średnich i wysokich, przesuwając suwak, aby uzyskać pożądany zakres dźwięku w korektorze dźwięku. Włącz funkcję inteligentnej redukcji szumów mikrofonu, aby ograniczyć wszelkie szumy z otoczenia, dzięki czemu Twój głos będzie wyraźnie słyszalny. (Patrz Rysunek 3)

Dźwięk może być odtwarzany, gdy głośność jest regulowana dla każdego poziomu lub tylko dla poziomów minimalnego i maksymalnego w ustawieniach regulacji głośności.

Ustawienia dźwięku w programie DPM
Rysunek 3: Ustawienia dźwięku w programie Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Tabela 12: Rysunek 3. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Korektor dźwięku
Podpis 2 Inteligentna redukcja szumów w mikrofonie
Podpis 3 Regulacja głośności

Dźwięki i powiadomienia

Włącz mikrofon i wycisz powiadomienia dźwiękowe w sekcji Dźwięki i powiadomienia, aby odtwarzać dźwięk, gdy mikrofon jest wyciszony lub wyłączony (patrz Rysunek 4).

Dźwięki i powiadomienia
Rysunek 4: Wyciszenie mikrofonu (tylko w języku angielskim)

Tabela 13: Rysunek 4. Objaśnienia
Blue Dot odnosi się do powyższego rysunku:
Blue Dot Wyciszenie dźwięku mikrofonu

Informacje dodatkowe

Wybierz Przywróć domyślne w interfejsie użytkownika urządzenia dźwiękowego i przywróć domyślne ustawienia. Ustawienia związane z korektorem dźwięku, inteligentnym redukcją szumów mikrofonu i poziomem głośności.

Urządzenie dźwiękowe firmy Dell jest również wyposażone w fizyczne przyciski. Przesuń kursor nad przyciskiem w interfejsie użytkownika urządzenia, aby sprawdzić, które aplikacje są dostępne do użycia z poszczególnymi przyciskami. Niektóre typowe aplikacje, które mogą być dostępne, to Microsoft Teams, Zoom i Google Meet (patrz Rysunek 5).

Głośnik
Rysunek 5: Opcje głośnika (tylko w języku angielskim)

Tabela 14: Rysunek 5. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Przywróć domyślne
Podpis 2 Aplikacje zgodne z przyciskiem fizycznym (włączane kursorem)

Powrót do góry

4. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager

Za pomocą programu Dell Peripheral Manager można sparować dodatkowe urządzenia, takie jak aktywne pióro Dell, bezprzewodowe klawiatury i myszy lub głośniki firmy Dell.

W zależności od konfiguracji dotknij lub kliknij znak + w panelu wyświetlania. Na ekranie pojawi się okno dialogowe umożliwiające podłączenie nowego urządzenia. Wybierz żądane urządzenie (patrz Rysunek 6).

Dodaj nowe urządzenie w programie DPM
Rysunek 6: Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

UWAGA: po dokonaniu wyboru postępuj zgodnie z instrukcjami.

Powrót do góry

5. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager

Okno dialogowe „Rozłącz urządzenie” pojawia się po kliknięciu przycisku Rozłącz (patrz Rysunek 7).

Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
Rysunek 7. Rozłączanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Przestroga: Po rozłączeniu nie będzie już można korzystać z urządzenia. Na przykład, podczas rozłączania klawiatury lub myszy upewnij się, że dostępna jest zapasowa mysz lub inne urządzenia, takie jak ekran dotykowy lub panel dotykowy.

Jeśli nie ma podłączonych urządzeń Dell, wyświetli się okno Dell Peripheral Manager, jak pokazano na Rysunku 8.

Nie znaleziono urządzeń Dell Peripheral Manager
Rysunek 8. Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Powrót do góry

6. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do uaktualniania następujących elementów:

 • Oprogramowanie wewnętrzne sparowanych urządzeń
 • Aplikacja Dell Peripheral Manager

Po wyświetleniu tej opcji dotknij lub kliknij przycisk Dostępna aktualizacja, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji (patrz Rysunek 9).

Aktualizacje oprogramowania Dell Peripheral Manager
Rysunek 9. Przykład aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania urządzeń RF wymaga aktywnego udziału użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego (patrz Rysunek 10).

Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager
Rysunek 10. Przykład aktualizacji oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy odłączać urządzenia ani klucza sprzętowego.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy ponownie uruchamiać, wyłączać, usypiać ani hibernować komputera.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego klucza sprzętowego.
 • Dla aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego urządzenia tego samego modelu. Zalecane jest wykonywanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego po jednym urządzeniu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy zaktualizować system Windows do najnowszej wersji, aby uzyskać wszystkie poprawki związane z systemem operacyjnym.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla połączenia radiowego.
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać do 10 minut. Należy podłączyć zasilanie i trzymać urządzenie w pobliżu klucza sprzętowego podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, aby zapewnić szybszy przebieg procesu.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
UWAGA: firmowe zapory sieciowe mogą blokować automatyczną aktualizację oprogramowania wewnętrznego.

Powrót do góry

Spis treści:

 1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager
 2. Pierwsze uruchamianie i parowanie programu Dell Peripheral Manager z zestawem słuchawkowym
 3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager
 4. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager
 5. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
 6. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

1. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Peripheral Manager

 1. Aby ręcznie pobrać i zainstalować oprogramowanie Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności.

  1. Przejdź do strony pobierania oprogramowania Dell Peripheral Manager.

  2. Dotknij lub kliknij pozycję Pobierz.

   UWAGA: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest zgodne tylko z systemem Windows 11 oraz Windows 10 w wersji 64-bitowej.
  3. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome.

  4. Po pobraniu oprogramowania Dell Peripheral Manager dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry

2. Pierwsze uruchamianie i parowanie programu Dell Peripheral Manager z zestawem słuchawkowym

Aby rozpocząć korzystanie z Dell Peripheral Manager, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.

 2. W polu wyszukiwania w przednim menu wpisz „peripheral manager”.

 3. Na liście wyników wyszukiwania dotknij lub kliknij pozycję Dell Peripheral Manager (aplikacja).

 4. Kliknij ikonę zestawu słuchawkowego (patrz Rysunek 1).

  Nie znaleziono zestawu słuchawkowego
  Rysunek 1.: Ekran parowania zestawu słuchawkowego (tylko język angielski)

  UWAGA: Jeśli ekran parowania nie otwiera się automatycznie, dotknij lub kliknij znak + lub Dodaj nowe urządzenie w panelu wyświetlania.
 5. Po wybraniu odpowiedniej ikony postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Powrót do góry

3. Interfejs użytkownika oprogramowania Peripheral Manager

Uwaga: najnowsza wersja programu Dell Peripheral Manager obsługuje ciemny interfejs użytkownika, który zastępuje jasny interfejs użytkownika.

Ustawienia dźwięku

W ustawieniach dźwięku można wyświetlić lub zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego przechowywane jako tryby (patrz Rysunek 2).

Ustawienia dźwięku
Rysunek 2: Ustawienia dźwięku zestawu słuchawkowego w programie Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Aktywna redukcja szumów

 • Włącz funkcję aktywnej redukcji szumów, aby wyeliminować odgłosy tła i otoczenia.
 • Dostosuj przezroczystość, aby kontrolować poziom słyszanych dźwięków otoczenia.

Ustawienia dźwięku
Rysunek 3: Ustawienia dźwięku

Współpraca

Włącz funkcję inteligentnej redukcji szumów mikrofonu, aby ograniczyć wszelkie szumy z otoczenia, dzięki czemu Twój głos będzie wyraźnie słyszalny (patrz Rysunek 4).

Steruj poziom słyszalności własnego głosu podczas połączenia, dostosowując suwak samosłyszalności (patrz Rysunek 4).

UWAGA: funkcje te są dostępne tylko w trybie połączenia.

Ustawienia współpracy
Rysunek 4: Ustawienia współpracy w programie Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Niektóre zestawy słuchawkowe mają zaawansowane możliwości dostosowywania redukcji szumów.

 • Włącz funkcję redukcji szumów dźwięku wychodzącego z mikrofonu inteligentnego, która ogranicza szumy zbieżne mikrofonu, aby zapewnić lepsze wrażenia dźwiękowe innym osobom.
 • Włącz funkcję redukcji szumów dźwięku przychodzącego z mikrofonu inteligentnego, która ogranicza szumy rozbieżne mikrofonu, aby zapewnić lepsze wrażenia dźwiękowe innym osobom.
  Ustawienia współpracy Dell Peripheral Manager
Tabela 15: Rysunek 4. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Redukcja szumów w mikrofonie
Podpis 2 Samosłyszalność

Multimedia

W zależności od pożądanego dźwięku (patrz Rysunek 5) można wybrać tryb Domyślny, Wzmocnienie tonów niskich, Wzmocnienie mowy, Wzmocnienie tonów wysokich i Niestandardowy.

Możesz zmienić poziom tonów niskich, średnich i wysokich, przesuwając suwak, aby uzyskać pożądany zakres dźwięku w korektorze dźwięku (patrz Rysunek 5).

UWAGA: ta funkcja jest dostępna tylko w trybie muzyki. Jest on wyłączony w trybie nadrzędnym (bezczynnym) i trybie połączenia.

Ustawienia multimediów
Rysunek 5: Ustawienia multimediów w programie Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Tabela 16: Rysunek 5. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Ustawienia wyjścia audio
Podpis 2 Korektor dźwięku

Zautomatyzowane działania

Wykrywanie noszenia

Możesz włączyć wykrywanie noszenia, aby aktywować automatyczne działania po zdjęciu zestawu słuchawkowego.

 • Włącz funkcję wstrzymywania odtwarzania muzyki, aby automatycznie wstrzymywać odtwarzanie muzyki po jego zdjęciu i wznawiać odtwarzanie po założeniu.
 • Włącz funkcję wyciszania muzyki z mikrofonu, aby automatycznie wyciszyć mikrofon po zdjęciu zestawu słuchawkowego.
 • Możesz włączyć funkcję szybkiego wstrzymania, aby automatycznie wstrzymywać odtwarzanie muzyki po zdjęciu nausznika z ucha. Czułość funkcji można ustawić jako Normalna lub Czuła.

Zautomatyzowane działania
Rysunek 6 Zautomatyzowane działania

Ustawienia urządzenia

Włącz funkcję lampki zajętości, aby włączyć wskaźnik świetlny podczas połączenia (patrz Rysunek 7).

Włącz funkcję komunikatów głosowych, aby słyszeć podpowiedzi i komunikaty dźwiękowe dotyczące funkcji urządzenia (patrz Rysunek 7):

 • Pełny: Pełny zestaw komunikatów głosowych
 • Minimalny: Tylko podstawowe komunikaty głosowe

 

Ustawienia urządzenia
Rysunek 7. Ustawienia urządzenia w programie Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Tabela 17: Rysunek 7. Objaśnienia
Numery odnoszą się do powyższej ilustracji:
Podpis 1 Lampka zajętości
Podpis 2 Komunikaty głosowe

Informacje dodatkowe

Po wybraniu opcji „Przywróć domyślne” w interfejsie użytkownika urządzenia audio można przywrócić domyślne ustawienia związane z trybami współpracy i multimediów.

Powrót do góry

4. Parowanie innych urządzeń za pomocą programu Dell Peripheral Manager

Za pomocą programu Dell Peripheral Manager można sparować dodatkowe urządzenia, takie jak aktywne pióro Dell, bezprzewodowe klawiatury i myszy, głośniki lub zestawy słuchawkowe firmy Dell.

W zależności od konfiguracji dotknij lub kliknij znak + w panelu wyświetlania. Na ekranie pojawi się okno dialogowe umożliwiające podłączenie nowego urządzenia. Wybierz żądane urządzenie (patrz Rysunek 8).

Dodaj nowe urządzenie w programie DPM
Rysunek 8. Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

UWAGA: po dokonaniu wyboru postępuj zgodnie z instrukcjami.

Powrót do góry

5. Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager

Okno dialogowe „Rozłącz urządzenie” pojawia się po kliknięciu przycisku Rozłącz (patrz Rysunek 9).

Rozłączanie urządzeń dzięki Dell Peripheral Manager
Rysunek 9. Rozłączanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Przestroga: Po rozłączeniu nie będzie już można korzystać z urządzenia. Na przykład, podczas rozłączania klawiatury lub myszy upewnij się, że dostępna jest zapasowa mysz lub inne urządzenia, takie jak ekran dotykowy lub panel dotykowy.

Jeśli nie ma podłączonych urządzeń Dell, wyświetli się okno Dell Peripheral Manager, jak pokazano na Rysunku 10.

Nie znaleziono zestawu słuchawkowego
Rysunek 10. Parowanie urządzenia Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Powrót do góry

6. Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w programie Dell Peripheral Manager

Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do uaktualniania następujących elementów:

 • Oprogramowanie wewnętrzne sparowanych urządzeń
 • Aplikacja Dell Peripheral Manager

Po wyświetleniu tej opcji dotknij lub kliknij przycisk Dostępna aktualizacja, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji (patrz Rysunek 11).

Aktualizacje oprogramowania Dell Peripheral Manager
Rysunek 11. Przykład aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania urządzeń RF wymaga aktywnego udziału użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego (patrz Rysunek 12).

Aktualizacje oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager
Rysunek 12. Przykład aktualizacji oprogramowania urządzeń RF Dell Peripheral Manager (tylko język angielski)

Uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy odłączać urządzenia ani klucza sprzętowego.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy ponownie uruchamiać, wyłączać, usypiać ani hibernować komputera.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego klucza sprzętowego.
 • Dla aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie należy podłączać więcej niż jednego urządzenia tego samego modelu. Zalecane jest wykonywanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego po jednym urządzeniu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy zaktualizować system Windows do najnowszej wersji, aby uzyskać wszystkie poprawki związane z systemem operacyjnym.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla połączenia radiowego.
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać do 10 minut. Należy podłączyć zasilanie i trzymać urządzenie w pobliżu klucza sprzętowego podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, aby zapewnić szybszy przebieg procesu.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
UWAGA: firmowe zapory sieciowe mogą blokować automatyczną aktualizację oprogramowania wewnętrznego.

Powrót do góry

Información adicional

Produkty nowej generacji (pełna obsługa funkcji)

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia, zapoznaj się z łączami.

Produkty poprzedniej generacji

(Obsługiwane tylko parowanie 2,4 GHz)

 • Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM714
 • Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM636
 • Laserowa mysz bezprzewodowa Dell — WM514
 • Mysz bezprzewodowa Dell — WM326
 • Mysz bezprzewodowa Dell — WM126
 • Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell Premier — KM717
 • Mysz bezprzewodowa Dell Premier — WM527

Powrót do góry

Sprawdź posiadaną technologię patrząc na logo na odbiorniku USB i na spodzie klawiatury lub myszy.

Tabela 15: Zalecane oprogramowanie

Device

Oprogramowanie Dell Universal Pairing

Oprogramowanie Dell Peripheral Manager

USB Dell Secure Link Odbiornik Dell Secure Link USB

(Klucz sprzętowy ma kolor czarny i pomarańczowe złącze)

Brak zgodności

Zalecana

Dell Peripheral Klucz sprzętowy notebooka w programie Dell Peripheral Manager

(Klucz sprzętowy ma kolor szary)

Niezalecane (patrz UWAGA:)

Zalecana

Dell Universal Uniwersalny klucz sprzętowy do parowania notebooka Dell

(Klucz sprzętowy ma kolor czarny)

Zalecana

Nie działa

UWAGA: klucz sprzętowy Dell Peripheral (szary) działa z oprogramowaniem Dell Universal Pairing, gdy oprogramowanie Dell Peripheral Manager nie jest zainstalowane.

Na liście przejdź do strony dokumentacji odpowiedniego produktu. W sekcji Podręczniki i dokumenty dotknij lub kliknij polecenie Wyświetl plik PDF na prawo od żądanej dokumentacji.

UWAGA: poszukaj modelu na opakowaniu i na spodzie klawiatury lub myszy. Alternatywnie można sprawdzić dokumentację urządzeń.
UWAGA: System Windows 10 jest wyposażony w zintegrowany czytnik plików PDF. Jeśli czytnik PDF nie jest zainstalowany, czytnik PDF (Acrobat Reader) można pobrać bezpłatnie z witryny firmy Adobe Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies..

Powrót do góry

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia posiadanej technologii jest spojrzenie na logo na odbiorniku USB.

Tabela 16: Informacje o identyfikacji

Device

Oprogramowanie Dell Peripheral Manager

Informacje dotyczące zgodności

Odbiornik USB Dell Secure Link — WR3
Odbiornik USB Dell Secure Link — WR3

(Logo Dell Secure Link)

Zalecane
(KB900, MS900, KM900)

Zgodność tylko z KB900, MS900 i KM900

Odbiornik Dell Universal Pairing WR221
Odbiornik Dell Universal Pairing WR221

(Logo Dell Universal Pairing)

Zalecane
(KM7321W, MS7421W, KM5221W, MS3320W, MS5120W, MS5320W, KM7120W)

Aby uzyskać pełną listę zgodnych urządzeń, patrz Tabela 17.

Tabela 17: Pełna lista zgodnych urządzeń z odbiornikiem Dell Universal Pairing WR221

Device

Skrócona instrukcja uruchomienia i instrukcja obsługi

Dell Premier: bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz do wielu urządzeń — KM7321W

Dell Premier: bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz do wielu urządzeń — KM7321W

Mysz bezprzewodowa Dell Premier z akumulatorem — MS7421W

Mysz bezprzewodowa Dell Premier z akumulatorem — MS7421W

Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy Dell Pro — KM5221W

Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy Dell Pro — KM5221W

Mysz bezprzewodowa Dell Mobile — MS3320W

Mysz bezprzewodowa Dell Mobile — MS3320W

Mysz bezprzewodowa Dell Mobile Pro — MS5120W

Mysz bezprzewodowa Dell Travel — MS5120W

Mysz bezprzewodowa Dell do wielu urządzeń — MS5320W

Mysz bezprzewodowa Dell do wielu urządzeń — MS5320W

Zestaw klawiatury i myszy bezprzewodowej Dell do wielu urządzeń — KM7120W

Zestaw klawiatury i myszy bezprzewodowej do wielu urządzeń — KM7120W

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM636
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM636

Mysz bezprzewodowa Dell — WM126
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Mysz bezprzewodowa Dell — WM126

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell Premier — KM717
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell Premier – KM717

Mysz bezprzewodowa Dell Premier — WM527
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Mysz bezprzewodowa Dell Premier — WM527

Laserowa mysz bezprzewodowa Dell — WM514
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Laserowa mysz bezprzewodowa Dell — WM514

Mysz bezprzewodowa Dell — WM326
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Mysz bezprzewodowa Dell — WM326

Klawiatura bezprzewodowa Dell Premier — WK717
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Klawiatura bezprzewodowa Dell Premier WK717

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM714
(obsługuje tylko Dell Universal Pairing. Nie obsługuje Dell Peripheral Manager).

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM714

Podczas instalacji lub korzystania z Dell Peripheral Manager może wystąpić sytuacja, w której pojawi się komunikat o błędzie (patrz Rysunek 1 z przykładem).

Komunikat o błędzie Dell Peripheral Manager
Rysunek 1.: Przykładowy komunikat o błędzie Dell Peripheral Manager

Odszukaj błąd w poniższych tabelach i wykonaj czynności wymienione w górnej części tabeli, w której znajduje się błąd.

Kody błędu Dell Peripheral Manager

W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie podczas instalacji lub korzystania z Dell Peripheral Manager należy wykonać następujące czynności:

UWAGA: więcej informacji na temat konkretnego błędu można znaleźć w Tabeli 18.
 1. Upewnij się, że komputer ma wystarczającą ilość zasobów. (Na przykład: pamięć, miejsce na dysku twardym itd.).

  UWAGA: Program Dell Peripheral Manager wymaga ok. 250 MB pamięci.
 2. Upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe nie blokuje komponentów programu Dell Peripheral Manager.

 3. Uruchom ponownie komputer.

 4. Odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie Dell Peripheral Manager, co wyeliminuje prawdopodobieństwo uszkodzenia niektórych plików.

Tabela 18: Kody błędu Dell Peripheral Manager

Kod błędu

Nazwa

Opis

Możliwa przyczyna

256

ErrorSecurity

Błąd zabezpieczeń

Kontrola podpisu cyfrowego nie powiodła się. Pliki są uszkodzone lub niepodpisane.

257

ErrorDeviceManagerInstance

Nie można utworzyć wystąpienia menedżera urządzeń

Pliki są uszkodzone. Instalacja nie przebiegła pomyślnie.

258

ErrorDeviceManagerStart

Nie można uruchomić menedżera urządzeń DPeM

Pliki są uszkodzone. Instalacja nie przebiegła pomyślnie.

259

ErrorMetaDataManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera metadanych

Pliki są uszkodzone. Instalacja nie przebiegła pomyślnie.

260

ErrorMetaDataManagerStart

Nie można uruchomić menedżera metadanych

Metadane są uszkodzone lub nie istnieją.

261

ErrorPluginManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera wtyczek

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

262

ErrorPluginManagerStart

Nie można uruchomić menedżera wtyczek

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

263

ErrorProfileManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera profili

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

264

ErrorProfileManagerStart

Nie można uruchomić menedżera profili

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

265

ErrorSessionManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera sesji

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

266

ErrorSessionManagerStart

Nie można uruchomić menedżera sesji

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

267

ErrorDriverNotInstalled

Nie zainstalowano sterownika DPeM.

Instalacja sterownika DPeM nie powiodła się

268

ErrorUpdateManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera aktualizacji

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

269

ErrorUpdateManagerStart

Nie można uruchomić aktualizacji menedżera

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

270

ErrorVirtualCompositeDeviceStart

Nie można uruchomić wirtualnego urządzenia kompozytowego

Sterownik nie jest zainstalowany prawidłowo lub jest uszkodzony.

271

ErrorAppSettingsManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera ustawień

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

272

ErrorAppSettingsManagerStart

Nie można uruchomić menedżera ustawień

Pliki są uszkodzone lub brakujące.

273

ErrorAnalyticManagerInstance

Nie można utworzyć menedżera analityki

Brak lub uszkodzenie plików związanych z telemetrią.

274

ErrorAnalyticManagerStart

Nie można uruchomić menedżera analityki

Brak lub uszkodzenie plików związanych z telemetrią.

Kody błędu Dell Peripheral Manager związane z aktualizacją

W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie podczas aktualizacji Dell Peripheral Manager lub oprogramowania wewnętrznego urządzenia należy wykonać następujące czynności:

UWAGA: więcej informacji na temat konkretnego błędu można znaleźć w Tabeli 19.
 1. Przejdź do https://dpmupdates.indilogic.com/updates/v2/MetaData.json Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies., aby sprawdzić, czy komputer może uzyskać dostęp do testowego adresu URL.

 2. Uruchom Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. 

 3. Uruchom funkcję Optymalizacja sieci w aplikacji SupportAssist zainstalowanej na komputerze. Jeśli aplikacja SupportAssist jest niedostępna na komputerze, przejdź do następnego kroku.

 4. Uruchom diagnostykę SupportAssist na karcie sieciowej.

Tabela 19: Kody błędu Dell Peripheral Manager związane z aktualizacją

Kod błędu

Opis błędu

1

ErrorUrl

2

ErrorDestination

3

ErrorNetwork

4

ErrorTimeOut

21

ConnectionRefusedError

22

RemoteHostClosedError

23

HostNotFoundError

24

TimeoutError

25

OperationCanceledError

26

SslHandshakeFailedError

27

TemporaryNetworkFailureError

28

NetworkSessionFailedError

29

BackgroundRequestNotAllowedError

30

TooManyRedirectsError

31

InsecureRedirectError

121

ProxyConnectionRefusedError

122

EProxyConnectionClosedError

123

ProxyNotFoundError

124

ProxyTimeoutError

125

ProxyAuthenticationRequiredError

221

ContentAccessDenied

222

ContentOperationNotPermittedError

223

ContentNotFoundError

224

AuthenticationRequiredError

225

ContentReSendError

226

ContentConflictError

227

ContentGoneError

321

ProtocolUnknownError

322

ProtocolInvalidOperationError

419

ProtocolFailure

421

InternalServerError

422

OperationNotImplementedError

423

ServiceUnavailableError

Kody błędu Dell Peripheral Manager związane z aktualizacją (nieznane przyczyny)

W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie podczas aktualizacji Dell Peripheral Manager lub oprogramowania wewnętrznego urządzenia należy wykonać następujące czynności:

UWAGA: więcej informacji na temat konkretnego błędu można znaleźć w Tabeli 20.
 1. Przejdź do https://dpmupdates.indilogic.com/updates/v2/MetaData.json Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies., aby sprawdzić, czy komputer może uzyskać dostęp do testowego adresu URL.

 2. Uruchom Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

 3. Uruchom funkcję Optymalizacja sieci w aplikacji SupportAssist zainstalowanej na komputerze. Jeśli aplikacja SupportAssist jest niedostępna na komputerze, przejdź do następnego kroku.

 4. Uruchom diagnostykę SupportAssist na karcie sieciowej.

 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Ctrl i Alt, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 6. Wybierz pozycję Menedżer zadań.

 7. Wybierz opcję Więcej szczegółów (jeśli nie jest już zaznaczona).

 8. Wybierz kartę Usługi.

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszyDPMService (Dell Peripheral Manager Service) i wybierz opcję Uruchom ponownie.

 10. Zamknij okno Menedżera zadań i spróbuj ponownie przeprowadzić aktualizację.

Tabela 20: Kody błędu Dell Peripheral Manager związane z aktualizacją (nieznane przyczyny)

Kod błędu

Opis błędu

119

UnknownNetworkError

219

UnknownProxyError

319

UnknownContentError

519

UnknownServerError

Oprogramowanie Dell Peripheral Manager jest zgodne z:

 • Windows 10 (64-bitowy) i nowsze
 • Komputery firmy Dell z procesorami ARM i systemem Windows 11 (z wyjątkiem modelu Inspiron 14 3420) są również obsługiwane przez program Dell Peripheral Manager od wersji 1.7.5 wzwyż
 • Komputery firm innych niż Dell oparte na ARM nie są obsługiwane.

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

Propiedades del artículo


Producto comprometido
Dell Active Pen - PN5122W, Dell Premier Rechargeable Active Pen - PN7522W, Dell Bluetooth Travel Mouse MS700, Dell Premier Collaboration Keyboard - KB900, Dell Premier Collaboration Keyboard and Mouse – KM900, Dell Laser Wired Mouse MS3220 , Dell Mobile Pro Wireless Mouse MS5120W, Dell Mobile Wireless Mouse MS3320W, Dell Premier Rechargeable Mouse - MS900, Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W, Dell Multi Device Wireless Mouse MS5320W, Dell Peripheral Manager, Dell Premier Multi Device Wireless Keyboard and Mouse KM7321W, Dell Premier Rechargeable Wireless Mouse MS7421W, Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse KM717, Dell Premier Wireless Mouse WM527, Dell Pro Webcam WB5023, Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse KM5221W, Dell Slim Conferencing Soundbar - SB522A, Dell Speakerphone - SP3022, Dell Webcam WB3023, Dell Webcam WB7022, Dell Wired Headset – WH3024, Dell Pro Wired ANC Headset - WH5024, Dell Wireless Keyboard and Mouse- KM636 (black), Dell Wireless Keyboard & Mouse KM714, Dell Wireless Laser Mouse WM514, Dell Wireless Mouse WM126, Dell Wireless Mouse WM326, Dell Wireless Headset - WL3024, Dell Pro Wireless ANC Headset - WL5024, Dell Premier Wireless ANC Headset - WL7024, Dell P2424HEB, Dell P2724DEB, Dell P3424WEB, Dell U3223QZ, Dell U3224KB ...
Producto

Dell U3224KB

Fecha de la última publicación

06 jun 2024

Versión

63

Tipo de artículo

How To