Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Bruks- og feilsøkingsveiledning for Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken

Résumé: Følgende artikkel inneholder informasjon om Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken. Se hver del for å lære mer om funksjonene til Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken og hvordan du bruker den. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Innholdsfortegnelse:

 1. Hva inneholder esken med Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken?
 2. Slim Conferencing-lydplankens funksjoner
 3. Konfigurering av Slim Conferencing-lydplanken
 4. Støttede skjermer
 5. Feilsøking
 6. Tilleggsinformasjon

Frontvisning av SB522A Slim Conferencing-lydplanken

(Figur 1 Få klar lyd under konferanser og redusert bakgrunnsstøy med verdens mest intelligente Microsoft Teams-sertifiserte lydplanke. Dell Slim Conferencing-lydplanken – SB522A)


 

Innhold i esken med Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken

 

Innhold i esken

(Figur 2 Innhold i esken med Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken)

1 USB Type-A-kabel 2 Slim Conferencing-lydplanke
3 Sikkerhetssløyfekabel 4 dokumenter
 


Tilbake til toppen


 

Slim Conferencing-lydplankens funksjoner

 

Sett forfra

Sett forfra

(Figur 3 Frontvisning av Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken)

Sett fra venstre side

Sett fra venstre side

(Figur 4 Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken sett fra venstre)

Sett fra høyre side

Sett fra høyre side

(Figur 5 Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken sett fra høyre)

Produktfunksjoner

Sett bakfra

(Figur 6 Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken sett bakfra – produktfunksjoner)

1 Slim Conferencing-lydplanke 2 2 stk. magnettapper
3 LED (hvit eller grønn) 4 Microsoft Teams- og svarknapp
5 USB Type-A-kabel 6 LED-lampe (rød)
7 Volumknapp og mikrofonkontrollknapp    
 


Tilbake til toppen


 

Konfigurering av Slim Conferencing-lydplanken

 

Kompatibilitet

Operativsystemer:

 • Windows 7, 8, 8.1, 10 og 11

Bruke Dell Peripheral Manager-applikasjonen:

 • Windows 10 eller nyere

Tilkobling av Slim Conferencing-lydplanken

Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken har to magnettapper som gjør det mulig å plassere den under en Dell-flatskjerm. Den kobles til skjermen med en USB Type-A-kabel. USB-oppstrømskabelen for skjermen kobles til en stasjonær eller bærbar PC.

Lydplanke montert under skjerm

(Figur 7 USB Type-A-kobling)

Merk: Kontroller at du kobler til riktig USB-kommunikasjonskabel mellom skjermen og datamaskinen ved å sjekke skjermhåndboken.


Tilbake til toppen


 

Støttede skjermer

 

SB522A-lydplanken kan monteres på følgende skjermer:

Høyttaler Skjermmodell
P-serien U-serien
SB522A P2222H U2421E
P2223HC U2422H
P2225H U2422HE
P2422H U2422HX
P2422HA U2424H
P2422HE U2424HE
P2423 U2722D
P2423D U2722DE
P2423DE U2723QE
P2425H U2723QX
P2425HE U2724D
P2425 U2724DE
P2425E U3023E
P2721Q U3223QE
P2722H  
P2722HE  
P2723D  
P2723DE  
P2723QE  
P2725H  
P2725HE  
P3221D  
P3222QE  
P3223DE  
P3223QE  
P3421W  
P3424WE  
 


Tilbake til toppen


 

Feilsøking

 

Problemer Mulige løsninger
Lydplanken slås ikke på
 • Kontroller at USB-oppstrømskabelen er koblet fra datamaskinen til Dell-skjermen for å aktivere USB-overføring. Du må ha denne ekstra USB-oppstrømskabelkoblingen hvis datamaskinen bruker en HDMI- eller DisplayPort-kabel.
 • Når USB-oppstrømskabelen er koblet til skjermen, sjekker du om LED-lampen på Teams-knappen, som også er strømlampen, lyser.
 • Hvis strømlampen ikke lyser, sjekker du om USB-kabelen fra lydplanken er ordentlig koblet til USB-porten på Dell-skjermen.
Merk: Dell-skjermer leveres med oppstrømskabelen inkludert. (USB Type-C til Type-C eller USB Type-A til Type-B) Sjekk brukerveiledningen for skjermen for å identifisere oppstrømsporten til skjermen din.
Lydplanken er på, men fungerer ikke
 • Hvis strømlampen lyser, og lydplanken ikke fungerer, kobler du fra lydplanken og starter datamaskinen på nytt. Koble til lydplanken på nytt, og sjekk om den fungerer.
 • Åpne Enhetsbehandling på datamaskinen, og sjekk om lydplanken står oppført under lydenheter.
 • Test USB-porten på Dell-skjermen ved å koble en annen USB-enhet til den.
 • Test lydplanken ved å koble den direkte til datamaskinen via USB.
  1. Hvis lydplanken fungerer på datamaskinen, kan det hende at du har en defekt USB-port på Dell-skjermen eller en defekt USB-oppstrømskabel.
  2. Hvis lydplanken ikke fungerer, kan det hende at den er defekt og må skiftes ut. I begge tilfeller kan du kontakte Dell for å få hjelp.
Ingen lyd fra lydplanken
 • Sjekk at lydplanken er standard avspillingsenhet i Windows-lydinnstillingene.
 • Prøv å koble lydplanken til ulike USB-porter på Dell-skjermen.
 • Juster volumet i Windows og applikasjonen du bruker. Du kan også spille av en alternativ lydfil eller medier på nett.
 • Rengjør alle kablene eller koble dem til på nytt. Test lydplanken med en annen lydkilde, for eksempel fra en annen datamaskin.
 • Gå til Kontrollpanel på datamaskinen, og klikk på Lyd. Sjekk om Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken vises i listen over avspillingsenheter under Avspilling-fanen i Lyd-dialogboksen. Gjør følgende hvis Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken ikke er standardenheten (indikert av en grønn hake ved siden av ikonet) Høyreklikk på Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken, og velg Angi standard > standardenhet.
 • Installer de innebygde driverne eller lydkortdriverne på nytt, og start datamaskinen på nytt.
Forvrengt lyd
 • Sett alle volumkontroller til midterste nivå.
 • Reduser volumet på lydapplikasjonen.
 • Test lydplanken med en annen lydkilde, for eksempel en annen datamaskin.
 • Kontroller at ingen magnetiske enheter eller andre gjenstander kommer i veien for høyttalerne på lydplanken.
Ubalansert utgangslyd
 • Sett Windows-kontrollene for lydbalanse på venstre og høyre høyttaler på midtpunktene.
 • Feilsøk datamaskinens lydkort.
Lavt volum
 • Sett alle Windows-volumkontroller til maksimalt nivå.
 • Øk volumet på lydapplikasjonen.
 • Test lydplanken med en annen lydkilde, for eksempel en annen datamaskin.
Summelyd
 • Sjekk om andre gjenstander er koblet til lydplanken.
 • Kontroller at lydplanken er koblet til skjermen. Sjekk at ingen løse gjenstander dingler fra eller berører lydplanken, eller er plassert i nærheten av magneten på lydplanken.
 • Prøv å redusere volumet ved hjelp av Windows-volumkontrollene.
 • Kontroller at kablene ikke kommer i veien for lydplanken.
Lydplanken kan ikke monteres på skjermen
 • Sjekk at den aktuelle skjermmodellen støtter lydplanken.
 • Du finner mer informasjon om støttede skjermmodeller på SB522A-siden på https://www.dell.com.
 • Sjekk at lydplankesporene på skjermen er åpne og ikke dekket av et Mylar-deksel.
Mikrofonen fungerer ikke
 • Sjekk om SB522A er koblet til datamaskinen på riktig måte.
 • Sjekk lydinnstillingene på datamaskinen, og velg Dell SB522A som innspillingsenhet.
Svaranropsfunksjonen fungerer ikke på SB522A når du mottar anrop fra Teams
 • Hvis flere konferanseapplikasjoner er installert eller brukes på samme enhet, kan det hende at du ikke får svar fra SB522A. Prøv å svare på innkommende anrop med applikasjonsgrensesnittet.
Kan ikke godta telefonsamtalen eller motta det innkommende anropet ved hjelp av Teams-knappen via Line, WhatsApp og WeChat
 • SB522A Teams-knappen støtter bare Teams. Du kan besvare innkommende anrop i applikasjonsgrensesnittet.

 

Informations supplémentaires

Dells nettsted for lyd, høyttalere og mikrofon

Finn ut hvordan du bruker og feilsøker problemer med lydplanken du bruker, skjermen og datamaskinen din. Hvis du trenger hjelp, kan du finne informasjon om feilsøkingstrinn, veiledninger og relevante støttevideoer.

Slik åpner du brukerveiledningen eller håndboken for Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken:

 1. Gå til: Elektronisk håndbok for Dell SB522A Slim Conferencing-lydplanken 
 2. Gå til delen Håndbøker og dokumenter .
 3. Klikk på koblingen Vis PDF til høyre på siden overfor SB522A-brukerveiledningen.

Anbefalte artikler

Her er noen anbefalte artikler relatert til dette emnet som kan være av interesse for deg.

Propriétés de l’article


Produit concerné
Dell P2222H, Dell P2422H, Dell P2422HE, Dell P2722H, Dell P2722HE, Dell P3221D, Dell P3222QE, Dell P3421W, Dell Slim Conferencing Soundbar - SB522A, Dell U2421E, Dell U2422H, Dell U2422HE, Dell U2722D, Dell U2722DE, Dell P2223HC, Dell P2225H , Dell P2423, Dell P2423D, Dell P2423DE, Dell P2425, Dell P2425E, Dell P2723D, Dell P2723DE, Dell P2723QE, Dell P3223DE, Dell P3223QE, Dell P3424WE, Dell U2424H, Dell U2424HE, Dell U2723QE, Dell U2723QX, Dell U2724D, Dell U2724DE, Dell U3023E ...
Produit

Dell P2425H, Dell P2425HE, Dell P2725H, Dell P2725HE

Dernière date de publication

18 avr. 2024

Version

16

Type d’article

How To