Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Så här byter du ut CMOS-batteriet i en stationär Dell-dator

Riepilogo: Den här artikeln innehåller information om hur du tar bort ett CMOS-batteri och byter ut det i en stationär Dell-dator.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Istruzioni

CMOS-batteriet (complementary Metal Oxide Semiconductor), även kallat knappcellsbatteri på moderkortet, hjälper BIOS eller UEFI att lagra konfigurationsinställningarna för maskinvaran. Den hjälper till att föra register över datum och tid när datorn stängs av. CMOS-batteriet sitter inuti datorn och är anslutet till moderkortet.

CMOS-batteriets livslängd varierar beroende på hur datorn används och på den miljö den används i (vanligen cirka 2–3 år). Det vanligaste symptomet på CMOS-batterifel är felaktig eller långsam visning av systemdatum och systemtid i BIOS, förlust av BIOS-inställningar när datorn stängs av, felmeddelande om att klockan har stannat och så vidare. Om CMOS-batteriet är urladdat går BIOS-inställningarna förlorade när datorn stängs av. Du uppmanas att återställa tid och datum när du slår på datorn. Ibland kan förlust av BIOS-inställningar hindra datorn från att läsa in operativsystemet.

Information om hur du byter ut ett CMOS-batteri (knappcellsbatteri) i en bärbar Dell-dator finns i Dells kunskapsbasartikel Byta ut ett CMOS-batteri (knappcellsbatteri) i den bärbara Dell-datorn (på engelska).
 
Obs! Innan du börjar ska du läsa och följa säkerhetsanvisningarna i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Säkerhetsåtgärder vid arbete med elektronisk och elektrisk utrustning
 • Koppla bort strömkabeln från datorn.
 • Ladda ur statisk elektricitet genom att hålla strömknappen intryckt 10–15 sekunder.
 • Byt ut batteriet mot ett knappcellsbatteri av exakt samma typ. I Dells stationära datorer används CR2032-knappcellsbatteri (se märkningen på batteriet). Se dokumentationen för den stationära Dell-datorn för modellspecifik information.
 • När du tar bort CMOS-batteriet raderas BIOS-inställningarna
 • Se till att du byter ut det mot ett helt nytt batteri. Sätt inte i ett använt batteri.
 • Kassera använda batterier på rätt sätt enligt lokala myndigheters föreskrifter.
 • Använd en antistatisk plastrits. Använd inte någon typ av metallföremål för att bända loss batteriet.
 • Undvik att skada batterikontakten genom att stödja kontakten ordentligt när du tar bort batteriet.

I Dells stationära datorer används ett 3 V litiumbatteri (CR2032) som även används i armbandsur och andra små elektroniska enheter. Se dokumentationen för den stationära Dell-datorn för modellspecifik information. Den plana sidan av batteriet är alltid positiv (+).

Varning! Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorluckan eller -panelerna. När du är klar med arbetet i datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till strömkällan.
 
VIKTIGT! Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.
 1. Gå till Dells webbplats för handböcker.
 2. Identifiera din stationära Dell-dator:
  1. Ange modellnumret eller service tag-numret för den stationära Dell-datorn och klicka sedan på Sök.
  2. Eller klicka på Bläddra bland alla produkter, välj Skrivbord &allt-i-ett-datorer och välj skrivbordet på Dell i produktkatalogen.
 3. På fliken Dokumentation går du till avsnittet Handböcker och dokument och klickar på Visa PDF bredvid användarhandboken eller servicehandboken.
 4. Bläddra till avsnittet Knappcellsbatteri.
 5. Ta bort CMOS-batteriet genom att följa anvisningarna i avsnittet Ta bort knappcellsbatteriet.
 6. Installera CMOS-batteriet genom att följa anvisningarna i avsnittet Montera knappcellsbatteriet.

Informazioni aggiuntive

Proprietà articolo


Prodotto interessato

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series

Ultima data di pubblicazione

30 gen 2024

Versione

8

Tipo di articolo

How To