Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Jak vyměnit baterii paměti CMOS na stolním počítači Dell

Riepilogo: Tento článek obsahuje informace o tom, jak vyjmout a vyměnit baterii CMOS ve stolním počítači Dell.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Istruzioni

Baterie CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), nazývaná také jako knoflíková baterie na základní desce, pomáhá systému BIOS nebo UEFI uložit nastavení konfigurace hardwaru. Pomáhá uchovávat záznam o datu a času, když je počítač vypnutý. Baterie CMOS je uvnitř počítače a připojena k základní desce.

Životnost baterie paměti CMOS se liší v závislosti na používání a prostředí počítače (obvykle kolem 2–3 let). Nejčastějším příznakem poruchy baterie paměti CMOS je nesprávné nebo pomalé systémové datum a čas v systému BIOS, ztráta nastavení systému BIOS při vypnutí počítače, chybová zpráva „ Time-of-day clock stopped“ atd. Pokud je baterie paměti CMOS vybitá, nastavení systému BIOS se při vypnutí počítače ztratí. Budete vyzváni k vymazání času a data, kdy počítač zapnete. Někdy může ztráta nastavení systému BIOS zabránit počítači ve spuštění operačního systému.

Informace o výměně baterie CMOS (knoflíkové baterie) v notebooku Dell najdete v článku znalostní databáze Dell Jak vyměnit knoflíkovou baterii paměti CMOS v notebooku Dell.
 
POZNÁMKA: Než začnete, přečtěte si bezpečnostní pokyny v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Bezpečnostní opatření při práci s elektronickými a elektrickými zařízeními a postupujte podle nich
 • Odpojte napájecí kabel počítače.
 • Odstraňte zbytkový náboj stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10–15 sekund.
 • Vyměňte knoflíkovou baterii za baterii stejného typu. Stolní počítače Dell používají knoflíkovou baterii CR2032 (viz označení na baterii). Informace o konkrétním modelu naleznete v dokumentaci ke stolnímu počítači Dell.
 • Vyjmutí baterie CMOS vymaže nastavení systému BIOS.
 • Vyměňte ji za zcela novou baterii. Neinstalujte použitou baterii.
 • Použité baterie řádně zlikvidujte podle požadavků místních úřadů.
 • Použijte antistatické plastové páčidlo. K vypáčení baterie nepoužívejte kovové předměty.
 • Aby nedošlo k poškození konektoru baterie, konektor při vyjímání baterie pevně podepřete.

Stolní počítače Dell používají 3V lithiovou baterii (CR2032), která se také používá na náramkových hodinkách a dalších malých elektronických zařízeních. Informace o konkrétním modelu naleznete v dokumentaci ke stolnímu počítači Dell. Plochá strana baterie má vždy kladný náboj (+).

VÝSTRAHA: Než otevřete kryt nebo panely počítače, odpojte veškeré zdroje napájení. Po dokončení práce uvnitř počítače namontujte všechny kryty, panely a šrouby a teprve poté jej připojte ke zdroji napájení.
 
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, například konektoru na zadní straně počítače.
 1. Přejděte na webovou stránku Příručky Dell.
 2. Vyberte svůj stolní počítač Dell:
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo stolního počítače Dell a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů, vyberte položku Stolní počítače a zařízení All-In-One a vyberte svůj stolní počítač Dell z katalogu produktů.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a klikněte na možnost Zobrazit PDF vedle uživatelské příručky nebo servisní příručky.
 4. Přejděte na část Knoflíková baterie.
 5. Chcete-li vyjmout baterii CMOS, postupujte podle pokynů v části Vyjmutí knoflíkové baterie.
 6. Při instalaci baterie CMOS postupujte podle pokynů v části Instalace knoflíkové baterie.

Informazioni aggiuntive

Proprietà articolo


Prodotto interessato

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series

Ultima data di pubblicazione

30 gen 2024

Versione

8

Tipo di articolo

How To