Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Slik bytter du ut et CMOS-batteri på en stasjonær Dell-PC

Riepilogo: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du tar ut et CMOS-batteri og bytter det ut på en stasjonær Dell-DATAMASKIN.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Istruzioni

CMOS-batteriet (complementary metal oxide semiconductor), også kalt knappcellebatteri på hovedkortet, hjelper BIOS eller UEFI med å lagre innstillingene for maskinvarekonfigurasjon. Det bidrar til å holde oversikt over dato og klokkeslett når datamaskinen er slått av. CMOS-batteriet er inne i datamaskinen og koblet til hovedkortet.

CMOS-batteriets levetid varierer avhengig av bruken og datamaskinens miljø (vanligvis rundt 2–3 år). Det vanligste symptomet på feil med CMOS-batteriet er feil eller treg systemdato og -klokkeslett i BIOS, tap av BIOS-innstillinger når datamaskinen slås av, feil med tastaturets klokkeledning og så videre. Hvis CMOS-batteriet er utladet, vil BIOS-innstillingene gå tapt når datamaskinen slås av. Du blir bedt om å tilbakestille klokkeslettet og datoen når du slår på datamaskinen. Noen ganger kan tap av BIOS-innstillinger hindre datamaskinen i å laste inn operativsystemet.

Hvis du vil lære å skifte ut et CMOS-batteri (klokkebatteri) på en bærbar Dell-PC, kan du se følgende artikkel i Dell-kunnskapsbasen: Slik bytter du ut et CMOS-batteri (klokkebatteri) på den bærbare Dell-datamaskinen din.
 
MERK: Før du begynner, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase – Sikkerhetsregler under arbeid med elektronisk og elektrisk utstyr
 • Koble strømkabelen fra datamaskinen.
 • Fjern statisk elektrisitet ved å trykke på og holde inne strømknappen i 10–15 sekunder.
 • Erstatt batteriet med nøyaktig samme type klokkebatteri (knappecellebatteri). Dells stasjonære PC-er bruker CR2032 klokkebatteri (se markeringer på batteriet). Se dokumentasjonen for den stasjonære Dell-PC-en for å finne modellspesifikk informasjon.
 • Når CMOS-batteriet fjernes, slettes BIOS-innstillingene
 • Pass på å sette inn et helt nytt batteri. Du må ikke sette inn et brukt batteri.
 • Lever brukte batterier til gjenvinning i henhold lokale krav.
 • Bruk et antistatisk, spisst plastverktøy. Ikke bruk metallgjenstander til å lirke ut batteriet.
 • Støtt batterikontakten godt opp mens du tar ut batteriet, for å unngå skade på kontakten.

Stasjonære datamaskiner fra Dell bruker et 3 V litiumbatteri (CR2032) som også brukes på armbåndsur og andre små elektroniske enheter. Se dokumentasjonen for den stasjonære Dell-PC-en for å finne modellspesifikk informasjon. Den flate siden av batteriet er alltid positiv (+).

ADVARSEL: Koble fra alle strømkilder før du åpner datamaskindekselet eller -panelene. Når du er ferdig med arbeidet inne i datamaskinen, setter du på plass du alle deksler, paneler og skruer før du kobler til strømkilden.
 
FORSIKTIG: Unngå elektrostatisk utlading. Koble deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en ulakkert metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.
 1. Gå til nettstedet for Dell-håndbøker.
 2. Finn Dell-datamaskinen din:
  1. Angi modellnummer eller service-ID for den stasjonære Dell-datamaskinen, og klikk deretter på Søk.
  2. Du kan også klikke på Browse all products (Bla gjennom alle produkter), velge Desktops &All-in-Ones (Stasjonære PC-er og alt-i-ett) og velge dell-skrivebordet ditt fra produktkatalogen.
 3. Under fanen Dokumentasjon går du til delen Håndbøker og dokumenter og klikker på Vis PDF ved siden av brukerveiledningen eller servicehåndboken.
 4. Rull til delen Klokkebatteri.
 5. Du kan fjerne CMOS-batteriet ved å følge instruksjonene i delen Fjerne klokkebatteriet.
 6. Du kan installere CMOS-batteriet ved å følge instruksjonene i delen Installere klokkebatteriet.

Informazioni aggiuntive

Proprietà articolo


Prodotto interessato

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series

Ultima data di pubblicazione

30 gen 2024

Versione

8

Tipo di articolo

How To