Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Hvordan overføre operativsystemet fra en CD/DVD til en oppstartbar USB

Samenvatting: Denne artikkelen er en veiledning til flytting av operativsystemets installeringsfiler til en USB-stasjon og gjøre USB-stasjonen gjenkjennbar ved oppstart, slik at du kan installere fra denne på en PC fra Dell. ...

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

 


Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du overfører installeringsfiler fra en operativsysteminstallerings-CD/DVD til en USB, og gjør USB-en gjenkjennbar ved oppstart.


Innholdsfortegnelse:

 1. Slik oppretter du en oppstartbar USB-stasjon med operativsystemets installeringsfiler
 2. Slik bruker du Diskpart og Windows Utforsker til å opprette og kopiere filene

 

Slik oppretter du en oppstartbar USB-stasjon med operativsystemets installeringsfiler

 

Det finnes mange måter du kan opprette en oppstartbar USB-stasjon på. Du finner forskjellige veiledninger nedenfor.

Når du har den oppstartbare USB-stasjonen, finnes det flere måter å gjøre den til en installeringsstasjon for maskinene som ikke har en optisk CD-/DVD-stasjon tilgjengelig.

Du kan enten utføre hele prosessen manuelt, eller laste ned ett av en rekke ulike tredjepartsverktøy som automatiserer hele prosessen.

Jeg kommer til å ta deg gjennom den manuelle prosessen, siden den automatiserte prosessen vil avhenge av verktøyet du valgte. Jeg råder deg til å følge instruksjonene som følger med verktøyet.

SLN153692_no__1icon Merk: Pass på at USB-stasjonen er større enn installasjonsfilene for operativsystem du vil kopiere over. En grov tommelfingerregel er 1 GB for XP, 4 GB for Vista/Windows 7 og 8 GB for Windows 8.


Tilbake til toppen


 

Slik bruker du Diskpart og Windows Utforsker til å opprette og kopiere filene

 

 1. Skaff deg en USB-stasjon som er stor nok.

 2. Kontroller at den er tom. Du må også formatere den som en del av installasjonsprosessen.

 3. Plugg USB-stasjonen inn i USB-sporet på datamaskinen.

 4. Noter stasjonsbokstaven.

 5. Gå til Start-menyen og åpne en ledetekst i tilbehør som en administrator.

  • Dette gjør du ved å høyreklikke på ledetekst-ikonet og velge Kjør som administrator.

 6. Vi skal gå gjennom en rekke kommandoer ved bruk av verktøyet DiskPart. Skriv inn DISKPART, og trykk på ENTER.

DISKPART>
 1. I DISKPART må vi identifisere hvilken stasjon som er USB-stasjonen.

  • Den interne harddisken er alltid tildelt det første stasjonsnummeret, som er 0.
  • Hvis du har ekstra interne disker, vil disse bli tilordnet nummer 1, 2 og så videre.
  • I dette eksemplet har vi kun én intern HDD, og USB-stasjonen skal tilordnes Disk1.
  • For å finne ut dette skriver du inn LIST DISK (vis liste over stasjoner) og trykker på ENTER-tasten. List disk-kommandoen viser hver enkelt av de tilordnede stasjonene.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 93 GB 0B    
Disk 4 Online 14GB 0B    

DISKPART>
 1. Nå skal vi kjøre en serie med kommandoer. Hver kommando angis og vil kjøre til den er fullført før du skriver inn neste kommando. Jeg har oppført kommandoene i rekkefølgen de skal angis.

  1. Skriv inn Select Disk 1 (velg stasjon 1), og trykk deretter på ENTER-tasten.

  2. Skriv inn Clean (Klarer), og trykk deretter på ENTER-tasten.

  3. Skriv inn Create Partition Primary (Opprett partisjon primær) og trykk deretter på ENTER-tasten.

  4. Skriv inn Select Partition 1 (Velg partisjon 1), og trykk deretter på ENTER-tasten.

  5. Skriv inn Active (Aktiv), og trykk deretter på ENTER-tasten.

  6. Skriv inn Format FS=NTF (formater FS=NTF), og trykk deretter på ENTER-tasten.

   DISKPART> select disk 1

   Disk 1 is now the selected disk.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART>
  7. Skriv inn Assign (Tildel), og trykk deretter på ENTER-tasten.

  8. Skriv inn EXIT, og trykk deretter på ENTER-tasten.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART> assign

   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

   DISKPART> exit
 2. På dette tidspunktet må du sette inn DVD-en for det er du ønsker å installere i DVD-stasjonen. I ledeteksten skriver du inn følgende kommandoer for installering av Windows.

  1. Skriv inn D: cd boot, og trykk deretter på ENTER-tasten. Der D: er stasjonsbokstaven for den optiske stasjonen.

  2. Skriv inn Bootsect.exe /nt60 E:, og trykk deretter på ENTER-tasten.

   C:\>D: cd boot

   D:/boot>bootsect.exe /nt60 e:
   target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

   E:  (\\?\Volume{ec34ce1d-11e0-a841-001c26e71218})

           Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

   Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

   D:\boot>
 3. Nå trenger du bare å bruke Windows Utforsker for å gå til installasjons-DVD-en og kopiere alle filene til USB-stasjonen. Når kopieringen er fullført, har du en USB-stasjon som er klar til å installere operativsystemer.

SLN153692_no__1icon Merk: Når du skal starte opp fra en USB-stasjon på en Dell-PC, trykker du raskt på F12-tasten på Dell-velkomstbildet. Dette henter opp «boot once menu» (meny for éngangsoppstart), og du kan bruke markøren/piltastene for å navigere til «Boot from USB Drive» (Start opp fra en USB-stasjon) og trykke på ENTER.


Tilbake til toppen


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

30 mrt. 2021

Versie

5

Artikeltype

Solution