Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Jak przenieść system operacyjny z dysku CD/DVD na startowy klucz USB

Samenvatting: Ten artykuł zawiera informacje na temat przenoszenia plików instalacyjnych systemu operacyjnego na nośnik USB i wykrywanie nośnika USB podczas rozruchu, aby można było zainstalować system operacyjny na komputerze Dell. ...

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

 


Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu przesyłania plików instalacyjnych z dysku CD/DVD z systemem operacyjnym na nośnik USB i wykrywanie nośnika USB podczas rozruchu.


Spis treści:

 1. Jak utworzyć rozruchowy nośnik USB z plików instalacyjnych systemu operacyjnego
 2. Jak korzystać z aplikacji Diskpart i Eksploratora Windows do tworzenia i kopiowania plików

 

Jak utworzyć rozruchowy nośnik USB z plików instalacyjnych systemu operacyjnego

 

Istnieje kilka sposobów utworzenia rozruchowego nośnika USB. Pozostałe instrukcje są wymienione poniżej.

Po uzyskaniu startowego nośnika USB, istnieje kilka sposobów wprowadzenia go jako napędu instalacyjnego w przypadku tych komputerów, na których nie ma napędu optycznego CD/DVD.

Można cały proces przeprowadzić ręcznie lub pobrać jedno z wielu narzędzi innych firm, które automatyzują cały proces.

Przedstawię teraz cały proces przeprowadzony ręcznie, ponieważ każda procedura dotycząca zautomatyzowanego procesu będzie zależeć od wybranego narzędzia. Radziłbym postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnego narzędzia.

SLN153692_pl__1icon Uwaga: upewnij się, że w pojemność nośnika USB przekracza pojemność plików instalacyjnych systemu operacyjnego, które należy skopiować. Stałą zasadą jest przeznaczenie 1GB dla XP, 4GB dla Windows/Vista/7 i 8GB dla systemu Windows 8.


Powrót do góry


 

Jak korzystać z aplikacji Diskpart i Eksploratora Windows do tworzenia i kopiowania plików

 

 1. Pobierz wystarczająco duży nośnik USB.

 2. Upewnij się, że jest on pusty. Nośnik należy sformatować w ramach procesu instalacji.

 3. Podłącz nośnik USB do gniazda USB w komputerze.

 4. Zanotuj literę dysku.

 5. Przejdź do menu start i otwórz okno wiersza poleceń w akcesorium jako administrator.

  • Można to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę wiersza poleceń i wybierając opcję Uruchom jako Administrator.

 6. Wprowadzimy serię poleceń za pomocą aplikacji DiskPart. Wprowadź tekst DISKPART i naciśnij klawisz ENTER.

DISKPART>
 1. W programie DISKPART musimy określić, który dysk jest z nośnikiem USB.

  • Na wewnętrznym dysku twardym dysk pierwszy ma przypisany numer 0.
  • Jeśli dostępne są dodatkowe dyski wewnętrzne, zostaną im przydzielone kolejne numery 1, 2 itd.
  • W tym przykładzie będzie tylko 1 wewnętrzny dysk twardy, dlatego nośnikowi USB zostanie przypisany numer Disk1.
  • Aby to ustalić, wprowadź tekst LIST DISK i nacisnąć klawisz ENTERPolecenie List Disk pokazuje każdy z przypisanych dysków.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 93 GB 0B    
Disk 4 Online 14GB 0B    

DISKPART>
 1. Teraz uruchomimy serię poleceń. Każde polecenie jest wprowadzane i uruchamiane, a przed wprowadzeniem następnego polecenia musi zostać zakończone. Na liście są wymienione polecenia w kolejności ich wprowadzania.

  1. Wprowadź Select Disk 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Wprowadź polecenie Clean, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Wprowadź polecenie Create Partition Primary, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  4. Wprowadź polecenie Select Partition 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  5. Wprowadź polecenie Active, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  6. Wprowadź polecenie Format FS=NTFS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   DISKPART> select disk 1

   Disk 1 is now the selected disk.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART>
  7. Wprowadź polecenie Assign, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  8. Wprowadź polecenie EXIT, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART> assign

   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

   DISKPART> exit
 2. W tym momencie musisz włożyć płytę DVD z dowolną instalacją do napędu DVD. W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenia w przypadku instalacji systemu Windows..

  1. Wprowadź polecenie D: cd boot, a następnie naciśnij klawisz ENTERGdzie D: oznacza literę napędu optycznego.

  2. Wprowadź polecenie Bootsect.exe /nt60 E:, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   C:\>D: cd boot

   D:/boot>bootsect.exe /nt60 e:
   target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

   E:  (\\?\Volume{ec34ce1d-11e0-a841-001c26e71218})

           Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

   Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

   D:\boot>
 3. W przypadku użycia Eksploratora Windows wystarczy przejść do instalacyjnego DVD i skopiować WSZYSTKIE pliki na nośnik USB. Po zakończeniu kopiowania nośnik USB jest gotowy do zainstalowania systemu operacyjnego.

SLN153692_pl__1icon Uwaga: aby uruchomić komputer z nośnika USB na komputerze Dell, naciskaj szybko klawisz F12, gdy pojawi się ekran powitalny Dell. Wyświetla się ekran „boot once menu”, na którym za pomocą kursora/przycisków STRZAŁKA przejdź do polecenia „Boot from USB Drive” i nacisnąć klawisz ENTER.


Powrót do góry


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

30 mrt. 2021

Versie

5

Artikeltype

Solution