Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Přenesení operačního systému z disku CD/DVD na spouštěcí zařízení USB

Samenvatting: Tento článek je příručkou k přesunutí instalačních souborů operačního systému na jednotku USB a nastavení jednotky USB tak, aby byla zjistitelná při spuštění a bylo možné z ní instalovat na počítač Dell. ...

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

 


Tento článek poskytuje informace o tom, jak přenést instalační soubory z instalačního disku CD/DVD operačního systému na jednotku USB a jak nastavit jednotku USB jako zjistitelnou při spuštění.


Obsah:

 1. Vytvoření spouštěcího disku USB s instalačními soubory operačního systému
 2. Vytvoření a zkopírování souborů pomocí nástrojů Diskpart a Windows Explorer

 

Vytvoření spouštěcího disku USB s instalačními soubory operačního systému

 

Spouštěcí jednotku USB lze vytvořit několika různými způsoby. Alternativní postupy naleznete v seznamu níže.

Jakmile vytvoříte spouštěcí jednotku USB, můžete z ní několika způsoby vytvořit instalační jednotku pro počítače bez jednotky CD/DVD – optické jednotky.

Celý postup můžete provést buď ručně, nebo můžete stáhnout některý z nástrojů třetích stran, které celý postup automatizují.

Provedu vás ručním postupem, jakákoli příručka automatizovaného postupu by závisela na zvoleném nástroji. Doporučuji dodržovat pokyny jednotlivých nástrojů.

SLN153692_cs__1icon Poznámka: Zajistěte, aby jednotka USB měla větší kapacitu, než instalační soubory operačního systému (OS), které budete kopírovat. Hrubým odhadem by mělo stačit 1 GB pro systém XP, 4 GB pro systém Vista/Windows 7 a 8 GB pro systém Windows 8.


Zpět na začátek


 

Vytvoření a zkopírování souborů pomocí nástrojů Diskpart a Windows Explorer

 

 1. Připravte si dostatečně velkou jednotku USB.

 2. Ujistěte se, že je prázdná. V rámci postupu instalace ji budete formátovat.

 3. Zapojte jednotku USB do slotu USB na počítači.

 4. Poznamenejte si písmeno jednotky.

 5. Přejděte do nabídky Start a otevřete příkazový řádek v části Příslušenství jako správce.

  • Provedete to kliknutím pravým tlačítkem na ikonu příkazového řádku a výběrem možnosti Spustit jako správce.

 6. Budeme spouštět sérii příkazů pomocí nástroje DiskPart. Zadejte příkaz DISKPART a stiskněte klávesu ENTER.

DISKPART>
 1. V nástroji DISKPART potřebujeme určit, který disk je jednotka USB.

  • Internímu pevnému disku je vždy přiřazeno první číslo disku, tedy 0.
  • Pokud se v počítači nacházejí další interní disky, budou jim přiřazeny následující čísla, tedy 1, 2 atd.
  • V tomto příkladu je v počítači pouze 1 interní pevný disk a jednotce USB bude přiřazeno číslo Disk1.
  • Chcete-li to zjistit, zadejte příkaz LIST DISK a stiskněte klávesu ENTERPříkaz List Disk zobrazí každý z přiřazených disků.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 93 GB 0B    
Disk 4 Online 14GB 0B    

DISKPART>
 1. Nyní spustíme sérii příkazů. Každý příkaz je zadán a je spuštěn až do svého dokončení. Až poté se zadává další příkaz. Příkazy jsou uvedeny v pořadí, ve kterém by měly být zadávány.

  1. Zadejte příkaz Select Disk 1 a stiskněte klávesu ENTER.

  2. Zadejte příkaz Clean a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Zadejte příkaz Create Partition Primary a stiskněte klávesu ENTER.

  4. Zadejte příkaz Select Partition 1 a stiskněte klávesu ENTER.

  5. Zadejte příkaz Active a stiskněte klávesu ENTER.

  6. Zadejte příkaz Format FS=NTFS a stiskněte klávesu ENTER.

   DISKPART> select disk 1

   Disk 1 is now the selected disk.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART>
  7. Zadejte příkaz Assign a stiskněte klávesu ENTER.

  8. Zadejte příkaz EXIT a stiskněte klávesu ENTER.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART> assign

   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

   DISKPART> exit
 2. V tomto bodě je potřeba vložit disk DVD se softwarem, který chcete instalovat, do jednotky DVD. V případě instalace systému Windows zadejte do příkazového řádku následující příkazy.

  1. Zadejte příkaz D: cd boot a stiskněte klávesu ENTERKde D: je písmeno jednotky optické jednotky.

  2. Zadejte příkaz Bootsect.exe /nt60 E: a stiskněte klávesu ENTER.

   C:\>D: cd boot

   D:/boot>bootsect.exe /nt60 e:
   target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

   E:  (\\?\Volume{ec34ce1d-11e0-a841-001c26e71218})

           Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

   Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

   D:\boot>
 3. Nyní jednoduše pomocí nástroje Windows Explorer přejděte do instalačního disku DVD a zkopírujte VŠECHNY soubory na jednotku USB. Po dokončení kopírování budete mít k dispozici jednotku USB, ze které lze instalovat operační systém.

SLN153692_cs__1icon Poznámka: Chcete-li počítač Dell spustit z jednotky USB, stiskněte rychle klávesu F12 během zobrazení obrazovky s logem Dell. Zobrazí se jednorázová spouštěcí nabídka, pomocí kurzoru/kláves se ŠIPKAMI přejděte na možnost „Boot from USB Drive“ a stiskněte klávesu ENTER.


Zpět na začátek


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

30 mrt. 2021

Versie

5

Artikeltype

Solution