Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Uw besturingssysteem overzetten van een cd/dvd naar een opstartbare USB

Samenvatting: Dit artikel is een handleiding voor het verplaatsen van de installatiebestanden voor een besturingssysteem naar een USB-stick en voor het opstartbaar maken van de USB-stick zodat u de bestanden vanaf de stick kunt installeren op een Dell pc. ...

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

 


Dit artikel bevat informatie over hoe u de installatiebestanden overzet van de installatie-cd/dvd voor een besturingssysteem naar USB en ervoor zorgt dat de USB-stick kan worden gedetecteerd bij het opstarten.


Inhoudsopgave:

 1. Een opstartbare USB-stick maken met de installatiebestanden voor een besturingssysteem
 2. De bestanden maken en kopiëren met Diskpart en Windows Verkenner

 

Een opstartbare USB-stick maken met de installatiebestanden voor een besturingssysteem

 

U kunt op diverse manieren een opstartbare USB-stick maken. Alternatieve richtlijnen vindt u hieronder.

Wanneer u de opstartbaar USB-station hebt, kunt u deze op diverse manieren als installatiemedium gebruiken voor computers die geen cd/dvd-station of optisch station hebben.

U kunt het hele proces handmatig doorlopen of u kunt een van de diverse hulpprogramma's van derden downloaden om het hele proces te automatiseren.

Ik begeleid u bij het handmatige proces, aangezien begeleiding bij een van de geautomatiseerde processen afhankelijk is van het hulpprogramma dat u hebt gekozen. U kunt in dat geval het beste de eigen instructies van het hulpprogramma volgen.

SLN153692_nl_NL__1icon Opmerking: Zorg ervoor dat uw USB-station groter is dan de installatiebestanden van het besturingssysteem die u wilt kopiëren. Een grove vuistregel is 1 GB voor XP, 4 GB voor Vista/Windows 7 en 8 GB voor Windows 8.


Terug naar boven


 

De bestanden maken en kopiëren met Diskpart en Windows Verkenner

 

 1. Zorg dat u een USB-stick hebt met voldoende ruimte.

 2. Zorg ervoor dat het leeg is. U moet de USB-stick als onderdeel van het installatieproces formatteren.

 3. Steek de USB-stick in een USB-slot op uw computer.

 4. Noteer de letter van het USB-station.

 5. Ga naar het menu Start en open een opdrachtprompt in Accessoires als administrator.

  • Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van de opdrachtprompt. Kies vervolgens Als administrator uitvoeren.

 6. We gaan een reeks opdrachten uitvoeren via het hulpprogramma DiskPart. Typ DISKPART en druk op ENTER.

DISKPART>
 1. In DISKPART moeten we bepalen welk station het USB-station is.

  • Uw interne harde schijf wordt altijd aangeduid als het eerste station, met nummer 0.
  • Als er meer interne schijven aanwezig zijn, hebben deze de nummers 1, 2, enzovoort.
  • In dit voorbeeld gaan we uit van 1 interne HDD en het USB-station krijgt het nummer Disk1.
  • Om dit te controleren, typt u LIST DISK en drukt u op ENTERMet de opdracht LIST DISK worden alle toegewezen stations getoond.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 93 GB 0B    
Disk 4 Online 14GB 0B    

DISKPART>
 1. We gaan nu een reeks opdrachten uitvoeren. Elke opdracht wordt ingetypt en uitgevoerd tot het proces is voltooid voordat u de volgende opdracht intypt. Ik heb de opdrachten vermeld in de volgorde waarin ze moeten worden ingevoerd.

  1. Typ Select Disk 1 (Disk 1 selecteren) en druk op ENTER.

  2. Typ Clean (Wissen) en druk op ENTER.

  3. Typ Create Partition Primary (Primaire partitie maken) en druk vervolgens op ENTER.

  4. Typ Select Partition 1 (Partitie 1 selecteren) en druk op ENTER.

  5. Typ Active (Actief) en druk op ENTER.

  6. Typ Format FS=NTFS (FS=NTFS formatteren) en druk vervolgens op ENTER.

   DISKPART> select disk 1

   Disk 1 is now the selected disk.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART>
  7. Typ Assign (Toewijzen) en druk op ENTER.

  8. Typ EXIT (AFSLUITEN) en druk op ENTER.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART> assign

   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

   DISKPART> exit
 2. Op dit punt moet u de dvd met alles wat u wilt installeren in het dvd-station plaatsen. In de opdrachtregel typt u de volgende opdrachten om Windows te installeren.

  1. Typ D: cd boot en druk vervolgens op ENTERWaarbij D: de stationsletter van het optische station is.

  2. Typ Bootsect.exe /nt60 E: en druk op ENTER.

   C:\>D: cd boot

   D:/boot>bootsect.exe /nt60 e:
   target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

   E:  (\\?\Volume{ec34ce1d-11e0-a841-001c26e71218})

           Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

   Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

   D:\boot>
 3. Nu kunt u met Windows Verkenner naar de installatie-dvd gaan en ALLE bestanden naar het USB-station kopiëren. Wanneer het kopiëren is voltooid, hebt u een USB-stick waarmee u een besturingssysteem kunt installeren.

SLN153692_nl_NL__1icon Opmerking: Als u op een Dell pc wilt opstarten vanaf een USB-station, tikt u snel op de F12-toets op het welkomstscherm van Dell. Het eenmalige opstartmenu verschijnt. Navigeer met de cursor/PIJL-toetsen naar "Boot from USB Drive" en druk vervolgens op ENTER.


Terug naar boven


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

30 mrt. 2021

Versie

5

Artikeltype

Solution