Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Používání klávesnice a odstraňování souvisejících problémů: Kompletní příručka

Summary: Pomoc s řešením problémů s klávesnicí naleznete v části Doporučené rychlé opravy nefunkční klávesnice stolního počítače nebo notebooku a v částech Odstraňování problémů s klávesnicí.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Doporučené rychlé opravy nefunkční klávesnice stolního počítače

 1. Odpojte a znovu připojte kabel USB nebo bezdrátový přijímač USB.
 2. Pokud používáte bezdrátovou myš USB nebo myš Bluetooth, nainstalujte nové baterie.
 3. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.

Doporučené rychlé opravy nefunkční klávesnice notebooku

 1. Odpojte všechna externí zařízení, která nejsou potřebná k používání počítače.
 2. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.

Provedení diagnostiky aplikace SupportAssist na klávesnici

Délka: 0:58
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Vyberte níže kartu, která odpovídá typu vaší klávesnice. Provedením uvedených kroků připojte klávesnici k počítači.

 1. Vyhledejte bezdrátový přijímač USB dodaný s klávesnicí.
  POZNÁMKA:

  Pokud kupujete klávesnici nebo myš společně s počítačem:

  • Podívejte se do všech přihrádek krabice, ve které byla zařízení dodána. Bezdrátový přijímač USB je malý a můžete ho přehlédnout. K přijímači je připojený štítek s údaji, který vám pomůže přijímač najít. Na obrázku 1 je zobrazena velikost a tvar přijímače.

  Pokud kupujete klávesnici nebo myš samostatně:

  • Pokud kupujete klávesnici nebo kombinaci klávesnice a myši, bude přijímač USB umístěn pod klávesnicí. Pokud kupujete myš samostatně, bude umístěn pod myší. K přijímači je připojený štítek s údaji, který vám pomůže přijímač najít. Na obrázku 2 je zobrazeno obvyklé umístění, velikost a tvar přijímače.
  Keybord_Mouse_Receiver_Size_Shape
  Obrázek 1: Bezdrátový přijímač
    Keyboard_Packaging_Receiver
  Obrázek 2: Umístění bezdrátového přijímače v balení

  Pokud nemůžete po rozbalení zařízení bezdrátový přijímač najít, uvědomte si, že některé myši a klávesnice mají své místo pro uložení bezdrátového přijímače. Můžete se podívat pod tlačítka myši, kde jsou umístěny baterie, nebo do prostoru pro baterie na klávesnici.


 2. Ujistěte se, že je klávesnice zapnutá.
  POZNÁMKA: Vypínač se může nacházet v jednom z několika míst. Informace o tom, kde najít a jak stáhnout či zobrazit příručku k vašemu zařízení Dell, abyste mohli vyhledat vypínač, naleznete v článku Dell 133505 Příručky a dokumentace pro produkt Dell.

 3. Zasuňte bezdrátový přijímač USB podle obrázku 3.

  Umístění bezdrátového přijímače USB notebooku
  Obrázek 3: Vložení bezdrátového přijímače USB
  POZNÁMKY:
  • Přijímač lze zasunout pouze jedním způsobem. Pokud konektor nepasuje, zkuste upravit úhel nebo ho otočit.
  • Při použití přijímače dodaného s klávesnicí není pro fungování klávesnice vyžadován žádný ovladač nebo konfigurace.
  • Přijímač a klávesnice mohou být opatřeny spojovacím tlačítkem. V takovém případě stiskněte spojovací tlačítko na přijímači a na spodní straně klávesnice. Podívejte se na příklad na obrázku 4.
   Umístění spojovacího tlačítka bezdrátové klávesnice
   Obrázek 4: Umístění tlačítka pro připojení bezdrátové klávesnice
 1. Podívejte se na konektor na konci kabelu klávesnice USB.
 2. Najděte na notebooku odpovídající port a symbol USB. Další informace najdete na obrázku 1.

  Laptop_USB_Port
  Obrázek 1: Umístění portů USB
  POZNÁMKY:
  • Konektor lze zasunout jen jedním způsobem. Pokud konektor nepasuje, zkuste upravit úhel nebo ho otočit.
  • Pro fungování klávesnice není vyžadován žádný ovladač ani konfigurace.

Informace o postupu připojení klávesnice Bluetooth naleznete v článku Dell Oprava, připojení a informace o rozhraní Bluetooth.

Vyberte níže kartu, která odpovídá operačnímu systému nainstalovanému v počítači. Postupujte podle uvedených kroků a zkontrolujte správnost nastavení, abyste zabránili trhavému pohybu kurzoru při psaní.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v článku Microsoft Dotyk a klávesnice. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz main.cpl.
 2. Klepněte nebo klikněte na položku main.cpl v seznamu programů.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Dell Touchpad.
  POZNÁMKY:

  Když není karta Dell Touchpad v seznamu uvedena, nastala jedna ze dvou možných situací:


 4. Klepněte nebo klikněte na obrázek dotykové podložky.
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Sensitivity.
 6. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Turn On vpravo od položky Touch Guard.
 7. Posuňte kroužek pod textem Touch Guard zcela doprava (pokud bude nastavení příliš vysoké, lze je vždy znovu nastavit).
 8. Klepněte nebo klikněte na možnost Uložit.
 9. Klepněte nebo klikněte na ikonu X v pravém horním rohu obrazovky a zavřete nástroj Dell Touchpad.
 10. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK v okně Vlastnosti myši.
 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Windows) a stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz main.cpl.
 3. Klikněte nebo klepněte na položku main.cpl v seznamu programů.
 4. Klikněte nebo klepněte na kartu Dell Touchpad nebo Cypress Trackpad.
  POZNÁMKY:

  Když není karta Dell Touchpad nebo Cypress Trackpad v seznamu uvedena, nastala jedna ze dvou možných situací:


 5. Klepněte nebo klikněte na obrázek dotykové podložky.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Sensitivity.
 7. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Turn On vpravo od položky Touch Guard.
 8. Posuňte kroužek pod textem Touch Guard zcela doprava (pokud bude nastavení příliš vysoké, lze je vždy znovu nastavit).
 9. Klepněte nebo klikněte na možnost Uložit.
 10. Klepnutím nebo kliknutím na ikonu X v pravém horním rohu obrazovky zavřete nástroj dotykové položky Dell nebo trackpadu Cypress.
 11. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK v okně Vlastnosti myši.
 1. Stiskněte klávesu Windows (Windows_Key).
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz main.cpl.
 3. Klepněte nebo klikněte na položku main.cpl v seznamu programů.
 4. Klepněte nebo klikněte na kartu Dell Touchpad.
  POZNÁMKA: Když není karta Dell Touchpad dostupná, nástroj není nainstalován. Další informace o stahování ovladačů najdete v článku Dell Časté dotazy týkající se ovladačů a souborů ke stažení. Ovladač nebo nástroj dotykové podložky Dell je uveden v části Myši, klávesnice a vstupní zařízení.

 5. Klepněte nebo klikněte na obrázek dotykové podložky.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Sensitivity nebo Touchpad Settings.
 7. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Turn On nebo Enable vedle možnosti Touch Guard, Palm Check nebo TouchCheck.
 8. Posuňte posuvník pod textem Touch Guard, Palm Check nebo TouchCheck zcela doprava (pokud bude nastavení příliš vysoké, lze je vždy znovu upravit).
 9. Klepněte nebo klikněte na možnost Save nebo na tlačítko OK.
 10. Zavřete nástroj Dell Touchpad.
 11. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK v okně Vlastnosti myši.
POZNÁMKA: Pokud se zobrazuje chyba klávesnice nebo klávesnice nefunguje, máte několik možností:
 • Pokud je počítač vybavený dotykovou obrazovkou, můžete používat klávesnici na obrazovce, dokud nevyřešíte problémy s klávesnicí.
  • Pokud jste na přihlašovací obrazovce, klepněte na ikonu Usnadnění přístupu Ease_of_Access_Icon a potom klepněte na možnost Klávesnice na obrazovce.
  • V systému Windows klepněte nebo klikněte na ikonu Klávesnice na obrazovce On_Screen_Keyboard_Icon (nachází se v pravém dolním rohu).

   Více informací najdete v článku znalostní databáze Microsoft Psaní pomocí klávesnice na obrazovce. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.


 • Spusťte v systému Windows 11 nebo Windows 10 poradce při potížích s klávesnicí.
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Windows) a poté stiskněte klávesu i.
  2. Zvolte možnost Aktualizace a zabezpečení.
  3. Na levém panelu vyberte možnost Odstranit potíže.
  4. V části „Vyhledat a opravit jiné problémy“ vyhledejte položku Klávesnice a spusťte Poradce při potížích.

 • Připojte externí klávesnici z jiného počítače, je-li k dispozici, a přejděte na stránku Online diagnostika klávesnice.
  POZNÁMKY:
  • Test se spustí automaticky.
  • Můžete být vyzváni k instalaci nebo aktualizaci programu SupportAssist. Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů.
  • Test klávesnice je interaktivní a je při něm nutné stisknout každou klávesu, aby se klávesnice důkladně otestovala.
  • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.

 • Připojte externí klávesnici z jiného počítače, pokud je k dispozici, a spusťte vestavěnou diagnostiku. Další informace naleznete v článku Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy SupportAssist ePSA, ePSA nebo PSA).
  POZNÁMKY:
  • Test určí, zda byla klávesnice rozpoznána na hardwarové úrovni pod operačním systémem. Pokud je rozpoznána, znamená to, že operační systém či nainstalovaný software brání správnému fungování klávesnice. Pomocí bodu obnovení můžete vrátit operační systém do okamžiku, kdy klávesnice fungovala (v systému Windows 11 nebo Windows 10 se tento úkon označuje jako obnovení operačního systému). Pokud tento postup nefunguje, může být nutné operační systém přeinstalovat. Další informace naleznete v článku Dell Postup obnovení či přeinstalace systému Microsoft Windows v počítači Dell.
  • Pokud se během testu zobrazí chyba, poznamenejte si chybu a ověřovací kód tak, jak jsou uvedeny. Poté na jiném zařízení s připojením k internetu navštivte stránku Kontrola výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému a odešlete hlášení o chybě.
  • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.
 1. Zkontrolujte správné nastavení klávesy Num Lock.
  POZNÁMKY:
  • U notebooků s numerickou klávesnicí na pravé straně je klávesa ve výchozím nastavení zapnutá. Když je vypnutá, nebudou se po stisknutí kláves zobrazovat číslice. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.
  • Některé notebooky simulují numerickou klávesnici pomocí kláves s dvojí funkcí. Když je aktivní klávesa Num Lock, zobrazí se po stisknutí příslušných kláves číslice místo písmen. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.


   Další informace o umístění klávesy Num Lock najdete v článku Dell Příručky a dokumentace pro produkt Dell.


 2. Vypněte počítač.
 3. Odpojte vše kromě napájecího kabelu, včetně následujících položek:
  • Reproduktory
  • Tiskárny
  • Skenery
  • Zařízení USB
  • Jednotky USB flash nebo jiná externí úložiště
  • Externí monitor
  • Externí klávesnice
  • Externí myš

   Když je počítač připojen k dokovací stanici, odpojte ho.


 4. Znovu počítač zapněte a klávesnici znovu vyzkoušejte. Pokud bude klávesnice fungovat správně, připojujte postupně zařízení a zkoušejte klávesnici. Zjistíte tak, které zařízení mohlo problém způsobit.
 5. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 6. Pokud klávesnice nadále pracuje pouze přerušovaně, přečtěte si níže uvedené pokyny, které nejlépe odpovídají vašemu problému:
  1. Když nefunguje určitá klávesa nebo je uvíznutá, vypněte počítač, vyčistěte oblast kolem problematické klávesy pomocí nádobky se stlačeným vzduchem a poté klávesnici znovu vyzkoušejte. Další informace naleznete v části Jak vyčistit klávesnici.
  2. Když dojde k potížím pouze v určitém aplikačním programu, vyzkoušejte klávesnici v jiném aplikačním programu, jako je Poznámkový blok. Pokud k problému dochází jen v určitém programu, je nutné řešit problém s tímto konkrétním programem.
  3. Když máte nainstalován software, který může měnit způsob, jakým klávesnice pracuje, odinstalujte jej nebo zakažte. To se mimo jiné týká programů, jako jsou:
   • programy tvořené klávesovými makry,
   • software nebo ovladače pro externí herní klávesnice,
   • software pro přepínače KVM (klávesnice, video, myš).

 7. Pokud máte k dispozici externí kabelovou klávesnici USB, bezdrátovou klávesnici USB nebo klávesnici Bluetooth, vyzkoušejte, zda správně reaguje.
 8. Pokud je počítač vybavený dotykovou obrazovkou, můžete používat klávesnici na obrazovce, dokud nevyřešíte problémy s klávesnicí.
  • Pokud jste na přihlašovací obrazovce, klepněte na ikonu Usnadnění přístupu Windows_Ease_of_Access_Icon a potom klepněte na možnost Klávesnice na obrazovce.
  • V systému Windows klepněte nebo klikněte na ikonu Klávesnice na obrazovce On_Screen_Keyboard_Icon (nachází se v pravém dolním rohu).

   Více informací najdete v článku znalostní databáze Microsoft Psaní pomocí klávesnice na obrazovce. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.


 9. Spusťte diagnostiku na klávesnici – můžete spustit online nebo vestavěnou diagnostiku (ke spuštění diagnostiky je potřeba připojená externí klávesnice).
  • Online diagnostika.
   1. Přejděte na stránku Online diagnostika klávesnice.
    POZNÁMKY:
    • Test se spustí automaticky.
    • Můžete být vyzváni k instalaci nebo aktualizaci programu SupportAssist. Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů.
    • Test klávesnice je interaktivní a je při něm nutné stisknout každou klávesu, aby se klávesnice důkladně otestovala.
    • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.

  • Vestavěná diagnostika.

   Přečtěte si článek Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy SupportAssist ePSA, ePSA nebo PSA).

   POZNÁMKY:
   • Test určí, zda byla klávesnice rozpoznána na hardwarové úrovni pod operačním systémem. Pokud je rozpoznána, znamená to, že operační systém či nainstalovaný software brání správnému fungování klávesnice. Pomocí bodu obnovení můžete vrátit operační systém do okamžiku, kdy klávesnice fungovala (v systému Windows 11 nebo Windows 10 se tento úkon označuje jako obnovení operačního systému). Pokud tento postup nefunguje, může být nutné operační systém přeinstalovat. Další informace naleznete v článku Dell Postup obnovení či přeinstalace systému Microsoft Windows v počítači Dell.
   • Pokud se během testu zobrazí chyba, poznamenejte si chybu a ověřovací kód tak, jak jsou uvedeny. Poté na jiném zařízení s připojením k internetu navštivte stránku Kontrola výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému a odešlete hlášení o chybě.
   • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.
 1. Odpojte kabel USB od počítače a znovu jej připojte.
 2. Zkontrolujte správné nastavení klávesy Num Lock.
  POZNÁMKA: Numerická klávesnice na klávesnici stolního počítače je ve výchozím nastavení zapnutá. Když je vypnutá, nebudou se po stisknutí kláves zobrazovat číslice. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.

  Další informace o umístění klávesy Num Lock získáte v dokumentaci dodané s klávesnicí nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.


 3. Vypněte počítač.
 4. Odpojte veškerá nedůležitá zařízení, jako jsou:
  • Reproduktory
  • Tiskárny
  • Skenery
  • Zařízení USB
  • Jednotky USB flash nebo jiná externí úložiště

 5. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 6. Znovu počítač zapněte a klávesnici znovu vyzkoušejte. Pokud bude klávesnice fungovat správně, připojujte postupně zařízení a zkoušejte klávesnici. Zjistíte tak, které zařízení mohlo problém způsobit.
 7. Pokud klávesnice nadále pracuje pouze přerušovaně, přečtěte si níže uvedené pokyny, které nejlépe odpovídají vašemu problému:
  1. Když nefunguje určitá klávesa nebo je uvíznutá, vypněte počítač, vyčistěte oblast kolem problematické klávesy pomocí nádobky se stlačeným vzduchem a poté klávesnici znovu vyzkoušejte. Další informace naleznete v části Jak vyčistit klávesnici.
  2. Když dojde k potížím pouze v určitém aplikačním programu, vyzkoušejte klávesnici v jiném aplikačním programu, jako je Poznámkový blok. Pokud k problému dochází jen v určitém programu, je nutné řešit problém s tímto konkrétním programem.
  3. Když máte nainstalován software, který může měnit způsob, jakým klávesnice pracuje, odinstalujte jej nebo zakažte. To se mimo jiné týká programů, jako jsou:
   • programy tvořené klávesovými makry,
   • software nebo ovladače pro externí herní klávesnice,
   • software pro přepínače KVM (klávesnice, video, myš).

 8. Pokud máte k dispozici jinou kabelovou klávesnici USB, bezdrátovou klávesnici USB nebo klávesnici Bluetooth, vyzkoušejte, zda správně reaguje.
 9. Spusťte diagnostiku na klávesnici. Můžete spustit online nebo vestavěnou diagnostiku (ke spuštění diagnostiky je potřeba připojená ověřená klávesnice).
  • Online diagnostika.
   1. Přejděte na stránku Online diagnostika klávesnice.
    POZNÁMKY:
    • Test se spustí automaticky.
    • Můžete být vyzváni k instalaci nebo aktualizaci programu SupportAssist. Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů.
    • Test klávesnice je interaktivní a je při něm nutné stisknout každou klávesu, aby se klávesnice důkladně otestovala.
    • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.

  • Vestavěná diagnostika.

   Přečtěte si článek Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy SupportAssist ePSA, ePSA nebo PSA).

   POZNÁMKY:
   • Test určí, zda byla klávesnice rozpoznána na hardwarové úrovni pod operačním systémem. Pokud je rozpoznána, znamená to, že operační systém či nainstalovaný software brání správnému fungování klávesnice. Pomocí bodu obnovení můžete vrátit operační systém do okamžiku, kdy klávesnice fungovala (v systému Windows 11 nebo Windows 10 se tento úkon označuje jako obnovení operačního systému). Pokud tento postup nefunguje, může být nutné operační systém přeinstalovat. Další informace naleznete v článku Dell Postup obnovení či přeinstalace systému Microsoft Windows v počítači Dell.
   • Pokud se během testu zobrazí chyba, poznamenejte si chybu a ověřovací kód tak, jak jsou uvedeny. Poté na jiném zařízení s připojením k internetu navštivte stránku Kontrola výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému a odešlete hlášení o chybě.
   • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.
 1. Zkontrolujte, zda používáte bezdrátový přijímač USB dodaný s bezdrátovou klávesnicí. Jiný přijímač může používat jinou technologii, která nemusí být s myší kompatibilní. Další informace o nejnovějších technologiích nabízených společností Dell naleznete v článku Dell Jak používat software Dell Universal Pairing. Ovladače a software pro produkty označené logem Logitech Logitech najdete na stránce pro stahování Logitech Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..
  POZNÁMKA:

  Pokud kupujete klávesnici nebo myš společně s počítačem:

  • Podívejte se do všech přihrádek krabice, ve které byla zařízení dodána. Bezdrátový přijímač USB je malý a můžete ho přehlédnout. K přijímači je připojený štítek s údaji, který vám pomůže přijímač najít. Na obrázku 1 je zobrazena velikost a tvar přijímače.

  Pokud kupujete klávesnici nebo myš samostatně:

  • Pokud kupujete klávesnici nebo kombinaci klávesnice a myši, bude přijímač USB umístěn pod klávesnicí. Pokud kupujete myš samostatně, bude umístěn pod myší. K přijímači je připojený štítek s údaji, který vám pomůže přijímač najít. Na obrázku 2 je zobrazeno obvyklé umístění, velikost a tvar přijímače.
  Keybord_Mouse_Receiver_Size_Shape
  Obrázek 1: Bezdrátový přijímač
    Keyboard_Packaging_Receiver
  Obrázek 2: Umístění bezdrátového přijímače v balení

  Pokud nemůžete po rozbalení zařízení bezdrátový přijímač najít, uvědomte si, že některé myši a klávesnice mají své místo pro uložení bezdrátového přijímače. Můžete se podívat pod tlačítka myši, kde jsou umístěny baterie, nebo do prostoru pro baterie na klávesnici, ale přijímač se na těchto místech obvykle při dodání nenachází.


 2. Vyjměte a znovu vložte baterie nebo vložte nové baterie. Další informace o postupu vložení baterií získáte v dokumentu dodaném s bezdrátovou klávesnicí nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.
 3. Zkontrolujte, zda je klávesnice ve vzdálenosti do 3 metrů od počítače.
 4. Odpojte bezdrátový přijímač USB z portu USB a znovu jej připojte.
 5. Ujistěte se, že je klávesnice zapnutá. Na obrázku 3 je uveden příklad možného vzhledu tlačítka napájení. Další informace o umístění tlačítka napájení naleznete v dokumentu dodaném s bezdrátovou klávesnicí nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.
  Wireless_Keyboard_On_Switch_Location
  Obrázek 3: Příklad tlačítka napájení
 6. Zkontrolujte správné nastavení klávesy Num Lock.
  POZNÁMKA: Numerická klávesnice na klávesnici stolního počítače je ve výchozím nastavení zapnutá. Když je vypnutá, nebudou se po stisknutí kláves zobrazovat číslice. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.

  Další informace o umístění klávesy Num Lock získáte v dokumentaci dodané s bezdrátovou klávesnicí nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.


 7. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.
 8. Přijímač a klávesnice mohou mít tlačítko pro připojení. Pokud tomu tak je, stiskněte tlačítko pro připojení na přijímači a na spodní straně klávesnice. Příklad je znázorněn na obrázku 4.
  Wireless_Keyboard_Connect_Location
  Obrázek 4: Umístění tlačítka pro připojení bezdrátové klávesnice
 9. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 10. Pokud klávesnice nadále pracuje pouze přerušovaně, přečtěte si níže uvedené pokyny, které nejlépe odpovídají vašemu problému:
  1. Když nefunguje určitá klávesa nebo je uvíznutá, vypněte počítač, vyčistěte oblast kolem problematické klávesy pomocí nádobky se stlačeným vzduchem a poté klávesnici znovu vyzkoušejte. Další informace naleznete v části Jak vyčistit klávesnici.
  2. Když dojde k potížím pouze v určitém aplikačním programu, vyzkoušejte klávesnici v jiném aplikačním programu, jako je Poznámkový blok. Pokud k problému dochází jen v určitém programu, je nutné řešit problém s tímto konkrétním programem.
  3. Když máte nainstalován software, který může měnit způsob, jakým klávesnice pracuje, odinstalujte jej nebo zakažte. To se mimo jiné týká programů, jako jsou:
   • programy tvořené klávesovými makry,
   • software nebo ovladače pro externí herní klávesnice,
   • software pro přepínače KVM (klávesnice, video, myš).

 11. Vyzkoušejte bezdrátový přijímač USB v jiném portu USB počítače. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladačů. V takovém případě před použitím klávesnice počkejte na zprávu o dokončení instalace ovladačů.
  POZNÁMKA: Při použití bezdrátové klávesnice USB s tlačítkem pro připojení nezapomeňte znovu stisknout tlačítko pro připojení na přijímači a na spodní straně klávesnice.

 12. Pokud máte k dispozici jinou externí kabelovou klávesnici USB nebo bezdrátovou klávesnici USB a přijímač, vyzkoušejte je. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladačů. V takovém případě před použitím klávesnice počkejte na zprávu o dokončení instalace ovladačů.
  POZNÁMKA: Při použití bezdrátové klávesnice USB s tlačítkem pro připojení nezapomeňte znovu stisknout tlačítko pro připojení na přijímači a na spodní straně klávesnice.

 13. Spusťte diagnostiku na klávesnici – můžete spustit online nebo vestavěnou diagnostiku (ke spuštění diagnostiky potřebujete připojenou ověřenou klávesnici).
  • Online diagnostika.
   1. Přejděte na stránku Online diagnostika klávesnice.
    POZNÁMKY:
    • Test se spustí automaticky.
    • Můžete být vyzváni k instalaci nebo aktualizaci programu SupportAssist. Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů.
    • Test klávesnice je interaktivní a je při něm nutné stisknout každou klávesu, aby se klávesnice důkladně otestovala.
    • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.

  • Vestavěná diagnostika.

   Přečtěte si článek Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy SupportAssist ePSA, ePSA nebo PSA).

   POZNÁMKY:
   • Test určí, zda byla klávesnice rozpoznána na hardwarové úrovni pod operačním systémem. Pokud je rozpoznána, znamená to, že operační systém či nainstalovaný software brání správnému fungování klávesnice. Pomocí bodu obnovení můžete vrátit operační systém do okamžiku, kdy klávesnice fungovala (v systému Windows 11 nebo Windows 10 se tento úkon označuje jako obnovení operačního systému). Pokud tento postup nefunguje, může být nutné operační systém přeinstalovat. Další informace naleznete v článku Dell Postup obnovení či přeinstalace systému Microsoft Windows v počítači Dell.
   • Pokud se během testu zobrazí chyba, poznamenejte si chybu a ověřovací kód tak, jak jsou uvedeny. Poté na jiném zařízení s připojením k internetu navštivte stránku Kontrola výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému a odešlete hlášení o chybě.
   • Ujistěte se, že provádíte test klávesnice, u které jste problém zjistili.
 1. Vyjměte a znovu vložte baterie nebo vložte nové baterie. Další informace o postupu vložení baterií získáte v dokumentaci dodané s klávesnicí Bluetooth nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.
 2. Zkontrolujte, zda je klávesnice ve vzdálenosti do 3 metrů od počítače.
 3. Zkontrolujte, zda je klávesnice zapnutá. Na obrázku 1 naleznete příklad možného vzhledu tlačítka napájení. Další informace o umístění tlačítka napájení naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovou klávesnicí nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.
  Wireless_Keyboard_On_Switch_Location
  Obrázek 1: Příklad tlačítka napájení
 4. Zkontrolujte správné nastavení klávesy Num Lock.
  POZNÁMKA: Numerická klávesnice na klávesnici stolního počítače je ve výchozím nastavení zapnutá. Když je vypnutá, nebudou se po stisknutí kláves zobrazovat číslice. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.

  Další informace o umístění klávesy Num Lock získáte v dokumentaci dodané s klávesnicí Bluetooth nebo v příručce, kterou naleznete na stránce Příručka ke klávesnici a myši.


 5. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.
 6. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 7. Pokud klávesnice nadále pracuje pouze přerušovaně, přečtěte si níže uvedené pokyny, které nejlépe odpovídají vašemu problému:
  1. Když nefunguje určitá klávesa nebo je uvíznutá, vypněte počítač, vyčistěte oblast kolem problematické klávesy pomocí nádobky se stlačeným vzduchem a poté klávesnici znovu vyzkoušejte. Další informace naleznete v části Jak vyčistit klávesnici.
  2. Když dojde k potížím pouze v určitém aplikačním programu, vyzkoušejte klávesnici v jiném aplikačním programu, jako je Poznámkový blok. Pokud k problému dochází jen v určitém programu, je nutné řešit problém s tímto konkrétním programem.
  3. Když máte nainstalován software, který může měnit způsob, jakým klávesnice pracuje, odinstalujte jej nebo zakažte. To se mimo jiné týká programů, jako jsou:
   • programy tvořené klávesovými makry,
   • software nebo ovladače pro externí herní klávesnice,
   • software pro přepínače KVM (klávesnice, video, myš).

 8. Nainstalujte nejnovější ovladače Bluetooth pro počítač. Další informace naleznete v článku Dell Postup stažení a instalace ovladačů Dell.
  POZNÁMKY:

 9. Znovu spárujte myš s počítačem. Tyto a další informace o myších a klávesnicích Bluetooth naleznete v článku Dell Oprava, připojení a informace o rozhraní Bluetooth.
 1. Zkontrolujte správné nastavení klávesy Num Lock.
  POZNÁMKY:
  • Numerická klávesnice na klávesnici stolního počítače je ve výchozím nastavení zapnutá. Když je vypnutá, nebudou se po stisknutí kláves zobrazovat číslice. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.
  • U notebooků s numerickou klávesnicí na pravé straně je klávesa ve výchozím nastavení zapnutá. Když je vypnutá, nebudou se po stisknutí kláves zobrazovat číslice. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.
  • Některé notebooky simulují numerickou klávesnici pomocí kláves s dvojí funkcí. Když je aktivní klávesa Num Lock, zobrazí se po stisknutí příslušných kláves číslice místo písmen. Stisknutím klávesy Num Lock lze zapínat a vypínat numerickou klávesnici.


   Další informace o umístění klávesy Num Lock najdete v článku Dell Příručky a dokumentace pro produkt Dell.

 2. Zkontrolujte, zda je v systému Windows správně nastaven jazyk klávesnice (další informace získáte výběrem karty, která odpovídá operačnímu systému nainstalovanému v počítači).

Informace o tom jak přidat a zobrazit další jazyky naleznete v článku Microsoft Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení v systému Windows Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..

POZNÁMKY:
 • Ujistěte se, že je systém BIOS v počítači aktuální. Informace o stažení systému BIOS naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 • Používáním aplikace SupportAssist si zajistíte automatické aktualizace počítače a detekci a řešení problémů. Pomůžeme vám zbavit se námahy při údržbě počítačů nebo tabletů Dell. Další informace o nástroji SupportAssist najdete na stránce Aplikace Dell SupportAssist pro domácí počítače.

Přečtěte si článek Microsoft Změna rozložení klávesnice Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies., poté vyberte operační systém a postupujte podle uvedených pokynů.
POZNÁMKY:
 • Ujistěte se, že je systém BIOS v počítači aktuální. Informace o stažení systému BIOS naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 • Používáním aplikace SupportAssist si zajistíte automatické aktualizace počítače a detekci a řešení problémů. Pomůžeme vám zbavit se námahy při údržbě počítačů nebo tabletů Dell. Další informace o nástroji SupportAssist najdete na stránce Aplikace Dell SupportAssist pro domácí počítače.
Přečtěte si článek Microsoft Změna rozložení klávesnice Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies., poté vyberte operační systém a postupujte podle uvedených pokynů.
POZNÁMKY:
 • Ujistěte se, že je systém BIOS v počítači aktuální. Informace o stažení systému BIOS naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 • Používáním aplikace SupportAssist si zajistíte automatické aktualizace počítače a detekci a řešení problémů. Pomůžeme vám zbavit se námahy při údržbě počítačů nebo tabletů Dell. Další informace o nástroji SupportAssist najdete na stránce Aplikace Dell SupportAssist pro domácí počítače.

Existují čtyři možnosti přepínání mezi funkčními klávesami F1–F12 a speciálními klávesami umístěnými v horní řadě klávesnice notebooku.

 • Stisknutí jedné klávesy:
  1. Stiskněte a podržte klávesu Fn (Keyboard_Function_Key) a poté stiskněte příslušnou funkční klávesu. Aktivuje se speciální funkce přidružená k této funkční klávese.

 • Přepnutí zámku funkčních kláves:
  1. Přidržte stisknutou klávesu Fn (Keyboard_Function_Key) a stiskněte klávesu Escape (Klávesa Escape).

   Po stisknutí funkční klávesy se aktivuje speciální funkce přidružená k této funkční klávese, přičemž není nutné nejprve stisknout klávesu Fn.

   POZNÁMKA: Opětovným stisknutím kláves přepnete funkční klávesy do běžného stavu.

 • Změna nastavení funkčních kláves v systému BIOS:
  1. Restartujte nebo zapněte počítač.
  2. Jakmile se během testu při spuštění počítače (POST) zobrazí logo společnosti Dell, přejděte stisknutím klávesy F2 jednou za sekundu do nastavení systému.
   POZNÁMKA: Pokud se spustí systém Windows: Restartujte počítač a zkuste to znovu.

  V závislosti na typu systému BIOS (nastavení systému) ve vašem počítači Dell bude mít obrazovka jednu z těchto dvou podob.

  Vyberte obrázek shodný s obrázkem ve vašem počítači a vyhledejte informace o obnovení výchozích nastavení funkčních kláves.

  1. Na obrazovce BIOS System Setup klikněte na možnost Post Behavior.
  2. Klikněte na možnost Fn Lock Options.
  3. Přečtěte si informace o těchto možnostech a vyberte si dle potřeby.
  4. Klikněte na tlačítko Exit.
  5. Potvrďte, že chcete uložit změny.

  Počítač se nyní restartuje.

  1. Na obrazovce systému BIOS stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud se neoznačí nabídka Advanced.
  2. Posouvejte se pomocí šipky dolů až na možnost Function Key Behavior.
  3. Pomocí šipek nahoru nebo dolů vyberte jako požadovanou hodnotu chování funkčních kláves výchozí nastavení a stiskněte klávesu Enter.
  4. Opakovaným stisknutím klávesy se šipkou doprava vyberte nabídku Exit.
  5. Podržením klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Exit Saving Changes nebo Save Changes (nebo podobnou formulaci) a poté stiskněte klávesu Enter.
  6. Stiskněte klávesu Enter po výběru možnosti Yes u položky Save Configuration (formulace se může lehce lišit).

  Počítač se nyní restartuje.


 • Centrum nastavení mobilních zařízení:
  1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Windows_Key) a stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text centrum nastavení mobilních zařízení.
  3. Ve výsledcích vyhledávání klikněte na položku Centrum nastavení mobilních zařízení.
  4. Na obrazovce Centrum nastavení mobilních zařízení vyberte možnost Řada funkčních kláves. V rozevírací nabídce vyberte požadovanou možnost.
   POZNÁMKA: Podle verze operačního systému nemusí být možnost Řada funkčních kláves dostupná.

Klávesové zkratky v systému Windows

Úplný seznam klávesových zkratek najdete na stránce společnosti Microsoft Klávesové zkratky v systému Windows Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..

POZNÁMKA: Mnoho notebooků není vybaveno klávesou Pause/Break. Klávesu Pause/Break můžete nahradit následujícími kombinacemi kláves. Vyzkoušejte obě dvě a zjistěte, která je ta správná.
 • Stiskněte a přidržte klávesu Fn a poté stiskněte klávesu B.
 • Stiskněte a přidržte klávesu Ctrl, poté stiskněte a přidržte klávesu Fn a nakonec stiskněte klávesu B.

Klávesy pro web
Informace o akci tlačítka jsou uvedeny v tabulce 1.
(Některé klávesnice nemají všechna zobrazená tlačítka.)
Tlačítko Akce
Laptop_Return_Home Přejít na domovskou stránku internetu.
Keyboard_Launch_e_Mail_Key Spustit e-mail
Keyboard_Go_to_Key Přejít na webovou stránku nebo nabídku (softwarově konfigurováno).
Start_Web_Search_Key Zahájit prohledávání webu
Tabulka 1: Klávesy pro web
Multimediální klávesy
Informace o akci tlačítka jsou uvedeny v tabulce 2.
(Některé klávesnice nemají všechna zobrazená tlačítka.)
Tlačítko Akce
Laptop_Mute_Key nebo Klávesa pro ztlumení zvuku Ztlumit zvuk
Laptop_Volume_Down nebo Klávesa pro snížení hlasitosti Snížit hlasitost
Laptop_Volume_Up nebo Klávesa pro zvýšení hlasitosti Zvýšit hlasitost
Laptop_Play_Pause_key nebo Klávesa přehrát/pozastavit Přehrát/pozastavit
Laptop_Stop_Key nebo Klávesa přehrát/pozastavit Zastavit médium
Laptop_Previous_Button_Key nebo Klávesa Předchozí Zpět
Laptop_Next_Button nebo Klávesa další Další
Klávesa hudby Klávesa audia (spouští program Windows Media Player)
Disc_Eject Klávesa pro vysunutí disku CD/DVD – aby klávesa fungovala, je třeba nainstalovat nástroj Quickset.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Tabulka 2: Multimediální klávesy

Klávesy notebooku
Informace o akci tlačítka jsou uvedeny v tabulce 3.
(Některé klávesnice nemají všechna zobrazená tlačítka.)
Tlačítko Akce
Num_Lock Num Lock
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Scroll_Lock Scroll Lock
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Brighten_Button Zvýšit jas displeje – Chcete-li zvýšit jas displeje, poklepejte na toto tlačítko.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Dim_Button Snížit jas displeje – Chcete-li snížit jas displeje, poklepejte na toto tlačítko.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
External_Display_Button Externí displej – Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi externím a interním monitorem, nebo zapínáte oba.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Disc_Eject Vysunutí disku CD/DVD – Toto tlačítko funguje pouze tehdy, když je nainstalovaný nástroj Quickset.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Standby_Button Pohotovostní režim – Tato klávesa funguje pouze tehdy, pokud je v závislosti na modelu vašeho počítače nainstalovaný nástroj Quickset nebo Dell ControlPoint.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Battery_Status Stav baterie – Tato klávesa funguje pouze tehdy, pokud je v závislosti na modelu vašeho počítače nainstalovaný nástroj Quickset nebo Dell ControlPoint.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Battery_On_Off Nabíjení baterie – Umožňuje vám vypnout nabíjení baterie až do dalšího restartování. Nemá žádný vliv na použití baterie a funguje pouze po instalaci nástroje Dell ControlPoint.
(Možná budete muset stisknout a přidržet klávesu Fn, aby tato klávesa fungovala správně.)
Laptop_Fn_key_only Klávesa Fn – Fn je zkratka pro slovo funkce. Stisknutím a přidržením této klávesy získáte přístup k alternativní funkci klávesy. Obvykle se nachází mezi klávesami CTRL a Windows v levé spodní části klávesnice.
(Alternativní funkce klávesy může být uvedena modrými nebo červenými písmeny pod hlavní funkcí. Další informace naleznete v popisech funkcí kláves na výše uvedených obrázcích.)
Tlačítko Latitude ON Latitude ON:
 • Pokud je počítač vypnutý, spustí se v modulu Latitude ON nebo Reader, pokud je nainstalovaný.
 • Systém se z Windows spustí v modulu Latitude ON nebo Reader, pokud je nainstalovaný (musí být nainstalovaný nástroj Dell ControlPoint).
Keyboard_Disable_Touchpad_F3_Button Zakáže se nebo povolí dotyková podložka u některých počítačů.
Stisknutím a přidržením klávesy Fn a následným stisknutím klávesy F3 vypnete nebo zapnete touchpad.
Keyboard_Disable_Touchpad_F6_Key_White Zakáže se nebo povolí dotyková podložka u některých počítačů.
Stisknutím pouze klávesy F6 vypnete nebo zapnete touchpad.
Keyboard_Generic_Touchpad_Disable_Key Zakáže se nebo povolí dotyková podložka u některých počítačů.
Stisknutím pouze klávesy zakázání nebo povolení touchpadu (klávesa se nachází vpravo od klávesy F12) touchpad vypnete nebo zapnete.
Tabulka 3: Klávesy notebooku

Skupina ovladačů zvuku
Pokud vzhled tlačítek a kolečka na vaší klávesnici neodpovídá obrázku 1, přečtěte si část Skupina ovladačů zvuku nebo Kolečko ovládání hlasitosti zvuku.

Centrum zvuku
Obrázek 1: Ovládání zvuku
 
Číselné indexy na obrázku nahoře:
Popisek1 Vypnout nebo zapnout zvuk
Popisek2 Zastavit médium
Popisek3 Předchozí stopa
Popisek4 Kolečko hlasitosti – Zvýšení nebo snížení hlasitosti (otáčení zprava doleva, nemačkat).
Popisek5 Další stopa
Popisek6 Přehrát nebo pozastavit
Popisek7 Klávesa audia (spouští program Windows Media Player)

Ovládání zvuku
Pokud vzhled tlačítek a koleček na vaší klávesnici neodpovídá obrázku 2, přečtěte si část Ovládání zvuku nebo Kolečko ovládání hlasitosti zvuku.

Ovládání zvuku
Obrázek 2: Skupina ovladačů zvuku
 
Číselné indexy na obrázku nahoře:
Popisek1 Kolečko hlasitosti – Zvýšení nebo snížení hlasitosti (otáčení zprava doleva, nemačkat).
Popisek2 Klávesa audia (spouští program Windows Media Player)
Popisek3 Zastavit médium
Popisek4 Předchozí stopa
Popisek5 Přehrát nebo pozastavit
Popisek6 Další stopa
Popisek7 Vypnout nebo zapnout zvuk

Kolečko ovládání hlasitosti zvuku
Pokud vzhled tlačítek a koleček na vaší klávesnici neodpovídá obrázku 3, přečtěte si část Skupina ovladačů zvuku nebo Ovládání zvuku.

Kolečko ovládání zvuku
Obrázek 3: Kolečko ovládání hlasitosti zvuku – zvýšení nebo snížení hlasitosti (otáčení zprava doleva, nemačkat).
 1. Stisknutím a přidržením klávesy Fn (Keyboard_Function_Key) a následným stisknutím klávesy podsvícení (Klávesa Podsvícení klávesnice) vypnete nebo zapnete podsvícení klávesnice.
  POZNÁMKY:
  • Vyhledejte klávesu podsvícení nejprve v řadě funkčních kláves v horní části klávesnice. Může se také nacházet v levé dolní části klávesnice.
  • Když počítač není vybaven klávesou podsvícení, pak není vybaven ani touto funkcí.
  • Další informace najdete v článku Dell Jak odstranit problém s podsvícenou klávesnicí v notebooku Dell.
 1. Ujistěte se, že je počítač vypnutý.
 2. Kabelovou nebo bezdrátovou klávesnici či klávesnici Bluetooth otočte vzhůru nohama a jemně s ní zatřeste, abyste odstranili veškerý volný materiál.
 3. Pokud máte k dispozici vysavač určený pro počítače, použijte jej.
 4. K odstranění veškerého volného materiálu můžete sprej se stlačeným vzduchem, pokud jej máte k dispozici.
  VAROVÁNÍ: Nádobku neotáčejte na bok ani vzhůru nohama. Tím způsobíte rozprašování ledové kapaliny, která může poškodit klávesnici nebo poranit pokožku.

 5. K čištění kláves a okolního rámu používejte utěrku z mikrovláken nebo froté.
  POZNÁMKA: Pokud se nahromadily nečistoty, vezměte si vatový tampon, utěrku z mikrovláken nebo froté a namočte ji v izopropylalkoholu. Měla by být vlhká, ale nikoli mokrá. Setřete nahromaděné nečistoty a před opětovným použitím klávesnice počkejte, až se izopropylalkohol vypaří.
  POZNÁMKA: Pokud nefunguje jedna klávesa nebo sada kláves, nelze je vyměnit jednotlivě. Jedinou možností je vyměnit celou klávesnici. Obraťte se na technickou podporu s žádostí o pomoc.

V systému Windows 11 nebo Windows 10 postupujte následovně:

 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Windows) a poté stiskněte klávesu x.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Vyberte položku Čas a Jazyk.
 4. Vyberte položku Klávesnice.
 5. Vyberte položku Možnosti panelu jazyků.
 6. Vyberte kartu Upřesnit nastavení kláves.
 7. Ujistěte se, že je vybrána možnost Stisknutím klávesy CAPS LOCK.
 8. Vyberte možnost Použít a poté OK.
 9. Restartujte počítač.

V systému Windows 11 postupujte následovně:

 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Windows) a poté stiskněte klávesu x.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Vyberte položku Čas a Jazyk.
 4. Vyberte možnost Psaní.
 5. Vyberte položku Upřesnit nastavení klávesnice.
 6. Vyberte položku Možnosti panelu jazyků.
 7. Vyberte kartu Upřesnit nastavení kláves.
 8. Ujistěte se, že je vybrána možnost Stisknutím klávesy CAPS LOCK.
 9. Vyberte možnost Použít a poté OK.
 10. Restartujte počítač.

Když se uvolní horní část klávesy, zkuste ji provedením následujících kroků vrátit zpět do notebooku:

 1. Zkontrolujte, zda je oblast pod horní částí klávesy čistá. Nejvhodnější je použít nádobku se stlačeným vzduchem.
  VAROVÁNÍ: Nádobku neotáčejte na bok ani vzhůru nohama. Tím způsobíte rozprašování ledové kapaliny, která může poškodit klávesnici nebo poranit pokožku.

 2. Prověřte odpruženou plastovou destičku, která se nachází pod horní částí klávesy, zda není poškozená, jak je označeno červenými kroužky na obrázku 1.
  Keyboard_Scissors_Structure
  Obrázek 1: Mechanismus odpružení destičky na interní klávesnici notebooku
  • Pokud odpružená plastová destička vypadá netknutá, vyrovnejte horní část klávesy a jemným stlačením dolů ji zkuste znovu usadit. Je nutné pohybovat prstem tam a zpět, dokud čepička klávesy nezapadne přesně na odpruženou destičku. Klávesa „cvakne“ dvakrát, jednou v horní části a jednou ve spodní části.
   VAROVÁNÍ: Nesnažte se vrátit horní část klávesy zpět násilím, protože můžete poškodit další části počítače.
  • Když je odpružená plastová destička poškozená, horní část klávesy nelze vrátit do klávesnice.
  POZNÁMKA: Pokud jste si zakoupili pojištění proti poškození při nehodě nebo vám nefunguje jedna klávesa či sada kláves, nelze je vyměnit jednotlivě, jedinou možností je vyměnit celou klávesnici. Kontaktujte technickou podporu s žádostí o pomoc.

Když se uvolní horní část klávesy, zkuste ji provedením následujících kroků vrátit zpět do klávesnice:

 1. Zkontrolujte, že je oblast pod horní částí klávesy čistá. K čištění je nejvhodnější použít nádobku se stlačeným vzduchem.
  VAROVÁNÍ: Nádobku neotáčejte na bok ani vzhůru nohama. Tím způsobíte rozprašování ledové kapaliny, která může poškodit klávesnici nebo poranit pokožku.

 2. Prověřte mechanismus, který se nachází pod horní částí klávesy, zda není poškozen.
  • Pokud mechanismus vypadá nepoškozený, vyrovnejte horní část klávesy a jemným stlačením dolů ji zkuste znovu usadit.
   VAROVÁNÍ: Nesnažte se vrátit horní část klávesy zpět násilím, protože můžete poškodit další části klávesnice.
  • Když je mechanismus poškozený, horní část klávesy nelze vrátit do klávesnice.
  POZNÁMKA: Pokud jste si zakoupili pojištění proti poškození při nehodě nebo vám nefunguje jedna klávesa či sada kláves, nelze je vyměnit jednotlivě, jedinou možností je vyměnit celou klávesnici. Kontaktujte technickou podporu s žádostí o pomoc.
 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz nastavení.
 2. V seznamu programů klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Usnadnění přístupu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Klávesnice.
 5. Zkontrolujte, že je možnost Zapnout funkci Filtrování kláves nastavena na vypnuto.
 6. Zavřete okno Nastavení.
 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Windows_Key) a stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz nastavení.
 3. V seznamu programů klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení počítače.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Usnadnění přístupu.
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Klávesnice.
 6. Ujistěte se, že je funkce Filtrování kláves vypnutá.
 7. Stisknutím klávesy Windows (Windows_Key) zavřete okno Nastavení.
 1. Stiskněte klávesu Windows (Windows_Key).
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz usnadnění přístupu.
 3. V seznamu programů klepněte nebo klikněte na možnost Centrum usnadnění přístupu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Usnadnit používání klávesnice.
 5. Zkontrolujte, že není zaškrtnuto pole nalevo od položky Zapnout funkci Filtrování kláves.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Použít a potom na tlačítko OK.
 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz nastavení.
 2. V seznamu programů klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Usnadnění přístupu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Klávesnice.
 5. Zkontrolujte, že je možnost Zapnout funkci jedním prstem nastavena na vypnuto.
 6. Zkontrolujte, že je možnost Zapnout přepínací klávesy nastavena na vypnuto.
 7. Zavřete okno Nastavení.
 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Windows_Key) a stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz nastavení.
 3. V seznamu programů klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení počítače.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Usnadnění přístupu.
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Klávesnice.
 6. Ujistěte se, že je funkce Jedním prstem na stavena na vypnuto.
 7. Ujistěte se, že je funkce Přepínací klávesy nastavena na vypnuto.
 8. Stisknutím klávesy Windows (Windows_Key) zavřete okno Nastavení.
 1. Stiskněte klávesu Windows (Windows_Key).
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz usnadnění přístupu.
 3. V seznamu programů klepněte nebo klikněte na možnost Centrum usnadnění přístupu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Usnadnit používání klávesnice.
 5. Zkontrolujte, že není zaškrtnuto pole nalevo od položky Zapnout funkci Jedním prstem.
 6. Zkontrolujte, že není zaškrtnuto pole nalevo od položky Zapnout funkci Ozvučení kláves.
 7. Klepněte nebo klikněte na možnost Použít a potom na tlačítko OK.
 1. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač. Pokud myš a klávesnice vůbec nereagují, budete možná muset vypnout počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně 15 sekund. V takovém případě ztratíte veškerá neuložená data.
 2. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 3. Zkontrolujte, že používáte nejnovější aktualizace systému Windows. Více informací najdete v článku Microsoft Windows Update: nejčastější dotazy. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 1. Odpojte kabel USB od počítače a znovu jej připojte.
 2. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač. Pokud myš a klávesnice vůbec nereagují, budete možná muset vypnout počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně 15 sekund. V takovém případě ztratíte veškerá neuložená data.
 3. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 4. Zkontrolujte, že používáte nejnovější aktualizace systému Windows. Více informací najdete v článku Microsoft Windows Update: nejčastější dotazy. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 1. Odpojte bezdrátový přijímač USB z počítače a znovu jej připojte.
 2. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač. Pokud myš a klávesnice vůbec nereagují, budete možná muset vypnout počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně 15 sekund. V takovém případě ztratíte veškerá neuložená data.
 3. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 4. Zkontrolujte, že používáte nejnovější aktualizace systému Windows. Více informací najdete v článku Microsoft Windows Update: nejčastější dotazy. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 1. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač. Pokud myš a klávesnice vůbec nereagují, budete možná muset vypnout počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně 15 sekund. V takovém případě ztratíte veškerá neuložená data.
 2. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 3. Zkontrolujte, že používáte nejnovější aktualizace systému Windows. Více informací najdete v článku Microsoft Windows Update: nejčastější dotazy. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.

Klávesnici na obrazovce deaktivujete následujícím způsobem.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktivovat klávesnici na obrazovce, proveďte následující kroky, ale zaškrtněte přitom pole nalevo od možnosti Používat počítač bez myši nebo klávesnicekroku 5.
 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Windows_Key) a stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz Centrum usnadnění přístupu.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Centrum usnadnění přístupu (Ovládací panely) v seznamu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 5. Ujistěte se, že pole vedle položky Používat počítač bez myši nebo klávesnice není zaškrtnuté.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Použít (po provedení změn).
 7. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 8. Zavřete okno Nastavení.

Klávesnici na obrazovce deaktivujete následujícím způsobem.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktivovat klávesnici na obrazovce, proveďte následující kroky, ale zaškrtněte přitom pole nalevo od možnosti Používat počítač bez myši nebo klávesnicekroku 5.
 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Windows_Key) a stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz Centrum usnadnění přístupu.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Centrum usnadnění přístupu (Ovládací panely) v seznamu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 5. Ujistěte se, že pole vedle položky Používat počítač bez myši nebo klávesnice není zaškrtnuté.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Použít (po provedení změn).
 7. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 8. Zavřete okno Nastavení.

Klávesnici na obrazovce deaktivujete následujícím způsobem.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktivovat klávesnici na obrazovce, proveďte následující kroky, ale zaškrtněte přitom pole nalevo od možnosti Používat počítač bez myši nebo klávesnicekroku 5.
 1. Stiskněte klávesu Windows (Windows_Key).
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz Centrum usnadnění přístupu.
 3. V seznamu klepněte nebo klikněte na možnost Centrum usnadnění přístupu.
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 5. Ujistěte se, že pole vedle položky Používat počítač bez myši nebo klávesnice není zaškrtnuté.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Použít (po provedení změn).
 7. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 8. Zavřete okno Nastavení.

Používáním aplikace SupportAssist si zajistíte automatické aktualizace počítače a detekci a řešení problémů. Pomůžeme vám zbavit se námahy při údržbě počítačů nebo tabletů Dell. Další informace o nástroji SupportAssist najdete na stránce Aplikace Dell SupportAssist pro domácí počítače.

Jak vyřešit problém s nefunkční klávesnicí Dell

Délka: 4:37
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Jak připojit zařízení Bluetooth k počítači se systémem Windows 11

Délka: 2:09
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zařízení USB nefungují v systému Windows 11 nebo 10

Délka: 2:10
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Additional Information

Article Properties


Affected Product
Alienware Advanced Gaming Keyboard – AW568, Alienware Advanced Gaming Mouse – AW558, Alienware Aurora R8, Alienware Mechanical Gaming Keyboard | AW310K, Alienware Low-Profile RGB Mechanical Gaming Keyboard | AW510K, Alienware Palm Rest – AW168 , Alienware Pro Gaming Keyboard – AW768, Desktops & All-in-Ones, Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Alienware Pro Wireless Gaming Keyboard, Dell Bluetooth Keyboard Folio WK415, Dell Wireless Keyboard & Mouse Bundle KM632, Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W, Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse KM717, Dell Premier Wireless Keyboard WK717, Dell Wireless Keyboard and Mouse - KM117, Dell Wireless Keyboard and Mouse- KM636 (black), Dell Wireless Keyboard & Mouse KM714, Precision 3460 XE Small Form Factor ...
Last Published Date

27 May 2024

Version

37

Article Type

How To