Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na notebooku Dell

Summary: Zjistěte, jak odstraňovat problémy a napravovat běžné problémy s displejem LCD nebo obrazem na notebooku Dell. Odstraňování problémů, jako je prázdná nebo černá obrazovka, zkreslení obrazu, blednutí barev, vodorovné nebo svislé čáry a další problémy související se zobrazením. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spusťte vestavěný samočinný test displeje LCD a zkontrolujte, zda dochází ke zkreslení obrazu.

Délka: 0:21
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Problémy se zobrazením u notebooků mohou být způsobeny obrazovkou displeje, grafickou kartou nebo nastavením videa. Postup odstraňování problémů uvedený níže může pomoci vyřešit běžné problémy. Některé příznaky, které naznačují problém se zobrazením nebo videem, jsou následující:

 • Prázdná nebo černá obrazovka
 • Blednutí barev
 • Neostrý, rozmazaný, zkreslený nebo roztažený obraz
 • Geometrické zkreslení
 • Únik světla nebo nerovnoměrné podsvícení
 • Problikávání
 • Vodorovné nebo svislé čáry
 • Světlé nebo tmavé oblasti
 • Mrtvé nebo světlé pixely
 • Problémy související s dotykovou obrazovkou

Vyzkoušejte tento rychlý postup k vyřešení problémů s obrazem na počítači Dell.

Cause

Pokud chcete zjistit, jak odstranit problémy s displejem či obrazem u stolních počítačů Dell, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s displejem či obrazem na monitorech Dell.

Resolution

Odstraňování problémů s obrazem

Společnost Dell Technologies doporučuje aktualizovat ovladače zařízení a systému BIOS pomocí aplikace SupportAssist, abyste mohli dosáhnout optimálního zobrazení a vyřešit běžné problémy s obrazem.

Aplikaci SupportAssist spustíte následovně:

 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (Tlačítko Windows) a poté stiskněte klávesu Q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz SupportAssist.
 3. Ze seznamu výsledků vyberte položku SupportAssist (aplikace).
  POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání, přejděte na stránku SupportAssist pro počítače a tablety, kde naleznete informace o stažení a instalaci aplikace SupportAssist.
 4. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Start Now spustíte všechny testy.
  POZNÁMKA: Můžete klepnout nebo kliknout na šipku dolů a poté spustit samostatný test. Společnost Dell Technologies doporučuje provést kompletní test počítače.
 5. Aplikace SupportAssist spouští testy jeden po druhém a zobrazuje výsledky a doporučené akce.

Optimalizujte svůj systém pomocí aplikace SupportAssist

Délka: 0:32
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Více informací o ručním stahování a instalaci ovladačů zařízení, jako je čipová sada, grafická karta (GPU), ovladač monitoru (v případě potřeby, většina ovladačů monitoru se dodává automaticky prostřednictvím služby Windows Update), v počítači Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup stažení a instalace ovladačů Dell.

Zjistěte, jak získat přístup k systému BIOS na počítači Dell a jak jej procházet a aktualizovat.

POZNÁMKA: Společnost Dell Technologies doporučuje po instalaci aktualizací ovladačů restartovat počítač.

Aktualizace konfigurace systému (BIOS)

Délka: 2:06
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Je třeba ověřit, zda se jedná o problém s displejem notebooku, grafickou kartou (GPU) nebo nastavení zobrazení v počítači. Snadný způsob, jak to zjistit, je připojit notebook k externímu monitoru nebo televizoru.

Pokud chcete připojit svůj notebook Dell k externímu monitoru nebo televizoru, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Postup připojení monitoru k počítači.

Pokud problém přetrvává i na externím monitoru, může být problém v grafické kartě (GPU) nebo v nastavení zobrazení a ne v panelu LCD notebooku. Pokračujte ověřením problému s displejem nebo obrazem v nouzovém režimu systému Windows. V opačném případě přejděte k dalšímu kroku.

Poškození obrazovky LCD může vést k problémům s výkonem. V případě poškození obrazovky může displej přestat fungovat, fungovat přerušovaně, blikat, zobrazovat vodorovné či svislé čáry nebo vykazovat jiné příznaky.

Pokud si všimnete jakéhokoli fyzického poškození, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné. Pokud k žádnému fyzickému poškození nedošlo, přejděte na další krok.

Notebooky Dell jsou vybaveny integrovanými diagnostickými nástroji, které pomáhají určit, zda se problémy s obrazovkou týkají obrazovky LCD notebooku Dell, grafické karty (GPU) nebo nastavení počítače.

Když si na obrazovce všimnete odchylek od normálu, například blikání, zkreslení, problémů se zřetelností, rozmazaného nebo neostrého obrazu, vodorovných nebo svislých čar či blednutí barev, spuštění diagnostického testu na displeji LCD pomůže určit, zda se problém týká panelu LCD.

1. způsob

 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna zařízení připojená k počítači a připojte napájecí adaptér (nabíječku).
 3. Přesvědčte se, že je obrazovka LCD čistá (na povrchu obrazovky není prach).
 4. Stiskněte a podržte klávesu D a zapněte počítač. Tím přejdete do režimu vestavěného samočinného testu BIST displeje LCD. Stále držte klávesu D, dokud neuvidíte, jak se na celé obrazovce mění barvy.
 5. Obrazovka změní barvu na černou, bílou, červenou, zelenou a modrou.
 6. Pečlivě prohlédněte displej, zda na něm nenajdete odchylky od normálu.
 7. Stisknutím klávesy Esc proces ukončíte.

2. způsob

 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna zařízení připojená k počítači a připojte napájecí adaptér (nabíječku).
 3. Přesvědčte se, že je obrazovka LCD čistá (na povrchu obrazovky není prach).
 4. Zapněte počítač a několikrát stiskněte klávesu F12, dokud se nezobrazí jednorázová spouštěcí nabídka.
 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics a stiskněte klávesu Enter.
 6. Diagnostika Pre-Boot Computer Assessment spustí v počítači sérii testů.
 7. Až se zobrazí zpráva Do you see the color bars?, stisknutím klávesy N přejdete do režimu vestavěného samočinného testu obrazovky LCD. Yes/No.
  POZNÁMKA: Pokud nezareagujete do 30 sekund, diagnostika automaticky určí, že jste odpověděli „No“, a bude pokračovat vestavěným samočinným testem displeje LCD.
 8. Na obrazovce se zobrazí několik barevných pruhů a barvy celé obrazovky se změní na černou, bílou, červenou, zelenou a modrou.
 9. Pečlivě prohlédněte displej, zda na něm nenajdete odchylky od normálu.
 10. Počítač se po dokončení zbývajících testů restartuje.

Pokud v režimu vestavěného samočinného testu nerozpoznáte žádné odchylky obrazovky od normálu, panel LCD notebooku funguje správně. Pokračujte částí Aktualizace ovladače grafické karty (GPU), ovladače monitoru a systému BIOS.

Pokud během samočinného testu BIST displeje LCD zaznamenáte jakékoli odchylky od normálu, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell ohledně možností opravy, které jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Test obrazovky notebooku

Délka: 1:44
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Nouzový režim systému Windows nenačte žádné ovladače, aplikace po spuštění ani služby třetích stran. To umožní identifikovat, jestli se problém týká operačního systému, nastavení obrazu, ovladačů zařízení nebo softwaru třetích stran. Pokud chcete zjistit, jak spustit počítač do nouzového režimu, podívejte se do článku znalostní databáze Dell níže podle operačního systému nainstalovaného v počítači:

Pokud problém v nouzovém režimu přetrvává, přejděte k dalšímu kroku. Jinak pokračujte krokem Provedení Obnovení systému Windows.

Spuštění v nouzovém režimu se sítí

Délka: 0:50
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat bezpečnostní opravy, ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Postup spuštění služby Windows Update v systému Microsoft Windows 10

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém panelu klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Výkon LCD obrazovky vašeho notebooku Dell může ovlivnit nastavení displeje, například jas, obnovovací frekvence, rozlišení a řízení spotřeby. Změna nebo úprava nastavení displeje může pomoct vyřešit několik typů problémů s obrazem.

Informace o změně jasu, obnovovací frekvence a rozlišení v počítači Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell:

POZNÁMKA: V závislosti na modelu notebooku Dell se klávesové zkratky pro úpravu či změnu jasu mohou lišit. Konkrétní informace získáte v Uživatelské příručce svého notebooku Dell.

Pokud zjistíte, že notebook Dell nereaguje na dotyk nebo dotyky přestanou fungovat úplně, případně dochází k jiným problémům s dotykovou funkcí, můžete zkusit několik běžných kroků odstraňování problémů, které tyto potíže s dotykovou funkcí pomohou napravit.

Zjistěte, jak odstraňovat problémy s dotykovou obrazovkou či panelem.

POZNÁMKA: Než začnete odstraňovat problémy s dotykovou obrazovkou, ujistěte se, že váš notebook Dell má dotykovou obrazovku.

Odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou v systému Windows 10

Délka: 01:45
Je-li k dispozici, lze nastavení jazyka titulků vybrat pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Zátěžový test dokáže důkladně diagnostikovat grafickou kartu (GPU) na vašem počítači a nahlásit všechny potenciální problémy s hardwarem. Spuštění zátěžového testu na počítači může ověřit, jestli jsou hardwarové komponenty stabilní a spolehlivé.

Jak spustit zátěžový test?

 1. Klikněte na tlačítko Start a vyberte aplikaci Dell SupportAssist.
 2. V aplikaci Dell SupportAssist klikněte na možnost Kontrola hardwaru.
 3. Zátěžový test spustíte kliknutím na možnost Stress (15 minutes).

Diagnostické testy aplikace Dell SupportAssist (oficiální technická podpora Dell) na YouTube

Délka: 1:30
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, který slouží k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, použijte nástroj Obnovení systému před jeho obnovením do výchozího továrního nastavení.

Pro bližší informace o postupu při použití nástroje Obnovení systému vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Pokud diagnostické testy na panelu LCD a grafické kartě (GPU) proběhly úspěšně, problém se s největší pravděpodobností týká softwaru nainstalovaného v počítači. Pokud výše uvedené kroky pro odstraňování problémů potíže nevyřešily, můžete jako poslední možnost zkusit obnovit výchozí tovární nastavení počítače.

VÝSTRAHA: Obnovení nebo resetování výchozího továrního nastavení počítače vymaže všechna osobní data v počítači. Zálohujte si všechna důležitá data, jako jsou dokumenty, obrázky, hudební soubory, tabulky či videa, na externí pevný disk nebo do cloudového úložiště, jako je například Microsoft OneDrive.

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je vyhrazena pro přeinstalaci operačního systému. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak obnovit počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení se z počítače vymažou veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu se proto ujistěte, že jste zálohovali všechny své soubory.

Pro bližší informace o postupu při obnovení výchozího nastavení počítače vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Obnovení systému Windows 10

Délka: 1:36
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

POZNÁMKA: Pokud problémy s displejem notebooku přetrvávají, odešlete notebook k opravě. My problém identifikujeme a vyřešíme. Tato služba je aktuálně dostupná v Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Last Published Date

01 Apr 2024

Version

20

Article Type

Solution