跳至主要內容
 • 簡單快速地下訂單
 • 檢視訂單及追蹤商品運送狀態
 • 建立並存取您的產品清單
 • 使用「公司管理」來管理您的 Dell EMC 網站、產品和產品層級連絡人。

Błąd „80090016” programu Microsoft Office Outlook Exchange po wymianie płyty głównej

摘要: Procedura rozwiązywania problemu z błędem „80090016” programu Outlook po wymianie płyty głównej w komputerze firmy Dell.

本文可能採用自動翻譯。如果您對翻譯品質有任何寶貴意見,請使用此頁面底部的表單告訴我們,謝謝。

文章內容


症狀

W przypadku wymiany płyty głównej zostanie wyświetlony następujący błąd: „Your computer's Trusted Platform Module has malfunctioned. If this error persists, contact your system administrator with error code 80090016”.

原因

Uwierzytelnianie programu Outlook Exchange kończy się niepowodzeniem z powodu wymiany płyty głównej.

解析度

Błąd „80090016” programu Microsoft Outlook Exchange

Po wymianie płyty głównej program Outlook może zgłaszać błąd „80090016”. Treść błędu to „Moduł TPM (Trusted Platform Module) komputera uległ awarii. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem systemu, podając kod błędu 80090016” (Rysunek 1).
Błąd modułu TPM, coś poszło nie tak
Rysunek 1

Zmiana płyty głównej powoduje błąd licencji pakietu Office oraz błąd uwierzytelniania programu Outlook Exchange, ponieważ folder wygenerowany przez te aplikacje nie jest już zgodny z tokenami uwierzytelniania wygenerowanymi przez pierwotny moduł TPM. Błąd jest spowodowany powyżej opisanym problemem lub użyciem kodu PIN jako metody logowania.

Powrót do góry


Rozwiązanie

Poniżej przedstawiono czynności rozwiązywania problemu z modułem TPM lub kodem PIN logowania:

Uwaga: poniższe rozwiązania dotyczą wyłącznie błędu spowodowanego przez wymianę płyty głównej.

Rozwiązanie dotyczące modułu TPM

Zmień nazwę poniższego folderu:
C:\users\$dir\AppData\Local\Packages\Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy

na:
C:\users\$dir\AppData\Local\Packages\Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy.old

Uwaga: konto użytkownika, którego dotyczy problem, nie może być aktywne podczas dokonywania zmian. Możesz zalogować się jako inny administrator lub dokonać zmian za pomocą dzielonych zasobów internetowych.
Po ponownym uruchomieniu programu Outlook należy ponownie wprowadzić hasło. Może również zostać wyświetlony monit dotyczący organizacji. Wybierz opcję Tak dla opcji „Zezwalaj mojej organizacji na zarządzanie tym urządzeniem”.
Po wykonaniu tych czynności błąd modułu TPM może pojawić się jeszcze raz, ale można go zignorować. Program Outlook powinien się załadować, a błąd nie powinien być ponownie wyświetlany.

 

Rozwiązanie dotyczące naprawy kodu PIN i hasła obrazkowego

Ostrzeżenie: przed wykonaniem poniższych czynności należy utworzyć kopię zapasową plików osobistych i zweryfikować ją.
 • Otwórz eksploratora plików.
 • Przejdź do folderu C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC.
 • Skopiuj zawartość NGC do nowego folderu i pozostaw NGC pusty.
  • Jeśli nie możesz usunąć zawartości z powodu błędu administratora, dodaj „.old” na końcu nazwy folderu.
  • Jeśli nie możesz edytować nazwy folderu, postępuj zgodnie z poniższą notatką.
 • Przejdź do pozycji Ustawienia -> Konta -> Opcje logowania.
 • Kliknij przycisk Dodaj kod PIN i ustaw kod PIN.
 • Usuń i ponownie utwórz dane konto.
 • Jeśli problem z kodem PIN nadal występuje po przeniesieniu zawartości folderu:
  • Wyłącz moduł TPM w konfiguracji systemu BIOS.
  • Uruchom ponownie komputer.
  • Włącz moduł TPM w konfiguracji systemu BIOS.
  • Uruchom ponownie komputer.
  • Sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Uwaga: jeśli błędy związane z kontem administratora nie zezwalają na dostęp do folderu w celu edycji, możesz wykonać następujące czynności.
 • Przejdź do: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy folder NGC i wybierz pozycję Właściwości.
 • Wybierz zakładkę Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
 • Kliknij opcję Zmień na górze.
 • Wprowadź nazwę administratora w polu nazwy obiektu i kliknij przycisk OK.
 • Zaznacz pole wyboru obok pozycji „Zastąp właściciela w kontenerach podrzędnych i obiektach” i wybierz opcję Zastosuj.
 • Kliknij opcję „Tak” na monicie, aby potwierdzić zmianę właściciela.
 • Po przeniesieniu plików do nowego folderu i zresetowaniu kodu PIN należy pamiętać o usunięciu dodatkowych uprawnień konta administratora w folderze.

Powrót do góry

其他資訊

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

文章屬性


受影響的產品

Security

上次發佈日期

06 2月 2024

版本

7

文章類型

Solution