跳至主要內容
 • 簡單快速地下訂單
 • 檢視訂單及追蹤商品運送狀態
 • 建立並存取您的產品清單
 • 使用「公司管理」來管理您的 Dell EMC 網站、產品和產品層級連絡人。

Dostosowywanie rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, częstotliwości odświeżania i rozmiaru czcionek oraz ikon pulpitu systemu Windows

摘要: Artykuł zawiera informacje dotyczące zmiany ustawień obrazu w różnych systemach operacyjnych Windows za pomocą domyślnych narzędzi.

本文可能採用自動翻譯。如果您對翻譯品質有任何寶貴意見,請使用此頁面底部的表單告訴我們,謝謝。

文章內容


說明

Poprzez zmianę ustawień obrazu można zmienić wygląd ekranu (m.in. rozmiar ikon, czcionki i głębię kolorów).


Spis treści:

 1. Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu
 2. Regulacja głębi kolorów
 3. Regulacja częstotliwości odświeżania
 4. Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień obrazu, kliknij system operacyjny tutaj:

Uwaga: wszystkie poniższe instrukcje dotyczą okna Panel sterowania, które zawiera domyślne ustawienia. (Na przykład Panel sterowania jest ustawiony na Widok kategorii, a następnie można go zmienić na duży lub mały widok ikon).

 

Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu

 

Ustawianie rozdzielczości w systemie Windows 11 i Windows 10

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Możesz kliknąć prawym przyciskiem menu Start, a następnie wybrać pozycję Panel sterowania lub kliknąć menu Start i wpisać Panel sterowania, a następnie wybrać wyświetloną ikonę.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. Wybierz żądany monitor (jeśli do komputera podłączono więcej niż jeden).

 5. Kliknij rozwijane pole Rozdzielczość, aby wyświetlić listę zalecanych rozdzielczości dla tego ekranu.

 6. Kliknij żądaną rozdzielczość, a następnie przycisk Zastosuj.

 7. Kliknij polecenie Zachowaj zmiany, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia. W przeciwnym razie wybierz polecenie Przywróć.

Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień.
 1. Uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że zmiany zostaną wprowadzone na stałe.

Ustawianie rozdzielczości w starszych wersjach systemu Windows

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 5. W obszarze Rozdzielczość ekranu kliknij i przesuń poziomy suwak, aby zmienić rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o zmianie rozmiaru pulpitu przez system Windows, kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniem o braku zgodności, wybierz opcję Zastosuj nowe ustawienia bez ponownego uruchamiania komputera, a następnie kliknij przycisk OK.
 1. Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran wyświetla się z uwzględnieniem nowych parametrów.

 2. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia.

Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lub wystąpi błąd „Out of Scan Range” (sygnał wejściowy poza zakresem parametrów roboczych monitora), którego nie będzie można usunąć automatycznie, uruchom ponownie komputer. Naciśnij podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycję Tryb awaryjny w menu startowym, a następnie naciśnij, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.
 1. Uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że zmiany zostaną wprowadzone na stałe.

Powrót do góry

 

Regulacja głębi kolorów

 

Regulacja głębi kolorów w systemie Windows 11 i Windows 10

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Możesz kliknąć prawym przyciskiem menu Start, a następnie wybrać pozycję Panel sterowania lub kliknąć menu Start i wpisać Panel sterowania, a następnie wybrać wyświetloną ikonę.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. Wybierz żądany monitor (jeśli do komputera podłączono więcej niż jeden).

 5. Kliknij łącze Właściwości karty graficznej.

 6. Wybierz pozycję Lista wszystkich trybów.
 7. Z listy wybierz rozdzielczość, głębię kolorów i częstotliwość odświeżania i kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości.

Regulacja głębi kolorów w starszych wersjach systemu Windows

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 5. W sekcji Kolory kliknij żądaną pozycję głębi kolorów w menu rozwijanym.

 6. Kliknij kolejno przyciski Zastosuj i OK.

Powrót do góry


 

Regulacja częstotliwości odświeżania

 

Uwaga: Regulacja częstotliwości odświeżania jest zalecana jedynie w przypadku monitorów CRT. Nie ma konieczności jej przeprowadzania w przypadku ekranów LCD w notebookach i płaskich monitorów LCD.

Regulacja częstotliwości odświeżania w systemie Windows 10

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Możesz kliknąć prawym przyciskiem menu Start, a następnie wybrać pozycję Panel sterowania lub kliknąć menu Start i wpisać Panel sterowania, a następnie wybrać wyświetloną ikonę.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. Wybierz żądany monitor (jeśli do komputera podłączono więcej niż jeden).

 5. Kliknij łącze Właściwości karty graficznej.

 6. Kliknij kartę Monitor.

 7. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość odświeżania ekranu w sekcji Ustawienia monitora.

 8. Wybierz żądaną częstotliwość odświeżania spośród dostępnych wartości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 9. Kiedy pojawi się komunikat informujący o tym, że system Windows przeprowadza regulację częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk OK.

Regulacja częstotliwości odświeżania w starszych wersjach systemu Windows

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 5. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Monitor.

 6. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość odświeżania ekranu w sekcji Ustawienia monitora.

 7. Wybierz żądaną częstotliwość odświeżania spośród dostępnych wartości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 8. Kiedy pojawi się komunikat informujący o tym, że system Windows przeprowadza regulację częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące ustawienia niestandardowej częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk Tak.
 1. Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran wyświetla się z uwzględnieniem nowych parametrów.

 2. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia.

Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lub wystąpi błąd „Out of Scan Range” (sygnał wejściowy poza zakresem parametrów roboczych monitora), którego nie będzie można usunąć automatycznie, uruchom ponownie komputer. Naciśnij podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycję Tryb awaryjny w menu startowym, a następnie naciśnij, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.
 1. Zamknij wszystkie okna i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się stosowny monit.

Powrót do góry


 

Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

 

Dostosowywanie rozmiaru czcionek

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. Możesz kliknąć prawym przyciskiem menu Start, a następnie wybrać pozycję Panel sterowania lub kliknąć menu Start i wpisać Panel sterowania, a następnie wybrać wyświetloną ikonę.

 3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System, a następnie kliknij opcję Ekran.

 4. W polu rozwijanym Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów kliknij pole rozwijane. Następnie wybierz żądany rozmiar czcionki za pomocą pola rozwijanego.

Dostosowanie ustawienia DPI

 1. Opcja jest obecnie dostępna w systemie Windows 10 tylko w przypadku dokonania zmian w rejestrze. Nie zalecamy tego.

Zmiana rozmiaru tekstu i ikon za pomocą narzędzia Dell QuickSet

 1. W obszarze powiadomień paska zadań kliknij ikonę programu Dell QuickSet.

 2. W wyświetlonym menu przejdź do pozycji Icons and Toolbars, a następnie kliknij żądane ustawienie.

Dostosowywanie rozmiaru czcionek

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie pozycję Właściwości. (Można także wybrać kolejno Start i Panel sterowania, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Wyświetlacz).

 2. W oknie Właściwości: Ekran kliknij kartę Wygląd.

 3. W polu Rozmiar czcionki kliknij żądane ustawienie.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

Dostosowanie ustawienia DPI

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie pozycję Właściwości. (Można także wybrać kolejno Start i Panel sterowania, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Wyświetlacz).

 2. W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 3. Kliknij opcję Advanced (Zaawansowane).

 4. Na karcie Ogólne wybierz żądaną wartość w polu Ustawienie DPI lub wskaż pozycję Ustawienie niestandardowe, aby wybrać niestandardową wartość DPI.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 6. Jeśli pojawi się stosowny monit, uruchom ponownie komputer.

Powrót do góry

其他資訊

文章屬性


受影響的產品
Desktops & All-in-Ones, Inspiron 3452, Inspiron 5488, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3268 , Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050 Tower, OptiPlex 3050 Micro, OptiPlex 3050 Small Form Factor, OptiPlex 3060 Tower, OptiPlex 3060 Micro, OptiPlex 3060 Small Form Factor, OptiPlex 5050 Tower, OptiPlex 5050 Micro, OptiPlex 5050 Small Form Factor, OptiPlex 5060 Tower, OptiPlex 5060 Micro, OptiPlex 5060 Small Form Factor, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7050 Micro, OptiPlex 7050 Small Form Factor, OptiPlex 7060 Tower, OptiPlex 7060 Micro, OptiPlex 7060 Small Form Factor, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 ...
上次發佈日期

08 1月 2024

版本

9

文章類型

How To