Jak použít sestavu DSET 2.2 v systému Linux

Jak použít sestavu DSET 2.2 v systému Linux


Poznámka:
 • Nástroj DSET 2.2 je podporován pouze na starších zařízeních PowerEdge (až do 10. generace).
 • Pozdější verze nástroje DSET (až do verze 3.7) nahradil jako primární nástroj shromažďování, který používá technická podpora Dell EMC, nástroj SupportAssist Enterprise.


Nástroj DSET (Dell Server E-Support Tool) umožňuje vygenerovat kompletní zprávu o konfiguraci a protokolech vašeho systému včetně protokolů Server Event Log (SEL) a PowerEdge RAID Controller (PERC).


Vytvoření zprávy DSET 2.2 v systému Linux:

Poznámka: Seznam podporovaných operačních systémů se nachází v poznámkách k verzi (pouze v angličtině).
 1. Stáhněte soubor delldset_2.2.125_x64_A01.bin a zkopírujte ho do složky /tmp na serveru.

 2. Otevřete konzoli a přejděte do složky /tmp tím, že napíšete
  cd /tmp

 3. Změňte soubor delldset_2.2.125_x64_A01.bin na spustitelný zadáním
  chmod 700 delldset_2.2.125_x64_A01.bin

Poznámka: Soubor delldset_2.2.125_x64_A01.bin je nutné spouštět s oprávněními správce (kořenový adresář).
 1. Spusťte nástroj zadáním
  ./delldset_2.2.125_x64_A01.bin

  Commands_to_start_DSET_in Linux
  Obrázek 1 : Příkazy, které spustí nástroj DSET v systému Linux

 2. Nyní je na obrazovce zobrazena Licenční smlouva softwaru společnosti Dell. Pokračujte stisknutím klávesy „q“.

 3. Stisknutím klávesy „y“ podmínky přijměte.

 4. Nyní se na obrazovce zobrazí možnosti nástroje DSET. Stisknutím klávesy „2“ vyberte možnost Create DSET Report Only (Vytvořit pouze zprávu DSET).

  Select_2._Create_DSET_Report_Only_
  Obrázek 2 : Vyberte možnost 2) Create DSET Report Only (Vytvořit pouze zprávu DSET)
   

 5. Nyní můžete zadat název své společnosti, to je ale volitelné. Pokračujte stisknutím klávesy „Enter“.

 6. V dalších krocích je možné nakonfigurovat možnosti sestavy.
  Můžete zvolit mezi možností „y“ jako ano nebo „n“ jako ne a potvrdit to stisknutím klávesy „Enter“.
  Aby se zajistilo shromáždění příslušných informací, odpovězte takto:

  • Skip collecting info for hardware categories (y/n) (Přeskočit shromažďování informací pro kategorie hardwaru (a/n)): n
  • Skip collecting info for storage categories (y/n) (Přeskočit shromažďování informací pro kategorie úložišť (a/n)): n
  • Skip collecting info for software categories (y/n) (Přeskočit shromažďování informací pro kategorie softwaru (a/n)): n
  • Skip collecting any non-Linux log files (y/n) (Přeskočit shromažďování libovolných souborů protokolu mimo systém Linux (a/n)): n
  • Append report filename with timestamp (y/n) (Připojit název souboru sestavy s časovým razítkem (a/n)): y
  • Collect various advanced logs (y/n) (Shromažďovat různé pokročilé protokoly (a/n)): y
  • Do you need to store in a different location (y/n) (Potřebujete ukládat na jiné místo (a/n)): y
  • Specify the filename, file path or both (Stanovte název souboru, cestu k souboru nebo obojí): /tmp

   

  Nastavení pro shromažďování všech relevantních informací
  Obrázek 3 : Nastavení pro shromažďování všech příslušných informací
   

 7. Po potvrzení poslední možnosti pomocí klávesy „Enter“ se zahájí proces shromažďování informací.

  Proces shromažďování informací
  Obrázek 4 : Proces shromažďování informací
   

 8. Po maximálně 20 minutách se do složky /tmp uloží výsledný soubor ZIP. Název souboru je:
  DSET-Report_for_[NÁZEV SERVERU-ZNAČKA SLUŽBY--]-on-MM-DD-RRRR

Po dokončení můžete soubor delldset_2.2.125_x64_A01.bin odstranit nebo si ho ponechat pro další použití.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN292238

Datum poslední změny: 16.05.2018 10:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.