Den bevidste indsats baner vej for mere diversitet

Den 8. marts markerer International Women’s Day, som vi i Danmark også kender som kvindernes internationale kampdag. Meget er imidlertid sket siden den første internationale kampdag fandt sted i 1910 – en mærkedag Danmark som bekendt var med til at grundlægge.

Selvom vi er kommet langt i arbejdet med diversitet, er dagen stadig en kærkommen lejlighed til at markere den indsats, som vi arbejder med alle årets 365 dage. Men dagen giver også mulighed for at genbesøge vores arbejde med netop diversitet og måle på, hvor langt vi så er kommet. For der er fortsat rigelig plads til forbedringer. Det gælder ikke mindst inden for STEM-fagene, hvor kvinder fortsat udgør en minoritet.

Break the Bias
Dell Technologies markerer i år International Women’s Day med det særlige tema: “Break The Bias”. Det handler om, at vi alle skal tage en aktiv rolle i at udfordre kønsbias, og hvad vi som virksomhed og kolleger kan gøre for at drive en mere inklusiv organisation.

Vores fokus på at fremme diversiteten – og i anledning af denne mærkedag med fokus på flere kvinder – betyder naturligvis ikke, at Dell Technologies favoriserer kvinder over mænd. Det betyder, at vi ønsker at gøre en bevidst indsats for at opnå større diversitet i alle vores afdelinger. Det vil forhåbentlig medføre, at der kommer flere kvinder i de mere tekniske afdelinger, men det medfører forhåbentlig også, at vi kan tiltrække flere mænd i f.eks. HR- eller marketingafdelingerne rundt om i verden, da disse afdelinger typisk er overrepræsenteret af kvinder. Med vores ønske om at drive en forandring må vi også arbejde meget bevidst med vores indsatser. For hvis man gør, som man plejer, får man også de resultater, man plejer at få. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt sørger for at udfordre os selv og gentænke vores indsats. Det er den eneste måde, vi kommer tættere på målet.

Danmark ligger godt til – men det må ikke blive en sovepude
I Danmark har vi en udbredt opfattelse af at have ligestilling, baseret på en opfattelse af, at der er begrænset eller ingen diskrimination på baggrund af køn. Derfor kan det store fokus på at tiltrække flere kvinder til visse områder af erhvervslivet vække stærke følelser, hvilket vi også har set i medierne på det seneste.

I Dell Technologies arbejder vi dedikeret for, at der globalt skal ansættes langt flere kvinder – både i vores virksomhed, men også i it-branchen generelt. Vi har derfor sat ambitiøse mål om, at 50 pct. af vores arbejdsstyrke og 40 pct. af alle ledere skal bestå af kvinder i 2030. Det betyder imidlertid ikke, at vi rekrutterer efter køn – men efter kompetencer. Men det er en vigtig målsætning for os, at der både er mænd og kvinder i alle vores ansøgningsprocesser, når vi rekrutterer nye medarbejdere. Alt dette gør vi ikke ud fra ønsket om at ramme de specifikke procentsatser for princippets skyld. Vi gør det, fordi det beviseligt øger andelen af forskellige perspektiver og input – og dermed beriger vores organisation, både menneskeligt og kulturelt. Samtidig er der mange eksempler på, at diversitet også bidrager til en bedre bundlinje.

Et fælles ansvar
Det er et fælles ansvar at gøre it-branchen mere attraktiv for en bredere målgruppe, og der er rigtig mange gode initiativer, både hos it-virksomhederne og i vores brancheorganisationer, hvor vi selv spiller en meget aktiv rolle.

Som HR-ansvarlig for Dell Technologies er jeg er stolt over det bevidste fokus og arbejde, vi driver ved at nære og fostre en mangfoldig og inkluderende kultur – og naturligvis ikke kun i forhold til køn. Det er ganske enkelt afgørende for individets evne til at opleve og føle tryghed og tillid på arbejdspladsen, at man kan bringe sit hele jeg med på arbejde. Det danner et grundlag for at kunne blomstre og være succesfuld.

Når vi udfordres på vores opfattelse og endda fordomme, som vi måske helt ubevidst har antaget, men oplever os komfortable og trygge ved at vedkende os disse, resulterer det i både læring, udvikling, men også en sund friktion og dialog. Det skal man som organisation også kunne rumme i arbejdet med en mangfoldig og inkluderende kultur, for det er ikke noget, man kommer sovende til.

Jeg glæder mig til at markere International Women’s Day. Vi har planlagt et fantastisk program, der skal sætte fokus på tematikken og hylde diversitet, kvinder og hvordan vi sammen sikrer at udfordre og bryde med de ubevidste fordomme, vi stadig har i verden.

Med ønsket om en god International Women’s Day til alle.

Om forfatteren: Anne Marie Hollender

Anne Marie Hollender er Nordic HR Country Lead og har været i Dell Technologies siden 2015.