Diversitet er en vigtig succesfaktor

Diversitet på arbejdspladsen er et vigtigt emne for mig. Dels fordi jeg er far til to teenagepiger, som jeg håber vil få præcis de samme muligheder i løbet deres karriere som alle andre – uafhængigt af deres køn – og dels fordi jeg mener, at diversitet er en succesfaktor for enhver virksomhed.

Diversitet er heldigvis også et vigtigt punkt for mange andre ledere i dag. Det er det både fordi, at mangfoldighed styrker virksomhedens image og er godt for medarbejderbrandingen. Men derudover viser undersøgelser, at mangfoldighed kan bidrage med meget mere end det. McKinsey fremlægger i en rapport, at de virksomheder, som er mest mangfoldige i forhold til køn, race eller etnicitet, oplever et større økonomisk afkast end gennemsnittet. Og ifølge en undersøgelse fra det amerikanske National Center for Women & Information Technology, der særligt fokuserer på teknologivirksomheder, klarer virksomheder med kvinder i bestyrelsen sig bedre end virksomheder, hvor der udelukkende sidder mænd i bestyrelsen. De fremhæver yderligere 4 fordele ved kønsdiversitet i teknologivirksomheder:

  1. Bedre økonomiske resultater
  2. Bedre holddynamik og produktivitet
  3. Forbedrede medarbejderpræstationer
  4. Større incitament til innovation

Særligt har et større incitament til innovation en afgørende betydning for teknologivirksomheder. Forskning og innovation drager nemlig enorme fordele af en mangfoldig kultur, fordi mennesker fra forskellige baggrunde med forskellige køn og etnicitet har forskellige perspektiver og vil bidrage med forskellige indsigter.

Men man skaber ikke større diversitet og mere inklusion på et øjeblik. Og tallene er i dag stadig meget uligevægtige. En undersøgelse viser, at cirka 90 pct. af alle softwareudviklere er mænd. Og kvinder sidder på kun 25 pct. af stillingerne, der relaterer sig til it og teknologi. Når vi ser på kønsfordelingen i de førende teknologivirksomheder, viser studier ligeledes en stor kønskløft: Facebook, for at tage et eksempel, bestod i 2016 af 33 pct. kvinder. Og kun 5 pct. af direktørerne hos Fortune 500-virksomhederne var kvinder.

Hvad kan virksomhederne gøre?

Undersøgelsen fra det amerikanske National Center for Women & Information Technology peger på, at løsningen er, at skabe en støttende infrastruktur og en kultur der ansporer diversitet.

Hos Dell har vi skabt programmet MARC – Men Advocating Real Changes – og jeg har været en stolt ambassadør siden 2014. Vores mission er at skabe inkluderende arbejdspladser og bidrage til, at der rent faktisk sker nogle ændringer i vores egen virksomhedskultur. Det er vigtigt, at alle føler sig sikre, støttede og velkomne i vores virksomhed, så de kan være den bedste udgave af sig selv og dermed hjælpe vores virksomhed, services og produkter med at vokse. Det kræver en investering fra vores side af, men vi er overbeviste om, at det ikke kun gavner vores folk. Det gavner også vores virksomhed som helhed, vores holddynamikker, vores produkter og derigennem også vores kunder i sidste ende.

Vil du vide mere om diversitet i teknologibranchen, så kan du se denne video. Det er en opsummering fra en paneldebat om diversitet i teknologibranchen fra Dell Technologies Forum 2018, hvor jeg deltog i debatten sammen med en række ildsjæle. Her fik vi vendt ideer, indsigter og erfaringer om, hvordan vi sammen kan sætte større fokus på at skabe diversitet på arbejdspladserne. Måske kan du blive inspireret til nye tiltag i din virksomhed.

Har du nogen kommentarer eller spørgsmål til, hvordan vi hos Dell arbejder for at skabe en større diversitet i teknologibranchen, er du meget velkommen til at kontakte mig på LinkedIn.

Nicolai Moresco, Senior Vice President, EMEA Services Sales, Dell

Om forfatteren: Nicolai Moresco

Nicolai Moresco er EMEA Senior Vice President for Services Sales hos Dell EMC. Som Senior Vice President er Nicolais opgave at lede hele Dell EMC’s services-forretning i Europa, Mellemøsten og Afrika – et område i kraftig vækst. Uanset om der er tale om pc-, cloud- eller datacenterløsninger, oplever Dell EMC, at kunderne i langt højere grad end tidligere efterspørger den ekstra værdi, der ligger i services- og livscykluskonceptet fra Dell EMC. Han har de seneste 18 år haft en række forskellige topstillinger hos Dell og Dell EMC. Nicolai Moresco er desuden ambassadør for Men Advocating Real Change, som er et fællesskab af mænd, der arbejder for at skabe diversitet på arbejdspladsen.