Edge computing for begyndere

Hvis du beskæftiger dig med digital transformation, er det i dag svært at komme uden om edge computing, edge cloud – og edge-løsninger i det hele taget. Det giver nemlig en lang række fordele. Blandt andet kan jeres virksomhed arbejde langt hurtigere med data, hvis I har mange decentrale lokationer eller behov for at agere hurtigere på data i realtid. Men hvad er edge computing egentlig, og hvordan er det lige, at teknologien fungerer?

Det er i øjeblikket svært at have en samtale med en it-ekspert uden at komme ind på edge computing. Det er der faktisk en god grund til, for udviklingen på området tager i den grad fart. Analysevirksomheden Gartner forudser blandt andet, at 75 % af alle enterprise-data vil blive skabt og behandlet uden for det traditionelle datacenter eller den traditionelle cloud i 2025.

Derfor har vi valgt at sætte fokus på de mange aspekter af edge computing i en serie indlæg her på bloggen, hvor dette, der er seriens første, giver dig et indblik i, hvad edge computing rent faktisk er.

Datamængderne vil vokse eksplosivt de næste fem år – og markant mere end båndbredden på datalinjerne. Derfor skal data analyseres der, hvor de bliver skabt, før de transporteres til næste lag af analyse og værdiskabelse. Med udrulning af 5G-netværk og store mængder af IoT-enheder, har flere og flere virksomheder fået øjnene op for at udnytte data i realtid dér, hvor de bliver skabt – måske bedre kendt som edge.

Edge kan f.eks. være en vindmølle, en fabrik eller en bil, hvor man ikke behøver at overføre data til et centralt datacenter for at behandle dem – det sker nemlig lokalt. I stedet for, at data bliver sendt gennem mange forskellige netværkspunkter, før de bliver behandlet, kan man med edge cloud computing indsamle, analysere og omdanne dataene på stedet. Det kan spare virksomheden både tid og ressourcer.

Edge cloud computing giver især mening for virksomheder, der er afhængige af data i realtid for at levere den bedste service. Et eksempel kan være ejeren af parkeringshuse. Her skal man nemlig helst vide, hvor mange biler, der optager pladserne, og hvor lang tid de benytter p-huset, for at kunne optimere kundeflowet og kommunikationen til kunderne. Tilsvarende kan kommuner bruge realtidsinformation om trafik, vejrdata og lokale forhold til at dirigere trafikken mere effektivt, så der spares mest mulig transporttid for samfundet og sikres bedre udnyttelse af det eksisterende vejnet. Lysreguleringer kan optimeres med den teknologi – f.eks. i forhold til katastrofeudrykning eller tilsvarende kritiske situationer. Kendetegnende er, at alle disse processer kan optimeres med edge computing.

Edge computing er en vigtig del af den digitale transformation

Som en del af den digitale transformation leder virksomheder efter områder, der kan effektiviseres af digitale tjenester. Det inkluderer blandt andet automatisering af processer og flytning af kritiske informationer til skyen. I samme omgang giver det derfor også mening at inkludere edge cloud i den digitale strategi. For ved at analysere data dér, hvor de genereres, kan virksomheder i mange brancher blive yderligere effektiviseret og opnå konkurrencefordele.

Edge cloud computing er især en fordel for virksomheder med behov for at:

  • indsamle store mængder af data, der skal analyseres og omdannes til indsigt, så virksomhederne på baggrund af konkret viden kan udføre nødvendige actions som f.eks. at optimere produktionen, regulere trafik mv.
  • reducere omkostninger til flytning af data. Når man overfører data fra et netværk til et andet, f.eks. fra edge til en central cloud eller et centralt datacenter, kræver det et hurtigt netværk, hvilket kan være dyrt. Ved at behandle og analysere data lokalt i et edge-miljø bliver behovet for at flytte data alt andet lige mindre, da de allerede er behandlet og konsolideret, så de fylder mindre.
  • reducere tiden fra dataanalyse til indsigt til actions. Flere og flere data vil opstå som realtidsdata, og de kan nu anvendes samtidig med, at de skabes. Et almindeligt eksempel er køleskabe og kølediske, hvor værdien er forskellig afhængig af, om indholdet f.eks. er madvarer eller vacciner. Processen er til gengæld den samme: Kravet om hurtig indsigt og hurtig action.
  • opbevare data lokalt grundet krav om beskyttelse af personfølsomme data. Ved at behandle og opbevare data i edge-miljøet, minimerer virksomhederne risikoen for datalækager.

Edge computing kan måske virke kompliceret og svært at komme i gang med. Men hvis du og din virksomhed formår at finde og udnytte fordelene, kan det skabe stor værdi for jer.

Er du interesseret i at gå mere i dybden med de mange fordele, som edge computing kan give dig og din virksomhed? Så læs mere i dette blogindlæg.

Du kan også læse meget mere om Dell Technologies’ edge-løsninger her.

Om forfatteren: Poul Kjeldgaard

Poul Kjeldgaard er Field CTO hos Dell Technologies i Danmark. I sit arbejde hjælper han Dell Technologies’ kunder med at nå deres digitale mål ved hjælp af de nyeste teknologier.