Sådan undgår jeres virksomhed at drukne i data

Har din virksomhed også svært ved at håndtere de stigende datamængder? Så er I ikke alene. Datahåndtering har nemlig flere gange vist sig som en ganske svær disciplin for danske virksomheder. En ny undersøgelse fra Forrester Consulting, foretaget på vegne af Dell Technologies, bygger videre på vores Digital Transformation Index 2020, som viser, at de voksende datamængder har ændret sig fra at være en fordel til en byrde for mange danske virksomheder.

Undersøgelsen, der bygger på svar fra dataansvarlige i større danske virksomheder, har identificeret tre dataparadokser, der spænder ben for arbejdet med data, viden og indsigter:

Paradoks 1: Mange har en skæv selvopfattelse

Mens 59 pct. af de danske virksomheder i undersøgelsen siger, at data er livsnødvendige for deres forretning, svarer blot 22 pct. at de rent faktisk anvender data til at forbedre forretningen. Der er altså en skævvridning i virksomhedernes selvopfattelse i forhold til, hvor datadrevne de egentlig er. For at klarlægge denne skæve fordeling, er virksomhederne blevet inddelt i fire kategorier ud fra deres evne og vilje til at udnytte data:

 • Datanovicer: I denne kategori finder vi hele 56 pct. af de danske virksomheder. De har endnu ikke formået at udnytte deres datas potentiale til udvikling af forretningen.
 • Datateknikere: Datateknikere har den rette teknologi, men mangler it-kvalifikationer til at analysere og udnytte data. 20 pct. af de danske virksomheder havner i denne kategori.
 • Dataentusiaster: 16 pct. har faktisk it-kvalifikationerne, men har ikke investeret i automatiseringsteknologi og ender derfor med manuelle dataprocesser.
 • Datahelte: Blot 8 pct. af de danske virksomheder defineres som datahelte, der både har it-kompetencerne på plads og har automatiseret deres dataprocesser. Kun Holland og Østrig har en lavere andel datahelte end Danmark.

Har du styr på, hvilken kategori I tilhører?

Paradoks 2: I kan ikke både blæse og have mel i munden

69 pct. af de danske virksomheder svarer, at de indsamler data hurtigere, end de kan nå at analysere og anvende dem. Alligevel svarer 71 pct., at de konstant har brug for flere data, end deres nuværende systemer kan levere. En stor del bliver altså overvældede af for mange data, men efterspørger alligevel mere. Hvis du også kender det paradoks, kommer her tre mulige forklaringer:

 • I bruger ikke edge computing: 60 pct. kontrollerer en betydelig mængde af deres data i egne datacentre på trods af de kendte fordele ved at behandle data i edge-miljøer, hvor dataene bliver generet.
 • Bestyrelsen er ikke med på vognen: Hele 69 pct. medgiver, at deres bestyrelse stadig ikke synligt understøtter virksomhedens data- og analysestrategi.
 • It-strategien kan ikke skaleres: 51 pct. af danske virksomheder genererer flere datasøer i stedet for at styrke og drage fordel af de eksisterende.

Den hastige stigning i mængden af indsamlet data besværliggør virksomheders arbejdsprocesser, og gør dem mere manuelle i stedet for at lette arbejdet vha. automatisering. Hele 63 pct. svarer, at dataoverfloden medfører, at de ikke kan opfylde kravene til sikkerhed og compliance, mens 52 pct. svarer, at de faktisk i forvejen er overvældet af virksomhedens eksisterende data.

Paradoks 3: Kløften mellem vision og virkelighed

I løbet af Covid-19 krisen er markedet for on-demand-sektoren vokset voldsomt, og der er opstået en ny bølge af data-first og data-anywhere virksomheder. Det har du måske allerede opdaget. Men alligevel udgør antallet af virksomheder, der har flyttet størstedelen af deres infrastruktur og applikationer til en as-a-service-model dog en relativ lille andel på 23 pct. Det er på trods af velkendte fordele, som virksomhederne kan drage nytte af:

 • As-a-service-modellen vil gøre jer mere agile: 64 pct. af de adspurgte danske virksomheder mener, at as-a-service-modellen vil gøre virksomheden mere agil.
 • I kan håndtere de forskellige kundekrav: 62 pct. ser muligheden for at skalere til skiftende kundekrav.
 • Hurtig levering af applikationer: 55 pct. forudsiger, at virksomheden hurtigt og enkelt vil kunne levere applikationer med ét enkelt tryk på en knap.

Selvom de danske virksomheder sagtens kan se fordelene ved en as-a-service-model, mangler flertallet af dem at søsætte projekterne. Måske har du allerede nu et eksempel i tankerne fra jeres egen arbejdsgang, som kan effektiveres med as-a-service-modellen?

Håb forude

Heldigvis lader det til, at de danske virksomheder trods alt tænker de nye løsninger ind i fremtidsplanerne. For hele 73 pct. har nemlig til hensigt at implementere machine learning for at automatisere identifikationen af uregelmæssige data. Desuden viser undersøgelsen, at 59 pct. af de danske virksomheder ønsker at foretage et skifte til en data-as-a-service-model; 48 pct. planlægger at effektivisere deres databehandling og -udnyttelse, og 45 pct. ønsker fremover at benytte et multicloud-miljø.

I takt med, at de danske virksomheder digitaliseres og forbedrer deres multicloud-miljøer, ser vi hos Dell Technologies et ønske om at udnytte de mange indsamlede data. Det kan dog være en længere proces at omdanne vision til virkelighed, men det er positivt, at virksomhederne erkender fordelene ved at anvende as-a-service-modellen.

Hvis det skal være muligt for din virksomhed at vende databehandlingsudfordringerne til decideret konkurrencefordele, anbefaler vi, at I:

 • Moderniserer it-infrastrukturen, så databehandlingen sker i edge-miljøet, hvor data bliver genereret. Det vil bringe jeres infrastruktur og applikationer tættere på det sted, hvor data kan indsamles, analyseres og handles på. I samme ombæring undgår I dataspredning ved at opretholde en ensartet model på tværs af cloudmiljøer.
 • Optimerer dataprocessen, så virksomhedens data nemt kan filtreres og flyttes, mens de behandles ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning.
 • Udvikler software til leverance af de personlige, integrerede oplevelser, som kunderne ønsker.

Selvfølgelig er ingen virksomheder ens, og udfordringerne med data kan ofte være mange, men hvis man følger ovenstående anbefalinger, vil du og din virksomhed være et godt stykke på vejen til at ende som de sande datahelte.

Hvis du vil dykke ned i vores undersøgelse, kan du læse den her.

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.