• VI FREMMER BÆREDYGTIGHED

  Centralt i alt det, vi gør

  • Vi fremmer bæredygtighed

   Vores mål om at fremme bæredygtighed fokuserer på vores klimaindsats og den cirkulære økonomi, så vi sikrer bedre resultater for virksomheder, mennesker og planeten

   • Klimahandling

   • Inden 2050 vil vi opnå drivhusgasneutralitet (GHG) på tværs af anvendelsesområde 1, 2 og 3.

    Drivkræfter

    • Inden 2030 vil vi reducere drivhusgasudledningen inden for anvendelsesområde 1 og 2 med 50 %.
    • Inden 2030 indkøber vi 75 % af vores elektricitet på tværs af alle Dell Technologies-faciliteter fra vedvarende kilder – og 100 % inden 2040.
    • Inden 2030 vil vi reducere den samlede drivhusgasudledning inden for anvendelsesområde 3 fra købte varer og services med 45 %.
    • Inden 2030 vil vi reducere den samlede drivhusgasudledning inden for anvendelsesområde 3 forbundet med anvendelse af solgte produkter med 30 %.

   • Cirkulær økonomi

   • Inden 2030 vil vi genbruge eller genanvende ét ton for hvert ton af vores produkt, som købes af en kunde.

   • Inden 2030 vil 100 % af vores emballage være fremstillet af genbrugte eller vedvarende materialer eller anvende genbrugsemballage.

   • Inden 2030 vil mere end halvdelen af vores produktindhold blive fremstillet af genbrugte eller vedvarende materialer eller materialer med reducerede kulstofemissioner.

  • Her gør vi en forskel

  • Klimahandling

   Vi skaber innovativ, bæredygtig teknologi og løsninger, der kan hjælpe vores kunder med at forbedre forretningsresultaterne og reducere udledningerne, samtidig med at vi træffer foranstaltninger til at nå vores ambitiøse klimamål til gavn for samfundet og planeten.

  • Cirkulær økonomi

   Vi fremmer cirkulær innovation inden for design, produktion, bæredygtige materialer og services og samarbejder om at reducere den globale spildprocent og miljøpåvirkning i stort omfang. Vi udnytter vores størrelse og rækkevidde med henblik på redesign, genanvendelse og genbrug i målet om at nå en fremtid, hvor intet går til spilde.

  • Forsyningskæde

   Med styrken i vores globale forsyningskæde har vi størrelsen og kapaciteten til at drive ansvarlig produktion. Vi fastholder os på en kultur med etisk praksis, respekt og værdighed for alle, der er med til at skabe vores produkter, samt indførelsen af ansvarlige foranstaltninger til at minimere miljøpåvirkningen.

  • Et fælles fokus på bæredygtighed

   Sammen med Intel fremmer vi bæredygtigheden i hele produktlevetiden for vores teknologi og arbejder inden for vores lokalsamfund og på tværs af branchen på at beskytte vores planet. Vi gør fremskridt inden for bæredygtig databehandling, så I kan omstille jeres organisation i en økonomi med lav CO2-udledning. Vi arbejder på at reducere miljøpåvirkningen for en mere bæredygtig fremtid for alle – fra løsninger med grønne datacentre drevet af skalerbare Intel® Xeon®-processorer med forbedringer inden for køling og strømstyring til Intel® Active Management Technology på Intel vPro®, der giver fjernadgang til enheder med henblik på at reducere de energikrævende fysiske besøg eller forsendelser af aktiver*.

  • Vi fremmer bæredygtighedsressourcer

  • ESG-rapport for regnskabsåret 2023

   I vores årlige ESG-rapport viser vi, hvordan vores forpligtelser fremmer klimaindsatsen, sætter fart på den cirkulære økonomi, understøtter digitalt inkluderende fællesskaber og støtter vores inkluderende arbejdsstyrke.

  • BÆREDYGTIGE ENHEDER

   Designet til bæredygtighed

   Når vi udvikler vores produkter og emballage, har vi bæredygtighed for øje i alle faser. På den måde gør vi det muligt at reducere vores og din miljøpåvirkning.

  • SERVERE OG STORAGE

   Hvor energieffektivitet møder bæredygtighed

   Vi designer vores infrastrukturløsninger med henblik på at optimere strømforsyningen og øge energieffektiviteten med avanceret køling og varmestyring. Dell kan hjælpe jer med at reducere jeres datacenters CO2-aftryk.

  • PRODUKTBÆREDYGTIGHED

   Produktets CO2-aftryk

   Et produkts CO2-aftryk (PCF) hjælper os med at forstå dets indvirkning på miljøet og giver værdifuld indsigt til design på en mere bæredygtig måde.

  • CIRKULÆR ØKONOMI

   Services for ansvarlig generhvervelse og genbrug

   Ansvarligt genbrug er afgørende for, at vi kan beskytte vores jordklode. Vi tilbyder en lang række praktiske services til at hjælpe virksomheder, organisationer og forbrugere med at udfase eller genbruge deres brugte teknologi på sikker vis.


  • Udforsk mere

  • Genbrug i dag. Beskyt i morgen.

   Hos Dell Technologies er vi forpligtede til at beskytte vores kunder og vores planet. Derfor leverer vi sikre og ansvarlige genbrugsmuligheder for både forbrugere og virksomheder over hele verden. Find den tjenesteydelse, der passer til dit behov.

  • Vi skruer op for ambitionerne på vores vej mod energineutralitet

   Klimaforandring er et af de mest kritiske problemer i vores tid. John Pflueger, Principal Environmental Strategist, fortæller om, hvordan Dell træffer foranstaltninger på baggrund af videnskabeligt baserede udledningsmål.