Άδειες Χρήσης.  " />
|

Άδειες Χρήσης.


Εάν αγοράσατε λογισμικό Dell από την Dell Inc. ή από μια από τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της ("Dell") ή από μεταπωλητή της Dell, η απόδειξη παραγγελίας, το τιμολόγιο ή η απόδειξη θα επιβεβαιώσει τον τίτλο (τους τίτλους) του λογισμικού που αγοράσατε. Η συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού που ισχύει για τη χρήση του λογισμικού της Dell είναι διαθέσιμη εδώ (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της Dell που είναι προεγκατεστημένο σε υλικό της Dell ή διατέθηκε σε εσάς μέσω λήψης, μέσων δίσκου ή άλλως, χωρίς επιπλέον κόστος).

Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τη συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού που ισχύει για τη χρήση από εσάς του λογισμικού της Dell από τις συμφωνίες που αναφέρονται εδώ, εάν έχετε κατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα από μια διεύθυνση διαδικτύου ή έναν υπερσύνδεσμο 1) που αναφέρεται σε μια χωριστά υπογεγραμμένη συμφωνία με την Dell, 2) που δημοσιεύτηκε σε ένα εγχειρίδιο ή άλλο έγγραφο προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται σε σχέση με την αγορά σας από την Dell, 3) που διατίθεται στη γραφική διασύνδεση χρήστη μιας εφαρμογής λογισμικού της Dell ή 4) που παρουσιάζεται στην οθόνη σύνδεσης μιας διαδικτυακής πύλης που προορίζεται να σας παρέχει πρόσβαση στο λογισμικό της Dell μέσω φιλοοξενίας (hosted) ή απευθείας (online) .

Το Συμφωνητικό  Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) της Dell Technologies

Το Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) της Dell ισχύει για τις ακόλουθες προσφορές υπό την επωνυμία των Dell και Dell EMC: (1) λογισμικό εφαρμογής που παραδίδεται σε σύστημα πελάτη της Dell (όπως φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής ή tablet Dell) που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας εξειδικευμένων δεδομένων  · (2) λογισμικό συστήματος που περιλαμβάνεται σε σύστημα πελάτη της Dell που παρέχει βασικές λειτουργίες υλικού και πλατφόρμες για την εκτέλεση εφαρμογών (όπως υλικολογισμικό και BIOS). (3) προϊόντα υποδομής κέντρου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προϊόντα δικτύωσης, διακομιστή (server), αποθήκευσης, προστασίας δεδομένων, συγκεντρωτικά (converged), υπερσυγκέντρωσης (hyper-converged) και άλλων προϊόντων λογισμικού, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και την εκτέλεση δραστηριοτήτων κέντρων δεδομένων · και (4) λογισμικό στην οικογένεια προϊόντων Wyse που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία και την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με πελάτες βασικής λειτουργίας/περιορισμένων δυνατοτήτων (thin clients).

Κάντε κλικ εδώ για τις ισχύουσες γλωσσικές εκδόσεις της EULA.