Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
  • Υποβάλετε παραγγελίες γρήγορα και εύκολα
  • Δείτε τις παραγγελίες και παρακολουθήστε την κατάσταση αποστολής
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτή
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Διαγνωστικοί έλεγχοι και εργαλεία

Εκτελέστε μια γρήγορη δοκιμή ή ταυτοποιήστε το προϊόν σας, για να δείτε περισσότερες επιλογές διαγνωστικών ελέγχων.

Εργαλεία διαγνωστικών για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές Dell

Βελτιωμένη αξιολόγηση του συστήματος πριν από την εκκίνηση (ePSA)

Οι διαγνωστικές δοκιμές πριν από την εκκίνηση ελέγχουν το υλικό σας χωρίς να χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα.

SupportAssist για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές

Το SupportAssist ελέγχει προληπτικά την εύρυθμη λειτουργία του υλικού και του λογισμικού του συστήματός σας.

Εργαλεία κέντρου δεδομένων Dell

SupportAssist για εταιρικά συστήματα (διακομιστές, αποθήκευση και δικτύωση)

Το SupportAssist παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση, αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων, αυτόματη δημιουργία υποθέσεων υποστήριξης και προληπτική επικοινωνία από την Τεχνική υποστήριξη για εταιρικά συστήματα.

Συλλογή SupportAssist μέσω του iDRAC 7 και 8 για συστήματα που βασίζονται σε διακομιστές PowerEdge 12ης και 13ης γενιάς

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο εξαγωγής ενός αρχείου διαγνωστικών υλικού από έναν διακομιστή Dell PowerEdge μέσω του Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) 7 ή 8.

Συλλογή SupportAssist μέσω του iDRAC 9 για συστήματα που βασίζονται σε διακομιστές PowerEdge 14ης γενιάς

Αυτό το άρθρο και το συνοδευτικό βίντεο παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή της Συλλογής SupportAssist.

My Work (πρώην E-Lab Advisor)

Το My Work είναι μια ροή εργασιών γενικής χρήσης που υποστηρίζει κυρίως δραστηριότητες εισαγωγής και αναφοράς, όπως το Discovery ELA (κεντρικοί υπολογιστές, μεταγωγείς) και διάφορα προϊόντα αποθήκευσης της Dell και εκτός Dell.

E-Lab Navigator

Η τοποθεσία του Πίνακα υποστήριξης Dell.

SolVe

Δημιουργήστε διαδικασίες για συνηθισμένες εργασίες.

Dell Enterprise Configuration Planning Tool
Αυτό το εργαλείο βοηθά τους επαγγελματίες τεχνολογίας πληροφορικής να σχεδιάζουν και να ρυθμίζουν τον εξοπλισμό υπολογιστών και υποδομής τους για μέγιστη αποδοτικότητα.

Συμβουλές ασφάλειας
Δείτε τις φετινές συμβουλές ασφάλειας για όλα τα προϊόντα.

Οδηγοί διαμόρφωσης ασφάλειας
Μάθετε να υλοποιείτε και να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τα προϊόντα Dell.

Διαχείριση συστημάτων Dell

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Το OMSA παρέχει διαχείριση ολόκληρου του δικτύου διακομιστών σας τοπικά και απομακρυσμένα και διαχείριση συστημάτων ένα προς ένα.

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

Το iDRAC διευκολύνει την απομακρυσμένη διαχείριση διακομιστών, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης, της ενημέρωσης, της παρακολούθησης και της συντήρησης διακομιστών Dell.