• Beleid, posities en richtlijnen

  In onze visie om een betere toekomst te bieden, zijn het de beleidsregels, de posities en de richtlijnen die we opstellen die bepalen hoe we omgaan met onze werknemers, gemeenschappen, omgeving en meer.

  • Gedragscode

   How We Win beschrijft de verwachtingen voor onze werknemers over hoe ze zich ethisch en in overeenstemming met de letter en geest van de toepasselijke wetten moeten gedragen in de gebieden waar we actief zijn.

  • Belangenbehartiging

   Bij het formuleren van onze standpunten over beleidskwesties en het beslissen waar en wanneer we zaken van algemeen belang willen bespreken, betrekken we onze belanghebbendengroepen: teamleden, klanten, partners, gemeenschappen, financiers en beleidsmakers.

  • Maatschappelijk beleid

   Dell omarmt een beleid van strikte naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van campagnefinanciering die van toepassing zijn op politieke donaties en de openbaarmaking hiervan.

  • Wereldwijd milieubeleid

   Onze inzet voor verantwoordelijke omgang met het milieu begint bij onze activiteiten, loopt door in onze supply chain en biedt klanten uiteindelijk de mogelijkheid om meer te doen op een duurzaame manier.