Del 2: Slik blir du klar for skyen

Dette er del 2 i en artikkelserie som skal forklare hva som skal til for å lage en vellykket skystrategi og migrere til en hybridsky. Del 1 tar for seg fordelene med en hybridsky. Les del 1 her.

De som ikke gjør en analyse av bedriftens og applikasjonenes behov før de migrerer til skyen, ender ofte opp med kostbar drift hvor applikasjoner som passer dårlig til skyen, tvinges inn i feil miljø. På den andre siden sitter andre bedrifter fast i et utdatert datasenter som ikke håndterer en forbruksbasert betalingsmodell, og kostnader hindrer flytting til skyen.

Før man flytter arbeidslaster er det mange ting man bør ha tenkt ut og ha klart for seg på forhånd. Selv om skyen har vært en revolusjon for små nyoppstartede bedrifter for å rulle ut deres første applikasjon, er ikke «cloud-only» et bærekraftig alternativ for litt større bedrifter og selskaper.

I korte trekk er det tre steg for å bli klar for skyen:

  1. Start med å kartlegge nåværende infrastruktur og behov, utvikle en helhetlig multisky-strategi og et veikart, slik at dere vet hva dere ønsker å oppnå
  2. Bestem dere for infrastruktur, og implementer en administrasjonsløsning med ett felles administrasjonsgrensesnitt for alle skyer. Dette er et viktig for å få oversikt og lykkes
  3. Avklar budsjett og føringer i selskapet, slik at dere finner den riktige balansen mellom kapitalutgifter og driftsutgifter

1.    Få oversikt

Kartlegg den nåværende infrastrukturen, IT-miljø og formålet med å migrere til skyen. Hvor mye kapasitet trenger dere? Trenger dere redundante løsninger? Verifiser om applikasjoner og plattformer faktisk er klare for å legges i skyen. Har dere data som av juridiske årsaker faktisk ikke legges i en offentlig sky?

Noe av det aller viktigste du bør kartlegge for egen virksomhet er hvem som håndterer sikkerhetskopiering og databeskyttelse. Mange overser akkurat dette, fordi man regner med at skyleverandørene håndterer slike ting.

De siste årene har det kommet en rekke lover og regler for lagring og oppbevaring av data, som personvernforordningen (GDPR). De fleste av de store skytilbyderne oppbevarer data helt andre steder enn Norge, hvor personvernlover kan være annerledes. Ikke bare kan det bli svært kostbart for en bedrift å bryte GDPR-reglene, i enkelte sektorer – som helse og forsvar – kreves det at data og opplysninger lagres innenfor landegrensene.

En offentlig skyløsning kan gi virksomheter mulighet for å effektivisere egen teknologiforbruk, fordi de kun betaler for reelt forbruk og etter behov. Men samtidig som at antall skyløsninger øker, har mange virksomheter fortsatt eget datasenter. En av grunnene til dette, er produksjonssystemer og spesielle krav til oppbevaring av sensitive data.

En offentlig sky kan være et lønnsomt og effektivt alternativ, men enkelte arbeidslaster egner seg best i en privat sky. Les mer om fordelene med en hybridsky her.

Dell Technologies eller en av våre partnere kan hjelpe dere å få oversikt over nåværende IT-miljø, og peke dere i riktig retning for veien videre.

2.    Moderniser datasentret

Erfaringsmessig har mange norske bedrifter virtualisert IT-miljøet sitt, men har en infrastruktur og arkitektur som gjør det lite fleksibelt. De trenger en modernisering for å få et hybrid skymiljø med enkel administrasjon. Mange ønsker seg vekk fra trinnvise investeringer i infrastruktur og over til en forbruksbasert modell, hvor man kan skalere ved behov og kun betaler for det man faktisk bruker.

Mange velger VxRail som byggesteinen i en moderne plattform. Da får man en privat sky som enkelt kan skaleres opp og ut ved behov. Trenger man mer lagring er Dells PowerStore en lagringsløsning som fungerer sømløst med VxRail. Disse plattformene innehar egenskapene et moderne datasenter må ha. De er bygget på flash-teknologi og kan sømløst integreres med VMware, som for mange er det naturlige valget for virtualisering når man skal bygge en hybrid skyløsning.

Resultatet er full fleksibilitet til å betale for det man konsumerer og at man kan plassere dataene og arbeidslastene der det er mest hensiktsmessig – enten det er i en privat eller offentlig sky.

På toppen er det viktig med et helhetlig administrasjonsverktøy. Har man et administrasjonsverktøy per skyplattform, blir det raskt uoversiktlig og nærmest umulig å holde tritt med behovet for oppdatering og konfigurering. Med ett felles verktøy for alle skyene, får man bedre oversikt, og frigjør tid IT-avdelingen kan bruke på å jobbe med strategi og å få mest mulig verdi ut av dataene sine.

3.    Avklar budsjett

Vi ser ofte kunder som har lagt hele IT-miljøet ut i skyen, og hentet mesteparten tilbake fordi det ble for dyrt. Om formålet med et nytt IT-miljø er å få en ny driftsmodell hvor du bare betaler for den kapasiteten du trenger, er det som nevnt mulig å få det i eget datasenter.

Det kan være utfordrende å få oversikt over det totale kostnadsbildet med en offentlig sky. Særlig om du må gå på akkord med krav til hyppighet på sikkerhetskopiering, redundante komponenter eller ytelse for å få budsjettene til å gå opp. Om data blir borte fordi skytilbyderen ikke sikkerhetskopierer så ofte du skulle ønske, kan det bli dyrt.

Egenskapene og finansieringsmodellene fra en offentlig sky kan du også få i en privat. Da får du også full handlingsfrihet til utvikling i takt med kommende krav og ønsker.

Dell Technologies og våre partnere har dessuten blant markedets mest fleksible finansieringspakker, med løsninger så man kan skreddersy nedbetaling for bedriften.

Book et møte med Dell Technologies

Dell Technologies har eksperter med lang erfaring og innsikt som du kan benytte deg av.

Registrer deg og vi kontakter deg for et uforpliktende møte. Møtet tilpasser vi etter hvilke utfordringer din bedrift står overfor.

Book møte

About the Author: Børre Nygren

Senior løsningsrådgiver Epost: borre.nygren@dell.com