Digitalisering for bærekraftig hverdag

Louise Koch, ansvarlig for Dells CSR-program i EMEA, deler hemmeligheten bak en vellykket CSR-strategi.

FNs klimaavtale fra 2015 er historisk og legger en global strategi for hvordan klimagasser skal kuttes. For Dell EMC har bærekraftighet vært en drivkraft allerede fra 2012. Visjonen bak selskapets CSR strategi, Legacy of Good Plan, er å skape en større positiv verdi for resten av verden og det er blitt formulert flere ambisiøse som skal oppfylles innen 2020.

Louise Koch er Dell EMCs CSR ansvarlig i EMEA og ble i februar 2016 kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike CSR ledere. Hun står i spissen for Dell EMCs Legacy of Good strategi i EMEA, hvor hun sammen med kolleger, kunder og partnere arbeider for å gjøre bæredyktighet til en drivkraft i forretningen.

Dell EMCs bærekraftige arbeid favner over mer enn kun produksjonsprosessen, og er blitt delt det opp i to hovedområder.

1. Redusere det negative fotavtrykket for miljø og mennesker fra produksjon, sending og pakking av våre egne produkter
2. Støtte kunder med kunnskap og innovasjon og hjelpe dem til å jobbe smartere. I dette ligger det også å bidra til at de ser utviklingsområder der de kan utnytte digitale tjenester til å bidra med å skape en mer bærekraftig og effektiv hverdag for kunder og ansatte

– Nøkkelbudskapet til Dell EMCs CSR-satsning er «we are committed to using our technology and competencies to do the most good for people and the planet». Dette er et bredt fokus som blant annet har ført til at Dell EMC har engasjert seg i Youth learning-programmer for digital utdanning, mulighet for innovasjoner innen e-helse, samt smarte byer og bygninger, forteller Louise Koch.

Les mer om Dell EMC Legacy of Good

Digitalisering er hemmeligheten

Innovasjon og digitaliseringsprosesser står sentralt i en vellykket CSR-strategi. Riktig bruk av teknologi kan bidra til bedre tjenester til flere mennesker, samt flere arbeidsplasser uten økt ressursbruk.

– Jeg brenner spesielt for den delen som handler om innovasjon. Digitalisering baner vei for nye muligheter uavhengig av om det er på arbeidsplassen, i et samfunn eller for å skape bedre muligheter i et utviklingsland. Det handler ikke alltid om å tenke stort, men å begynne lokalt og vurdere hvor man kan bidra og heller skalere opp. Hvordan kan våre løsninger og kompetanse bistå et lokalsamfunn, eller bidra til å øke kunnskap og utdanning i et belastet område? Det er her Dell EMC kommer inn med sine innovasjoner og løsninger, sier Louise Koch.

Spenner over mer enn miljø

Dell EMCs CSR-arbeid spenner over mye mer enn miljøpåvirkning. Blant målene Dell EMC har satt seg finnes det tiltak for å gi flere utdanningsmuligheter, bedre lederskap internt, samt tiltak for å minske miljøpåvirkning fra produksjon og bruk av produkter. Målene ble iverksatt i 2012 og årlig rapporterer Dell EMC om stadig bedre resultater:

• Energibruken på produktene er redusert med 41 prosent siden 2011
• 95 prosent av leverandørene er med i programmet for ansvarlig produktion
• 93 prosent av emballasjen kommer fra fornybare kilder
• Verdens største resirkuleringsprogram for elektronikk i 83 land
• Kun 3 prosent av produksjonsavfall finner veien til søppelfyllinga
• Ved å tilby kurs i koding og etablere soldrevne digital learning labs i Afrika, samt støtte til barnekreftsaker gjør at Dell EMC er
med på å forbedre livet til 1,6 millioner barn i verden

Les hele rapporten om hvor langt Dell EMC er kommet mot sine bærekraftige mål.

Gir råd til bedrifter som vil bidra positivt

Målene Dell EMC har satt seg handler vel så mye om å øke bevissthet hos kunder slik at de kan bidra til en bedre verden. Louise Koch kan gi følgende råd til bedrifter som ønsker å skape en vellykket CSR-strategi:

• Tegn opp verdikjeden og få det store bildet
• Vurder hvor kan vi minske den negative påvirkningen på mennesker og miljø og fremme de positive påvirkninger
• Lag en prioriteringsliste, hva skal man ta tak i først

Det er slik man starter, men bør ikke være der man stopper:
• Sett deg inn i hvordan virksomheten kan bidra til den globale sirkulære økonomien ved å øke produktenes levetid, nå ut til nye
kundegrupper som tidligere ikke har hatt samme muligheter og integrere dem bedre.
• Vurder med bakgrunn i egen kjernekompetanse hvordan den kan være med på å skape innovasjoner som bidrar til å også hjelpe
kundene og samfunnet med å bli mer bærekraftige

– For Dell EMC er det viktig å utnytte den fantastiske kompetansen vi sitter på til å skape en bærekraftig verden og gir en positiv verdi for samfunnet. Vi har bare én planet og i dag bruker vi mer ressurser enn hva jorden kan håndtere. En større middelklasse og økt befolkning gir et høyere press på naturressursene. Det er ikke lenger mulig å drive business-as-usual, vi er nødt til å bli mer energieffektive alle sammen, sier Louise Koch.

Ta kontakt med Louise Koch dersom du ønsker å vite mer om Dell EMCs CSR arbeid
Følg Louise Koch på Twitter: @louisegkoch

About the Author: Kenneth deBrucq