Fem teknologier som endrer næringslivet

Dette er de fem teknologiene som skal legge grunnlaget for en friksjonsfri økonomi i 2030.

Legger grunnlaget for et tettere samarbeid mellom mennesker og maskiner.

Denne teksten ble først publisert på Digi.no.

Institute for the Future har på vegne av Dell Technologies sett på hvordan samhandlingen mellom mennesker og maskin vil påvirke økonomien fram mot 2030. Det spås at teknologi vil fjerne barrierer og friksjon som hindrer mennesker, organisasjoner og myndigheter fra å samarbeide på tvers av næringslivet. Vi skimter tre teknologidrevne skifter i næringslivet som jeg vil presentere i løpet av de neste ukene.

Men før vi kan ta for oss de tre skiftene, må de fem framvoksende teknologiene som vil prege framtidens økonomi etableres:

Under årets Dell Technologies Forum i Oslo, 17. oktober diskuterte vi teknologi som kommer til å påvirke fremtiden. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

5G

Ultra-raske 5G-tilkoblinger reduserer forsinkelser, øker båndbredde, tillater maskinstøttet beslutningstaking i sanntid, til framsteg i kunstig intelligens. Sammen vil disse skape enorme endringer etter som disse modnes og spres.

5G kommer til å føre til at data behandles i ytterkanten av nettverket. Tiden det tar å prosessere tunge algoritmer vil reduseres, og 5G vil være ryggraden for milliarder av IoT-enheter.

Tingenes internett (IoT)

IoT-enheter lar oss fange opp finkornede detaljer som avslører data som vi ellers ville oversett eller ikke vært i stand til å vurdere. Teknologien lar oss utnytte ubrukt prosesseringskraft, litt på samme måten som Uber lar bileiere utnytte bilen som ellers står stille i oppkjørselen i andre land.

Etter hvert vil vi trolig oppleve at mennesker ikke lenger er den eneste sjefen. Heather Canon i ELEVATE Global spår at innen 2030 vil både mennesker og maskiner bli styrt av tingenes internett som samler inn og rapporterer data til mennesker – og i stadig større grad AI-systemer. Igjen er Uber et tidlig og godt eksempel på dette. Algoritmene i slike tjenester fungerer som ledere som forteller sjåførene hvor deres neste kunde er.

Blokkjeder

Blokkjeder gir oss uforanderlige, gjennomsiktige datalagringsmekanismer, som gjør at alle involverte parter har lik tilgang til transaksjonsdata. For eksempel tillater de smarte kontrakter hvor transaksjoner utløses automatisk ved hjelp av algoritmer når visse kriterier er nådd. I 2030 kommer bruksområdene for blokkjeder til å florere.

Vi kommer til å oppleve en overgang fra en økonomi preget av informasjonsasymmetri, hvor informasjon holdes tilbake fra parter, til at alle involverte har universell tilgang til all informasjon.

Kryptovaluta

Blokkjedene skaper alternative, globale valører som er mindre utsatt for svindel, eliminerer id-tyveri og overføres umiddelbart uten behov for en mellommann. Fram til nå har kryptovaluta vært lite mer enn et spekulativt investeringsobjekt, men mange nye kryptovalører kommer til å dukke opp det neste tiåret. Flere med verdi knyttet til alminnelige valører som kroner, dollar eller euro.

I en annen Dell Technologies-undersøkelse, svarer nesten halvparten av bedriftsledere at de forventer å gjøre transaksjoner gjennom blokkjeder i løpet av de neste fem årene, mens 37 prosent forventer å bruke kryptovaluta i handel.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan støtte økonomien ved å raskt validere transaksjoner, kontinuerlig godkjenne og drifte autonome algoritmer som tar avgjørelser på vegne av brukeren. Samtidig vil intelligente systemer kunne overvåke livssyklusen til forsyningskjeder for å avgjøre den optimale hastigheten på produksjon. Det vil føre til mindre avfall og bedre evne til å møte etterspørsel. Videre vil prediksjonsmodeller raskt avsløre mulig uredelig oppførsel og skape personlige anbefalinger for kunder.

Fremtidens økonomi er friksjonsfri

Bedrifter, virksomheter og handel har løsrevet seg fra et fysisk sted. Man kan handle dagligvarer fra applikasjoner – kjøleskap kan sågar gjøre det for oss. Alt fra salg, markedsføring, kunderelasjoner, frakt og fakturering kan gjøres gjennom applikasjoner og tjenester.

Økonomien i 2030 vil være bygget på teknologiske innovasjoner som allerede omgir oss. Som med alle nyvinninger, er det opp til oss å utvikle og utnytte disse teknologiene på en effektiv og forsvarlig måte.

Vil du vite mer om fremtidens teknologi? Se høydepunktene fra Dell Technologies Forum ved å trykke på knappen under.

Les mer her

About the Author: Christian Lorck