IT er nøkkelen til bærekraft

Halvparten av europeiske virksomheter bruker teknologi for å nå bærekraftmålene sine, ifølge IDC.

Ledelsen i de mest fremoverlente europeiske virksomhetene omfavner bærekraft. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået IDC. Rundt 60 prosent av de som deltok svarer at bærekraft er «viktig» eller «veldig viktig» for virksomhetens mål. Undersøkelsen viser også at bærekraft har blitt viktigere for virksomhetene i løpet av pandemien.

Her er hovedpunktene fra undersøkelsen:

  • IT er en nøkkel til bærekraft. IDCs undersøkelse viser at halvparten av europeiske virksomheter har tatt i bruk teknologi for å nå bærekraftmålene sine
  • Bærekraft løser flere virksomhetsmål. Bruk av resirkulert plast i produksjonen, sirkulære bedriftsmodeller, fair trade-varer og inkluderende arbeidsmiljø. Alle disse stegene reduserer energiforbruk og materialkostnader, inspirerer de ansatte og gjør at merkevaren skiller seg ut
  • Virksomhetens kultur og struktur er vel så viktig som teknologi. Virksomheter som har fokus på bærekraft i daglige avgjørelser når oftere bærekraftmålene sine

Slik kan virksomheten nå bærekraftmålene sine:

  • Implementer bærekraft i alle ledd av virksomheten. Ledere må ta tydelig styring og omfavne bærekraft. De må utvikle strukturerer, incentiver og en kultur som feirer små og store måloppnåelser
  • Vær proaktiv i valg av leverandører. Virksomhetsledere bør kreve at deres sky-baserte arbeidslaster kjøres i datasentre som drives av fornybar energi. De bør kun handle maskinvare fra leverandører som bruker fair trade-materialer, rettferdige arbeidskontrakter og sirkulære prinsipper
  • Start med relevante bruksområder. Lederne bør oversette strategiske mål til konkrete, bærekraftige bruksområder. Man bør la seg inspirere av andre områder hvor teknologi er tatt i bruk

Har du lyst til å lære mer? Last ned hele rapporten via knappen under.

Last ned rapporten her

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead