Løsningen for å håndtere sikkerhet på tvers av interne fagområder

For å dekke opp alle sikkerhetsbehov i ulike deler av virksomheten, ender man ofte med mange løsninger og leverandører. Hvordan kan dere unngå et fragmentert sikkerhetsmiljø og skape helhetlig sikkerhet?

God sikkerhet handler om å beskytte data og oppdage trusler i hele virksomheten, fra hjemmekontoret til datasenteret og skyen, og ikke minst den nyeste trenden, ytterkanten av nettet (blant annet data samlet fra sensorer).  

Dell Technologies = sikkerhet 

– Større organisasjoner har sikkerhetsavdelinger som tar seg av endepunktsikkerhet, PC-administrasjon som tar seg av enheter på kontor og hjemmekontor, nettverksavdeling og datasenter/sky. Utfordringen når disse ikke jobber sammen, er fragmentert sikkerhet, og faren for at man ikke evner å se sammenhenger når man skal beskytte bedriftens data og oppdage potensielle trusler, mener Eivind Bentsen i Dell Technologies.  

Dell Technologies er tett integrert med sitt søsterselskap VMware når de skal ivareta alle disse aspektene.  

– Mange tenker ikke på sikkerhet når man nevner Dell, men dette er noe vi har innebygd i alle våre løsninger. VMwares brede virtualiserings– og programvareportefølje er sammenvevd med vår teknologi, slik at vi kan forenkle og skape mer helhetlig sikkerhet på tvers av infrastrukturen, sier Bentsen.  

Selv leder Bentsen client solutions-avdelingen i Dell Technologies Norge, altså de som har ansvar for enheter bedrifter ruller ut til den enkelte ansatte.  

 Ved hjelp av Workspace ONE og Carbon Black beskytter vi sammen med VMware både enhetene og endepunkt og workloads via Unified Workspace-løsningen vår. Det er bra og viktig, men den store styrken ligger at vi har sikkerhetsløsninger som dekker hele bredden 

Vil du vite mer om hva Unified Workspace kan gjøre for din bedrift? Last ned e-book her.   

Sikkerhet skal gjennomsyre alle ledd 

Sikkerhet gjennomsyrer alle ledd med Dell Technologies løsninger. De som jobber med informasjonssikkerhet, desktop management, nettverk og sky jobber ofte i hver sin silo. Disse løsningene bygger bro imellom. Dell Technologies bruker VMwares Carbon Black for å beskytte endepunkt og workloadsWorkSpace ONE for identitets- og tilgangsstyring, NSX for å oppdage ondsinnet trafikk i nettverket, og Secure state for å styrke offentlig skyinfrastruktur. 

– Det er denne tankegangen organisasjoner må jobbe etter, særlig nå som det er stadig større variasjon i typer enheter og hvor folk jobber. Virksomheten blir bedre rustet for fremtidens arbeidsformer.  

Gir bedre oversikt over trusselbildet 

Bedre samarbeid mellom de ulike fagretningene gir større oversikt.  

– Det er enklere å forstå det totale trusselbildet virksomheten står overfor, og å forberede seg på de typene angrep man forventer vil komme. Når sikkerheten bygges inn i stedet for å legges oppå gir det et bedre grunnlag, sier Bentsen.  

Han tror ulike fagretninger ofte kan glemme at de må samarbeide internt.  

– Det er viktig at programvare kan hjelpe til å bygge ned siloene. Det er vanskelig å sikre seg 100 prosent med dagens trusselbilde, men måten vi løser det sammen med VMware er noe av det mest heldekkende man kan ha, hevder Bentsen.  

Ønsker du å vite mer om Dell Technologies og VMwares samarbeid for å forenkle IT-administrasjon og sikkerhet? Kontakt Eivind Bentsen for en uforpliktende prat.  

BIOS-sikkerhet er den neste utfordringen for endepunktssikkerhet. Les analyse fra Forrester her.