Miljømerking

Dell Technologies har en lang tradisjon for å støtte viktige miljømerker, anskaffelsesverktøy og designstandarder. Les mer om miljømerkene her.

Dell Technologies har en lang tradisjon for å støtte viktige miljømerker, anskaffelsesverktøy og designstandarder. Vi er blant annet en av grunnleggerne av ENERGY STAR og har bidratt til å forme mange av dagens standarder

Mer om miljømerkene:

ENERGY STAR– Merket for energieffektivitet

Dell sto sammen med US EPA og Department of Energy da de lanserte ENERGY STAR-klassifiseringssystemet for å markere energieffektive produkter på begynnelsen av 1990-tallet. Merket er globalt anerkjent og har blitt en standard innen ulike anskaffelsesverktøy. Produktene kvalifiseres ved å oppfylle eller slå energieffektivitetsstandardene som er fastsatt av EPA.

Når 50 prosent eller mer av produktene i en kategori oppfyller standarden, blir standardnivået revidert. Listen over produkter Dell og Dell EMC har kvalifisert seg til innen ENERGY STAR endres kontinuerlig, men i 2016 var omtrent 90 prosent av porteføljen vår kvalifisert. De resterende 10 prosentene benytter enten ikke strøm eller var i en kategori som ikke er dekket av ordningen.

Les mer om ENERGY STAR her

EPEAT – En guide til bærekraftig teknologi

Green Electronics Council har siden 2006 vært ansvarlig for EPEAT. EPEAT er et register som evaluerer elektronikk og deres innvirkning på miljøet. Det tar utgangspunkt i produktets livssyklus og rangerer produktene som gull, sølv eller bronse basert på kriterier i mer enn 50 kategorier hentet fra IEEE 1680-standardene.

Dette inkluderer elementer som reduksjon / eliminering av miljøfølsomme materialer, bruk av miljøvennlige materialer, design for end-of-life, reparasjon / gjenbruk, energibesparelse, type emballasje, i tillegg til produsentens ytelse. Registeret finnes i 43 land (fra og med 2016), og vi har mange Dell- og Dell EMC-produkter oppført i flere kategorier i flere land.

Les mer om EPEAT her  

TCO Certified – Miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn

TCO Certified er en tredjepartssertifisering som krever uavhengig, akkreditert sertifisering rundt et bredt sett av kriterier, inkludert krav til sosialt ansvarlig produksjon, miljøspørsmål og helse og sikkerhet gjennom hele produktets livssyklus. Denne sertifiseringen er mest utbredt i Norden, men TCO Certified et globalt merke.

Les om TCO Certified her

UL ENVIRONMENT

Dell hjalp UL Environment med å utvikle en ny standard for sertifisering av en produksjonsprosess som closed loop og vi var de første som fikk sertifiseringen i 2014.

Les om UL Environment her 

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES 

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig.

SEND INN SPØRSMÅL

BOOK ET MØTE MED DELL TECHNOLOGIES 

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift redusere karbonavtrykket gjennom IT og teknologi fra Dell Technologies? Book et møte med oss i dag.

BOOK ET MØTE

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead