Norges ledende rolle i digitaliseringen av offentlig sektor

Verdensledende innen digitalisering i offentlig sektorTil tross for en del kritiske meninger; digitalisering av offentlig sektor i Norge ligger langt fremme.

Den offentlige sektor får ofte gjennomgå for treghet og mangelfull digital kompetanse. Vår nye digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, har likevel klokkertro på at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Et av de første virkemidlene er å samle Difi og Altinn i eget digitaliseringsdirektorat.

Ifølge Astrup handler det ikke bare om å sette i gang en digitaliseringsprosess. Det handler om:

 • Å kunne bidra til både bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester
 • En enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor
 • Mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter
 • At digitaliseringen skal kunne bidra til forenklinger
 • Økt verdiskaping for næringslivet

Aktører som tilrettelegger for digitaliseringsprosesser

Selv om det nye direktoratet skal jobbe med å få Norge på verdenstoppen innen digitalisering av offentlige tjenester, er det likevel mange aktører innen det offentlige som har jobbet med digitalisering av sine tjenester i mange år.

Statssekretær, Paul Chaffey, som blant annet er hovedtaler på DTF i Oslo i oktober, trekker fram Difi som jobber aktivt med næringslivet for å utforme regler som skal gi mer bærekraftige innkjøp.

I tillegg kan vi nevne:

 • Skatteetaten som har vist at de har hatt fokus på både sluttbruker og effektivisering ved å tilby digital skattemelding
 • Lånekassen som ifølge en artikkel publisert på E24 i mars i år, var den største brukeren av Esignering som tjeneste i 2018. Tjenesten tilrettelegger for digital signering av dokumenter for offentlige virksomheter
 • Digipost.no, en statlig digital utgave av den fysiske postkassen folk er vant med og som dekker gapet mellom fysisk post og e-post
 • Husbanken som har en digital løsning for å kunne søke om startlån
 • no som lar brukerne finne reseptene sine på nett
 • Folkeregisteret skal også moderniseres og digitaliseres. Skatteetaten jobber med en komplett modernisering av dagens register.
 • Digihelse og Digisos, to nye nasjonale standarder og tjenester innen omsorgssektoren og sosialtjenesten som nå er klare for å bli tatt i bruk.

Flere digitale offentlige tjenester kan du enkelt få oversikt over på norge.no som er en veiviser til offentlige tjenester på nett.

Bør tilføre verdiskaping for næringslivet

Det gjenstår å se hva det nyopprettede digitaliseringsrådet kan bidra med og hvilken verdiskaping dette vil ha for samfunnet vårt. Som digitaliseringsministeren vår påpeker i rundskrivet regjeringen offentligjorde i år: Målet om én digital offentlig sektor, krever at vi:

 • endrer arbeidsmåter og strukturer
 • har riktig kompetanse
 • at vi løser flere oppgaver digitalt

Om det gjelder helsevesenet, utdanning eller offentlig sikkerhet – det finnes heldigvis løsninger som bidrar til tilrettelegging for dette. Intel samarbeider med offentlige instanser over hele verden for nettopp å tilby smart teknologi som kan levere innovativ infrastruktur, tjenester og løsninger. Vi krysser fingrene for at norske ledere i offentlig sektor klarer å dra nytte av at Norge ligger langt fremme i bruk av teknologi. Digitalisering i offentlig sektor bør bidra til økt verdiskaping for næringslivet.

Ønsker du å høre med om hva Chaffey skal snakke om under årets Dell Tecnologies Forum?  Meld deg på DTF 2019 i dag!

Meld deg på her

About the Author: Christian Lorck